Reklama

Efektywnie zarządzać energią

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Realizacja zadań z tego wynikających to priorytet, gdyż – zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska – Narodowy Fundusz jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki finansowej w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Działania w ramach POIiŚ są uzupełniane przez NFOŚiGW własnymi programami priorytetowymi, skierowanymi do tych beneficjentów, którzy nie mogą otrzymać dofinansowania z europejskich środków pomocowych. Taki model działania czyni z Narodowego Funduszu instytucję unikatową w skali Europy, a nawet świata. Jest on już od 27 lat kluczowym ogniwem systemu finansowania w Polsce dużych projektów proekologicznych.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą, to program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Reklama

Jednym z priorytetów POIiŚ jest wspieranie efektywnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) w infrastrukturze publicznej, w tym zwłaszcza w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Realizacja tego priorytetu przyczynia się do zwiększania efektywności energetycznej, innymi słowy – do mniejszego zużycia energii. Zwiększa się przy tym natomiast udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych.

Dane Komisji Europejskiej wskazują, że za największą konsumpcję energii w Europie i w Polsce odpowiedzialny jest sektor budowlany. Pochłania on ok. 40 proc. całkowitego finalnego zużycia energii w UE i odpowiada tym samym za 36 proc. europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Niezbędne jest zatem zwiększanie wskaźnika renowacji budynków, gdyż istniejące zasoby budowlane to sektor o najwyższym potencjale w zakresie oszczędności energii. Efektywne i racjonalne zarządzanie energią to dziś jedno z głównych wyzwań w sferze ekologii.

W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 inwestycje z zakresu efektywności energetycznej w budownictwie realizowane będą przede wszystkim w ramach I osi priorytetowej, a w szczególności w ramach działania 1.3: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”. Działanie to nie obejmuje jednak wszystkich rodzajów budynków i z tego powodu NFOŚiGW opracował i wdraża program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Obejmie on te rodzaje budynków, które nie mogą otrzymać wsparcia w ramach POIiŚ.

Reklama

W działaniu 1.3 POIiŚ „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” jest przewidziane finansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej (poddziałanie 1.3.1) oraz budynków w sektorze mieszkaniowym (poddziałanie 1.3.2). Będzie promowany kompleksowy wymiar tych przedsięwzięć, czyli głęboka, zakrojona na szeroką skalę modernizacja, oparta o system monitorowania i zarządzania energią. Dofinansowanie obejmie przykładowo takie elementy, jak: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie źródła ciepła bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie).

Szczegółowe informacje o naborach konkursowych dla działania 1.3 POIiŚ można znaleźć na stronie internetowej: poiis.nfosigw.gov.pl . Obecnie – do 31 października 2016 r. – trwa nabór dla poddziałania 1.3.2.

Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” będą podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, podmioty prowadzące muzea, podmioty prowadzące domy studenckie, podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do rejestru zabytków, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Dofinansowywane w tym programie przedsięwzięcia to: termomodernizacja budynków, zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów. W szczególności chodzi o: ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów na energooszczędne.

Program realizowany będzie w latach 2016-2022, przy czym zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów) podejmowane będą do 31 grudnia 2020 r.

Budżet programu wynosi 500 mln złotych: dotacja – do 85 proc. kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka – do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Bieżący ciągły nabór wniosków jest realizowany przez NFOŚiGW w okresie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje o programie, regulaminie i naborach można znaleźć na stronie internetowej: nfosigw.gov.pl .

Przy przygotowywaniu wniosków dla działania 1.3 POIiŚ oraz dla powyższego programu priorytetowego, a szerzej przy realizacji zadań dla zrównoważonego zarządzania energią w gminach, warto skorzystać z ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. NFOŚiGW jest partnerem wiodącym systemu.

www.nfosigw.gov.pl

2016-10-26 08:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bydgoszcz: wierni adorowali Najświętszy Sakrament w monstrancji z Medjugorie

2020-09-22 19:34

[ TEMATY ]

Medjugorie

Bydgoszcz

Niedziela

„Jestem ogromnie wdzięczny, że zostaliśmy wyróżnieni i zobowiązani do jeszcze gorliwszej modlitwy o pokój, która trwa na całym świecie” – powiedział proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity w Bydgoszczy ks. Mirosław Pstrągowski.

Wspólnota stała się kilkudniowym miejscem szczególnej modlitwy, podczas której wierni adorowali Najświętszy Sakrament w monstrancji z Medjugorie.

„Królowa Pokoju” wróciła z Bośni i Hercegowiny i peregrynuje po Polsce. Monstrancja została ofiarowana jako wotum dziękczynne w imieniu pielgrzymów z całego świata, które wpisało się w inicjatywę stowarzyszenia „Comunità Regina della Pace”. Buduje ono na całym świecie dwanaście ołtarzy, gdzie odbywać się będzie wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój. Dotychczas udało się już stworzyć kilka takich miejsc, m.in. w sanktuarium w Kibeho w Rwandzie, gdzie ćwierć wieku temu doszło do ludobójstwa, oraz w słynnej Grocie Mlecznej w Betlejem. Kolejnym ma być ołtarz w Medjugorje, w który zostanie wkomponowana „Królowa Pokoju”.

Monstrancja powstała w gdańskiej pracowni Mariusza Drapikowskiego. Do jej wykonania użytych zostało dwanaście meteorytów. Ich nieziemskie pochodzenie symbolizuje wieniec z „gwiazd dwunastu”. Monstrancja ma swym wyglądem i konstrukcją nawiązywać do nadprzyrodzonego wizerunku Maryi, która w swym sercu nosi Chrystusa. Osobną symbolikę mają również barwy kamieni, których użyto w monstrancji. Jej wysokość wynosi 1,5 metra, a z tronem do przenoszenia i ustawiania – 185 centymetrów, zaś waga sięga około 50 kilogramów.

Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój w Medjugorie jest zlokalizowane w nękanym nieustannymi wojnami i konfliktami kraju położonym na Półwyspie Bałkańskim. To miejsce modlitwy i nawrócenia tysięcy osób. – Znajdujemy się w Diecezjalnym Ośrodkiem Kultu św. Rity, włoskiej augustianki, patronki spraw trudnych i niemożliwych, za której wstawiennictwem również prosimy o ustanie wojen, konfliktów oraz codzienny pokój międzyludzki w naszej ojczyźnie – powiedział proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity w Bydgoszczy ks. Mirosław Pstrągowski.

Przez siedem dni kapłani, młodzież i wierni uczestniczyli w Mszach Świętych, adoracji, odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz Apelach Jasnogórskich.

Szczególny dniem był natomiast 22 września. W Eucharystii wzięli udział czciciele św. Rity, członkowie jej bractwa, przedstawiciele Towarzystwa św. Wojciecha oraz członkowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Po Mszy św. odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej z Bliskiego Wschodu w językach aramejskim i arabskim w wykonaniu Sylwii Hazboun – Polki, katoliczki, która wyszła za mąż za Józefa z Betlejem.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent Duda spotka się w środę z prezydentem i premierem Włoch

2020-09-23 08:25

[ TEMATY ]

Włochy

Andrzej Duda

Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent RP Andrzej Duda rozpoczyna w środę oficjalną wizytę we Włoszech; tego dnia spotka się z najważniejszymi politykami włoskimi, a także odwiedzi Instytut Spallanzaniego zajmujący się m.in. badaniami nad szczepionką przeciwko koronawirusowi.

Prezydent Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przylecieli do Rzymu we wtorek po południu.

W czasie trzydniowego pobytu na Półwyspie Apenińskim polski przywódca złoży oficjalną wizytę we Włoszech obejmującą m.in. rozmowy z prezydentem Sergio Mattarellą, premierem Giuseppe Conte, a w piątek złoży wizytę w Watykanie i zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka.

Prezydent rozpocznie swoją wizytę od odwiedzenia w środę przed południem Instytutu Spallanzaniego, który zajmuje się m.in. badaniami nad szczepionką przeciwko koronawirusowi oraz metodami leczenia Covid-19. Spotka się tam z dyrektor generalną placówki Martą Brancą. W obecności Dudy zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Instytutem Spallanzaniego a Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego–Państwowym Zakładem Higieny. Po ceremonii prezydent i szefowa Instytutu Spallanzaniego spotkają się z mediami.

W południe prezydent Duda spotka się najpierw z prezydentem Włoch Mattarellą. Polska para prezydencka weźmie udział w śniadaniu wydanym przez prezydenta Włoch z córką Laurą Mattarellą na cześć prezydenta Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Prezydent Mattarella jest wdowcem a jego córka pełni obowiązki pierwszej damy.

Następnie polski prezydent spotka się z marszałek Senatu Włoch Marią Elisabettą Alberti Casellati, a w Palazzo Chigi przeprowadzi rozmowy "w cztery oczy" z premierem Conte. Po nich zaplanowane są rozmowy delegacji pod przewodnictwem obu przywódców.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przekazał w rozmowie z PAP, że rozmowy polityczne będą dotyczyły przyszłości polityki europejskiej, w tym pakietu rozwojowego dla Europy w związku z pandemią koronawirusa oraz kwestii przyszłego budżet UE. "Różne spojrzenia, jakie prezentują Polacy i Włosi na przyszłość tego budżetu, muszą się spotkać, żeby był on rzeczywiście wspólnym budżetem całej Europy" - powiedział prezydencki minister.

Poinformował, że tematem rozmów będą też kwestie bezpieczeństwa. "Polska i Włochy leżą na różnych flankach NATO, więc mają różne priorytety bezpieczeństwa, ale musi nas połączyć to, byśmy wzajemnie swoje priorytety wspierali" - podkreślił Szczerski. Zaznaczył, że prezydent Duda będzie przekonywał polityków włoskich "do mocnej i zdecydowanej reakcji państw europejskich na sytuację na Białorusi".

Po południu w środę Duda odwiedzi siedzibę Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) i weźmie udział w ceremonii podniesienia flagi RP jako nowego członka organizacji. Prezydent spotka się też z szefem IFAD Gilbertem F. Houngbo.

Andrzej Duda już w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę po wygranych wyborach prezydenckich chciałby złożyć we Włoszech i w Watykanie. Wizyta była początkowo planowana na maj w związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, jednak w związku z epidemią koronawirusa w Europie wówczas nie doszła do skutku.

Z Rzymu Marzena Kozłowska (PAP)

mzk/ ap/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję