Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Recz. fantastycznie – historycznie i autentycznie

Niedziela szczecińsko-kamieńska 13/2016, str. 4-5

[ TEMATY ]

rocznica

Zdjęcia: Anna Goławska

Wystawa „Recz zatrzymany w kadrze”

Entuzjazm i determinacja kilkunastu pasjonatów, autentyczna potrzeba mieszkańców, przejawiająca się wyjątkową współpracą w tworzeniu pokoleniowej wystawy, profesjonalizm zaproszonych prelegentów i wreszcie zaangażowanie i wręcz pasja twórcza młodzieży spowodowały, że dwudniowa impreza dla mieszkańców gminy Recz stała się swoistym wydarzeniem kulturalno-oświatowym, którego, jak się wydaje, w takim zestawieniu, miasto to jeszcze nigdy nie doświadczyło.

„Recz. Fantastycznie” – pod takim hasłem świętowano w dniach 4-5 marca br. kolejną, 71. już rocznicę ostatecznego zdobycia Recza w 1945 r., po wyjątkowo brzemiennej w skutki bitwie czołgów, która rozegrała wówczas się w przestrzeni miasta i zebrała swoje okrutne żniwo w postaci 70% jego zniszczenia.

Po zawierusze wojennej opadł już ponad 70-letni kurz. Przestrzeń czasu wypełniona została nowymi pokoleniami najpierw repatriantów, a następnie ich potomków, którzy pracowicie i efektywnie zagospodarowywali odzyskane Ziemie Zachodnie i Północne, sukcesywnie odkrywając te treści, których na przestrzeni większego marginesu dziejów ziemia ta była świadkiem, uczestnikiem i beneficjentem.

Reklama

Anna Goławska

Ważnym wydarzeniem było sympozjum „Recz na tle dziejów”, które odbyło się w sali kinowej Domu Kultury

Uświadamianie sobie tego, a także wprost – przypominanie jeszcze niezabranych do grobu wspomnień miało na celu to wyjątkowe spotkanie, którego uczestnicy, od najstarszych do najmłodszych, mogli odnaleźć tych treści w przestrzeni wydarzeń dziejących się podczas imprezy „Recz. Fantastycznie” na różne sposoby niezmierne ilości. Była to także wyjątkowa możliwość spotkania mieszkańców, tych obecnych i tych byłych, z sobą nawzajem i z historią, opowiadaną na żywo i obecną w historycznych przedmiotach, których niezliczone bogactwo oglądać można na wystawie pod hasłem „Recz zatrzymany w kadrze” w holu Domu Kultury.

Pierwszym akcentem reckich wydarzeń była uroczysta koncelebrowana Msza św., której przewodniczył absolwent tutejszej Szkoły Podstawowej bp prof. zw. dr hab. Henryk Wejman wraz z innymi absolwentami: ks. prof. US dr. hab. Grzegorzem Wejmanem, prodziekanem Wydziału Teologicznego US i piszącym te słowa. Mszę św. koncelebrowali również reccy duszpasterze: proboszcz ks. Cezary Mroczek oraz ks. Ireneusz Guczkowski. Podczas Mszy św., w której uczestniczyli zaproszeni goście i licznie zebrani mieszkańcy na czele w władzami samorządowymi, usłyszeliśmy w homilii dostojnego Przewodniczącego podaną nieomal w pigułce receptę na twórcze zagospodarowywanie przez kolejne pokolenia przestrzeni reckiego życia, posiłkując się historyczną pamięcią, która niezmiennie poucza o trwałej wartości współpracy wszystkich dla wspólnego dobra, zwłaszcza rodziny, samorządu, Kościoła i szkoły.

Tak wprowadzeni w głębię wspominania, po Mszy św. towarzyszyliśmy Księdzu Biskupowi i Władzom miasta przy składaniu wiązanki kwiatów pod symbolicznym pomnikiem pamięci na miejskim rynku.

Reklama

Następnie akcja przeniosła się do Domu Kultury, gdzie licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście z zaciekawieniem przez cztery godziny przysłuchiwali się niezwykle interesującym wykładom. Sympozjum naukowe „Recz na tle dziejów”, otwarte przez bp. prof. Henryka Wejmana, okazało się nieocenionym źródłem wiedzy i pasjonującą wędrówką po historycznych szlakach, na których Recz jawił się jako miejsce szczególne, a jednocześnie niezwykle trudne do opisania i umiejscowienia. Recz, okazuje się, jest szczególną historyczną zagadką, którą, dzięki przekazom wybitnych historyków zgłębialiśmy i odnajdywaliśmy na przestrzeni historii regionu, począwszy od początku, aż do czasów dzisiejszych.

Rzeczony „początek” to prawda, która w tym roku rozbrzmiewa symbolicznie w całej naszej Ojczyźnie, zatem jej przedstawienie w wykładzie ks. prof. US dr. hab. Grzegorza Wejmana, kierownika Katedry Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego US, była wręcz oczywista. 1050 lat temu jako naród przeżyliśmy chrzest! W tym kontekście muszą być odczytywane wszystkie wydarzenia rozgrywające się w wiekach średnich na terenach dzisiejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza tych ziem, o których dziś mówimy – także ziemi reckiej! Retoryczny kunszt prelegentów i wartościowa treść wykładów spowodowały, że przedstawienia, skądinąd trudne do odbioru, a także ze swej natury historycznie skomplikowane znalazły wytrwałych odbiorców wśród mieszkańców, a także gości.

Problem lokacji, a także związanych z tym problemów miasta i jej konsekwencji, przedstawiony wnikliwie przez dr. Bogdana Brzustowicza i roli Recza w historycznej panoramie regionu, plastycznie przedstawiony przez dr. Grzegorza Brzustowicza, niewątpliwego specjalisty w tej dziedzinie, dał słuchaczom wyjątkowy przekaz treści, uzmysłowił prawdę o swoistej wyjątkowości miasta, które zamieszkują... Obaj panowie, (bracia!) reprezentowali Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej, które jest nieocenionym źródłem historycznych treści, i z którym związane są nadzieje na dalszą drobiazgową wiedzę na temat rzeczywistości, w której jako historyczni bohaterowie uczestniczymy.

„Recz. Fantastycznie” odkryliśmy jednak zupełnie wyjątkowo podczas prelekcji byłego burmistrza Recza Zbigniewa Ligusa (Dolnośląski Urząd Marszałkowski), który w plastycznej prezentacji przedstawił rzeczywistość znaną już dziś tylko z historycznych przekazów, a przecież niesłychanie niedawną, w której uczestniczyło wielu obecnych mieszkańców, a która stała się treścią reckiego krajobrazu, dla wielu spoza mieszkańców Recza, znaną przez wiele lat pod hasłem „Na kupieckim szlaku”. To, czego dokonali w mieście mieszkańcy, zaintrygowani stworzonym przez zapaleńców scenariuszem średniowiecznych wydarzeń, zaangażowanie i zapał wielu anonimowych „przebierańców”, a także tworzący się „wokół” „kupieckiego szlaku” krąg zainteresowań i historycznych pasji, poprzez slajdy i autorskie interpretacje sprawiły, że powróciły nie tylko wspomnienia, ale także nadzieje na swoiste, choć może nie analogiczne kontynuacje...

„Recz. Fantastycznie” objawił się jednak tego dnia w sposób szczególny dla właściwych odbiorców, czyli mieszkańców miasta i gminy wtedy, gdy do głosu doszli ci, którzy „par excellence” będą tworzyli przyszłość tej gminy i tego miasta. Popołudniowe spotkanie w reckim Domu Kultury wypełniła młodzież reckiego gimnazjum przedstawiająca w wyciskającym łzy z oczu programie wspomnieniowo-poetyckim dawne dzieje i całkiem współczesne problemy miejscowej społeczności. Na stronach internetowych miasta odnaleźć można autorów, moderatorów i bohaterów tego widowiskowego wydarzenia: www.recz.pl . Do wspaniałych treści scenariusza dodać należy niezwykłe zaangażowanie i emocjonalne wypełnienie ról podejmowanych przez gimnazjalistów w „widowisku wizualno-muzyczno-poetyckim” zaprezentowanym z niezwykłą ekspresją w reckim Domu Kultury.

Do całości wydarzenia, którego doświadczyliśmy w Reczu, tak podczas wspólnotowej modlitwy w wyjątkowej atmosferze wiekowej reckiej świątyni ze szczególnym zabytkowym wyposażeniem, jak również podczas naukowej sesji podkreślającej chrześcijańską tradycję regionu, a także bazując na współczesnych akcentach łączenia współpracy wielu środowisk dla dobra wspólnej przyszłości, dodać należy optymistyczne „orędzie” burmistrza Wiesława Łońskiego, który stojąc wobec wielu zagrożeń, sprowadzonych przez nieodpowiedzialny poprzedni zarząd, mimo wszystko budził w mieszkańcach nadzieję i wzywał do podejmowania wyzwań dla rozwoju i przyszłości. „Recz. Fantastycznie”, tak jak widział to w przeszłości burmistrz Ligus, okazuje się jednak być możliwe, a współpraca wielu środowisk i zaangażowanie młodych ludzi budzi nadzieję na przyszłość, ponieważ młodzi w Reczu mają fantastyczne możliwości.

2016-03-22 11:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wszystko zaczęło się w Jeziorzanach

2020-07-08 08:41

Niedziela częstochowska 28/2020, str. I

[ TEMATY ]

rocznica

abp Stanisław Nowak

rocznica urodzin

Bożena Sztajner/Niedziela

Z racji 85. rocznicy urodzin arcybiskup senior Stanisław Nowak podzielił się z "Niedzielą" swoimi wspomnieniami.

Można powiedzieć, że w Jeziorzanach wszystko się zaczęło. Tam się urodziłem. To piękna miejscowość. Była ona u stóp klasztorów eremickich: Kamedułów na Bielanach i starego opactwa tynieckiego. Blisko była również Kalwaria Zebrzydowska. Właśnie opactwo w Tyńcu było naszą parafią. Później przyłączono nas do wielkiej rodziny parafialnej w Liszkach.

CZYTAJ DALEJ

Papież na „Anioł Pański”: bądźmy żyzną glebą dla Słowa Bożego

2020-07-12 12:35

[ TEMATY ]

papież

Franciszek

Anioł Pański

youtube.com/vaticannews

Bądźmy dla Słowa Bożego żyzną glebą, „bez cierni i kamieni, byśmy mogli wydać dobry owoc dla siebie i dla naszych braci” – zaapelował papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”, jaką odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie.

Komentując przypowieść o siewcy, który sieje ziarno na różnych rodzajach gleby, papież wskazał, że „Słowo Boże, symbolizowane przez ziarna, nie jest słowem abstrakcyjnym, ale to sam Chrystus, Słowo Ojca”. - Zatem przyjęcie Słowa Bożego oznacza przyjęcie osoby Chrystusa – wskazał Franciszek.

Omawiając różne sposoby przyjmowania Słowa Bożego, zwrócił uwagę, że najpierw utrudnia nam je „rozproszenie będące wielkim zagrożeniem naszych czasów”. - Nękani licznymi plotkami, wieloma ideologiami, nieustannymi możliwościami rozrywki wewnątrz i na zewnątrz domu, możemy zatracić smak ciszy, skupienia, dialogu z Panem, tak bardzo, że grozi nam utrata wiary – przestrzegł papież.

Inną przeszkodą jest chwilowy entuzjazm, „który pozostaje jednak powierzchowny, nie przyswaja Słowa Bożego”. W obliczu „pierwszej trudności, cierpienia, zaburzeń życiowych ta jeszcze słaba wiara się rozpływa, podobnie jak usycha ziarno, które pada między kamienie”.

Z kolei tam, gdzie Słowo Boże pada pomiędzy „ułudy bogactwa, sukcesu, trosk światowych”, zostaje „zagłuszone i nie przynosi żadnych owoców”.

- Możemy je w końcu przyjąć jak żyzna gleba. Tutaj i tylko tutaj ziarno się zakorzenia i wydaje owoce. Ziarno, które padło na tę żyzną glebę, przedstawia tych, którzy słuchają Słowa, przyjmują je, zachowują w swoich sercach i wprowadzają je w czyn w codziennym życiu - podkreślił Franciszek.

Zachęcił po raz kolejny do noszenia przy sobie kieszonkowego wydania Ewangelii i czytania codziennie jej fragmentu.

Zwrócił uwagę, że przypowieść o siewcy przypomina nam, że „Słowo Boże jest ziarnem, które samo w sobie jest owocne i skuteczne, a Bóg rozrzuca je wszędzie szczodrze, bez względu na straty”. - Takie jest serce Boga! Każdy z nas jest glebą, na którą pada ziarno Słowa, nikt nie jest wykluczony! – przekonywał papież.

Wezwał do zadani sobie pytania, jakim każdy z nas jest rodzajem gleby. - Czy przypominam drogę, grunt skalisty, ciernisty krzew? Ale jeśli chcemy, możemy stać się żyzną glebą, troskliwie uprawianą i pielęgnowaną, aby doprowadzić ziarno Słowa do dojrzałości. Jest już ono obecne w naszych sercach, ale sprawienie, by dojrzało zależy od nas, zależy od tego, jak przyjmiemy to ziarno. Często jesteśmy rozproszeni przez zbyt wiele interesów, przez zbyt wiele przynęt i trudno nam rozeznać pośród wielu głosów i wielu słów, Słowo Pana, jedyne, czyniące nas wolnymi – powiedział Ojciec Święty.

CZYTAJ DALEJ

Reformy w Sudanie zmierzają w stronę wolności religijnej

2020-07-14 16:57

Vatican News

Sudan pozwoli niemuzułmanom spożywać alkohol i wzmocni prawa kobiet –poinformował minister sprawiedliwości tego kraju Nasredin Abdulbari. Zapowiedział on także pracę nad przepisami wprowadzającymi wolność religijną. Jednak chrześcijaństwo, póki co, nie znajdzie się wśród przedmiotów szkolnych na równi z islamem.

Sprawa nie jest jednak zamknięta. Raja Nicola Eissa Abdel-Masih, jedyna chrześcijanka powołana do rady nadzorującej przejście do cywilnych rządów w Sudanie, powiedziała, że rząd pracuje nad rozwiązaniem tej kwestii.

Szereg poprawek do konstytucji przyjętych przez rząd tymczasowy pomija wzmiankę o islamie jako religii państwowej. Usuwa także karę śmierci za apostazję. Zakazana została publiczna chłosta, a niemuzułmanie będą mogli spożywać alkohol pod warunkiem, że nie będą pić w miejscach publicznych i zakłócać spokoju. Zakazano także okaleczania żeńskich narządów płciowych, a kobiety nie będą już musiały mieć pozwolenia mężczyzn na podróżowanie z dziećmi.

Abdulbari zapowiedział, że reforma prawna będzie kontynuowana do czasu zniesienia wszystkich ustaw naruszających prawa człowieka w Sudanie. Szeroko zakrojone reformy nastąpiły rok po obaleniu islamskiego dyktatora Omara al-Baszira w wyniku masowych protestów przeciwko jego trzydziestoletnim rządom.

Po secesji Sudanu Południowego w 2011 r. Baszir zapowiedział przyjęcie bardziej rygorystycznej wersji szariatu (prawo islamskie). Pod jego rządami władze burzyły lub konfiskowały kościoły oraz zakazywały publikowania literatury chrześcijańskiej pod pretekstem, że większość chrześcijan opuściła kraj po uzyskaniu niepodległości przez Sudan Południowy.

Oficjalne dane mówią, że chrześcijanie stanowią jedynie trzy procent z 40 milionów mieszkańców Sudanu, choć przywódcy religijni zapewniają, że rzeczywista ich liczba jest znacznie wyższa. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych około 3 proc. ludności Sudanu to niemuzułmanie.

Sudańscy chrześcijanie żyją głównie w Chartumie i Górach Nubijskich w pobliżu granicy z Sudanem Południowym. Niektórzy Sudańczycy wyznają również tradycyjne wierzenia afrykańskie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję