Reklama

Głos z Torunia

Toruń: VII Międzynarodowy Kongres „Katolicy i prawda”

[ TEMATY ]

kongres

Katarzyna Cegielska

Prelegenci z Europy, Afryki, Azji, Australii i obu Ameryk uczestniczyli w zakończonym dziś w Toruniu VII Międzynarodowym Kongresie „Katolicy a prawda: szanse i zagrożenia”. Spotkanie, podczas którego mówiono o zagadnieniu prawdy w religii, polityce, prawie i życiu społecznym, odbyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

- Życzę wszystkim, by ten Kongres pomógł każdemu z nas jeszcze bardziej zakorzenić się w prawdzie, żyć prawdą i bronić prawdy – powiedział witając zgromadzonych ks. Tadeusz Rydzyk, założyciel toruńskiej uczelni.

W wykładzie otwierającym kongres kard. Zenon Grocholewski mówił o roli Kościoła w służbie prawdzie. W odtworzonym na wideo przesłaniu prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego wyraził opinię, że w dzisiejszych czasach godność człowieka jest przyznawana niektórym a odmawiana innym. Widać to choćby w sporach bioetycznych, kiedy to np. odmawia się statusu człowieczeństwa zarodkom poddanym aborcji, a jednocześnie domaga subwencji państwowych dla zarodków poczętych drogą in vitro.

- Relatywizacja i subiektywizacja godności osoby ludzkiej sprawia, że prawo, w tym także współcześnie formułowane prawa człowieka, ma charakter uznaniowy: na tyle istnieje, na ile jest uznane – powiedział kard. Grocholewski. Dodał, że często zdarza się, że prawa te nie służą obiektywnym wartościom i ich zabezpieczeniu, ale są wyrazem emocjonalnej woli stanowiących, wyrazem ich arbitralności.

- Demokracja, która winna być nie tylko respektowaniem woli większości ale także i przede wszystkim tworzenie państwa prawa, w tej perspektywie zatraca swój charakter – przestrzegł gość z Watykanu. Przypomniał, że przed ryzykiem przekształcania oderwanej od prawdy demokracji w system totalitarny wielokrotnie przestrzegał św. Jan Paweł II.

Wobec tych zagrożeń, tłumaczył watykański hierarcha, Kościół i wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa mają być znakami prawdy. Jest to "szansa każdego z nas, aby zachować i wyrazić własną tożsamość chrześcijańską w płynnej ponowczesności, która rezygnuje z prawdy i odpowiedzialności za nią".

Reklama

Prelegent wskazał też, że z obowiązku Kościoła bycia wiernym prawdzie w pluralistycznym i zrelatywizowanym świecie wynika też konieczność prowadzenia z nim dialogu. Dialog ten winien zaś być prowadzony w stylu, jaki najlepiej oddaje tytuł encykliki Benedykta XVI "Caritas in veritate" (Miłość w prawdzie).

Kard. Grocholewski zwrócił uwagę, że wyznawana prawda nie niesie ze sobą nigdy żadnego zagrożenia oraz że zagrożeniem może być jedynie narzucanie tej prawdy w sposób bezwzględny, naruszający wolność drugiego człowieka, w sposób fanatyczny. - Kościół jest świadom swych win w tym zakresie w przeszłości. Tym bardziej zatem współcześnie głosi i czyni prawdę w miłości – powiedział gość kongresu.

Z kolei biskup francuskiej diecezji Pontoise, Stanislas Lalanne w wystąpieniu "Prawda a mass media" ubolewał, że część francuskich biskupów unika środków masowego przekazu, zwłaszcza niekatolickich i trzeba ich do takiego wyjścia zachęcać.

Wyzwaniem dla katolików dziś jest dawanie świadectwa wierności i głoszenie prawdy – mówił członek Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Jego zdaniem należy nie tylko przekazywać prawdę przez wielkie "P", ale też uzasadniać nadzieję, która w nas jest. - Mamy obowiązek wierności przekazu Apostołów oraz czuwania, by jedyna wiara była przekazywana wszystkim. Aby to było skuteczne, musi być znaleziony odpowiedni język, więc trzeba zwracać się do Ducha Świętego o dar mówienia do ludzi w ich własnym języku i rozumienia przez nich przesłania - tłumaczył prelegent.

Przestrzegł przed dwoma pułapkami, w które mogą wpaść ludzie mediów. Jedną z przeszkód ich wiernego szukania prawdy jest presja czasu. Biskup przyznał, iż zdarzało mu się, iż musiał wyjaśnić sens celibatu w 15-20 sekund.

Reklama

Dużą trudnością w przekazywaniu prawdy o Kościele jest też coraz mniejsza liczba specjalistów, którzy znają się na wierze i rzeczywistości eklezjalnej. We Francji utrudnieniem dla ludzi mediów, zajmujących się problematyką kościelną jest powszechne kojarzenie gorącej religijności z fundamentalizmem i ekstremizmem, takie zaś osoby narażone są następnie na złe traktowanie.

W wykładzie pt. "Oddanie prawdzie a pokusa bycia jak «wszyscy inni»" ks. dr. Ralph Weimann z internetowego uniwersytetu Domuni w Brukseli zwrócił uwagę, że bycie chrześcijaninem związane jest z dawaniem świadectwa prawdzie. Nie jest to łatwe w dzisiejszym świecie, który poprzez fałszywe czarujące głosy zwodzi chrześcijan, bałamuci ich i sprawia, że odchodzą oni od Boga, tracąc swoją tożsamość.

– Historia pokazuje, że tam, gdzie chrześcijanie żyją w dobrobycie mamy do czynienia nie z dawaniem świadectwa, ale z rażącym antyświadectwem – mówił prelegent. Tymczasem chrześcijanin jest wezwany do dawania świadectwa także w czasach dobrobytu i pokoju.

Wiara dorosła, dojrzała nie idzie z nurtem nowinek, ale jest zakorzeniona w Chrystusie i polega na przyjaźni z nim. Niestety często posiadanie jasnej wiary szufladkowane jest jako fundamentalizm – powiedział ks. Weimann.

Stwierdził, że w dzisiejszym świecie panoszy się dyktatura relatywizmu, która próbuje nakłonić do rezygnacji z prawdy i jej poszukiwania. - Rezygnacja z prawdy o człowieku, o jego godności i nienaruszalności prowadzi do manipulacji człowiekiem – przestrzegł.

Prof. Diego Antonio Pineda Rivera z Papieskiego Uniwersytet Javeriana w Bogocie (Kolumbia) skoncentrował się na wyzwalającym aspekcie prawdy. Wskazywał, że dla katolika prawda jest czymś więcej niż szczerym poszukiwaniem sensu – jest objawieniem Bożym, które staje się historią w osobie Jezusa Chrystusa. Bez szczerego poszukiwania i wzajemnego zaufania zamiar poznania prawdy jest zaciemniony, a samo jej odkrycie utrudnione.

Reklama

Na przykładzie wewnętrznego konfliktu zbrojnego trwającego w Kolumbii przez ok. 50 lat prof. Pineda zaznaczył, że przyjęcie prawdy prowadzi do kształtowania prawdziwej wolności wewnętrznej, z której rodzi się wolność zewnętrzna. To dzięki prawdzie możliwe jest pojednanie, przebaczenie oraz umiejętność przyjęcia konsekwencji swoich działań.

O problemie prawdy w przekazie medialnym na przykładzie losu migrantów w azjatyckich mediach mówił prof. Chen Chun-fu z Uniwersytetu Katolickiego Fu Jen w Tajpej z Tajwanu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazał, że media tajwańskie są bardzo stronnicze. Przychylnie wypowiadają się na temat migrantów bogatych. Wielkim zadaniem jest przypominanie mediom prawdy o godności każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie. W tym zakresie, jak ocenił, na Tajwanie jest jeszcze wiele do zrobienia.

Podczas Kongresu dzieląc się doświadczeniem swoich krajów prelegenci wskazywali, że kwestia prawdy jest sprawą priorytetową. Kształtowanie sumień, wzbudzanie pragnienia poszukiwania prawdy jest kluczowym zadaniem nie tylko Kościoła, ale także całych społeczeństw. Bez prawdy zagrożone są bowiem podstawowe prawa człowieka.

Organizatorem kongresu byli: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katedra Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patronatem medialnym kongres objęły: TV Trwam, Radio Maryja, „Nasz Dziennik”, tygodnik katolicki „Niedziela”, tygodnik rodzin katolickich „Źródło” i miesięcznik „W Naszej Rodzinie”.

ZOBACZ GALERIĘ FOTO
2014-11-30 13:22

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Przemyśleć Europę” - kongres w Watykanie

[ TEMATY ]

kongres

Bożena Sztajner/Niedziela

Mszą św. w bazylice św. Piotra zakończył się 29 października kongres „Przemyśleć Europę”, zorganizowany w Watykanie przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Z jego uczestnikami spotkał się 28 października papież Franciszek, który wraz z nimi zastanawiał się, co chrześcijaństwo może wnieść w przyszłość Europy. Z kolei przewodniczący COMECE kard. Reinhard Marx zaproponował powołanie Konwentu Europejskiego, w którego ramach państwa członkowskie Unii Europejskiej mogłyby dyskutować nad jej przyszłością.

W kongresie uczestniczyło 350 przedstawicieli krajowych episkopatów i świata polityki ze wszystkich państw członkowskich UE. Było wśród nich 12 Polaków, m.in. abp Marek Jędraszewski, bp Andrzej Dziuba, bp Janusz Stepnowski, europosłowie Ryszard Legutko, Marek Jurek, Jacek Saryusz-Wolski, prof. Irena Lipowicz i ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Debatowali oni nad tym, co uczynić, aby w centrum projektu integracji europejskiej znalazł się znowu człowiek i odgrywał w tym procesie decydującą rolę.

CZYTAJ DALEJ

Akwinata w komplecie

Niedziela Ogólnopolska 7/2021, str. 18-19

[ TEMATY ]

św. Tomasz z Akwinu

St. Thomas Aquinas (Reproduction), Sandro Botticelli (1444 – 1510)

Św. Tomasza z Akwinu najczęściej kojarzymy z Sumą teologii – dziełem napisanym w formie odważnych pytań, uporządkowanym według kwestii i artykułów wyjaśniających argumenty wysuwane przeciw chrześcijańskiej wierze.

Uchodził za człowieka nie koncentrującego się na sobie, ale kierującego słuchaczy w stronę argumentów, które przytaczał, bez emocjonalnego nacisku na inaczej myślących. W ciągu swego niemal 50-letniego życia św. Tomasz z Akwinu (1225-74) napisał wiele dzieł. Oprócz kazań komentował Pismo Święte, choć te aspekty jego aktywności – najczęściej z racji słabego dostępu do tekstów – pozostają nieznane. Przywrócenie ich do intelektualnego i duchowego obiegu przez przygotowanie tłumaczeń, dotarcie do oryginalnych tekstów (przez tzw. wydanie krytyczne), opatrzenie komentarzami – nie będzie jedynie prostym przywróceniem pamięci o tej wybitnej postaci z przeszłości. To szansa na wsłuchanie się w słowa mistrza sztuki myślenia, zaskakującego nieprzemijającą nowością, jak pisał o nim św. Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent Duda gratuluje zwycięstwa Pavlowi i zaprasza do złożenia wizyty w Polsce

2023-01-28 18:27

[ TEMATY ]

Andrzej Duda

Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda w sobotę na Twitterze pogratulował zwycięstwa nowemu prezydentowi Czech Petrowi Pavlowi i zaprosił go do złożenia wizyty w Warszawie.

"Dziś zakończyły się wybory prezydenckie u naszych sąsiadów Czechów. Nowym Prezydentem Republiki Czeskiej został wybrany Gen. Petr Pavel! Szanowny Panie Prezydencie, serdeczne gratulacje i pozdrowienia z Polski! Zapraszamy z wizytą do Warszawy!" - napisał prezydent Andrzej Duda w sobotę na Twitterze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję