Reklama

Świątynia miejscem Bożego Miłosierdzia

2016-06-15 11:08

Ks. Daniel Marcinkiewicz
Edycja świdnicka 25/2016, str. 4-5

ks. Daniel Marcinkiewicz
Msza św. jubileuszowa w murach budującego się kościoła

Świątynia jest szczególnym miejscem Bożego Miłosierdzia, gdzie oddajemy Bogu cześć i chwałę oraz oczyszczamy się moralnie z naszych grzechów – mówił w murach budującego się kościoła bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki przewodniczył uroczystej Mszy św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie, gdzie 12 czerwca świętowano 10-lecie istnienia parafii.

– Obchody jubileuszowe, które rozpoczęły się 8 czerwca peregrynacją figury Matki Bożej Fatimskiej, są także dziękczynieniem za opiekę Maryi czczonej w tutejszej parafii od pierwszych dni jej istnienia. Dziękujemy miłosiernemu Bogu, że ten święty czas nawiedzenia Maryi w Jej świętym wizerunku dane nam było przeżyć – powiedział na rozpoczęcie Mszy św. ks. Robert Begierski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie.

W homilii Ordynariusz Świdnicki, odwołując się do czytań mszalnych, mówił o wartości Bożego Miłosierdzia w życiu każdego człowieka.

Reklama

– Miłosierdzie Boże jest odpowiedzią na ludzki grzech i poczucie winy za popełniony grzech, jest czymś bardzo właściwym. Człowiek wtedy uwrażliwia siebie na zło, przeróżne pokusy, które może zwalczyć dzięki Bożemu Miłosierdziu – podkreślał celebrans.

– Naszą wiarą i miłością, którą odpowiadamy na dar miłosiernej miłości Boga, winniśmy promieniować na otoczenie. Powinniśmy być zwiastunami Bożego miłosierdzia – mówił bp Dec.

Kaznodzieja wskazywał również, aby w codzienności każdy był wrażliwy na drugiego człowieka, na jego potrzeby.

– Nie mówmy, że nie mamy się czym dzielić. W miłosierdziu nie chodzi tyle o dzielenie się dobrami materialnymi, ale o dziele się swoim sercem. Próbuj kierować do drugiego człowieka dobre słowo, słowo pocieszenia, nadziei i otuchy – zachęcał hierarcha.

W dalszej części homilii bp Dec zauważył ofiarność proboszcza i mieszkańców, ich determinację w budowie świątyni, wspomaganie tego dzieła duchowo i materialnie.

– Mury tej świątyni wznoszone są modlitwą, wysiłkiem, cierpieniem, pracą, trudem ofiar, ale także solidarnością serc gotowych do poświęcenia. Dziękuję wam za to wszystko, co udało się całej waszej wspólnocie dokonać przez te 10 lat – mówił Biskup Świdnicki. – Nie ustawajcie w dalszej budowie tego kościoła, ale również troszczcie się o budowanie duchowej świątyni, którą jest wspólnota parafialna wraz z jej duszpasterzami – spuentował bp Dec.

Wraz z Biskupem Świdnickim modlili się: ks. prał. dr Stanisław Chomiak, dziekan bielawski, ks. prał. Edward Dzik, ks. kan. Józef Błałciak, ks. Maciej Sroczyński oraz ks. Emilian Sigel SAC ze Zgromadzenia Księży Pallotynów, który od 8 czerwca poprzez głoszone rekolekcje przygotowywał wspólnotę parafialną do jubileuszu 10-lecia. W Mszy św. wzięły udział siostry augustianki oraz przedstawiciele władz samorządowych, Bractwo św. Rity, Chór Beatae Mariae Virginis z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie i licznie zgromadzeni wierni.

Jubileusz stał się także okazją do wręczenia odznaczeń diecezjalnych dla zasłużonych parafian. Na wniosek proboszcza ks. dr. Roberta Begierskiego bp Ignacy Dec odznaczył Pierścieniem św. Stanisława następujące osoby: Irenę i Tadeusza Banasiów, Henrykę i Jerzego Gawryckich, Zofię i Eugeniusza Świszczów, Violettę Wojciechowicz, Czesławę Babiak, Tadeusza Harańczyka, Ryszarda Sobieraja, Franciszka Rejmana, Czesława Filozofa, Wojciecha Jastrzębia, Leszka Filipiaka, Zbigniewa Zieja, Piotra Okoniewskiego, Pawła Ciuka, Wiesława Barana, Rafała Janiszkiewicza, Kazimierza Strzeleckiego.

– Pierścienie te pokazują, że troska o życie parafii i budowa kościoła to nie tylko sprawa proboszcza, ale i świeckich, którzy nie żałują swoich talentów, czasu i środków materialnych, by służyć pomocą całej wspólnocie parafialnej – mówił bp Ignacy Dec.

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie jest jedną z najmłodszych w diecezji świdnickiej. Została erygowana 21 czerwca 2006 r. mocą dekretu ordynariusza świdnickiego bp. Ignacego Deca. Pierwszą Eucharystię w nowej wspólnocie, wydzielonej z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odprawiono już 25 czerwca, tym samym zainaugurowano jej istnienie. Młodej wspólnocie przewodzi jej pierwszy proboszcz – ks. kan. dr Robert Begierski.

W parafii działa prężnie Rada Parafialna. Inicjuje ona wiele przedsięwzięć, których celem jest zbieranie funduszy na budowę kościoła. W 2010 r. powołana została charytatywna Fundacja „Misericordias Domini” zajmująca się pomocą ubogim i potrzebującym. W parafii posługuje również szerokie grono Liturgicznej Służby Ołtarza, schola dziecięca oraz Żywy Różaniec i Bractwo św. Rity.

Tagi:
parafia

Prawdziwy obraz Kościoła

2019-12-04 07:36

Magda Nowak
Edycja częstochowska 49/2019, str. VI

– W praktykowaniu wiary potrzebujemy wsparcia, dlatego jest „Niedziela”, która ma pomóc w konfrontacji ze światem – mówił ks. Jarosław Grabowski do wiernych w parafii św. Faustyny Dziewicy w Częstochowie podczas spotkania Niedziela z „Niedzielą”

Magda Nowak/Niedziela
Parafia pw. św. Faustyny jest jedną z najmłodszych w naszej archidiecezji

Redaktor naczelny tygodnika głosił homilie podczas Mszy św. odprawianych w parafii 1 grudnia. Przy okazji spotkania opowiadał o historii „Niedzieli”, o tym, jakie treści przekazuje czytelnikom i jak się zmienia, by jeszcze lepiej pełnić funkcję informacyjną i opiniotwórczą wśród mediów. – Chcemy pokazywać prawdziwy obraz Kościoła, nie tylko przez pryzmat tych, którzy topią się w grzechu i są zgorszeni, również wśród ludzi Kościoła, bo to są wyjątki. Ale pokazywać Kościół taki, jaki jest przez pryzmat parafii, gdzie niedziela po niedzieli, dzień po dniu coś się dzieje. Nawet ta zwykła modlitwa to nie jest jakieś nadzwyczajne wydarzenie, ale wyraz stałości w wierze – podkreślił ks. Grabowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Na dyskotekę w Adwencie?


Edycja warszawska 49/2005

Graziako/Niedziela

„Koleżanka zaprosiła mnie na osiemnastkę do modnego klubu. Impreza odbędzie się w Adwencie. Wiem, że będą tańce przy głośnej muzyce. Bardzo chciałabym pójść, ale nie wiem, czy mogę. W końcu Kościół nakazuje w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Martyna z Piastowa

Odpowiada o. Tomasz Wytrwał, dominikanin

W dzieciństwie, każdy z nas uczył się na pamięć katechizmu. Między innymi - przykazań kościelnych. I pewnie niewielu z nas uświadamiało sobie wtedy, że Kościół może coś w tej materii zmienić. Jak wielu z nas musiało być zaskoczonych, gdy dowiedziało się, że trzeba na nowo uczyć się przykazań kościelnych, że Katechizm Kościoła Katolickiego wprowadził nowe przykazania kościelne (por. KKK n. 2041-2043).
Dlatego przypomnijmy sobie brzmienie przykazań kościelnych w nowym sformułowaniu:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Nas szczególnie interesuje czwarte przykazanie kościelne.
Wszyscy wierni są zobowiązani do pokutowania za swoje grzechy. Jest to wyraz naszej pobożności. Dlatego Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, aby wierni podejmowali pokutę nie tylko samodzielnie, ale także we wspólnocie.
Czasem pokutnym w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
Czynami pokutnymi są: post, modlitwa i jałmużna. Ponadto uczynki pobożności i miłości, umartwienia, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz jest zalecana, ze względu na polską tradycję, w Wigilię Bożego Narodzenia. Post (jeden posiłek do syta i dwa skromne) obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia.
Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. Oznacza to między innymi, że w piątki całego roku, a więc także w okresie Adwentu, nie można chodzić np. na dyskoteki, urządzać zabaw etc.
Z powyższych zmian powinniśmy zapamiętać, że Adwent nie jest czasem pokutnym, a radosnym oczekiwaniem na spotkanie ze Zbawicielem.

(Oprac. Michał Gawryszewski)

O. Tomasz Wytrwał jest dominikaninem, duszpasterzem rodzin w klasztorze św. Jacka na ul. Freta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek: niech Maryja uczy nas zawsze mówić Bogu „tak”

2019-12-08 12:23

st (KAI) / Watykan

Do wielkodusznego odpowiadania Bogu na Jego plany i propozycje na wzór Niepokalanej Maryi Dziewicy zachęcił Franciszek wiernych w swoim rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 8 grudnia na Placu św. Piotra w Watykanie.

Vatican Media

Papież zauważył, że uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest umieszczona w kontekście Adwentu, który jest okresem oczekiwania na wypełnienie się Bożych obietnic. Jednak w dzisiejszej uroczystości rozważamy już część tego, co z Bożych obietnic się wypełniło w życiu Maryi Panny. Zanim się zaczęła poruszać w łonie swej matki, była już tam obecna uświęcająca miłość Boga, chroniąc ją przed skażeniem złem, które jest wspólnym dziedzictwem rodziny ludzkiej.

Franciszek nawiązał do czytanego dziś fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1, 26-38), opisującego scenę zwiastowania. Podkreślił pełne zaufanie Maryi Bogu i całkowite oddanie się Jemu do dyspozycji. „Odpowiadając doskonale na plan Boga względem niej, Maryja staje się «cała piękna», «cała święta», bez najmniejszej oznaki samozadowolenia. Jest arcydziełem, ale pozostając pokorną, maluczką, ubogą. Odzwierciedla się w Niej piękno Boga, który cały jest miłością, łaską, darem siebie” – podkreślił Ojciec Święty.

Zauważył, że dyspozycyjność Maryi wobec Boga znajduje swój wyraz w Jej postawie dyskretnej służby i nawiedzeniu Elżbiety. „Również w naszych wspólnotach jesteśmy wezwani do podążania za przykładem Maryi, praktykując styl dyskrecji i ukrycia” – wskazał Franciszek. „Niech uroczystość naszej Matki pomoże nam uczynić z całego naszego życia «tak» dla Boga, «tak» składające się z adorowania Go i codziennych gestów miłości i służby” – powiedział Ojciec Święty przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

(Rozszerzymy)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem