Reklama

Niedziela Podlaska

Niezwykłe wspólnoty w diecezji drohiczyńskiej

Pełnią straż honorową pod sztandarem Chrystusa Króla, nocą adorują Serce Pana Jezusa i przez Jego Świętą Krew modlą się za kapłanów

Niedziela podlaska 14/2017, str. 4-5

[ TEMATY ]

Wielki Post

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Relikwie św. Marii de Mattias założycielki Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa

Relikwie św. Marii de Mattias założycielki Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa

Z okresem Wielkiego Postu związane są szczególne nabożeństwa – „Gorzkie żale” i Droga Krzyżowa. Jednak zarówno prywatnie, jak i wspólnotowo wierni przez cały rok adorują Krew Chrystusa wylaną na krzyżu i Jego mękę poniesioną dla naszego zbawienia. Czasem modlitwy u stóp ukrzyżowanego Jezusa są także pierwsze czwartki i pierwsze piątki miesiąca.

Pierwsze czwartki miesiąca

Jezus Chrystus, opuszczając ziemię, nie pozostawił ludzi sierotami. Został z nami w postaci Eucharystii. Pierwsze czwartki miesiąca są okazją do szczególnej wdzięczności właśnie za Najświętszy Sakrament. W tym dniu modlimy się też o powołania kapłańskie i zakonne oraz za kapłanów.

Pierwsze piątki miesiąca

Wśród wielu różnych przejawów kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa formą powszechnie znaną i praktykowaną jest Nowenna Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca. Ma ona źródło w objawieniach francuskiej siostry zakonnej św. Małgorzaty Marii Alacoque. Z jej objawień płynie nadzieja, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przyjmie Komunię św. wynagradzającą za grzechy, ten doświadczy miłosierdzia Bożego w chwili śmierci. Także w naszej diecezji są wspólnoty, które przez cały rok szczególną czcią otaczają mękę Chrystusa.

Wspólnota do Najdroższej Krwi Chrystusa

W roku 2000 zawiązała się przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach pierwsza Wspólnota do Najdroższej Krwi Chrystusa. W tym czasie do swojej rodziny w Siemiatyczach przyjeżdżała s. Cecylia Haftarczyk, adoratorka Krwi Chrystusa. Modlitwę do Krwi Chrystusa zaproponowała swojej siostrze, mamie i sąsiadkom. Tak powstała pierwsza grupa. Wkrótce zawiązały się kolejne. Dziś jest ich pięć.

Początkowo spotkania w pierwsze czwartki miesiąca odbywały się u zelatorki Elżbiety Murawskiej. Z czasem, za zgodą ówczesnego proboszcza ks. Bogusława Kiszko, zostały przeniesione do kościoła.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca Wspólnota Różańca do Krwi Chrystusa na godzinę przed Mszą św. gromadzi się w kościele na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. W Wielki Czwartek o godz. 22 Wspólnota podejmuje trwającą do północy adorację za zmarłych i żyjących kapłanów.

Reklama

Członkowie siemiatyckiej wspólnoty zostali obdarowani relikwiami św. Marii de Mattias, założycielki Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa. Relikwie te odwiedzają ich domy.

Każda Róża we Wspólnocie liczy 7 osób, a ich zelatorkami są: Jadwiga Burakowska, Elżbieta Murawska, Józefa Stankiewicz, Regina Malinowska i Elżbieta Porowska.

Członkowie Wspólnoty każdego dnia odmawiają wybraną modlitwę, zwykle jest to Różaniec do Krwi Pana Jezusa, w którym rozważają Siedem Przelań Krwi Chrystusa. Podobnie, jak w Kołach Żywego Różańca wierni otrzymują konkretną tajemnicę do rozważania w danym miesiącu wraz ze szczegółową intencją na ten czas.

Do grupy Krwi Chrystusa może należeć każdy, kto jest gotowy modlitwą i życiem czcić Krew Chrystusa.

Straż Honorowa

Straż skupia wiernych w kilku drohiczyńskich parafiach, jednak najliczniejsza jest wspólnota w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie – liczy ona ok. 180 osób i prawdopodobnie jest to największa grupa Straży Honorowej w Polsce.

Opiekunem wspólnoty w Topczewie i innych miejscach na terenie diecezji jest Fryderyk Bogusz.

Stowarzyszenie Straży Honorowej założyła w 1863 r. w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg koło Lyonu we Francji s. Maria od Najświętszego Serca. Wszyscy wierni zaproszeni są, by stanąć pod sztandarem Chrystusa Króla, by pełnić straż honorową przy Jego Sercu przebitym włócznią za nasze grzechy.

Członkowie Straży każdego dnia ofiarowują Jezusowi jedną godzinę. Godzina Straży nie polega na spędzaniu godziny na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na wykorzystaniu tej godziny do gorliwszego uświadamiania sobie obecności Bożej. Członek Straży ofiarowuje w tej godzinie wszystko, co czyni i wszystko czym jest na uwielbienie i wynagrodzenie.

Reklama

Dzięki rozpowszechnieniu Straży Honorowej na całym świecie ta modlitwa, czyniona w duchu i przy każdej sposobności, trwa nieustannie przez całą dobę.

W Topczewie Straż powstała w 1928 r., założona przez ks. Feliksa Zalewskiego. Od roku 1965 jej zelatorem jest Fryderyk Bogusz. Do Straży należą zarówno młodzi ludzie, jak i dorośli czy staruszkowie.

W pierwsze piątki miesiąca wierni spotykają się w kościele, adorują Serce Pana Jezusa, uczestniczą we Mszy św. i przyjmują Komunię św. Tego dnia wymieniają się też „strażowymi bilecikami”. Bilety te (inne dla mężczyzn, inne dla kobiet) są umocnieniem i światłem na dany miesiąc – zawierają fragmenty Pisma Świętego, słowa świętych i komentarze.

Członkowie topczewskiej Straży Honorowej biorą udział w corocznych ogólnopolskich pielgrzymkach do Częstochowy. Pielgrzymowanie to kończy się całonocnym czuwaniem przy Sercu Pana Jezusa.

Wstępujący do Straży Honorowej składają przyrzeczenie przy Sercu Pana Jezusa, a pamiątką i potwierdzeniem przyjęcia do wspólnoty jest medalik oraz dyplom przesłany z Krakowa. Szczególnie piękne są przykłady małżeństw wstępujących do Straży. Małżonkowie mogę wybrać wspólną Godzinę Straży i razem adorować Serce Pana Jezusa.

Adoracja Nocna Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rodzinie

Jedyną parafią w diecezji drohiczyńskiej, gdzie istnieje ta wspólnota jest parafia św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie. Trudno nawet powiedzieć, kiedy ta forma modlitwy dotarła do parafii. Przez około 50 lat wspólnotą opiekowała się Zofia Michalczuk z Domanowa. Być może ona założyła wspólnotę, a może już wcześniej ta forma pobożności gościła w domanowskiej parafii. Do wspólnoty należy 20 osób.

Pani Zofia gorliwie propagowała nocną adorację i cieszyła się z każdej pozyskanej osoby. W roku 2000 do wspólnoty dołączyła Maria Muczyńska z Mnia. – O godz. 22 rozpoczynałam godzinę adoracji – wspomina pani Maria. – Nawet moje małe wówczas dzieci przypominały mi o tym obowiązku.

Reklama

Pani Zofia na łożu śmierci poprosiła o kontynuowanie dzieła i Marii Muczyńskiej przekazała opiekę nad wspólnotą.

Osoba należąca do wspólnoty raz w miesiącu podejmuje w nocy godzinną modlitwę wynagradzającą za wszystkie grzechy świata, za grzeszników, za siebie i za rodzinę. Jest to godzina wybrana na całe życie. W adoracji pomagają specjalne modlitewniki, ale kiedy brakuje sił do czytania można szukać modlitw w pamięci.

Głównym celem i istotą Adoracji Nocnej w Rodzinie jest wynagrodzenie Bożemu Sercu Jezusowemu za grzechy popełniane zwłaszcza w nocy. Wynagrodzenie to ma być złożone w ognisku rodzinnym przez ofiarę z jednej godziny snu na miesiąc. Aby usunąć wszelkie wątpliwości, postanowiono, że noc rozpoczyna się o godz. 21, a kończy się o godz. 6.

Krajowa Centrala Adoracji Nocnej w Rodzinie znajduje się w klasztorze Sióstr Wizytek w Jaśle.

Kiedy rozmawiałam z panią Marią jej rodziną czekała na obraz Jezusa Miłosiernego, który właśnie peregrynował po wsi Mień. W głosie rozmówczyni można było usłyszeń nastrój radosnego oczekiwania.

2017-03-30 09:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

#NiezbędnikWielkopostny: 24 godziny dla Pana

[ TEMATY ]

Wielki Post

24 godziny dla Pana

#NiezbędnikWielkopostny

Red.

Kilka lat temu papież Franciszek zaproponował ciekawą inicjatywę „24 godziny dla Pana”. Ojciec Święty chce, aby raz w roku zatrzymać się przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, a także wyspowiadać się. W tym roku inicjatywa odbędzie się w dniach 12-13 marca. Jaki jest głębszy sens tej akcji?

To bardzo ważna inicjatywa ewangelizacyjna papieża Franciszka. I chociaż odbywa się ona raz w roku, to wcale nie chodzi o to, aby tylko i wyłącznie w tym dniu adorować Najświętszy Sakrament i przystąpić do sakramentu pokuty. Wydaje się, że Ojciec Święty zwrócił naszą uwagę na coś bardzo ważnego, że czasami trzeba się zatrzymać i pomyśleć głębiej o własnym życiu. Żyjemy w czasach ciągłego pośpiechu, świat i ludzie ciągle gdzieś gonią, za różnymi sprawami, i w tym wszystkim zagubiliśmy całą sferę życia duchowego. Tłumaczymy się, że nie mamy czasu na dłuższe spotkanie na modlitwie z Bogiem.

CZYTAJ DALEJ

Św. Mikołaj patronem Głogowa - zaproszenie

2022-12-01 09:00

[ TEMATY ]

św. Mikołaj

Głogów

odpust św. Mikołaja

patron miasta

Wikipedia

Św. Mikołaj

Św. Mikołaj

Decyzją Stolicy Apostolskiej św. Mikołaj został patronem miasta Głogowa. Tegoroczny odpust i uroczystość św. Mikołaja będziemy przeżywali bardzo uroczyście.

Zapraszamy na konferencję poprzedzającą główne obchody, która rozpocznie się 5 grudnia o godz. 10:00 w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Jej tytuł to „Święty Mikołaj Biskup patronem miasta Głogowa”. Wezmą w niej udział m.in. profesor historii sztuki bp Michał Janocha, który opowie o ikonografii św. Mikołaja w sztuce Wschodu i Zachodu, oraz ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, który przedstawi „Postać św. Mikołaja, jako przykład dobroczynności dla współczesnych”. Tego samego dnia o godz. 18.30 w kościele pw. Bożego Ciała odbędzie się koncert mikołajowy pt. „Wybrany przez miłość” w wykonaniu chóru Space Of Grace & Goście.

CZYTAJ DALEJ

USA/ Prezydent Biden: jestem gotowy spotkać się z Putinem, jeśli będzie chciał zakończyć wojnę

2022-12-01 21:50

flickr.com

Jestem gotowy spotkać się z Władimirem Putinem, jeśli zdecyduje, że chce zakończyć wojnę w Ukrainie - zadeklarował w czwartek prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Dodał jednak, że Putin dotąd nie wykazuje takich oznak, oraz zapewnił, że nie podejmie decyzji bez konsultacji z sojusznikami.

"Nie mam żadnych bezpośrednich planów, by skontaktować się z panem Putinem. (...) Ale jestem gotowy, by rozmawiać z nim, jeśli faktycznie jest zainteresowany, (jeśli) zdecydował, że chce szukać sposobu na zakończenie tej wojny. (Jednak) on tego jeszcze nie zrobił" - powiedział Biden podczas konferencji prasowej w Białym Domu po spotkaniu z Macronem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję