Reklama

Niedziela Podlaska

Dotrzeć z propozycją i zachętą do wszystkich

Z ks. Sylwestrem Falkowskim, zastępcą dyrektora Wydziału Młodzieży, rozmawia ks. Mariusz Boguszewski

Niedziela podlaska 15/2016, str. 6

[ TEMATY ]

wywiad

Marian Sztajner/Niedziela

KS. MARIUSZ BOGUSZEWSKI: – Jak duszpasterstwo młodzieży diecezji drohiczyńskiej przeżywa Rok Miłosierdzia?

KS. SYLWESTER FALKOWSKI: – Odkąd dowiedzieliśmy się o decyzji papieża Franciszka odnośnie ustanowienia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, wiedzieliśmy, że będzie to bardzo dobra okazja, żeby we wspólnocie młodzieży przybliżyć się do Boga Miłosiernego. Jak wiemy z własnego doświadczenia, łatwiej jest organizować pracę i spotkania modlitewne o konkretnej tematyce. W tym roku podczas ogólnoduszpasterskich spotkań zarówno w parafiach, jak i na szczeblu diecezjalnym skupiamy się po prostu na miłosierdziu Boga. Jednym z wielu ważnych wydarzeń była pielgrzymka maturzystów z naszej diecezji do Częstochowy 31 marca, którą przeżywaliśmy tak jak inne akcje pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni...”. Staramy się także zwrócić uwagę młodzieży na odwiedzanie kościołów stacyjnych, aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Cały czas kładziemy nacisk na stronę duchową i postawę miłości, której uczą nas sam Pan Bóg i Kościół. Powstaje przy tej okazji mnóstwo inicjatyw młodzieżowych, w których możemy brać udział przez modlitwę i włączanie się w spełnianie uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. Za te inicjatywy serdecznie dziękujemy i prosimy o włączanie się we wspólne dzieło pełnienia miłosierdzia.

– Co jest najważniejsze w tym roku w perspektywie młodzieży?

– Każdy młody człowiek ma swoje plany i marzenia na dany czas. Dla jednych bogactwo wydarzeń, które czekają nas w najbliższym roku, którymi są: Rok Miłosierdzia, ŚDM, 1050. rocznica Chrztu Polski i 25. rocznica powstania diecezji drohiczyńskiej, to okazja do spełnienia marzeń, aby pojechać na spotkania młodzieżowe, które przy tej okazji w różnych miejscach naszego kraju i w Kościele w Polsce się odbywają. Młodzi ludzie chcą jeszcze bardziej podkreślić znaczenie obecności Boga w ich życiu i umocnić swoją wiarę. Jednak nie wszyscy są zainteresowani taką formą wiary jak wieczory modlitwy, adoracje, koncerty, konkursy itp. Mało tego, jest pewna grupa osób, którą – jestem przekonany – gdyby dzisiaj zapytać, jakie przeżywamy wydarzenia, to nie potrafiłaby ich wymienić. Stoi więc przed nami ważne zadanie, aby dotrzeć do wszystkich z propozycją i zachętą włączenia się w przeżywanie tych jubileuszy i ważnego dla młodzieży w Polsce spotkania w Krakowie na ŚDM, a jeszcze wcześniej na diecezjalnym Forum Młodzieży, które odbędzie się 10 i 11 czerwca na błoniach drohiczyńskich.
Najważniejsze na pewno jest jak zawsze to, żeby prowadzić młodzież do Jezusa poprzez rożne formy, w których oni odnajdą swoje miejsce. Wielka radość nas ogarnia, kiedy widzimy zapał i zaangażowanie wśród młodzieży odnośnie modlitwy, pomocy w swoich parafiach, angażowania się w diecezji, w tym, że wybierają się na ŚDM do Krakowa. Jednakże wszystko opiera się na wierze i chęciach i właśnie od tego trzeba zaczynać i o to nieraz bardzo mocno walczyć. W tym miejscu zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji naszej młodzieży i dzieł, które podejmujemy, aby w ten sposób można było się cieszyć owocami, które wydamy.

– Czy 1050. rocznica Chrztu Polski jest jakoś szczególnie zauważona w planach duszpasterskich na ten rok?

– Oczywiście, nie wyobrażam sobie, żeby takie wydarzenie, które wpisało się w historię naszego państwa i dziejów narodu, teraz mogłoby zostać pominięte czy potraktowane z przymrużeniem oka. Zadaniem duszpasterstwa młodzieży jest organizować i uczestniczyć w sympozjach, spotkaniach modlitewnych, konferencjach o tematyce Chrztu Polski, powiem więcej – nie tylko organizować, ale i uczestniczyć. Mamy w tym roku okazję przeżyć na nowo swój chrzest, chociaż go nie pamiętamy. Każdy z nas ma swojego patrona od chrztu, mamy patronów w parafii i główne inicjatywy duszpasterskie z naszej strony opierają się właśnie na tym, aby wrócić do korzeni, do dziedzictwa, które posiadamy.
Centralnym wydarzeniem dla młodzieży z naszej diecezji będzie Dzień Podlasia obchodzony 10 czerwca, kiedy to będziemy przeżywać 25. rocznicę ustanowienia diecezji drohiczyńskiej. Wtedy to wspólnie z młodzieżą chcemy skupić się na patronach naszych parafii i własnych. Bierzemy też czynny udział w ogólnopolskich obchodach rocznicy chrztu, 16 kwietnia jedziemy do Poznania, gdzie z młodzieżą z całej Polski będziemy dziękować Panu Bogu za sakrament chrztu świętego.

– Jakie plany ma duszpasterstwo młodzieży diecezji drohiczyńskiej na najbliższe miesiące związane ze świętowaniem wszystkich rocznic?

– Planów zawsze jest dużo, tym bardziej że tworzymy wspólnotę i we wspólnocie, czy to kapłańskiej, czy młodzieżowej, podejmujemy wszystkie inicjatywy, poddajemy je dyskusji i staramy się wspólnymi siłami wprowadzić w życie.
Tak się składa, że mówiąc i patrząc przez pryzmat Wydziału Młodzieży, wszystkie nasze inicjatywy opierają się głównie i przygotowują do ŚDM. Nie znaczy to jednak, że nie robimy za dużo w kierunku Roku Miłosierdzia czy 1050. rocznicy Chrztu Polski i 25. naszej diecezji drohiczyńskiej. Wystarczy zajrzeć na strony internetowe, czy to diecezjalną, czy KSM-u i każdej innej wspólnoty czy parafii działającej w naszej diecezji, żeby zobaczyć, że trochę się u nas dzieje.
Plany, które nam towarzyszą w najbliższym czasie, to tak z tych największych: ogólnopolskie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu, Dzień Podlasia 10 i 11 czerwca, Światowe Dni Młodzieży, Piesza Pielgrzymka do Częstochowy, obozy i kolonie wakacyjne, Diecezjalny Dzień Młodzieży w Serpelicach 14 września i inne mniejsze. Ktoś powie mało, ale zapraszamy, żeby wybrać sobie przynajmniej jedną z propozycji i z wiarą przeżywać spotkanie z młodzieżą i – co najważniejsze – z Panem Jezusem. Ktoś inny powie dużo. Pewnie, ale musimy mieć różne formy wyboru na szczeblu diecezjalnym i ogólnopolskim. I jeszcze jedno. Nie możemy tu zapomnieć o wszelkiego rodzaju inicjatywach, które powstają w naszych parafiach, a które w rzeczywistości decydują i pokazują nam, jaka jest nasza wiara i na ile poważnie traktujemy Pana Boga, Kościół i wszystkich, którzy stają się inicjatorami tych wydarzeń.
Jest nam dane przeżywać wydarzenie historyczne, jakim jest Chrzest Polski, wydarzenie zbawcze – Rok Miłosierdzia i w końcu wydarzenie, które pomaga młodym ludziom budować więzi i przyjaźnie na całym świecie i z samym Jezusem Chrystusem, czyli Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Na czas tych wydarzeń wspierajmy się modlitwą i dobrym słowem, a nas niech wspiera swoim błogosławieństwem sam Bóg.

2016-04-07 09:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

5 pytań do … Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka

2020-09-26 08:01

[ TEMATY ]

wywiad

5 pytań do...

Archiwum prywatne

Szymon Szynkowski

Szymon Szynkowski

5 pytań do … Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka – sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pełnomocnika rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Piotr Grzybowski:Panie Ministrze, zacznijmy od chyba najgorętszego dziś tematu: protestów społecznych po - w powszechnej ocenie uznanych za sfałszowane - wyborach prezydenckich na Białorusi. Czy dla naszych służb dyplomatycznych było to zaskoczeniem?

Szymon Szynkowski vel Sęk: Dla nas nie było to zaskoczenie. Wiedzieliśmy, że jest niestety duże prawdopodobieństwo, że wybory nie będą przeprowadzone w sposób przejrzysty i demokratyczny, i że napotka to na opór białoruskiego społeczeństwa. Natomiast – dla nas nie, ale dla niektórych naszych zachodnich partnerów z UE myślę, że skala i długotrwałość tych protestów była zaskoczeniem. Przecież wiadomo, że wcześniejsze wybory również budziły wątpliwości, choć skala fałszerstw nie była aż tak duża, jak w przypadku tych ostatnich, więc teraz zarówno skala manipulacji, jak i skala oporu wobec manipulacji jest bardzo duża. My przyglądamy się sytuacji na Białorusi od wielu lat, więc trudno, żebyśmy w tej kwestii byli czymś zaskoczeni.

PG: Czy w związku z tym MSZ ma wypracowane scenariusze, które Polska będzie realizować?

SSvS: Tak, oczywiście. My nie poruszamy się tylko w sferze ogólnych deklaracji politycznych, potępiających to, co wydarzyło się w trakcie wyborów na Białorusi, czy wspierających dialog ze społeczeństwem i domagających się tego dialogu i rezygnacji z użycia siły, czy represji. To byłoby zbyt mało. My proponujemy bardzo konkretny plan działań dla Białorusi, z konkretnym finansowaniem na poziomie na razie naszego planu krajowego - ok. 12 mln euro, czyli 50 mln zł. Natomiast będziemy też proponować wspólnie z Grupą Wyszehradzką, bo w tej chwili finalizowane są uzgodnienia w zakresie propozycji tzw. Planu Marshalla, czyli czegoś, co jest nazywane Planem Marshalla dla Białorusi, takiej wielopunktowej propozycji wsparcia, która mogłaby zostać zaoferowana w sytuacji, w której na Białorusi doszłoby do demokratycznych zmian. Mowa tutaj zarówno o liberalizacji wizowej, jak i ułatwieniach dla małych i średnich przedsiębiorstw i specjalnym funduszu wsparcia. To zostało już zaprezentowane przez Premiera Mateusza Morawieckiego szefowej Komisji Europejskiej i będzie prezentowane przez całą Grupę Wyszehradzką, której przewodzimy, na forum Rady Europejskiej w najbliższych dniach.

PG: Pytanie już do Pana jako pełnomocnika rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej: czy jest realne wypracowanie planu działania Grupy wobec sytuacji na Białorusi?

SSvS: Tak. Dzisiaj Grupa Wyszehradzka finalizuje prace nad tym bardzo konkretnym planem wsparcia ze strony UE dla Białorusi na poziomie gospodarczym. To jest jeden z elementów, który chcemy oferować Białorusi, ale – co ważne - w ramach współpracy Wyszehradzkiej, bo w ten sposób możemy łatwiej na poziom unijny przenieść naszą propozycję. Oczywiście na poziomie krajowym mamy 5-punktowy plan, który dzisiaj jest realizowany, zarówno w zakresie wsparcia NGO, jak i wspierania dostępności rynku pracy dla osób, które muszą wyjechać z Białorusi, chcą przyjechać do Polski. Propozycje na poziomie unijnym liberalizacji wizowej wynikają też z tego, że jest ok. 800 tys. wiz unijnych wydanych w ostatnich latach. 400 tys. tych wiz wydały polskie konsulaty, więc to Polska jest krajem, który najaktywniej wspiera Białoruś, także w zakresie wsparcia dla obywateli tego kraju, jak również możliwość ich przyjazdu do Unii Europejskiej, czy pracy w UE. Chcemy, żeby było to wsparcie systemowe, w które zaangażują się wszyscy nasi unijni partnerzy. Wokół tego udało się, co też jest sukcesem Polski, wybudować konsensus Grupy Wyszehradzkiej. Przecież wiemy, że mamy w Grupie Wyszehradzkiej przyjaciół, partnerów, ale bywają także różnice zdań. W tej sprawie nie ma różnicy zdań. Grupa Wyszehradzka będzie prezentowała to wsparcie za tydzień, na forum Rady UE.

PG: Końcem lipca powołano nową inicjatywę - Trójkąt Lubelski. W jakim celu?

SSvS: Jak się okazało, Trójkąt Lubelski powołany w drugiej połowie lipca, swoją zasadność funkcjonowania dowiódł już w pierwszych tygodniach, bo chwilę później rozpoczął się kryzys na Białorusi, związany właśnie z niedemokratycznymi wyborami i w tym formacie są również prowadzone dyskusje. Litwa, Polska i Ukraina to kraje sąsiedzkie Białorusi, w których interesie leży stabilność sytuacji w tym kraju. Litwa i Polska dyskutują o wyzwaniach w różnych innych formatach, np. „Bukaresztańskiej 9” w kontekście bezpieczeństwa, w ramach współpracy Polski z krajami bałtyckimi. Ukraina była z tych dyskusji do tej pory wyłączona, bo w tych formatach nie uczestniczy. W związku z tym uznaliśmy, że trzeba stworzyć format sąsiedzki, który będzie właśnie miejscem do włączania również Ukrainy w dyskusję na tematy bieżące. Takim najbardziej bieżącym tematem, siłą rzeczy niestety dla Trójkąta Lubelskiego oczywistym jest sytuacja na Białorusi, ale też szerzej dyskusje o polityce bezpieczeństwa w regionie, w gronie krajów, które mają podobne spojrzenie na zagrożenia, które płyną ze wschodu. Dzisiaj Trójkąt, który koordynuje pan wiceminister Marcin Przydacz jest doskonałym formatem do tego, żeby koordynować też działania z ważnym państwem nieunijnym, czyli Ukrainą.

PG: Wrócił Pan minister kilka dni temu z Wilna, gdzie podpisane zostało Strategiczne Partnerstwo Polsko-Litewskie. Czy to początek Unii Lubelskiej 2.0?

SSvS: Nie, choć nawiązań historycznych podczas tego spotkania było całkiem sporo, począwszy od tego, że na początku swojego wystąpienia Pan Premier Skvernelis wskazał, że to pierwsze takie spotkanie od 230 lat. Po drugie, w wystąpieniach premierów obecne były nawiązania do wspólnych tegorocznych obchodów rocznicy Bitwy pod Grunwaldem i planowanych przyszłorocznych obchodów Konstytucji 3 maja, jak to się mówi zaręczenia wzajemnego obu narodów. To będzie też taka historyczna okazja do podkreślania tego, co nas łączy. Natomiast to jest tylko fundament do budowania dzisiaj naszej bardzo bliskiej współpracy, która już ma swój dorobek. Współpracujemy znowu w wielu formatach międzynarodowych ważnych UE, NATO, ale także regionalnych: Trójmorze, współpraca Bałtycka, czy choćby ten najnowszy wspomniany wcześniej Trójkąt Lubelski. To jest oczywiście tylko narzędzie do osiągania konkretnych celów. Te cele dzisiaj Litwa i Polska potrafią definiować: to jest wspólne wspieranie Białorusi. Litwa też tu jest bardzo aktywnym aktorem, przypomnę, że przed chwilą Minister Spraw Zagranicznych Litwy Pan Linkieviczus był w Waszyngtonie, rozmawiał o tych sprawach, więc koordynujemy tutaj działania wspólne. Na forum Rady Europejskiej także Polska i Litwa mówią w tych sprawach wspólnym, bardzo mocnym głosem, ale też w ogóle koordynujemy współpracę gospodarczą.
Konsultacje międzyrządowe, co bardzo jest ważne, żeby podkreślić miały swój bardzo konkretny wymiar: podpisano dwie umowy z zakresu współpracy przy rozbudowie infrastruktury transportowej, kolejowej, podpisano deklarację o współpracy strategicznej przez Premierów, podpisano bardzo ważny harmonogram wdrażania zmian oświatowych, które sprawią, że Polacy mieszkający na Litwie będą mieli zwiększoną dostępność do nauczania języka polskiego, co jest problemem od lat niezałatwionym. Tutaj jest duża szansa na postęp. Wreszcie jest TVP Wilno i przy okazji już nie samych konsultacji, ale też w związku z wizytą w Wilnie Pana Premiera, mieliśmy okazję podpisać list intencyjny, który po roku funkcjonowania z dużymi sukcesami TVP Wilno da w przyszłości tej telewizji nową siedzibę, w Domu Polskim w Wilnie, rozbudowanym ze środków MSZ. Wejdzie tam telewizja, młody zespół dziennikarzy z Wileńszczyzny, który już dzisiaj mówi ciekawie o życiu na Wileńszczyźnie, ale też mówi dobrze o Polsce, o polskiej historii, kulturze, tradycji. Jak Pan widzi w czasie tej bardzo intensywnej wizyty wiele spraw zostało nie tylko poruszonych ale i załatwionych. Naprawdę byłem pod wrażeniem, jak skuteczna może być dyplomacja w kontekście konsultacji międzyrządowych. Pod wodzą Premiera kilkunastu ministrów, każdy z konkretną agendą spraw, które chce załatwić, jedzie tam, sprawy mają postęp i wracamy z konkretnym dorobkiem. To w dyplomacji nie jest reguła, bo czasami kończy się na jakiś ogólnych dyskusjach, tu zaś mamy solidny konkret.

CZYTAJ DALEJ

Rokitno: Spotkanie doradców życia rodzinnego

2020-09-27 10:37

[ TEMATY ]

Duszpasterstwo rodziny

Karolina Krasowska

Podczas konferencji

Podczas konferencji

W Rokitnie trwa spotkanie doradców życia rodzinnego, którzy na co dzień posługują wśród narzeczonych w naszej diecezji. Spotkanie prowadzi ks. dr Mariusz Dudka, diecezjalny duszpasterz rodziny.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Domu Rekolekcyjnego konferencją ks. Mariusz Dudki. W programie skupienia są jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. w rokitniańskiej bazylice. Podczas spotkania doradcom zostaną wręczone misje kanoniczne udzielane raz na trzy lata i pozwolenia dotyczące starszych doradców.

Zobacz zdjęcia: Spotkanie doradców życia rodzinnego w Rokitnie.

W naszej diecezji posługuje ponad 100 doradców. Do Rokitna przyjechało kilkudziesięciu..

CZYTAJ DALEJ

Bierzmowanie w Polskiej Misji Katolickiej w Munster

2020-09-28 00:12

ks. kan. Marian Wagner

Młodzież z Polskiej Misji Katolickiej w Munster, przyjęła z rąk Ks. Abpa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, sakrament bierzmowania. Uroczystość ta połączona była z poświęceniem sztandaru misyjnego z wizerunkiem św. Jana Pawła II.

Na początku liturgii proboszcz parafii, młodzież oraz rodzice poprosili ks. Abpa o udzielenie sakramentu zgromadzonej młodzieży.

Podczas homilii, metropolita wrocławski przywołując sakrament Chrztu i I Komunii świętej zachęcił młodych, aby nie bali się otworzyć na działanie Ducha Świętego. Przykładem mogą być Apostołowie, którzy oczekiwali na Zesłanie Ducha Świętego.

Na zakończenie Liturgii Ks. Arcybiskup poświęcił sztandar misyjny ufundowany przez rodziców Szkoły Misyjnej oraz PMK.

ks. kan Marian Wagner

Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie sztandaru


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję