Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Podsumowania i plany duszpasterskie (cz. 2)

O wydarzeniach duszpasterskich w diecezji zamojsko-lubaczowskiej i planach na 25-lecie diecezji w 2017 r. z ks. Sylwestrem Zwolakiem, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, rozmawia Joanna Suszko

Niedziela zamojsko-lubaczowska 4/2017, str. 4-5

[ TEMATY ]

wywiad

Joanna Suszko

Ks. dr Sylwester Zwolak

JOANNA SUSZKO: – U progu nowego roku wielu z nas tworzy postanowienia i plany na przyszłość. Sądzę, że 2017 rok, pod względem wydarzeń duszpasterskich, jest już doskonale zaplanowany, bo będzie to dla nas rok szczególnie ważny.

KS. SYLWESTER ZWOLAK: – Choćby poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, która codzienne odbywa się w poszczególnych parafiach, chcemy modlić się o to, by 2017 był rokiem opływającym w wiele łask. W tym roku przypada bowiem 25. rocznica powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Z tej okazji przygotowaliśmy program obchodów tej rocznicy.

– Zatem co nas czeka w tym roku?

– Wiemy, że sercem diecezji jest katedra. Dlatego już od stycznia poszczególne dekanaty pielgrzymują do katedry zamojskiej, aby tam w I soboty miesiąca na „wieczerniku maryjnym” zawierzać Matce Bożej Odwachowskiej wszystkie sprawy dotyczące diecezji, księży biskupów, kapłanów, duszpasterzy i wiernych Kościoła zamojsko-lubaczowskiego. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, ponieważ wyraża się w niej troska o więź wiernych z katedrą. Może nieczęsto mamy możliwość, żeby znaleźć się w katedrze. Być może są w naszej diecezji wierni, którzy nigdy tam nie byli. W tym roku jest taka okazja, by odbyć pielgrzymkę do katedry, by wspólnie się modlić. W tym miejscu zachęcam księży dziekanów to tego, by organizować w swoich dekanatach taką pielgrzymkę. Każdemu dekanatowi przypisany jest konkretny miesiąc, by w I sobotę modlić się w katedrze.
Innym, znaczącym wydarzeniem będzie peregrynacja krzyża św. Jana Pawła II, która rozpocznie się dokładnie w 25. rocznicę powstania diecezji, czyli 25 marca. Będziemy mieć okazję modlić się przy krzyżu, który Ojciec Święty trzymał w swoich rękach podczas swojej ostatniej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 2005 r. Ten krzyż peregrynował po wielu diecezjach. Niebawem dotrze do naszej. Peregrynacja będzie trwała od 25 marca do 13 października 2017 r. Każda parafia będzie miała możliwość przyjąć krzyż, a przygotowywać się będzie poprzez trzydniowe rekolekcje. Sądzę, że to także będzie szczególnie ważne wydarzenie. Podczas rekolekcji księża rekolekcjoniści będą zbierać ofiary na budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia, który z wielkim trudem powstaje w Zamościu, a miałby w różnoraki sposób służyć naszym diecezjanom. Wierzę, że ta cegiełka, powstała z ofiar wiernych z okazji 25-lecia diecezji, będzie widoczna i dokonane zostaną pierwsze prace związane z budową. Wszystkie ofiary, złożone podczas rekolekcji, zostaną przeznaczone na ten cel.

– Materialny znak jubileuszu, idący w parze z owocami duchowymi?

– Z pewnością będą też owoce duchowe. Miałem okazję rozmawiać z księżmi z innych diecezji, które krzyż św. Jana Pawła II odwiedzał. Podkreślali oni, że w ich diecezjach naprawdę te owoce widać. To są relikwie świętego papieża. Wierzę, że te owoce duchowe będą, a przy okazji może pojawi się konkretna pomoc w budowie Domu Trzeciego Tysiąclecia w Zamościu, jako wymiar materialny peregrynacji.

– Jak będzie przebiegała peregrynacja krzyża w poszczególnych parafiach?

– Krzyż w każdej parafii będzie przebywał ok. doby. Przybędzie po południu, ok. godz. 17. Następnego dnia, ok. godz. 16, będzie przekazany dalej. W tym czasie realizowany będzie program pobytu krzyża, który w szczegółach ustalali będą księża proboszczowie. Na powitaniu krzyża w parafii będzie gościł także jeden z naszych księży biskupów. Cały program, dotyczący tego, w którym dniu i gdzie będzie przebywał krzyż, można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego: www.wdo.zamojskolubaczowska.pl. Peregrynacja to kolejne, bardzo ważne wydarzenie, przygotowane na rok jubileuszowy.

– Jest pewnie jeszcze cały szereg innych?

– 9 kwietnia przypada Niedziela Palmowa. Jak wiemy, co roku jest to Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w wymiarze diecezjalnym. Chcielibyśmy, aby w tym jubileuszowym dla diecezji roku, młodzież rzeczywiście przeżyła go we wspólnocie diecezjalnej w Zamościu. Planowana jest Msza św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w katedrze zamojskiej, następnie będzie także przekazanie świec jubileuszowych dla każdej parafii, które w parafialnych kościołach zapalane będą w każdą I niedzielę miesiąca, dla podkreślenia jedności całej diecezji. W Niedzielę Palmową w Zamościu odbędzie się także koncert. Myślę, że jest okazja, by wspaniale przeżyć Światowy Dzień Młodzieży w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Trudno wymienić wszystkie wydarzenia, które zaplanowaliśmy na 2017 r., ale chcę zwrócić jeszcze uwagę na pewną nowość. Chcąc po raz kolejny podkreślić, jak ważna jest dla nas wspólnota diecezjalna, po raz pierwszy zorganizowany zostanie na Rynku Wielkim w Zamościu koncert chwały w uroczystość Bożego Ciała. Będzie miał on charakter bardziej modlitewny niż koncertowy. Chcemy w tym dniu wspólnie się spotkać i podziękować Panu Bogu za 25 lat diecezji i za to, co się w tym czasie w niej dokonało. Jeszcze nie będę zdradzał, kto wystąpi na scenie, sądzę, że będzie to miła niespodzianka, ale już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan do Zamościa na koncert chwały w Boże Ciało 15 czerwca.
Jeszcze inną ciekawą inicjatywą, którą będziemy przeżywać w diecezji w tym roku, jest „Jezus na Wschodzie 2”. Tym razem na stadionie OSiR w Zamościu spotkamy się z misjonarzami: o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu ze Stowarzyszenia „Przymierze Miłosierdzia”, którzy przyjadą do nas, aby wspólnie z nami się modlić. To spotkanie będzie miało miejsce w I sobotę września. Będzie ono poprzedzone rekolekcjami dla księży z naszej diecezji, które przeprowadzą właśnie ci misjonarze. Myślę, że to będzie wyjątkowy czas.
13 października – zakończenie peregrynacji krzyża Jana Pawła II w Lubaczowie w stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Będziemy chcieli wtedy także zawierzać Matce Bożej całą naszą diecezję. Wymieniłem tylko te najważniejsze wydarzenia. Jest bardzo wiele akcji i przedsięwzięć, które są planowane na ten czas jubileuszu diecezji.

– Rzeczywiście zapowiada się bardzo intensywny rok dla naszej diecezji. Gdy przygląda się Ksiądz życiu duszpasterskiemu naszych diecezjan i pracy duszpasterzy, czy może Ksiądz nakreślić, w jakim kierunku zmierzamy jako diecezja?

– Myślę, że nie ma co wyważać otwartych drzwi. Każdy rok duszpasterski ma swoje hasło. Ten obecny przeżywamy pod hasłem: „Idźcie i głoście”. To wszystko, co będzie się działo w diecezji, będzie krokiem naprzód, a z pewnością będzie głoszeniem Chrystusa właśnie poprzez te wydarzenia. Jako diecezja naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o duszpasterstwo i przedsięwzięcia w diecezji, bo naprawdę dużo się dzieje i za to chwała Panu.

– Wypada tylko zaprosić naszych diecezjan do tego, by byli aktywni i zaangażowani w te wydarzenia, które przed nami.

– Przeżywaliśmy czas wizyty duszpasterskiej. Jako Kuria Diecezjalna przygotowaliśmy specjalny folder obchodów 25-lecia diecezji. W tym folderze znajduje się słowo Księdza Biskupa, zachęcające do modlitwy w intencjach diecezji, zachęcające również do tego, by się zaangażować czynnie w te wydarzenia, związane z jubileuszem. Znalazła się tam także kopia dokumentu potwierdzającego powołanie diecezji 25 lat temu i cały program wydarzeń jubileuszowych. Każdy ksiądz proboszcz dostał odpowiednią liczbę tych folderów, aby dostarczyć do każdej rodziny w parafii. Tam można znaleźć wiele szczegółowych informacji na temat przebiegu jubileuszu. Wierzę, że te informacje staną się zachętą dla diecezjan do wspólnego przeżywania tego ważnego wydarzenia.

– Czego życzyć Księdzu u progu nowego roku i tych wszystkich wydarzeń, związanych z jubileuszem 25-lecia naszej diecezji?

– Chciałbym życzyć wiernym naszej diecezji i sobie, byśmy szli w stronę Chrystusa. Idąc w Jego stronę, patrząc na Niego, byśmy głosili Go innym. Abyśmy przez te wszystkie wydarzenia, które przed nami, skorzystali z okazji poznawania Jezusa, a potem dzielili się Nim z innymi ludźmi. Tego życzyłbym, abyśmy odnajdywali Chrystusa w naszym życiu, w drugim człowieku, w życiu naszego lokalnego Kościoła, w sakramentach i dzielili się Nim.
– Życzę jeszcze, by wszystkim duszpasterzom, odpowiedzialnym za wzrost duchowy wiernych zamojsko-lubaczowskiego Kościoła, nie brakowało sił, zapału i Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej na cały 2017 r., rok jubileuszu naszej diecezji.

2017-01-18 14:09

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kościół… jak malowany

2020-08-05 07:21

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 32/2020, str. IV

[ TEMATY ]

wywiad

renowacja

fresk

Jaczów

Ks. Adrian Put

Ks. Piotr Matus na tle XiV-wiecznego malowidła przedstawiającego św. Piotra

To jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a na pewno jeden z najstarszych kościołów na ziemi głogowskiej ocalałych po II wojnie światowej. Zachowały się w nim, prawie w całości, gotyckie polichromie. Takich perełek nie ma zbyt wiele na naszym terenie.

W sprawie kościoła pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie rozmawiałem z proboszczem ks. Piotrem Matusem już kilka miesięcy temu. – Przyjedź, a zobaczysz, to bardzo ciekawy obiekt – zapraszał. W końcu udało mi się odpowiedzieć na zaproszenie.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

2020-08-07 16:27

[ TEMATY ]

zmarły

Tarnów

Portal Diecezjii Tarnowskiej

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz, były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełnił m.in. obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej. Był cenionym wykładowcą, autorem wielu książek i artykułów oraz promotorem prac naukowych. Miał 56 lat.

Msza święta pogrzebowa w kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na cmentarzu w Szczucinie zostanie odprawiona w poniedziałek (10 sierpnia) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz urodził się 2 września 1963 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodził z parafii Szczucin. Egzamin dojrzałości złożył w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie w 1982 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza w dniu 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Limanowa – Matki Boskiej Bolesnej (od 28 lipca 1988 roku do 20 czerwca 1991 roku) oraz Tarnów – Miłosierdzia Bożego (od 21 czerwca 1991 roku do 29 czerwca 1992). W latach 1992-1995 podjął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które uwieńczył doktoratem w 1995 roku.

W dniu 1 lutego 1996 roku został mianowany sekretarzem naukowym Biskupa Tarnowskiego Józefa Życieńskiego. Z dniem 10 marca 1997 roku otrzymał nominację na urząd Delegata do spraw Ekumenizmu w Diecezji Tarnowskiej. Ponadto sprawował obowiązki prefekta oraz ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, wicedyrektora Biblioteki Seminaryjnej, członka Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej. Pełnił także obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (w latach 2001-2002) oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej (w latach 2002-2003). Z dniem 26 sierpnia 2003 roku podjął posługę egzorcysty, którą pełnił do 2013 roku. Dekretem z dnia 1 grudnia 2019 roku został mianowany członkiem Komisji Teologicznej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Od 1996 roku był związany z Instytutem Teologicznym w Tarnowie jako opiekun roku w studium dla świeckich. W 1999 roku został mianowany adiunktem Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a ponadto wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie.

21 stycznia 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dniem 1 lutego 2008 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ponadto 1 listopada 2015 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych oraz promotorem prac naukowych.

Za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 27 marca 1997 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 9 sierpnia 2014 roku został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

CZYTAJ DALEJ

Toruń: poświęcono Park Pamięci Narodowej

2020-08-08 21:27

[ TEMATY ]

Park Pamięci Narodowej

PAP/Tytus Żmijewski

Park Pamięci Narodowej został dziś poświęcony w Toruniu. Jest to inicjatywa środowiska, skupionego wokół rozgłośni Radia Maryja i jej dyrektowa o. Tadeusza Rydzyka. Nad wejściem do Parku widnieje napis "Zachowali się jak trzeba". Jest to także upamiętnienie Polaków, którzy w czasie niemieckiej okupacji ratowali Żydów mimo że groziła za to kara śmierci.

"Pamięć o niezwykłych-zwykłych Polakach ratujących Żydów w trakcie II wojny światowej jest nieusuwalną częścią polskiej tożsamości" — napisał w liście do uczestników otwarcia Parku Pamięci Narodowej w Toruniu prezydent RP Andrzej Duda. Odczytanym przez dyrektor generalną prezydenckiej kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydent RP przypomniał, że pod okupacją niemiecką, która nastąpiła w 1939 r. najeźdźcy zaczęłi realizować szeroko zakrojony plan zniewolenia całego narodu, ale dla żydowskich współobywateli miała to być całkowita zagłada.

"W Polsce, która od wieków słynęła, jako bezpieczny, wspólny dom ludzi różnych narodowości, kultur i religii, kraju, w którym wolność i wyrastająca z Dekalogu międzyludzka solidarność były wartościami najwyższymi - niemiecki okupant wprowadził swoje totalitarne, zbrodnicze rządy i stworzył przerażający +przemysł śmierci+" - napisał prezydent Duda. Przypomniał, że obozach, w aresztach, więzieniach, w gettach, podczas egzekucji, pacyfikacji i ulicznych łapanek,w wyniku chorób czy niedożywienia - śmierć poniosło 6 mln obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów.

"W tamtym czasie znaleźli się jednak ludzie, których postawa moralna kontrastowała z hitlerowskim barbarzyństwem w sposób szczególnie jasny. To Polacy, którzy nieśli pomoc i dawali schronienie Żydom - mimo kary śmierci, która groziła za to samym ukrywającym oraz ich bliskim. Dzięki tym cichym i często już zapomnianym bohaterom kilkadziesiąt tysięcy naszych żydowskich współobywateli, sąsiadów, bliskich przetrwało wojnę". Zaś pamięć o tych niezwykłych-zwykłych osobach jest szczególnie cenną, nieusuwalną częścią polskiej pamięci i tożsamości. Prezydent stwierdził, że poświęcony dziś Park Pamięci wraz z kaplicą pamięci w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II jest ważnym punktem na kulturalnej mapie kraju i podziękował Fundacji Lux Veritatis, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi – za tę inicjatywę.

Mszy św. przewodnictwem abp. Sławoj Leszek Głódź. W kazaniu metropolita gdański podkreślił, że misterium nieprawości, którego doświadczyli Polacy w czasie okupacji, nie odniosło jednak zwycięstwa, a imperatyw zachowania się jak trzeba przeciwstawili zbrodniczym planom zagłady Żydów. Za pomoc współobywatelom żydowskiego pochodzenia groziła kara śmierci czego symbolem jest rodzina Ulmów. Mimo tego pomoc nie ustawała – stwierdził abp Głódź. Kaznodzieja dziękował za inicjatywę zbudowania Parku Pamięci Narodowej, za trud zebrania informacji o rodakach, którzy zachowali się jak trzeba. Podziękował też prezydentowi Dudzie za złożenie wieńca pod figurą Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża, sprofanowanej przez aktywistów LGBT. – My wszyscy zachowajmy się jak trzeba – zaapelował na koniec abp Głódź do uczestników Eucharystii.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Piotr Gliński, prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef MON Mariusz Błaszczak, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Antoni Macierewicz.

Na postumencie przed wejściem do Parku Pamięci Narodowej "Zachowali się, jak trzeba" umieszczony został cytat ze św. Jana Pawła II "Naród, który nie zna swej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości".

Park powstał w kompleksie, w którym znajdują się świątynia oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Naprzeciwko parku trwa budowa Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II, które ma być gotowe wiosną 2021 roku.

W parku, położonym z rozległej niecce, w alei tworzącej kontur Polski, umieszczono tablice z 18 457 nazwiskami Polaków, którzy w czasie drugiej wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią. Tablice wieczorem będą podświetlane na biało-czerwono.

Docelowo w parku będzie umieszczonych 40 tysięcy nazwisk. Mają też zostać upamiętnieni Ukraińcy, którzy zginęli za to, że ratowali Polaków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję