Reklama

Niedziela Rzeszowska

Gdy choroba po prostu przychodzi…

Choroba psychiczna po prostu przychodzi, często trudno określić dlaczego, co najlepiej widać na przykładzie schizofrenii – odkrytej ponad 200 lat temu, a ciągle pozostającej chorobą niezwykle tajemniczą

2016-02-04 10:08

Niedziela rzeszowska 6/2016, str. 7

[ TEMATY ]

szpital

choroba

Marian Salwik

Jedna z sal na Oddziale Psychiatrycznym

Choroby psychiczne dotykały człowieka zawsze. Uważa się, że 20% populacji dotknięte jest depresją. Rozwinęła się diagnostyka, rozbudowano nazewnictwo (kto dawniej słyszał o chorobie afektywnej dwubiegunowej), ale czy to cywilizacja przyczynia się do nasilenia chorób psychicznych?

Choroba psychiczna nie ma względu na człowieka – jego wykształcenie, status społeczny czy majątkowy. Nie można się jej bać czy wstydzić. Trzeba ją leczyć. Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy.

Trzy dekady obecności

Oddział Dzienny Psychiatryczny (obecnie Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny) przy ul. Szopena 15 w Rzeszowie utworzony został w 1985 r. staraniem śp. dr. Stanisława Rzeczyckiego. Obecnie Oddział – w którym pod kierunkiem lek. med. Krzysztofa Woźniaka, specjalisty psychiatry, pracuje zespół psychologów klinicznych, psychoterapeutów, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych – jest integralną częścią Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina. Współpracuje z Oddziałem Psychiatrycznym – całodobowym (od niedawna o statusie Kliniki Psychiatrii Ogólnej). Leczenie jest w całości refundowane przez NFZ.

Reklama

Funkcjonowanie Oddziału Dziennego opiera się na kompleksowej terapii pacjentów psychotycznych, nerwicowych i z zaburzeniami osobowości. Leczeni są zarówno pacjenci przewlekle chorzy, jak i z pierwszymi zachorowaniami, trafiający na Oddział z otwartej opieki zdrowotnej bądź ze stacjonarnego leczenia psychiatrycznego. Obowiązuje skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry. Pomoc mogą uzyskać osoby odczuwające lęk, niepokój, cierpiące na bezsenność, nieradzące sobie ze stresem i z trudnościami w kontaktach społecznych.

Oferta Oddziału

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć: poprawie stanu psychicznego pacjenta, redukcji objawów i zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie funkcjonowania społecznego, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Pacjent korzysta z pełnej opieki lekarsko-pielęgniarskiej, pakietu badań laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych, diagnostyki, specjalistycznej i optymalnej farmakoterapii, oddziaływania terapeutycznego i psychoterapeutycznego.

Pacjenci mogą kontynuować leczenie poprzez działającą przy Oddziale Poradnię Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych oferującą: porady diagnostyczne, terapeutyczne, wizyty domowe, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje wsparcia psychospołecznego, kierowane do rodzin i bliskich osób z otoczenia pacjentów.

Oddział dzienny to dobra „forma przejściowa” terapii, bazująca na stałym uspołecznianiu pacjentów, ale także na rozwiązywaniu ich problemów, np. na redukcji objawów lękowych, wycofaniu objawów psychotycznych, wyjściu z głębokich depresji.

Grupy terapeutyczne

Pacjenci, po rozmowie wstępnej i testach psychologicznych, podejmują terapię, na ogół 12-tygodniową, w jednej z dwóch grup. W grupie otwartej celem terapii jest leczenie i poprawa funkcjonowania osób ze schizofrenią, depresją i tzw. chorobami z pogranicza. W grupie zamkniętej prowadzone jest leczenie! osób z rozpoznaniem nerwic i zaburzeń osobowości.

Formy terapii

Program terapeutyczny Oddziału realizowany jest poprzez: spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapię grupową i indywidualną, terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych (wyjścia do muzeów, BWA, filharmonii, kina, a także wycieczki i zabawy, praca w ogródku), treningi: rozwiązywania problemów, kulinarny, budżetowy i inne, w zależności od potrzeb w danej grupie. W pracy z pacjentami konieczna jest tolerancja i konsekwencja. Trzeba być autentycznym, wymagać, budować zaufanie, okazywać stanowczość, ale nie „matkować”.

Dla pacjenta...

Dla osób w kryzysie pobyt na Oddziale Dziennym oznacza wyjście z domu, oderwanie się od pracy, obecność w grupie, w której panuje duża tolerancja wobec siebie. Trzeba się zmobilizować, pokonać swoje lęki i ograniczenia, ale także przekonać się, że jest się potrzebnym, „do czegoś się nadaję”.

Pacjenci potrafią zrozumieć problemy innych, są inteligentni i wrażliwi. W pracy grupowej mają również prawo sami zgłaszać tematy zajęć. Chętnie korzystają z psychoedukacji – o objawach choroby, o lekach, o tym, jak się przyzwyczaić do choroby, jak reagować wobec otoczenia, np. wyzbywając się poczucia, że wszyscy się na mnie patrzą.

* * *

Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny w Rzeszowie otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-9.30, dodatkowo w każdy czwartek w godz. 14.30-18.00. Kontakt: tel. 17/8666290; 17/8666297.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wyciągnij rękę

2020-01-21 12:48

Niedziela przemyska 4/2020, str. VII

[ TEMATY ]

szpital

uroczystość

otwarcie

Archiwum szpitala

W Przemyślu otwarto Oddział Dzienny WPSP w Żurawicy

Powołany został Oddział Dzienny Psychiatryczny oraz Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

W restauracji Perła przemyskiej Caritas 13 stycznia odbył się opłatek zorganizowany przez dyrekcję Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Po wcześniejszej Eucharystii i uroczystości otwarcia nowego oddziału zebrani na świątecznej agapie dzielili radość z udanego dzieła.

CZYTAJ DALEJ

Indie: profanacja Najświętszego Sakramentu

2020-01-22 20:42

[ TEMATY ]

profanacja

Najświętszy Sakrement

Indie

davideucaristia/pixabay.com

W kościele św. Franciszka z Asyżu w Bengaluru – stolicy stanu Karnataka w południowo-zachodnich Indich, doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu. Konsekrowane hostie zostały rozrzucone po posadzce. „Jestem zaszokowany i przepełniony bólem” – powiedział metropolita tamtejszej archidiecezji abp Peter Machado na wieść o tym wydarzeniu.

Sprawcy tego czynu nie ukradli nic z kościoła, stąd przypuszcza się, że chodziło im o zniszczenie świątyni i jej profanację. Arcybiskup wezwał wszystkich wiernych do zadośćuczynienia i najbliższy piątek 24 stycznia wyznaczył w archidiecezji dniem szczególnej adoracji, uwielbienia i przepraszania Jezusa eucharystycznego za popełniony czyn.

„Proszę wszystkich proboszczów i kapelanów, aby przez cały dzień w kościołach był wystawiony Najświętszy Sakrament, aby wszyscy wierni mogli się przed Nim pomodlić” – zaapelował hierarcha.

Zachęcił także do modlitwy w intencji sprawców tego haniebnego czynu, który obraża uczucia religijne wszystkich katolików.

Jedna z organizacji indyjskich zajmujących się obroną praw chrześcijan w tym kraju (United Christian Forum Human Rights – UCFHR) podała przy okazji, że w pierwszych dziewiętnastu dniach stycznia tego roku doszło już do 17 przypadków przemocy wobec chrześcijan. M.in. aresztowano jednego pastora, doszło do kilku aktów przemocy fizycznej oraz w kilku przypadkach zabroniono chrześcijanom spełniania funkcji religijnych.

CZYTAJ DALEJ

Beskidy: zmarł budowniczy górskiej kaplicy na Groniu Jana Pawła II

2020-01-23 21:09

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

zmarły

Beskidy

kaplica

Wikipedia/Jerzy Opioła

Kaplica na Groniu Jana Pawła II

Nie żyje Stefan Jakubowski, inicjator budowy i opiekun kaplicy górskiej na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym.

23 stycznia br. zmarł Stefan Jakubowski, były działacz PTTK, inicjator budowy i opiekun kaplicy górskiej na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym. Przeżył 86 lat. Niemal przez całe życie starał się zachować pamięć o Janie Pawle II – miłośniku gór i pieszej turystyki. Beskidzkie „sanktuarium” gromadzi dziś rzesze pielgrzymów i turystów z Polski i zagranicy.

Stefan Jakubowski wraz z nieżyjącą już żoną Danutą jeszcze w latach 80. ub. wieku postanowili upamiętnić górskie miejsca związane obecnością Karola Wojtyły. W 1981 r. wspólnie z członkami Koła PTTK „Szarotka” zorganizowali pierwszy rajd „Szlakami Jana Pawła II”, który od 1990 r. ma swoją stałą metę na Groniu Jana Pawła II. Doprowadzili do zmiany nazwy tego sąsiadującego z Leskowcem szczytu nazywanego wcześniej Jaworzyną. W 2002 r. papież Polak wyraził zgodę na taką formę uhonorowania jego osoby, a w 2003 r. MSWiA wydało odpowiednie rozporządzenie i nowa nazwa mogła być oficjalnie stosowana. Państwo Jakubowscy wznieśli także kamienny krzyż poświęcony ludziom gór.

6 czerwca 1999 roku podczas pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II z helikoptera oglądał kaplicę na górze swojego imienia i grupę zebranych tam wiernych. Drugi przelot papieskiego śmigłowca odbył się 17 sierpnia 2002 roku. Ojciec Święty po uroczystościach w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przeleciał nad rodzinną miejscowością, a potem, tym razem już przy słonecznej pogodzie, w obecności około tysiąca wiernych, śmigłowiec papieski okrążył szczyt beskidzki, a następnie poleciał w kierunku Babiej Góry.

Po śmierci papieża Jana Pawła II były radny powiatu wadowickiego zainicjował modlitwę i palenie górskich watr w Beskidach. Na Groniu trwała modlitwa w intencji kanonizacji Karola Wojtyły, a po wyniesieniu go na ołtarze dziękczyniono za świętość papieża Polaka. Po beatyfikacji Jana Pawła II, trafiły tu jego relikwie. Stefan Jakubowski otrzymał „Medal za zasługi dla Powiatu Wadowickiego”. W 2007 roku został laureatem Nagrody „Amicus Hominum”.

Był członkiem Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników. W latach 50. trafił na 3 lata pracy w kopalniach, bo poszedł z harcerzami na pochód trzeciomajowy. Za karę pracował w kopalni w Brzeszczach, potem w kopalni „Stalin” w Sosnowcu, a następnie w „Bolesławie Śmiałym” w Łaziskach Górnych. „Nie miałem nic do powiedzenia. Harowaliśmy jak woły” – wspominał w rozmowie z KAI i często tłumaczył, że jego kłopoty zdrowotne miały związek z niewolniczą pracą w kopalniach.

Groń Jana Pawła II w Beskidzie Małym to jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię polskiego papieża. Wzniesienie liczy 890 metrów n.p.m. W kaplicy stoi m.in. fotel, na którym Jan Paweł II siedział podczas wizyty w Skoczowie w 1995 r., a także podarowane przez niego różańce. Nieopodal znajduje się Droga Krzyżowa z rzeźbionymi stacjami, kilka mniejszych kapliczek, dzwonnica i pomnik Jana Pawła II. Cyklicznie odprawiane są tu Msze św. dla różnych grup pielgrzymów i turystów. Dziś tutaj kończy się co roku także „Rajd Szlakami Jana Pawła II”.

Beskidzkie „sanktuarium” stanowi wotum za ocalenie papieża. Dlatego ma symboliczne wymiary – 13 na 5 metrów – nawiązujące do daty zamachu na życie Jana Pawła II (13 maja 1981). We wrześniu 1995 kaplicę poświęcił biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję