Reklama

Wiara

Modlę się za Europę

Z dr Monique Risso z sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy w Gibraltarze rozmawia ks. Kazimierz Kurek SDB

Niedziela Ogólnopolska 7/2016, str. 17

[ TEMATY ]

Matka Boża

Marian Sztajner/Niedziela

Matka Boża Patronka Europy z Gibraltaru

KS. KAZIMIERZ KUREK SDB: – Czy modli się Pani za Europę?

DR MONIQUE RISSO: – Kiedy modlę się za Europę, zwykle zwracam się do Matki Bożej Patronki Europy. Jest Ona patronką nie tylko Gibraltaru, ale też całej Europy. Jest to jeden z moich celów jako członka Bractwa Naszej Pani Europy. (Główne cele naszego bractwa to: promowanie kultu Matki Bożej jako Patronki Europy, modlitwa za Europę, a także za działalność świątyni, włączanie się w pomoc na terenie sanktuarium, finansowe jego wspieranie oraz wspieranie apostolatu maryjnego. Informacje na temat członkostwa w bractwie można znaleźć na: www.ourladyofeurope.net/page3.html).
W sobotę 16 stycznia instruktorzy metody Creightona, odpowiedzialni za Ośrodki Troski o Płodność (FertilityCare Centers) w różnych krajach Europy, spotkali się w Łomiankach i powierzyli siebie i swą pracę opiece Matki Bożej Patronki Europy.

– Ponad 700 lat temu Matka Boża została ogłoszona Patronką Europy. Proszę przybliżyć wydarzenia, które poprzedziły tę chwilę, gdy obwołano Maryję patronką naszego kontynentu.

– W 710 r. wódz berberyjski Tarik ibn Zijad z powodzeniem doprowadził swoje wojska przez wąską Cieśninę Gibraltarską na kontynent europejski. Katoliccy władcy Hiszpanii dobrze wiedzieli, że odzyskanie ziem nie będzie możliwe, dopóki Gibraltar pozostanie pod panowaniem Maurów. Gibraltar niejako formował most pomiędzy Europą i Afryką, umożliwiający łatwy przepływ wojsk mauryjskich do Hiszpanii. W 1309 r., blisko sto lat później, król hiszpański Ferdynand IV ostatecznie podbił Gibraltar i wypędził Maurów z półwyspu. Po tym zwycięstwie król podziękował Bogu i, jak głosi podanie, powierzył kontynent europejski opiece Maryi, nadając Jej przydomek Matki Bożej Patronki Europy. Wtedy też zmienił położony na południu półwyspu meczet w świątynię chrześcijańską. Uważa się, że to tam zaczęto czcić figurę Matki Bożej, wyrzeźbioną w wapieniu, jako Patronki Europy.

– Ilekroć islam zagrażał Europie, tylekroć przywoływano wstawiennictwa Maryi, niebieskiej Hetmanki. Jaką rolę odgrywa dziś sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy, tak serdecznie czczonej w Gibraltarze?

– Głównym celem sanktuarium jest zbliżenie się do Maryi i przez Nią oddanie się prowadzeniu Jej Syna. Jako Jej dzieci prosimy Matkę Bożą Patronkę Europy, by strzegła i chroniła cały kontynent. By narody wzrastały i rozwijały się zgodnie ze słowem Bożym, dobrze czyniąc. Być może teraz, w tych niespokojnych czasach, kiedy jeszcze bardziej potrzebujemy nadziei i przystani, możemy razem sprawić, żeby Europa była szczęśliwsza i silniejsza.

– Obchody 700-lecia sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy ożywiły miłość mieszkańców naszego kontynentu do naszej niebieskiej Matki. Jakie pragnienia mają czciciele Matki Bożej Patronki Europy wobec mieszkańców Starego Kontynentu?

– W ramach obchodów 700-lecia kultu Matki Bożej Patronki Europy papież Benedykt XVI napisał list do sanktuarium. Jego słowa najlepiej oddają te pragnienia: „Matka Boża Patronka Europy przygląda się staraniom mężczyzn i kobiet, którzy odbywają niebezpieczne podróże, by głosić królestwo niebieskie ludziom mieszkającym w odległych miejscach. W dzisiejszych czasach wstawiennictwo Maryi jest potrzebne zwłaszcza dla duchowej odnowy Europy, tak by jej chrześcijańskie dziedzictwo mogło być szanowane i doceniane w trzecim tysiącleciu. Modlę się z wami i ze wszystkimi pielgrzymami odwiedzającymi sanktuarium, by ich wiara pogłębiła się i aby Matka Boża Patronka Europy prowadziła ich do lepszego poznania miłości Jej Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa”.

– Gibraltar to szczególne miejsce dla Polaków. Tutaj poniósł śmierć wódz polskiego wojska w czasie II wojny światowej – gen. Władysław Sikorski i jego najbliżsi. Poprzez tablice upamiętniające tę tragedię i obraz Matki Bożej Częstochowskiej została nawiązana szczególna więź między Gibraltarem a Polską. Jak ta więź może służyć Europie?

– Poprzedni biskup Gibraltaru, Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego Charles Caruana był inicjatorem powstania w Gibraltarze, w katedrze Najświętszej Maryi Panny Koronowanej, tablic upamiętniających gen. Sikorskiego. Znajduje się tam też kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bp Caruana wydał też specjalną broszurę przedstawiającą wydarzenia, które towarzyszyły śmierci gen. Sikorskiego. Nosi ona tytuł: „Generał Władysław Eugeniusz Sikorski, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Premier Rządu na Uchodźstwie, i jego związek ze Skałą Gibraltarską, 1881-1943”. Gdy ostatni raz przebywał w Watykanie, podczas wizyty „ad limina” w 2002 r., zaprezentował tę broszurę papieżowi Janowi Pawłowi II.

– W sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy w Litanii Loretańskiej zostało dodane wezwanie: „Królowo Europy – módl się za nami”. Może nadszedł czas, aby to wezwanie zostało rozciągnięte na cały kontynent europejski?

– Wierzę, że Matka Boża wzywa nas do rozsławiania Jej jako Patronki Europy zwłaszcza w Europie. To byłoby wielkie błogosławieństwo, gdyby była Ona znana na całym naszym kontynencie.

– Proszę powiedzieć jeszcze słówko o sobie.

– Jestem lekarzem rodzinnym i konsultantem w dziedzinie naprotechnologii. Przybyłam do Polski na pierwsze spotkanie koordynatorów Europejskich Ośrodków Troski o Płodność, które odbywało się 16 stycznia br. w Łomiankach. Ośrodki Troski o Płodność, które stworzyłam w Gibraltarze, mają patronat Matki Bożej Patronki Europy (www.ladyofeuropefertilitycare.com).

2016-02-10 08:15

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Matka Boża Lipińska Królowa

2020-08-05 07:21

Niedziela rzeszowska 32/2020, str. I

[ TEMATY ]

Matka Boża

figura

Figura Matki bożej

Długa była droga do tego wezwania. Pani mgr Barbara Brach napisała w ułożonej przez siebie pieśni: „Wiek czternasty odkrył twarz”.

Chodzi o Matkę Bożą w znaku figury, która wtedy powstała, a nieco dalej lokalizuje Matkę Bożą: „Tu w Lipinkach masz swój tron”.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

2020-08-07 16:27

[ TEMATY ]

zmarły

Tarnów

Portal Diecezjii Tarnowskiej

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz, były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełnił m.in. obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej. Był cenionym wykładowcą, autorem wielu książek i artykułów oraz promotorem prac naukowych. Miał 56 lat.

Msza święta pogrzebowa w kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na cmentarzu w Szczucinie zostanie odprawiona w poniedziałek (10 sierpnia) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz urodził się 2 września 1963 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodził z parafii Szczucin. Egzamin dojrzałości złożył w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie w 1982 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza w dniu 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Limanowa – Matki Boskiej Bolesnej (od 28 lipca 1988 roku do 20 czerwca 1991 roku) oraz Tarnów – Miłosierdzia Bożego (od 21 czerwca 1991 roku do 29 czerwca 1992). W latach 1992-1995 podjął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które uwieńczył doktoratem w 1995 roku.

W dniu 1 lutego 1996 roku został mianowany sekretarzem naukowym Biskupa Tarnowskiego Józefa Życieńskiego. Z dniem 10 marca 1997 roku otrzymał nominację na urząd Delegata do spraw Ekumenizmu w Diecezji Tarnowskiej. Ponadto sprawował obowiązki prefekta oraz ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, wicedyrektora Biblioteki Seminaryjnej, członka Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej. Pełnił także obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (w latach 2001-2002) oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej (w latach 2002-2003). Z dniem 26 sierpnia 2003 roku podjął posługę egzorcysty, którą pełnił do 2013 roku. Dekretem z dnia 1 grudnia 2019 roku został mianowany członkiem Komisji Teologicznej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Od 1996 roku był związany z Instytutem Teologicznym w Tarnowie jako opiekun roku w studium dla świeckich. W 1999 roku został mianowany adiunktem Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a ponadto wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie.

21 stycznia 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dniem 1 lutego 2008 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ponadto 1 listopada 2015 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych oraz promotorem prac naukowych.

Za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 27 marca 1997 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 9 sierpnia 2014 roku został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

CZYTAJ DALEJ

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowej listy leków refundowanych

2020-08-07 20:57

[ TEMATY ]

leki

Ministerstwo Zdrowia

refundowane

Adobe Stock

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek projekt nowej listy leków refundowanych, która miałaby obowiązywać od września. Po raz pierwszy znalazła się tam wstępna lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży.

Resort poinformował na swojej stronie internetowej, że czeka na ewentualne uwagi do czwartku 13 sierpnia do godz. 10.00.

Ministerstwo podkreśliło, że nadal trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programów lekowych.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekazał na Twitterze, że projekt zawiera leki zatwierdzone do refundacji, ale co do których trwają jeszcze ostateczne uzgodnienia co do kształtu i treści programów lekowych.

"Aby weszły na listę wszyscy uczestnicy danego programu muszą wyrazić zgodę na dopuszczenie nowych produktów do refundacji" – napisał.

Projekt – jak wskazało ministerstwo – zawiera też m.in. pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży. Lista ta – jak zapewnia resort – będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana.

Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r. dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2020-r (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję