Reklama

Nowy rozdział w historii parafii św. Franciszka z Asyżu w Blachowni

2016-09-29 08:52

Jolanta Marszałek
Edycja częstochowska 40/2016, str. 4

Alicja Migoń
Ks. Artur Stopikowski składa przysięgę na Pismo Święte

Ks. dr Artur Stopikowski został nowym proboszczem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Blachowni. Zastąpił na tym stanowisku przechodzącego na emeryturę ks. kan. Andrzeja Kornackiego. Instalacja, czyli wprowadzenie na urząd proboszcza, miała miejsce w niedzielę 18 września br. podczas Mszy św. o godz. 11.30

Z upoważnienia metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo dziekan blachowniański ks. Andrzej Marszałek w obecności licznie zgromadzonych parafian wprowadził ks. Artura Stopikowskiego na urząd proboszcza i przekazał władzę, jaką nadaje mu prawo kościelne. Jego pasterskiej trosce powierzył tę wspólnotę oraz dbałość o dobra materialne, które do tej wspólnoty należą. Nowy proboszcz wobec wiernych złożył wyznanie wiary oraz przysięgę na Biblię.

Wierni parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Blachowni bardzo życzliwie przyjęli nowego proboszcza, tym bardziej że nie był to jego pierwszy kontakt z nimi. – Zaczynałem swoją posługę jako neoprezbiter w parafii pw. św. Michała Archanioła w Blachowni, po 17 latach przychodzę do sąsiedniej parafii jako proboszcz. Parafia jest zadbana materialnie. Mój poprzednik ks. Andrzej Kornacki, który zakładał tę parafię i prowadził prace budowlane, pozostawił po sobie trud kilkudziesięciu lat posługiwania – opowiada ks. Artur Stopikowski.

Celem nowego proboszcza – jak sam mówi – jest jeszcze większe jej duchowe ożywienie. – Chciałbym, aby liczniej przychodziły tu dzieci, młodzież, by ministrantów było jeszcze więcej – wyznaje ks. Artur. – Dziś to wielkie wyzwanie nie tylko w tej parafii, ale wszędzie. Dlatego Mszę św. o godz. 11.30, która jest przeznaczona dla dzieci, chciałbym prowadzić w stylu bp. Antoniego Długosza – krótko, z dialogowanymi kazaniami i rytmicznymi pieśniami.

Reklama

Na terenie parafii jest duży szpital. Ksiądz Proboszcz pełni jednocześnie funkcję kapelana chorych. – Trzeba być praktycznie zawsze na baczność – wyjaśnia ks. Stopikowski. O każdej porze można spodziewać się telefonu z prośbą o przyjście do chorego, więc albo samemu trzeba być na miejscu, albo mieć kolegę księdza, który mógłby mnie zastąpić. Parafia jest zbyt mała, żeby był wikariusz.

Ks. Artur Stopikowski od prawie 20 lat pracuje w duszpasterstwie osób głuchoniemych. Obecnie pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza osób głuchoniemych i dyrektora Ośrodka Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń” działającego w ramach Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Od października będzie też uczył języka migowego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. – Abp Wacław Depo chciałby, żeby jak najwięcej kleryków znało ten język – wyjaśnia ks. Stopikowski – żeby mogli służyć pomocą duszpasterską osobom głuchoniemym.

Duszpasterstwo głuchoniemych w naszej archidiecezji podzielone jest na regiony: wieluński, zawierciański, myszkowski, radomszczański i częstochowski. W każdym z tych ośrodków z pomocy duszpasterskiej korzysta ok. 30 osób. W Częstochowie, według danych Polskiego Związku Głuchych, jest zarejestrowanych ok. 100 osób, na Mszę św. regularnie uczęszcza ok. 30-40 osób. We wrześniu na Jasnej Górze miała miejsce 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Głuchych i Głuchoniemych. Głównym organizatorem był oddział częstochowski.

Nowego proboszcza czeka dużo pracy. Wierzy, że parafianie będą go wspierać modlitwą. – Nieżyjący już ks. Andrzej Baczyński, który głosił kazanie na mojej Mszy św. prymicyjnej, mówił: „Żeby w życiu nigdy nie zabrakło ci wiary w Tego, który cię wybrał, i gorliwości”. Dlatego proszę was o modlitwę, żeby tej wiary i gorliwości do służenia wam, parafianom, nigdy mi nie zabrakło – mówił nowy proboszcz na zakończenie Mszy św. instalacyjnej. Podziękował parafianom za liczne przybycie, katechetce za przygotowanie dzieci i zespołowi DEOdecyma, który pięknym śpiewem ubogacił tę liturgię, a „przede wszystkim Panu Bogu za ten dzień, za tę łaskę bycia proboszczem w tej parafii”.

* * *

Ks. dr Artur Stopikowski
Urodził się 28 listopada 1973 r. w Jastrzębiu-Zdroju. W roku 1992 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, a następnie w latach 1996-99 kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1999 r. w Częstochowie. W czerwcu 2015 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie z zakresu katechetyki na podstawie pracy pt. „Duszpasterstwo osób głuchoniemych na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012” napisanej pod kierunkiem bp. dr. hab. Antoniego Długosza. Pracował jako wikariusz w parafiach: św. Michała Archanioła w Blachowni (1999-2000), bł. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie (2000-02), św. Józefa w Częstochowie (2002-05), św. Brata Alberta w Zawierciu (2005-08), św. Antoniego Padewskiego w Częstochowie (2008-14), św. Lamberta w Radomsku (2014-16).

Tagi:
parafia

Reklama

Łotwa: w kraju działa przeszło 1,2 tys. parafii i gmin religijnych, nieco ponad tysiące świątyń

2019-11-14 20:49

kg (KAI/B-I) / Ryga

Na Łotwie działało w 2018 roku 1220 organizacji, parafii i wspólnot religijnych, które miały do dyspozycji 1032 świątynie i inne obiekty kultu. Dane te przedstawiło tamtejsze Ministerstwo Sprawiedliwości, które rejestruje poszczególne Kościoły i inne stowarzyszenia wyznaniowe. Najwięcej świątyń należało w tym czasie do luteran i katolików – dwóch głównych wyznań w tym nadbałtyckim państwie.

Grzegorz Gałązka
Papiez w sanktuarium narodowym Łotwy

Według Ministerstwa w ub.r. na Łotwie istniały 292 wspólnoty luterańskie (rok wcześniej było ich 286), 278 katolickich (261), 125 prawosławnych (bez zmian w porównaniu z rokiem 2017), 72 staroobrzędowe (o 1 więcej), 99 baptystycznych (96), 60 zielonoświątkowych, 51 adwentystów dnia siódmego, 15 muzułmańskich, 12 żydowskich, 11 waisznawitów (grupa wywodząca się z hinduizmu), 11 nowoapostolskich (wszystkie bez zmian), 39 chrześcijan wiary ewangelicznej (o 2 więcej), 19 wspólnot "Nowego Pokolenia", 4 buddyjskie, 11 tzw. dievtursów – wyznawców dawnej rodzimej wiary, czyli współczesnych pogan oraz 34 gminy świadków Jehowy.

Ponadto w 2018 działało w tym kraju m.in. 10 parafii luteran niemieckich, 3 wspólnoty tzw. "ewangelicznych wyznawców Mesjasza", po 4 gminy mormonów i ewangelików reformowanych, 2 wspólnoty anglikańskie, po 1 gminie Armii Zbawienia, hinduistycznej i inne – łącznie ponad 30 różnych małych wspólnot.

W tym czasie ludzie wierzący na Łotwie rozporządzali 1032 świątyniami i miejscami modlitwy – rok wcześniej było ich 1130, a więc prawie o sto więcej. Najwięcej takich obiektów należało do Łotewskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego – 299 (w 2017 - 309), następnie do Kościoła katolickiego – 272 (247), prawosławnego – 127, baptystów – 24 (spadek o 72 obiekty), staroobrzędowców – 68 (70), adwentystów – 30. Ruch "Nowe Pokolenie" miał 19 świątyń, chrześcijanie ewangeliczni – 24, chrześcijanie wiary ewangelicznej – 15, Armia Zbawienia – 15, metodyści – 12, "poganie" i waisznawici – po 11 inni, żydzi – 5.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Sarah zauważa, że istnieje duży kryzys w Kościele, który jest kryzysem wiary

2019-11-14 14:04

episkopat.news

Trzeba trzymać się mocno doktryny, wielowiekowego nauczania Kościoła, które jest niezmienne. Nie ma zbawienia, ocalenia, jeśli człowiek nie trzyma się mocno Objawienia i doktryny. Kościół nie ma przyszłości, jeśli nie będzie się modlił. Żaden człowiek nie ma przyszłości jeśli się nie modli.

episkopat.news

Chciałbym wam powtórzyć to samo: trzymajcie się mocno nauczania Kościoła i módlcie się – powiedział kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podczas konferencji prasowej na temat książki „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”, która odbyła się 14 listopada w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Kard. Sarah zauważył, że istnieje duży kryzys w Kościele, który jest kryzysem wiary: „Utrata wiary, utrata wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii – to powoduje dzisiaj ten ogromny kryzys”.

Kard. Sarah przyznał, że pisanie książki zajęło mu dwa lata. Konsultował się w tym czasie z wieloma biskupami, prezbiterami i świeckimi. „Ta książka opisuje wiele negatywnych zjawisk, ale jednocześnie z nadzieją. To tak jak w Wielki Piątek – Chrystus umarł, wszystko się skończyło i rozpadło. Wydaje mi się, że dziś znajdujemy się w podobnej sytuacji, jak apostołowie w Wielki Piątek. My dzisiaj zdradzamy Jezusa tak jak Judasz. Ale jednocześnie znajdujemy się w czasie uczniów udających się do Emaus – jesteśmy zrozpaczeni, ale w naszej rozpaczy i zamęcie przychodzi do nas Chrystus. I przeprowadza nas przez nie objaśniając swoją historię. To jest lectio divina. A podróż kończy się przy świętym stole, Eucharystii” – wyjaśnił kard. Sarah.

Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, podziękował za obecność księdza Kardynała i za publikacje, które możemy czytać w języku polskim „Każdy jest pod wrażeniem słowa, które w tej książce jest zawarte, ukazujące sprawy najważniejsze w życiu Kościoła, w życiu człowieka” – powiedział.

„Ta książka i poprzednie, które ukazały się w naszym wydawnictwie, dają nam szansę, aby ta łódź naszej wiary została uratowana, aby Pan Bóg przeprowadził nas przez te trudne tematy, które znajdujemy w książce i których doświadczamy w życiu” – zauważyła s. Stefania G. Korbuszewska CSL, dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek, w którym ukazało się polskie wydanie książki kard. Saraha.

Kard. Robert Sarah przebywa w Polsce na zaproszenie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Forum Szkół Katolickich.

Ks. Mariusz Boguszewski, dyrektor biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Warszawie, przedstawił projekt budowy kościoła w Oura, w Gwinei, skąd pochodzi kard. Sarah. Poprosił również Polaków o wsparcie tego dzieła, które można wesprzeć na stronie internetowej polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie: www.pkwp.org.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent Duda powołał nowy rząd premiera Morawieckiego

2019-11-15 18:45

wpolityce.pl

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z konstytucją Morawiecki złożył we wtorek na ręce prezydenta dymisję poprzedniego rządu. Wczoraj został desygnowany na premiera i prezydent powierzył mu misję utworzenia rządu. Informacje na bieżąco.

www.premier.gov.pl

Głos zabrał prezydent Andrzej Duda

Bardzo serdecznie gratuluję. Są w kadencji parlamentu takie co najmniej trzy bardzo ważne momenty. Tym pierwszym i drugim momentem jest ukonstytuowanie się nowego Sejmu i Senatu. Kolejny moment to chwila, w której powstaje nowa Rada Ministrów. Chciałem podziękować podjęcia się tych obowiązków,ale także za dotychczasowe pełnienie obowiązków, bo wielu z państwa te teki otrzymuje po raz kolejny. Bierzecie na siebie odpowiedzialność w poczuciu, że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli jest najwyższym nakazem — mówił prezydent.

www.premier.gov.pl

Wiem, że to ślubowanie będziecie mieli w sercu. Jesteście tymi, którzy sprawdzili się, czasem wielokrotnie, w służbie dla obywateli, dla ojczyzny, dla Rzeczpospolitej. Trudno te pracę oszacować, ma swoją niezwykłą specyfikę. Sam wiem, jaka to odpowiedzialność — dodał.

Dziękuję też państwa najbliższym, którzy znoszą ten brak obecności. Wiemy, że taka jest specyfika tej służby, mamy świadomość, jaka to odpowiedzialność. To jest służba do końca, do czasem ostatniego tchnienia. Z wieloma z państwem znam się od wielu lat. Przezywaliśmy chwile radości, ale też te bardzo ciężkie. Mogę powiedzieć, że w jakimś sensie jesteśmy związani oddaniem Polsce. Byliśmy tego świadkami. Wiem, na jaką służbę nas stać — podkreślił Duda.

Wiele dobrego udało się zrealizować przez 4 lata. Chciałbym, żeby to podziękowanie popłynęło do pani premier i ministrów, którzy pełnili w tym czasie swoje obowiązki. To, co zostało zrobione, to ogromna zasługa rządu. chciałbym, żeby to, co będzie realizowane, było realizowane co najmniej tak dobrze jak dotychczas — przyznał prezydent Duda.

Wiele dobrego został zrealizowane. Nie wszystko się udało, nie wszystko udało się dobrze, ale nikt z nas nie jest nieomylny. Pomyłki i złe decyzje się zdarzają. Najważniejsze to przyznanie się do błędu. Wierzę, że takie sytuacje żadnego z państwa nie dotkną. Że wszystkie zadania będziecie realizowali z powodzeniem. Tego życzę na nową drogę sprawowania władzy. Niechaj wszystkie wasze marzenia i plany spełnią się jak najlepiej z pożytkiem dla Polski. Jestem zawsze otwarty na współpracę, na inicjatywy ważne dla Polski. Dla was drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte — zapewnił prezydent.

W nawet najtrudniejszych kwestiach jestem otwarty. Jestem gotów dźwigać ciężar służący dobru RP. Życzę powodzenia na tej drodze. Wierzę, że będzie to służba z pożytkiem dla Polski i naszych obywateli. Niech żyje Polska! — zakończył prezydent.

Głos zabrał premier Morawiecki.

Służba RP to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to wartości potrzebne przy naprawie RP. Naszym podstawowym celem jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie. Wiemy, że w świetle kamer będziemy 1 proc. naszego czasu. 99 proc. to żmudna praca, trudne negocjacje, rozmowy, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Polski i Polaków. Jestem przekonany, że tak jak ślubowanie kojarzy się z rycerskością, szlachetnością, tak my będziemy kierować się szlachetnością we wszystkich czynach, które doprowadzą do piękniejszej RP — mówił premier Morawiecki.

Dziękuję za okazane zaufanie. Dziękuję Polakom, którzy potwierdzili nasz kierunek. To zaufanie niezwykle zobowiązuję. Zakończę słowami Jędrzeja Moraczewskiego, który powiedział, że pragniemy pooprawiać los miliona ludzi, prostować drogi dla Polaków. Tak pragniemy i to będziemy czynić — zakończył premier.

Jako pierwszy przysięgę złożył premier Mateusz Morawiecki. Prezydent i premier złożyli podpisy pod postanowieniem o powołaniu w skład Rady Ministrów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem