Reklama

Dotrzeć z propozycją i zachętą do wszystkich

2016-04-07 09:59

Ks. Mariusz Boguszewski
Edycja podlaska 15/2016, str. 6

Marian Sztajner/Niedziela

Z ks. Sylwestrem Falkowskim, zastępcą dyrektora Wydziału Młodzieży, rozmawia ks. Mariusz Boguszewski

KS. MARIUSZ BOGUSZEWSKI: – Jak duszpasterstwo młodzieży diecezji drohiczyńskiej przeżywa Rok Miłosierdzia?

KS. SYLWESTER FALKOWSKI: – Odkąd dowiedzieliśmy się o decyzji papieża Franciszka odnośnie ustanowienia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, wiedzieliśmy, że będzie to bardzo dobra okazja, żeby we wspólnocie młodzieży przybliżyć się do Boga Miłosiernego. Jak wiemy z własnego doświadczenia, łatwiej jest organizować pracę i spotkania modlitewne o konkretnej tematyce. W tym roku podczas ogólnoduszpasterskich spotkań zarówno w parafiach, jak i na szczeblu diecezjalnym skupiamy się po prostu na miłosierdziu Boga. Jednym z wielu ważnych wydarzeń była pielgrzymka maturzystów z naszej diecezji do Częstochowy 31 marca, którą przeżywaliśmy tak jak inne akcje pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni...”. Staramy się także zwrócić uwagę młodzieży na odwiedzanie kościołów stacyjnych, aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Cały czas kładziemy nacisk na stronę duchową i postawę miłości, której uczą nas sam Pan Bóg i Kościół. Powstaje przy tej okazji mnóstwo inicjatyw młodzieżowych, w których możemy brać udział przez modlitwę i włączanie się w spełnianie uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. Za te inicjatywy serdecznie dziękujemy i prosimy o włączanie się we wspólne dzieło pełnienia miłosierdzia.

– Co jest najważniejsze w tym roku w perspektywie młodzieży?

– Każdy młody człowiek ma swoje plany i marzenia na dany czas. Dla jednych bogactwo wydarzeń, które czekają nas w najbliższym roku, którymi są: Rok Miłosierdzia, ŚDM, 1050. rocznica Chrztu Polski i 25. rocznica powstania diecezji drohiczyńskiej, to okazja do spełnienia marzeń, aby pojechać na spotkania młodzieżowe, które przy tej okazji w różnych miejscach naszego kraju i w Kościele w Polsce się odbywają. Młodzi ludzie chcą jeszcze bardziej podkreślić znaczenie obecności Boga w ich życiu i umocnić swoją wiarę. Jednak nie wszyscy są zainteresowani taką formą wiary jak wieczory modlitwy, adoracje, koncerty, konkursy itp. Mało tego, jest pewna grupa osób, którą – jestem przekonany – gdyby dzisiaj zapytać, jakie przeżywamy wydarzenia, to nie potrafiłaby ich wymienić. Stoi więc przed nami ważne zadanie, aby dotrzeć do wszystkich z propozycją i zachętą włączenia się w przeżywanie tych jubileuszy i ważnego dla młodzieży w Polsce spotkania w Krakowie na ŚDM, a jeszcze wcześniej na diecezjalnym Forum Młodzieży, które odbędzie się 10 i 11 czerwca na błoniach drohiczyńskich.
Najważniejsze na pewno jest jak zawsze to, żeby prowadzić młodzież do Jezusa poprzez rożne formy, w których oni odnajdą swoje miejsce. Wielka radość nas ogarnia, kiedy widzimy zapał i zaangażowanie wśród młodzieży odnośnie modlitwy, pomocy w swoich parafiach, angażowania się w diecezji, w tym, że wybierają się na ŚDM do Krakowa. Jednakże wszystko opiera się na wierze i chęciach i właśnie od tego trzeba zaczynać i o to nieraz bardzo mocno walczyć. W tym miejscu zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji naszej młodzieży i dzieł, które podejmujemy, aby w ten sposób można było się cieszyć owocami, które wydamy.

– Czy 1050. rocznica Chrztu Polski jest jakoś szczególnie zauważona w planach duszpasterskich na ten rok?

– Oczywiście, nie wyobrażam sobie, żeby takie wydarzenie, które wpisało się w historię naszego państwa i dziejów narodu, teraz mogłoby zostać pominięte czy potraktowane z przymrużeniem oka. Zadaniem duszpasterstwa młodzieży jest organizować i uczestniczyć w sympozjach, spotkaniach modlitewnych, konferencjach o tematyce Chrztu Polski, powiem więcej – nie tylko organizować, ale i uczestniczyć. Mamy w tym roku okazję przeżyć na nowo swój chrzest, chociaż go nie pamiętamy. Każdy z nas ma swojego patrona od chrztu, mamy patronów w parafii i główne inicjatywy duszpasterskie z naszej strony opierają się właśnie na tym, aby wrócić do korzeni, do dziedzictwa, które posiadamy.
Centralnym wydarzeniem dla młodzieży z naszej diecezji będzie Dzień Podlasia obchodzony 10 czerwca, kiedy to będziemy przeżywać 25. rocznicę ustanowienia diecezji drohiczyńskiej. Wtedy to wspólnie z młodzieżą chcemy skupić się na patronach naszych parafii i własnych. Bierzemy też czynny udział w ogólnopolskich obchodach rocznicy chrztu, 16 kwietnia jedziemy do Poznania, gdzie z młodzieżą z całej Polski będziemy dziękować Panu Bogu za sakrament chrztu świętego.

– Jakie plany ma duszpasterstwo młodzieży diecezji drohiczyńskiej na najbliższe miesiące związane ze świętowaniem wszystkich rocznic?

– Planów zawsze jest dużo, tym bardziej że tworzymy wspólnotę i we wspólnocie, czy to kapłańskiej, czy młodzieżowej, podejmujemy wszystkie inicjatywy, poddajemy je dyskusji i staramy się wspólnymi siłami wprowadzić w życie.
Tak się składa, że mówiąc i patrząc przez pryzmat Wydziału Młodzieży, wszystkie nasze inicjatywy opierają się głównie i przygotowują do ŚDM. Nie znaczy to jednak, że nie robimy za dużo w kierunku Roku Miłosierdzia czy 1050. rocznicy Chrztu Polski i 25. naszej diecezji drohiczyńskiej. Wystarczy zajrzeć na strony internetowe, czy to diecezjalną, czy KSM-u i każdej innej wspólnoty czy parafii działającej w naszej diecezji, żeby zobaczyć, że trochę się u nas dzieje.
Plany, które nam towarzyszą w najbliższym czasie, to tak z tych największych: ogólnopolskie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu, Dzień Podlasia 10 i 11 czerwca, Światowe Dni Młodzieży, Piesza Pielgrzymka do Częstochowy, obozy i kolonie wakacyjne, Diecezjalny Dzień Młodzieży w Serpelicach 14 września i inne mniejsze. Ktoś powie mało, ale zapraszamy, żeby wybrać sobie przynajmniej jedną z propozycji i z wiarą przeżywać spotkanie z młodzieżą i – co najważniejsze – z Panem Jezusem. Ktoś inny powie dużo. Pewnie, ale musimy mieć różne formy wyboru na szczeblu diecezjalnym i ogólnopolskim. I jeszcze jedno. Nie możemy tu zapomnieć o wszelkiego rodzaju inicjatywach, które powstają w naszych parafiach, a które w rzeczywistości decydują i pokazują nam, jaka jest nasza wiara i na ile poważnie traktujemy Pana Boga, Kościół i wszystkich, którzy stają się inicjatorami tych wydarzeń.
Jest nam dane przeżywać wydarzenie historyczne, jakim jest Chrzest Polski, wydarzenie zbawcze – Rok Miłosierdzia i w końcu wydarzenie, które pomaga młodym ludziom budować więzi i przyjaźnie na całym świecie i z samym Jezusem Chrystusem, czyli Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Na czas tych wydarzeń wspierajmy się modlitwą i dobrym słowem, a nas niech wspiera swoim błogosławieństwem sam Bóg.

Tagi:
wywiad

Zadbajmy o swoją płodność

2019-11-26 12:50

Rozmawia Magdalena Wojtak
Edycja warszawska 48/2019, str. 6

Z Anną Koźlik, nauczycielką Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny oraz założycielką strony www.plodna.pl, rozmawia Magdalena Wojtak

Archiwum prywatne
Anna Koźlik

MAGDALENA WOJTAK: – Dlaczego ważna jest wiedza na temat płodności?

ANNA KOŹLIK: – Tak jak staramy się zdobywać wiedzę na temat tego, jaki wpływ na nasze zdrowie ma odżywianie i aktywność fizyczna, podobnie każde małżeństwo czy narzeczeni przygotowujący się do tego sakramentu prędzej czy później muszą zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi swojej płodności dla ich prawdziwego szczęścia. Ważne jest, aby zdobywana wiedza była przekazywana w sposób profesjonalny, rzetelny i motywujący. Metody rozpoznawania płodności pełnią ważną rolę w profilaktyce zdrowia kobiety.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wybory prezydenckie 2020 w USA: katolicy gotowi poprzeć Trumpa?

2019-12-10 18:42

pb (KAI/EWTN) / Waszyngton

Katolicy w USA są otwarci na ponowny wybór Donalda Trumpa na szefa państwa w wyborach prezydenckich, jakie odbędą się w 2020 r. Wynika to z sondażu przeprowadzonego na zlecenie katolickiej telewizji EWTN. Ukazuje on również poczucie zmniejszającej się tolerancji religijnej wśród mieszkańców tego kraju, a także rozczarowanie sposobem, w jaki tamtejsi biskupi radzą sobie z kryzysem związanym z przypadkami wykorzystywania seksualnego w Kościele.

Wikipedia

John Della Volpe z instytutu badania opinii publicznej RealClear Opinion Research tłumaczy, że głosy katolików mają istotne znaczenie w budowaniu wyborczych koalicji. Według niego, „w większości wyborów prezydenckich począwszy od lat 50.” XX w. można było przewiedzieć ich wynik na podstawie tego, jak głosowali katolicy.

W nadchodzących wyborach prezydenckich w 2020 r. 53 proc. katolików nie wyklucza głosowania na Trumpa (34 proc. jest tego pewnych, 10 proc. zapewne tak zrobi, a 9 proc. - być może). Jednocześnie „nigdy” na niego nie zagłosuje 38 proc. katolików, a w przypadku 9 proc. jest to mało prawdopodobne.

Poparcie dla Trumpa wygląda nieco inaczej, gdy zestawi się go z pretendentami do Białego Domu z ramienia Partii Demokratycznej. W zależności od tego, który z nich stanąłby ostatecznie w wyborcze szranki z obecnym szefem państwa, reprezentującym Partię Republikańską, rozkład głosów (według obecnych deklaracji) przedstawiałby się następująco: Joe Biden 52 proc. - Trump 39 proc., Elizabeth Warren 49 proc. - Trump 41 proc., Bernie Sanders 54 proc. - Trump 39 proc., Pete Buttigieg 46 proc. - Trump 41 proc. Oznacza to, że Trump przegrałby wybory z każdym z czterech demokratycznych kandydatów.

Z kolei 70 proc. katolików (28 proc. zdecydowanie, a 42 proc. częściowo) zgodziło się z opinią, że mieszkańcy USA okazują dziś znacznie mniejszą tolerancję religijną. Zdecydowanie odrzuciło taki pogląd 7 proc. katolików, a 18 proc. częściowo; 5 proc. nie miało zdania na ten temat.

Natomiast na pytanie, czy biskupi USA radzą sobie ze skandalem wykorzystywania seksualnego w Kościele, większość katolików (55 proc.) opowiedziała negatywnie (działania hierarchów bardzo się nie podobają 28 proc. respondentów, a 27 proc. - częściowo). Zdecydowanie popiera działania episkopatu w tej dziedzinie 7 proc. katolików, 23 proc. popiera częściowo, a 15 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Ankietowanych zapytano również o ich praktyki religijne. 93 proc. zadeklarowało, że modli się przynajmniej raz w tygodniu, 66 proc. - że wierzy w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, 56 proc. - że przynajmniej raz w tygodniu uczestniczy w Mszy św., 52 proc. - że spowiada się przynajmniej raz w roku, a 51 proc. - że choć raz w miesiącu odmawia różaniec.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zielona Góra: Gala Wolontariatu Caritas

2019-12-10 18:45

Kamil Krasowski

W parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze zakończyła się III Diecezjalna Gala Wolontariatu. Znamy zatem najlepszego wolontariusza i najlepszego opiekuna Szkolnych Kół Caritas.

Karolina Krasowska
Wyróżnieni z bp. Tadeuszem Lityńskim, lubuską kurator oświaty Ewą Rawą i dyrektorem diecezjalnej Caritas ks. Stanisławem Podfigórnym

Udział w Gali wziął bp Tadeusz Lityński, który pogratulował młodym wolontariuszom i podziękował ich opiekunom.

- Jest to co prawda trzecia, ale jakże odsłaniająca wiele dobra i piękna Gala Wolontariatu Caritas. Chcę tutaj wyrazić wdzięczność wszystkim wychowawcom, opiekunom  i pogratulować młodym ludziom - mówił bp Lityński. - Jeżeli mówimy Polska to z jednej strony widzimy gdzieś w wyobraźni terytorium naszego kraju na mapie Europy. Wnikając głębiej - pewną historię, czasami dramatyczną. Widzimy dziedzictwo kulturowe,  przemysł i różne obiekty. Ale myślę, że też dostrzegamy ludzi, Polaków. Podobnie jest też, gdy słyszymy i widzimy logo Caritas. To nie tylko to zewnętrzne logo, które przedstawia krzyż i słowo Caritas wpisane w serce, które mieni się barwą czerwieni, ale stołówki, magazyny żywności czy pomieszczenia, w których się udziela się pomocy potrzebującym. Caritas to żywy organizm ludzi wrażliwych i mających serce. I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować - dodał pasterz diecezji.

W czasie uroczystej Gali wręczono 7 statuetek. W kategorii "najlepszy wolontariusz" statuetki otrzymali Sara Gaweł, Alicja Baraniecka, Sara Mazurek, Dominik Mól, Agata Przyborska, Adrianna Bednarz i Lena Tomaszewska.

- W Caritas działam od gimnazjum, czyli już 6 lat, bo w tym roku jestem w klasie maturalnej. Pomagam pani Kamili, robimy razem mnóstwo akcji. Ostatnio u nas w szkole mieliśmy Dzień Wolontariusza. Naprawdę dużo się dzieje. Robię to, bo daje mi to ogromne spełnienie. Wiem, że szczęście, które daje innym wraca do mnie z podwójną siłą. Daje to motywację i podbudowuje człowieka. Wiem, że robię dla kogoś bardzo dobrą sprawę - powiedziała Sara Gaweł z Zespołu Szkół w Drezdenku.


Oprócz wolontariuszy zostali wyróżnieni także ich opiekunowie. W kategorii "najlepszy opiekun" statuetkę otrzymały Kamila Zamerluk oraz Beata Stoińska, opiekunki SKC w Zespole Szkół w Drezdenku.CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem