Reklama

Wokół ołtarza i z ludźmi

2016-02-18 09:38

Monika Jaworska
Edycja bielsko-żywiecka 8/2016, str. 4-5

Monika Jaworska
Grupa ministranto´w z całej diecezji z ks. Sławomirem Zawada? na 25. kursie animatoro´w

Posługują wokół ołtarza. Modlą się. Formują. Ale też grają w piłkę i... spotykają się po latach. Służba liturgiczna aktywnie udziela się w każdej parafii naszej diecezji. Ministrant, z łac. „ministrare”, to ten, który „służy”. W marcu grupa lektorów ukończy kurs, który pozwoli im zostać animatorami i ceremoniarzami

Mówię to szczerze i z radością, że w naszej diecezji ministranci są aktywni. Nam się chce działać, ponieważ mamy Kościół w sercu. Trzeba Bogu dziękować, że bielsko-żywiecki Kościół jest tak żywy – chwali ministrantów diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej ks. dr Sławomir Zawada. Od 1997 r. ks. Zawada prowadzi Duszpasterstwo Służby Liturgicznej (DSL), które organizuje ministrantom różne kursy, rekolekcje, wyjazdy, a także zajęcia sportowe. Jest to czas na modlitwę, formację, ale i na zabawę. – Aktywność naszych ministrantów ma też przełożenie na powołania. Najwięcej osób wstępuje do seminarium właśnie na południu Polski. A są takie diecezje, które w tym roku nie mają żadnego kandydata na pierwszy rok – zauważa duszpasterz, podkreślając że DSL stanowi „akcję powołaniową” dla ministrantów: – Prowadzę Duszpasterstwo już prawie 20 lat. I czasem spotykam się z księżmi, którzy wspominają: „A myśmy u księdza byli na kursie animatora...”. Cieszę się, że zostali kapłanami.

Wachlarz propozycji

Ks. Zawada zaprasza ministrantów do skorzystania z propozycji DSL. Są nimi m.in. specjalne kursy. – Od strony praktycznej, formacyjnej, proponujemy ministrantom kurs animatora – to na poziomie diecezjalnym. Zaś w każdym dekanacie posługuje dekanalny duszpasterz służby liturgicznej. On odpowiada za przygotowanie kursu lektorskiego. Najogólniej mówiąc, ministrant, który staje się lektorem, ma za zadanie odczytywać podczas Mszy św. i nabożeństw czytania z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Dodam jeszcze, że w każdej parafii naszej diecezji jest stała formacja służby liturgicznej, za którą odpowiadają księża danej parafii – mówi ks. Sławomir Zawada.

Ministranci spotykają się w większej grupie w czerwcu w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Liturgicznej. – W zeszłym roku taka pielgrzymka odbywała się w Gietrzwałdzie, a za rok, 10 czerwca 2017 r. ministranci będą mogli pojechać do Poznania. To będzie 7. taka pielgrzymka w skali ogólnopolskiej. We wcześniejszych latach organizowaliśmy także pielgrzymki zagraniczne dla ministrantów naszej diecezji – wspomina duszpasterz. – Nie tylko pielgrzymujemy, lecz również spotykamy się podczas rekolekcji. Dotychczas odbywały się one w ośrodkach rekolekcyjnych w Wiśle, u salezjanów w Szczyrku, u dominikanów w Korbielowie, a od pewnego czasu zapraszam służbę liturgiczną na kursy i rekolekcje do Pogórza. W tym roku planuję rekolekcje początkiem lipca – informuje ks. Zawada.

Reklama

Ministranci nie tylko mogą się modlić, uczyć, ale i aktywnie wypoczywać podczas dobrej sportowej rywalizacji. Duszpasterstwo organizuje różne wydarzenia sportowe, jak np. mecze o Puchar Biskupa Ordynariusza w piłkę nożną w Dankowicach. Oprócz tego ministranci biorą udział w turnieju piłkarskim „Bosko Cup”, jeżdżą na nartach, grają w siatkówkę, w ping-ponga. Jak podkreśla ks. Zawada – młodzi chłopcy mają w czym wybierać.

Ministranci na kursie

Wkrótce kolejni ministranci staną się animatorami służby liturgicznej i ceremoniarzami. A to za sprawą jubileuszowego XXV Diecezjalnego Kursu Animatorów Służby Liturgicznej, który odbywa się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Pogórzu. Kurs przygotowuje do posługi animatora i ceremoniarza.

Jak wyjaśnia ks. Sławomir Zawada, animator to osoba, która animuje pracę grupy. Najczęściej animatorami zostają starsi ministranci, którzy ukończyli kurs lektorski. – Animatorzy pracują z młodszymi ministrantami. W praktyce sprowadza się to do tego, że starsi uczą młodszych wykonywania funkcji liturgicznych. Natomiast ceremoniarze są odpowiedzialni za ceremonię. Oni mają się nauczyć liturgii, pokochać ją i być odpowiedzialnymi za przygotowanie Eucharystii, czy też innego nabożeństwa liturgicznego. Stąd też proponuję taki układ programu kursu, że znajdują się w nim przedmioty, które są typowo liturgiczne, ale i też takie, jak metodyka pracy w grupach, czy psychologia komunikacji, które przygotowują do pracy z młodszymi. Wykłady prowadzoną księża specjalizujący się w danej dziedzinie – tłumaczy duszpasterz, omawiając, jak wyglądają takie zajęcia od strony praktycznej: – Podczas metodyki pracy w grupach dajemy ministrantom zadania do wykonania. Przykładowo: jeden ministrant wchodzi w rolę animatora małej grupy i ma przeprowadzić z nimi procesję podczas Mszy św. Albo zadajemy temat: szaty liturgiczne – ministrant rozmawia z młodszymi, dlaczego dzisiaj był zielony ornat, a nie biały – precyzuje kapłan.

Okazuje się, że w kursie nie chodzi tylko o to, aby zostać animatorem czy ceremoniarzem, ale jest to też czas pogłębiania życia duchowego. – Kurs jest tak pomyślany, żeby obok wiedzy ministranci zdobyli także odpowiednią formację. Dlatego podczas kursu uczestniczą w nabożeństwach i Mszach św. w kościele. Prócz tego proponuję im zapoznanie się z Liturgią Godzin, bo nie wszędzie mają możliwość ją poznać. Jest spowiedź, co warto podkreślić w trwającym Roku Miłosierdzia, i adoracja Najświętszego Sakramentu. Czyli różne formy pobożności, które mają ożywić ich ducha. A nie wyobrażam sobie lektora, który się nie modli, nie spowiada i ma problemy z własną duchowością. Od początku taki był zamysł Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, by przygotować ministrantów zarówno pod kątem duchowości, czyli dać im odpowiednią formację, jak i pod kątem metodycznym, czyli pomóc im ugruntować i usystematyzować już zdobytą wiedzę liturgiczną oraz poznać nowe zagadnienia – podkreśla ks. Zawada.

Pierwsza grupa – 44-osobowa – zakończyła tegoroczny kurs w lutym (29-31 stycznia i 5-7 lutego), druga rozpocznie go w Pogórzu w marcu (4-6 i 11-13 marca). – W kursie, który obejmuje 2 weekendy dla danej grupy, biorą udział ministranci z parafii całej diecezji. W I grupie tegorocznej edycji szkolili się ministranci z Andrychowa, Bąkowa, Bestwiny, Bielska, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Górek Wielkich, Jawiszowic, Małych Kóz, Kobiernic, Milówki, Oświęcimia, Wieprza oraz Żywca. Co roku bierze udział w kursie łącznie ok. 100 osób. To jest 25. edycja od powstania diecezji. Przez wszystkie te lata przeszło ok. 2500 lektorów – wylicza ks. Sławomir Zawada. Kurs zakończy się egzaminem w formie testu, który zaplanowano na 19 marca br. w Seminarium Duchownym w Krakowie. Natomiast ustanowienie liturgiczne animatorów i wręczenie krzyży animatorskich oraz legitymacji odbędzie się w Wielki Czwartek 24 marca w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Posłani od ołtarza do ludzi

Ministranci się formują, posługują, ale z czasem każdy idzie w swoją stronę, jedni zakładają rodziny, inni odkrywają powołanie do kapłaństwa. Starsze pokolenia ministrantów są zastępowane przy ołtarzu przez młodsze. Jest parafia w naszej diecezji, w której całe pokolenia ministrantów spotykają się na wspólnej modlitwie i agapie. To parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach, która w ub.r. świętowała 70-lecie poświęcenia kościoła (poświęcił go ks. Brunon Depoix 3 maja 1945 r.). Także i w tym roku z inicjatywy Antoniego Mosia – ministranta z 65-letnim stażem – do parafii zjechali ministranci seniorzy oraz młodsze pokolenia, by wspólnie dziękować Bogu za dar służby oraz modlić się za chorych kolegów i za zmarłych ministrantów, kapłanów i pracowników tej parafii. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył proboszcz parafii ks. Marian Frelich w koncelebrze z opiekunem ministrantów parafii, wikarym ks. Rafałem Brzuchańskim i księżmi gośćmi. Ks. Frelich w wygłoszonym słowie przypomniał, że ministrantem jest się zawsze. Słowa, jakie skierował do zgromadzonych podczas Liturgii, mogą być treściami przewodnimi dla młodych czynnych ministrantów: – Człowiek, który raz zostaje ministrantem, nigdy nie przestaje nim być. Kościół dzisiaj potrzebuje zaangażowania świeckich w ewangelizacji prowadzonej tam, gdzie przebywają: w rodzinach czy miejscach pracy. Ministranci, którzy przecież stoją tak blisko ołtarza, po zakończeniu posługi nadal są posłani od tego ołtarza do ludzi.

Tagi:
ministrant

Reklama

Ministrant musi dawać dobry przykład

2018-09-15 12:14

ek / Kalisz (KAI)

Nie przestajemy być ministrantami, także w codzienności jesteśmy ludźmi bliskimi Bogu – mówił bp Łukasz Buzun podczas XI Pielgrzymki Ministrantów Diecezji Kaliskiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa.

Kl. Łukasz Kowalski

W homilii duchowny zachęcał ministrantów, aby rozpoznawali głos Boży w swojej duszy. - Pan Bóg popycha młodego człowieka ku dobru, daje dobre natchnienia. Ważne jest, żebyśmy mieli otwarte wnętrze i nie dali zwieźć się złemu duchowi, żebyśmy odczytali głos Boży w swoim życiu – powiedział bp Buzun.

Przekonywał, że ministrant na co dzień musi dawać dobry przykład. - Człowiek młody nieraz wstydzi się spraw dobrych, wstydzi się być ministrantem, bo koleżanki i koledzy będą stawiali mu większe wymagania, ale posługa ministranta daje satysfakcję. Nie przestajemy być ministrantami, także w codzienności jesteśmy ludźmi bliskimi Bogu – stwierdził.

Wskazał na św. Stanisława Kostkę i prosił ministrantów, aby zapoznali się z jego życiorysem. Dodał, że w jego życiu ogromną rolę odgrywała modlitwa.

Przytoczył też słowa patrona ministrantów św. Jana Berchmansa, który szczególnie umiłował Maryję. Zachęcał ministrantów, aby odmawiali modlitwy do Matki Bożej.

Wskazywał też na cechy, jakimi powinien odznaczać się ministrant, aby stawał się człowiekiem dobrym i świętym. Wymienił sumienność, punktualność, zdyscyplinowanie, cierpliwość, staranność, a przede wszystkim pobożność.

Zachęcał ministrantów, aby czytali czasopismo „Króluj nam Chryste”, a także sami je tworzyli poprzez pisanie artykułów.

- Dziękuję ministrantom za ofiarną, bezinteresowną często wieloletnią służbę i proszę, aby nie zniechęcali się – mówił bp pomocniczy diecezji kaliskiej.

W swoim przemówieniu ks. kan. Jarosław Kołodziejczak zachęcał ministrantów do jeszcze większej gorliwej służby przy ołtarzu. Prosił też o modlitwę za papieża Franciszka i Kościół Święty

Po komunii św., w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego, odmówiony został akt zawierzenia wszystkich ministrantów temu patronowi.

Podczas Mszy św. biskup spośród ministrantów ustanowił 25 ceremoniarzy i pobłogosławił krzyże, które będą znakiem ich posługi.

Modlitwie towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki.

Po Eucharystii ministranci udali się do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, gdzie obejrzeli przedstawienie „Alter Christus” w wykonaniu lektorów.

Organizatorem pielgrzymki był ks. kan. Jarosław Kołodziejczak, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja #TylkoPowiedzWszystkim

2019-05-17 12:32

wpolityce.pl

Zróbmy wszystko, by problem pedofilii nie stał się narzędziem walki z Kościołem i dobrymi kapłanami. A tak się niestety dzieje. Dlatego właśnie musimy bronić swoich kapłanów i wziąć udział w akcji #tylkopowiedzwszystkim.

Jak zaznaczyła w Radiu Maryja medioznawca dr Hanna Karp, nie jest zbiegiem okoliczności, że film o przypadkach pedofili wśród księży upubliczniono właśnie teraz.

Uderza przede wszystkim silne tło polityczne, czas i moment, w którym ten film został wyemitowany. Od razu opozycja potraktowała ten film jako ostatnią deskę ratunku, jako punkt własnej kampanii politycznej. To w mediach bardzo silnie się zaznacza - podkreśliła.

Każde oskarżenie w stosunku do księdza to oskarżenie stwierdzające, czyli potwierdzające. Oskarżenie jest równoznaczne z wyrokiem. Nie baczy się na wyroki sądów, nawet jeśli potem dany ksiądz jest uniewinniony, stwierdza się, że był niewinny, oskarżenie było fałszywe, media tego nie prostują - mówił z kolei red. Sebastian Karczewski.

**Autor videobloga „Słucham Pana” Łukasz Czechyra wpadł na prosty pomysł, dlatego ma on szansę chwycić. Podkreśla, że trzeba publicznie mówić o licznych kapłanach, którzy wiernie wypełniają swoją posługę.

Kapłanów, którzy są wierni Chrystusowi, którzy są prawdziwie z powołania, niosą miłość, radość i pokój w swoich parafiach, którzy zmieniają życie swoich parafii i parafian – tych kapłanów jest więcej, więc mówmy o nich – akcja #tylkoPowiedzWszystkim - powiedział Łukasz Czechyra.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Hoser: nie wierzymy w Kościół grzeszników, ale Jeden, Święty i Apostolski

2019-05-20 08:41

mag / Warszawa (KAI)

My nie wierzymy w Kościół grzeszników, ale Jeden, Święty i Apostolski – podkreślił abp Hoser. Bp senior diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył w niedzielę Mszy św. w parafii Dobrego Pasterza w Miedzeszynie. W czasie liturgii podzielił się swoim doświadczeniem posługi duszpasterskiej w Medjugorie, gdzie zgodnie z decyzją Ojca Świętego, papieża Franciszka jest Wizytatorem Apostolskim o charakterze specjalnym.

Artur Stelmasiak
Abp Henryk Hoser

W homilii abp Hoser podkreślił, że jednym z podstawowych kryteriów rozpoznawalności autentyczności Kościoła jest jedność, o którą błagał Chrystus Ojca w modlitwie arcykapłańskiej.

– Tym co nas łączy jest miłość, która pochodzi od Boga. On bowiem jest jej źródłem. Tylko przyjmując od Niego ten dar, możemy ofiarować go innym – mówił duchowny ubolewając, że współczesny człowiek bardzo często nie ma kontaktu ze Stwórcą. - Żyjemy często na poziomie socjologii, ulegając rajskiej pokusie bycia bogami - starając się sami stanowić co jest dobre, a co jest złe. Tymczasem, objawienia w Fatimie, w Lourdes, w Kibeho, oraz w Medjugorie pokazują, że relacja z Bogiem decyduje o jakości wszystkich innych ludzkich relacji – zwrócił uwagę abp Hoser.

Przyrównał Kościół do barki Piotrowej zalewanej falami wzburzonego morza. – Wskutek doświadczeń życia w naszych sercach pojawia się często lęk o przyszłość, o Kościół. Nie musimy się jednak niczego obawiać, ponieważ głową Kościoła jest Chrystus, a On jest nieśmiertelny. Jak sam nam obiecał- „Bramy piekielne Kościoła nie przemogą”. Jest on oparty na skale, jaką jest wiara – podkreślił abp Hoser.

Zwrócił uwagę, że w credo, wyznajemy wiarę nie w Kościół grzeszników, ale Jeden, Święty i Apostolski. – To nie jest wiara w grzeszników, którzy poprzez trwanie w grzechach śmiertelnym, sami opuścili Mistyczne Ciało Zbawiciela, czy też Go splamili. To jest wiara w Kościół będący wspólnotą, w której panuje komunia – czyli jedność z Chrystusem i jedność między poszczególnymi członkami wspólnoty – tłumaczył abp Hoser.

Nawiązując do obecnej sytuacji w Polsce podkreślił, że Jezus był realistą i miał świadomość pojawienia się na świecie zgorszeń. - Piekło działa, szatani działają, zło w człowieku działa. Współcześnie gorszyciele - niczym Judasz - wydają Syna Bożego na śmierć, za marne srebrniki – ubolewał duchowny. Przypomniał jednocześnie słowa Zbawiciela - „Biada tym, przez których przyjdzie zgorszenie”.

Jako skuteczne narzędzia walki ze złem wskazał post i modlitwę. – W Medjugorie są tygodniowe rekolekcje o chlebie i wodzie. Ci, którzy w nich uczestniczą mówią, że to dla nich jest błogosławiony czas – dzielił się abp Hoser. Wspomniał, że w środy i piątki w tym miejscu obowiązuje post. Co tydzień jest adoracja Krzyża identyczna, jak w Wielki Piątek. Ludzi korzystają także z możliwości odprawienie drogi krzyżowej. Idą na górę Krizevac po kamieniach uświadamiają sobie, że trud i cierpienie są nieodłączną częścią wędrówki której celem będzie niebo – mówił duchowny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem