Reklama

Czas, aby wrócić do pełni świąt

2016-12-21 09:59

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 52/2016, str. 1, 6

Studio Kamyk
Bp Marian Florczyk w okresie bożonarodzeniowym spotyka się z wieloma środowiskami zachęcający do wzięcia udziału w niej oraz dziękujący za wsparcie

O pięknie polskiej tradycji, ale i postępującej sekularyzacji w przeżywaniu Bożego Narodzenia z bp. Marianem Florczykiem rozmawia Agnieszka Dziarmaga

AGNIESZKA DZIARMAGA: – Księże Biskupie, z czego wynika wyjątkowość świąt Bożego Narodzenia?

BP MARIAN FLORCZYK: – Trzeba powiedzieć, że w odbiorze społecznym te święta są istotnie wyjątkowe, gdy tymczasem liturgicznie pierwszeństwo mają święta Wielkanocne. Spróbujmy zastanowić się nad wyjątkowością świąt Bożego Narodzenia, nad genezą społecznej percepcji tych świąt.
Wynika ona na pewno z charakteru wydarzeń zbawczych, z faktu wcielenia i narodzenia Syna Bożego. Sam „Bóg stał się jednym z nas”, stał się we wszystkim podobny do człowieka, oprócz grzechu. Pokazał Oblicze Boskie, ale i właściwe oblicze człowieka. Miłość Boża ukazana w Jezusie zaspokaja tęsknotę człowieka, która przejawia w tęsknocie za Bogiem (za tym co transcendentne) i miłością. Bóg objawia miłość przez to, że staje się jednym z nas. Wchodzi we wspólnotę miłości z każdym człowiekiem. Przez to odsłania nam wielkość, godność człowieka i przynagla nas do wzajemnej miłości. Te święta to wołanie Boga o inny świat, o godne miejsce człowieka na ziemi i o godne jego życie. To, że Bóg stał się jednym z nas – mobilizuje, dowartościowuje każdego człowieka i wzbudza w nim wielką radość.

– Czy tylko radość jest tak charakterystyczna dla Bożego Narodzenia?

– Skoro Bóg stał się człowiekiem – i stał się jednym z nas to Boże Narodzenie jest także wezwaniem do naszego międzyludzkiego braterstwa. Św. Paweł tak mówi o Jezusie: „On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość (Ef 2,11-22)”. Narodzenie Jezusa jest zatem także wezwaniem do burzenia murów między człowiekiem a człowiekiem, aby jeden dla drugiego był bratem. Samotność jest smutna, przygnębiająca i niesie lęk. We wspólnocie miłości radość nabiera swojej mocy i siły. Tą radością jest obecność bliskiej, kochanej osoby. Zatem z Bożego Narodzenia płynie głębokie przynaglenie do wspólnoty miłości. Pierwszy etap to realizacja tej miłości we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. I dobre, i właściwe jest to, że przy okazji tych świąt tęsknimy za rodzinnym domem.
Bóg, który się rodzi, wnosi w życie społeczne istotne wartości. Zatem kolejne wezwanie wypływające z Bożego Narodzenia to wezwanie do miłości. Nasi przodkowie doskonale to rozumieli, co przejawia się w tradycji wigilijnej; nie ma wtedy wrogości, podajemy sobie ręce i chleb, którego symbolem jest opłatek. To piękna polska tradycja, która powoli zdobywa sobie miejsce w innych społecznościach, w których mieszkają Polacy. Poprzez święta Bożego Narodzenia robimy miejsce dla Boga, aby zrobić miejsce człowiekowi w świecie i aby sam siebie człowiek odnalazł. Jest to przyjście Boga do i dla człowieka, by mógł on budować swoje szczęście na ziemi i dążyć ku szczęściu wiecznemu.

– Na ile polska tradycja tak pojmuje Boże Narodzenie?

– Polska i w ogóle chrześcijańska tradycja jest bardzo bogata i pełna głębokich symboli. Dla przykładu popatrzmy na świąteczną choinkę. W przeszłości było to drzewo iglaste, ciągle żywe, bez względu na porę roku. Nam przypomina rajskie drzewo życia, a tym samym drzewo, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Było i jest ono bogato oświetlone, do niedawna jeszcze świecami, co doskonale pamiętamy. Skąd to światło? Światło podkreśla, że to Jezus Chrystus jest światłem na drodze życia człowieka. „Ja jestem światłością świata” – mówi. Święta są tak pełne znaków, symboli. Mamy przepiękne w melodii i treści kolędy. Odnajdziemy w nich prawdę o życiu ludzkim i tęsknotę za Bogiem, który przychodzi do każdego człowieka. Czujemy w nich bliskość Boga, który jednoczy i gromadzi nawet zwaśnionych. Mamy piękną, polską tradycję, którą można wnieść i nią się chlubić w całej Europie, mającej problemy właśnie z jednością.

– Ale ta piękna tradycja wydaje się ostatnio być zainfekowana.

– Dwa sprzymierzone procesy w świecie współczesnym: laicyzm i sekularyzacja, które wzięły swój początek w drugiej połowie XVIII wieku, dziś destrukcyjnie wpływają na piękno tradycji chrześcijańskiej. Myślę o laickości państwa – procesie postępującym po rewolucji francuskiej, a zarazem o rewolucji przemysłowej, które przekształcały i wciąż przekształcają społeczeństwa. Ten laicyzm i sekularyzacja oraz wypływające z nich akcenty polityczne i społeczne, doprowadzają do eliminacji sacrum. Sacrum i profanum były zawsze, ale dzisiaj następuje całkowita eliminacja sacrum na rzecz profanum. Odbywa się to ze szkodą dla kultury Polski, Europy i świata, życie człowieka, nie tylko duchowe, upraszcza się i spłaszcza. Ta walka posługuje się zacieraniem prawdy i robieniem zamętu. Sekularyzacja doprowadziła np. do tego, że dziecko już nie wie, kim był naprawdę św. Mikołaj, kojarzy go tylko z reklamami i postaciami z marketów. Pamiętna była dyskusja w jednej ze stolic europejskich, gdy zakwestionowano obecność bożonarodzeniowego drzewka na głównym placu miasta. W miejsce drzewa choinkowego ułożono choinkę z jakichś pudełek. W niektórych krajach wyeliminowano kartki świąteczne ze słowami „Boże Narodzenie”. Jest po prostu jakieś święto, ale jakie? W ten sposób wkraczamy w niepojęte zakłamanie, które sami akceptujemy, na które przyzwalamy. Zadziwiające, że człowiek rozumny tak łatwo ulega postępującej wciąż sekularyzacji.
Czas, abyśmy oprzytomnieli i sami poddali się refleksji, co tak naprawdę świętujemy? Jakiego źródła radości i miłości szukamy? Czy tym źródłem jest objawienia się Syna Bożego?

– Obok sekularyzacji, widoczna jest także postępująca komercjalizacja świąt.

– To wszystko jest spójne i łączy się ze sobą. Choinka w celach komercyjnych pojawia się w sklepach już na początku listopada, ma ona swoim blaskiem przyciągnąć klienta. Reklamy dotyczące świąt nie są wezwaniem do refleksji, co jest istotą Bożego Narodzenia, a więc do głębszej radości, do gojenia ran i szukania zagubionych przyjaciół, ale do zapełniania galerii handlowych i tworzenia ruchu wózkami pełnymi zakupów. Duchowe wartości zastępują towary w pudełkach. Ta głębsza radość zostaje zastąpiona chwilową przyjemnością, uciechą. To, co głębokie, duchowe ustępuje przedmiotowości. Zakupy, owszem, są ważne – ale nie najważniejsze. Staliśmy się społeczeństwem konsumpcyjnym, i to się pogłębia.
Bardzo czytelnie widać, jak człowiek przez to, że chce za wszelką cenę „mieć”, zapomniał o swoim „być”. Święta dzisiaj to nie przeżycie radości z Bożego objawienia, ale nasycenie tylko tym, co ziemskie. Dlatego też przy stole zastawionym przysmakami niekoniecznie odnajdziemy miłość, radość, brata. Zaspokajamy ciało, a nie ducha. I to jest dzisiaj problem w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia. Konsumujemy, a nie przeżywamy tego co istotne. W polskiej tradycji Wigilia i Boże Narodzenie to jedność, pokój dla całego świata, dlatego szło się z opłatkiem do zwierząt. Cały świat zjednoczony w miłości oddaje pokłon Bogu narodzonemu. Opłatek – znak miłości, pamięci, jedności, był posyłany najbliższym mieszkającym za granicą. W te świąteczne dni pamięć o najbliższych nabierała siły, tęsknoty. Dzisiaj koncentrujemy się na tym, aby więcej spożyć, a także otrzymać; zatracamy te wartości, a czynimy sobie tylko namiastki.
Najwyższy czas, aby wrócić do pełni i głębi tych świąt, aby zaspokoić potrzebę ducha. Nie wystarczy usiąść przy pełnym stole, trzeba czegoś więcej.

Tagi:
wywiad

Zadbajmy o swoją płodność

2019-11-26 12:50

Rozmawia Magdalena Wojtak
Edycja warszawska 48/2019, str. 6

Z Anną Koźlik, nauczycielką Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny oraz założycielką strony www.plodna.pl, rozmawia Magdalena Wojtak

Archiwum prywatne
Anna Koźlik

MAGDALENA WOJTAK: – Dlaczego ważna jest wiedza na temat płodności?

ANNA KOŹLIK: – Tak jak staramy się zdobywać wiedzę na temat tego, jaki wpływ na nasze zdrowie ma odżywianie i aktywność fizyczna, podobnie każde małżeństwo czy narzeczeni przygotowujący się do tego sakramentu prędzej czy później muszą zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi swojej płodności dla ich prawdziwego szczęścia. Ważne jest, aby zdobywana wiedza była przekazywana w sposób profesjonalny, rzetelny i motywujący. Metody rozpoznawania płodności pełnią ważną rolę w profilaktyce zdrowia kobiety.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Depo: Radio Maryja rozmodliło Polskę a TV „Trwam” obudziła serca i sumienia Polaków

2019-12-07 19:29

Redakcja

Nie możemy się lękać wejść na areopagi pogan i głosić tam Chrystusa – mówił abp Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP podczas Mszy św. dziękczynnej za 28 lat istnienia Radia Maryja. Eucharystia z udziałem licznych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych sprawowana była pod przewodnictwem abp Depo w hali widowiskowo – sportowej „Arena Toruń”.

Mariusz Książek

Jaka byłaby Polska dziś, gdyby nie było Radia Maryja i TV Trwam? To radio rozmodliło Polskę, a TV Trwam obudziła serca i sumienia Polaków poprzez prawdę w obrazie. A czyż nie możemy dzisiaj, po 28 latach istnienia Radia Maryja, odważnie i z całą świadomością dopowiedzieć, że będąc darem Maryi i głosząc Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela wraz z Nią, ono ocaliło i ocala chrześcijańską tożsamość Polski i Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami – mówił w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji 28. rocznicy powstania Radia Maryja abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Patrząc głębiej i wsłuchując się w wypowiedzi naszych przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej ośmielam się postawić niejako retoryczne pytanie: Czy istniałaby dzisiaj Polska jako państwo niepodległe i czy przetrwałaby suwerenność duchowa narodu gdyby nie kościół katolicki i maryjny wymiar życia Polaków? – pytał abp Wacław Depo oklaskiwany przez licznych uczestników jubileuszowej uroczystości.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycje docierały tylko do słuchaczy w Toruniu, Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Obecnie fale Radia Maryja przekraczają granice oceanu, dzięki czemu rozgłośnia jest odbierana także w wielu miejscach zamieszkałych przez Polonię. Poprzez Internet i nadawanie satelitarne radio słyszalne jest praktycznie na całym świecie.

Mariusz Książek
W uroczystościach wziął udział ks. Jarosław Grabowski - redaktor naczelny Tygodnika "Niedziela"
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Depo: Radio Maryja ocala chrześcijańską tożsamość Polaków

2019-12-07 22:23

Ewa Melerska

Już po raz 28. świętowano w Toruniu urodziny Radia Maryja, które niesie przesłanie ewangeliczne Polakom w kraju i za granicą. Założyciel radia o. Tadeusz Rydzyk CssR wielokrotnie wyrażał ogromną wdzięczność słuchaczom, za to, że od tak wielu lat wspierają to dzieło. Powitał również przybyłych gości, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, osoby duchowne oraz konsekrowane.

Ewa Melerska
Zobacz zdjęcia: 28. rocznica powstania Radia Maryja

Centralnym punktem rocznicowych obchodów była popołudniowa Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, który także wygłosił homilię.

Przed rozpoczęciem Mszy św. odczytano listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Swoje słowa pozdrowienia wygłosił prezydent Torunia Michał Zaleski oraz ordynariusz diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel. Zwrócił uwagę na wszystkie dzieła, które powstały w czasie istnienia Radia Maryja, jak m. in. Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. - Takie inicjatywy edukują, kształtują patriotyzm, uczą wrażliwości społecznej i patriotycznej, ale również mają swoje zadanie ewangelizacyjne – mówił.

Bp Śmigiel dodał: „Dziękuję dziś Radiu Maryja za wszelkie dobre dzieła, które realizuje. Przede wszystkim jestem wdzięczny za konsekwentnie, cierpliwie i odważnie realizowane najważniejsze zadanie, a to jest zadanie, które jest hasłem tegorocznego spotkania: Radio Maryja głosi Chrystusa Pana z Maryją. Dziękuję za rzetelną informację i wielowymiarową formację”. Zwrócił uwagę na to, że działalność Radia Maryja opiera się na prawdzie, Ewangelii, Chrystusie, wzajemnej życzliwości i współpracy. Służy osobom samotnym, chorym, potrzebującym, ale także rodzinom, młodzieży i ludziom wszelkich stanów.

Abp Depo w homilii mówił o Radiu Maryja, które „rozmodliło Polskę, a Telewizja Trwam obudziła serca i sumienia Polaków poprzez prawdę w obrazie”. - Będąc darem Maryi i głosząc Chrystusa, jako naszego Pana i Zbawiciela wraz z Nią ono ocaliło i ocala chrześcijańską tożsamość Polski i Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami – dodał.

Hierarcha zauważył, że nie mamy się bać dążyć do prawdziwej wolności w świecie. Mamy jasno przeciwstawiać się złu, nieprawości, deprawacji sumień i wartości oraz szerzeniu zgorszenia. - Musimy pamiętać, że Ewangelia i Chrześcijaństwo nie są rodzajem ideologii narzuconej z zewnątrz człowiekowi. One są zaproszeniem do spotkania wiary z żywym Bogiem objawionym w Jezusie Chrystusie, który sam jest Prawdą, Drogą i Życiem, wyzwalającym człowieka od zła i bezsensu – zaznaczył.

W czasie trwania Adwentu abp Depo dał wskazówkę, jak dobrze przeżyć ten okres przygotowania do Bożego Narodzenia. - Mamy uczyć się wciąż na nowo spotkań z Bogiem, odkrywając Jego miłość, poprzez zwyczajność naszych powołań i życia – podkreślił.

Miejscem dziękczynienia była, jak w poprzednich latach, hala widowiskowo-sportowa „Arena Toruń”. Mszę św. poprzedziła medytacja pierwszosobotnia oraz różaniec odmówiony razem ze słuchaczami Radia Maryja. Następnie z koncertem wystąpiła Reprezentacyjna Orkiestra Marynarki Wojennej wraz z solistami i aktorami scen polskich. O godzinie 15:00 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, która była bezpośrednim przygotowaniem i wprowadzeniem do Eucharystii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem