Reklama

Niedziela Legnicka

Górnicy KGHM obchodzili święto swojej patronki

[ TEMATY ]

Legnica

górnicy

Ks. Piotr Nowosielski

Z udziałem górników i ich rodzin, zarządów Kombinatu i kopalń, obchodzono 4 grudnia uroczyście wspomnienie św. Barbary. Mszy św. w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie, przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Wraz z biskupem legnickim, modlili się: biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt, legnicki biskup senior Stefan Cichy, oraz duchowieństwo diecezji legnickiej i zielonogórsko-gorzowskiej, na terenie których znajdują się zakłady należące do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM). W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz, liczne poczty sztandarowe, a liturgię ubogaciła górnicza orkiestra dęta i męski chór, oraz służba liturgiczna składająca się z pracowników Zakładów Górniczych „Rudna”.

„Oddajemy cześć św. Barbarze patronce górników i wielbimy Boga za Jego dzieła. Przejawem tego, jest cała rzeczywistość górnicza, która jest trudna, a jednocześnie bardzo wyzywająca i potrzebna. Ten dzień, to dzień dziękczynienia górniczego” - mówił w homilii Biskup legnicki.

Reklama

Nawiązując zaś do liturgii słowa, zwrócił uwagę, że pozwala nam ona zanurzyć się głębiej w te relacje, jakie zachodzą między człowiekiem a Bogiem, dzięki temu, że Jezus Chrystus zstąpił do nas, by objawić nowe życie. „Bóg dał nam swojego Syna, nie oszczędził Go, byśmy mogli rozumieć miłość Boga do człowieka i tym samym odkrywać głęboki sens naszego istnienia. Na przestrzeni wieków, wielu w to uwierzyło, w tym św. Barbara, i oddała za to swoje życie. Stała się męczennicą, bo odkryła większy, mocniejszy, życiodajny związek z Bogiem, niż z ziemskim ojcem”.

Przypomniał też, że: „Często jesteśmy związani z sobą. Tak nam trudno oderwać się od siebie. I jako zniewoleni sobą, jesteśmy w pewnym sensie bezużytecznymi. Trzeba swoistego „wyrywania”, tak jak z rudą miedzi, która pozostając w ziemi jest poniekąd bezużyteczna. Trzeba jej wyrwania, oddzielenia, przetworzenia, a wtedy staje się czymś cennym”.

Kontynuując rozważanie, kaznodzieja mówił: „Jezus powiedział mocne słowa: kto kocha ojca lub matkę więcej niż mnie, ten nie jest mnie godzien. Tzn., ten nie wejdzie w relacje ze mną, pozostanie w swoich układach. Czasem trzeba przerwania tych układów, nawet uważanych za dobre, wystarczające, po to, by mogło stawać się coś nowego, większego. Trzeba przekraczać granice samego siebie, wychodzić z zamknięcia. To dotyczy naszego sposobu myślenia, działania, tworzenia wszystkich relacji. Kiedy pozwolę się wyrwać, przemienić, stanę się użyteczny, wszystko dla nowej relacji, nowej służby dla człowieka. Św. Barbara też została przez Chrystusa wyrwana z układu rodzinnego, przeżyła swoją przemianę, a przez to stała się znakiem, symbolem, orędowniczką sytuacji krańcowych, beznadziejnych”.

Reklama

Zwracając się do górników mówił: „Drodzy górnicy. To wy mając przed sobą codziennie taką twardą rzeczywistość i ryzykując, wiecie, jak potrzebna jest ta przemiana, jak potrzebne jest oddanie siebie, jak potrzeby jest związek z Bogiem, który pozwala być człowiekiem wolnym w pracy, w współżyciu, w kształtowaniu relacji społecznych, tego. co tworzy życie człowieka, ale nie zatrzymuje go dla siebie. Dziękujemy Bogu za was, dziękujemy także wam, za górniczy trud, za styl życia, za pracę.”

Uczestniczący w uroczystości biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt, podzielił się też swoją refleksją: „Weszło już do tradycji, że z racji górniczego święta spotykamy się w tej świątyni. Biskupi dwóch diecezji, a także kapłani, którzy na co dzień stykają się z rodzinami górniczymi i samymi górnikami. Cieszymy się, że w to święto możemy tworzyć jedną rodzinę. W czasie Eucharystii solidaryzowałem się z wszystkimi górnikami, również pracującymi w innych częściach Polski. Prosiłem dla nich o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego, w rozwiązywaniu trudnych, codziennych spraw. Prosiłem również św. Barbarę, aby wypraszała nieustannie dla górników i ich rodzin, obfite dary, które są potrzebne do tego, abyśmy mogli być zawsze z górników dumni. Na kolejny rok pracy również życzę: Szczęść Boże”.

„Bogu niech będą dzięki, że kolejny raz pozwolił nam świętować dzień św. Barbary wśród braci górniczej. Składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich, za dar wspólnoty za to bycie razem, za wspólną modlitwę” - mówił na zakończenie uroczystości gospodarz parafii ks. prał. Wiesław Migdał.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, jest największym pracodawcą w tym rejonie już od ponad 50. lat. Obok działalności produkcyjnej, związanej z wydobywaniem, przetwarzaniem, obróbką hutniczą miedzi i pochodnych minerałów, pozostaje też ciągle inicjatorem i darczyńcą wielu działań na rzecz regionu. Dotyczy to sfery ochrony zdrowia, edukacji, sportu, ochrony zabytków czy też kultury. Jednym z ostatnich sukcesów, które Prezes KGHM Herbert Wirth wymienia, jest otwarcie kopalni miedzi w Sierra Gorda w Chile, będącej jedną z największych polskich inwestycji zagranicznych.

Warto przypomnieć, że na terenie diecezji legnickiej znajduje się również kopalnia węgla brunatnego w Turowie, oraz kamieniołomy, żwirownie, i inne zakłady przetwórcze kamieni i minerałów, dla których pracowników - jako skalników - św. Barbara jest również patronką.

2014-12-04 20:52

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pielgrzymi z Legnicy osiągnęli cel

2020-08-08 19:07

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Legnica

piesza pielgrzymka

ks. Piotr Nowosielski

Już pod Jasnogórskim Szczytem

Po 10 dniach pielgrzymowania, w panujących rygorach sanitarno-epidemiologicznych, 150 osobowa grupa pielgrzymów z Legnicy, osiągnęła cel wędrówki - Jasną Górę.

Wraz z nimi przybył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, który po powitaniu i przedstawieniu reprezentacji grup pod Szczytem Jasnogórskim, udał się wraz pielgrzymami do kaplicy Obrazu Matki Bożej.

- Oto jesteśmy, my pielgrzymi, w tym specjalnym czasie, w którym każdy z nas na różne sposoby doświadczał ograniczeń, w w którym wzmaga się potrzeba zwracania się do Boga jako Ojca i Pana historii – mówił przed obrazem biskup Kiernikowski. - Maryja jest dla nas wzorem podawania się temu, by pełnić to wszystko co jest w zamyśle Boga. Ty dla nas jesteś wzorem, opiekunką, pośredniczką. Jesteśmy tutaj ze wszystkim, co jest naszym bagażem intencji, ale wszyscy chcemy się też uczyć, aby w nas stała się wola Boża. Żeby Słowo które Ty przyjęłaś i stało Ciałem, także w nas stawało się Ciałem. Jesteś bramą przez którą wchodzimy. Jesteś światłem które oświeca wszystkie nasze sprawy. Jesteś Arką Przymierza znakiem wierności Boga. Jesteś radością Wszystkich Świętych. Ufamy że pielgrzymując, kiedyś też dojdziemy do tego, żeby mieć udział w radości, która była radością Twego życia, a był nią Jezus Chrystus. Prosimy byś była dla nas Matką w tych godzinach życia kiedy tu jesteśmy i w całym naszym życiu.

Przed Obrazem, pozostawiony został także specjalny plecak z intencjami, które spisali i przekazali pielgrzymom ci, którzy w bieżącym roku z powodu ograniczeń ilościowych nie mogli osobiście w niej uczestniczyć, a także mieszkańcy miejscowości, prze które pielgrzymka przechodziła.

Msza św. kończąca pielgrzymkę, została odprawiona pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, w jasnogórskiej bazylice.

W wygłoszonej homilii, Biskup legnicki zwrócił się też ze słowami dziękczynienia:

- Na zakończenie pielgrzymki, kierujemy słowa podziękowania. Dziękujemy Panu Bogu za Maryję. Dziękujemy św. Józefowi. Dziękujemy za to sanktuarium w którym możemy być, do którego możemy pielgrzymować. Dziękujemy organizatorom, przewodnikom grup, wszystkim służbom, Życzę, żebyśmy wszyscy uczyli się przyjmować to, co jest, co czasem nie jest po naszej myśli, co jest trudne, bo to też jest czasem potrzebne. Jesteśmy tymi, którzy wierząc, nie stoimy na pozycji walki z kimkolwiek, ale na płaszczyźnie obrony jednej sprawy: Jednego Boga, Jednego Pośrednika Jezusa Chrystusa i Wszystkich którzy w to pośrednictwo wchodzą. Znamiennym jet też to, że Jasna Góra nie jest miejscem ataku, ale obrony. Obyśmy umieli bronić tego, co jest nam dawane, czasem po naszej myśli, a czasem nie, ale co jest związane z Jezusem Chrystusem, Jego tajemnicą Mesjańską z której obyśmy jak najwięcej czerpali – apelował biskup Kiernikowski.

W pielgrzymce legnickiej, codziennie reprezentowana była 50 osobowa grupa z podzielonych na regiony części diecezji. Tym którzy nie znaleźli się w gronie pielgrzymujących, stworzono możliwość modlitwy w ramach Grupy Duchowego Uczestnictwa w 10 kościołach stacyjnych.

Na zakończenie wydarzenia, zostały odczytane biskupie dekrety, które dotyczyły zmiany na stanowisku Kierownika Pielgrzymki. Dotychczasowego Głównego Przewodnika ks. Mariusza Majewskiego, który pełnił tę funkcję prze 12 lat, zastąpił ks. Tomasz Metelica.

  

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymi z Legnicy na Jasnej Górze


CZYTAJ DALEJ

Abp Gänswein: Benedykt XVI powraca do zdrowia

2020-08-10 12:36

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

@Mazur/Episkopat

Bolesna infekcja trądzika różowatego, która dotknęła papieża-seniora Benedykta XVI powoli ustępuje i można zredukować stosowanie niezbędnych leków, które osłabiły 93-letniego Josepha Ratzingera – powiedział portalowi "Südkurier" abp Georg Gänswein.

Słowa osobistego sekretarza papieża-seniora przytacza agencja KNA, dodając, że prywatna sekretarka Benedykta XVI skomentowała tę sytuację, iż „po śmierci brata, Georga przyszedł ból".

Na początku sierpnia ogłoszono, że Benedykt XVI cierpi na bolesną chorobę twarzy. Stan zdrowia Benedykta XVI, który choruje na powodującą silne bóle różę twarzy, jest bardzo zły - informował niemiecki dziennik "Passauer Neue Presse" powołując się na jego biografa Petera Seewalda.

CZYTAJ DALEJ

Ostatni dzień na Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej

2020-08-11 00:16

Michalina Stopka

40. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę dobiegła końca. Ostatniego dnia pątniczego szlaki w “Sztafetę Maryi” włączyła się grupa 6 - Brzeg, Brzeg Dolny, Wołów oraz grupa 7 - Strzelin, Kąty Wrocławskie, Wrocław - Nowy Dwór.

Pielgrzymi musieli wcześnie rano wyjechać ze swoich domów, aby na 6:30 stawić się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Blachowni. Tam po otrzymaniu błogosławieństwa od ks. bpa Jacka Kicińskiego wyruszyli na pielgrzymkowy szlak.

Pierwszy etap prowadził do Częstochowy - Gnaszyna:

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Drugi etap z Częstochowy Gnaszyna do Częstochowy Kawodrza:

Trzeci etap prowadził na Jasną Górę:

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

I pielgrzymi na Jasnej Górze:

GALERIA ZDJĘĆ nr 3

Pozdrowienia od "Orzecha".

Po Mszy św. w sali o. Kordeckiego odbyło się dziękczynienie za 40 lat pielgrzymowania z Wrocławia. Prowadził je o. Krzysztof Piskorz oraz zespół N.O.E,

GALERIA ZDJĘĆ 4

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję