Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Jubileusz 50-lecia Duszpasterstwa Rodzin

4 marca w kościele seminaryjnym Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, z udziałem m.in. byłych diecezjalnych duszpasterzy rodzin: ks. Józefa Cyrulika, ks. Krzysztofa Cichala, ks. Krzysztofa Pokorskiego i obecnego dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysława Pokorskiego, rozpoczęła się Msza św. z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego na Ziemiach Zachodnich

Wyboru terminu obchodów jubileuszu dokonano ze względu na dzień imienin i rocznicę sakramentu chrztu św. abp. Kazimierza Majdańskiego, dla którego świętość małżeństwa i rodziny stanowiły jeden z głównych priorytetów posługiwania.

Abp Andrzej Dzięga nakreślił pokrótce klimat lat sześćdziesiątych, kiedy to jako odzew na wprowadzenie ustawy o warunkach dopuszczalności przerwania ciąży w kwietniu 1956 r. powstały pierwsze struktury duszpasterstwa pracowników służby zdrowia, gdzie zrzeszeni byli lekarze i pielęgniarki niegodzący się na zabijanie poczętych dzieci. Pierwszym opiekunem Duszpasterstwa Służby Zdrowia z ramienia Episkopatu Polski został bp Wilhelm Pluta, duszpasterzem krajowym ks. dr Kazimierz Majdański, a krajową instruktorką Teresa Strzembosz, którą uważamy za prekursorkę Poradnictwa Rodzinnego w Polsce.

Na zakończenie Eucharystii ks. dr Przemysław Pokorski odczytał list przesłany na jego ręce od bp. Jana Wątroby, przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Głównym przesłaniem listu było wyrażenie wdzięczności „za całe zastępy ludzi Kościoła, troszczących się przez 50 lat o rodziny na Pomorzu Zachodnim”.

Druga część uroczystości to rozważania naukowe w ramach konferencji pod nazwą: „Duszpasterstwo Rodzin wczoraj i dziś”. Ks. dr Aleksander Ziejewski w referacie nt. „Małżeństwo i rodzina w nauce abp. Kazimierz Majdańskiego” odwołał się do rodziny, w której abp K. Majdański urodził się i wychował i z której czerpał wzór i siły do realizacji swojego powołania. Traumatyczne wydarzenia w życiu arcybiskupa Kazimierza oraz wzory wyniesione z własnej rodziny utwierdziły go w posłannictwie służbie na polu małżeństwa i rodziny. Staraniem Księdza Arcybiskupa został m.in. utworzony Instytut Studiów nad Rodziną z siedzibą w Łomiankach, o którym sam założyciel mówił: „Instytut Świecki Życia Konsekrowanego, którego własnym charyzmatem jest całkowite oddanie Świętej Rodzinie, a przez to oddanie – posługa na rzecz odrodzenia i ratowania współczesnej rodziny”. Dzięki osobie Księdza Arcybiskupa obdarowanego niezwykłym charyzmatem małżeństwo i rodzina otoczone zostały wielką troską, pomocą i wsparciem, postawione w centrum diecezjalnego programu duszpasterskiego. W tym miejscu należałoby wspomnieć również innych księży biskupów, którzy pełnili funkcję przewodniczących Rady ds. Rodziny: bp. Wilhelma Plutę, abp. Mariana Przykuckiego czy bp. Stanisława Stefanka.

Reklama

Wyraz tego, jak ważna w życiu człowieka jest rodzina, dał Papież Polak, który 11 czerwca 1987 r. w Szczecinie wołał: „By rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną zdrową fizycznie i moralnie”. Przesłanie to wyryte na cokole pomnika św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach jest nadal aktualne, wpisane w naszą rzeczywistość i dodaje siły do dalszych działań na rzecz rodziny.

Ks. mgr lic. Robert Kaszak przedstawił „Duszpasterstwo Rodzin w świetle Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej”, a ks. mgr lic. Dominik Szczygielski poruszył „Problemy współczesnych rodzin jako zadanie Duszpasterstwa Rodzin”, ze szczególnym uwzględnieniem rozwodów, coraz bardziej rozpowszechnionej kohabitacji oraz narastającego zjawiska w naszej archidiecezji urodzeń dzieci pozamałżeńskich i eurosieroctwa.

Magister nauk o rodzinie, lek. med. Krystyna Piotrowska-Szymala, diecezjalny doradca życia rodzinnego, w referacie pt. „Pół wieku poradnictwa Rodzinnego nad Odrą i Bałtykiem” zaprezentowała rys historyczny początków Duszpasterstwa Rodzin, począwszy od lat sześćdziesiątych, i przedstawiła najważniejsze wydarzenia mające miejsce na przestrzeni całego półwiecza.

Prelegentka przywołała osobę o. Władysława Siwka TJ, który posługując w parafii św. Andrzeja Boboli, skupiał wokół siebie młodzież akademicką, prowadził dla nich zajęcia z etyki, mówił o świętości życia, był inicjatorem pierwszej w Szczecinie Poradni Rodzinnej. Lekarz pediatra Władysława Sojka uczyła młode matki naturalnych metod kierowania płodnością, lekarka Zuzanna Adamczyk z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa udzielała porad małżonkom i narzeczonym, a lekarz ginekolog Barbara Ozdowska pomagała ratować poczęte dzieci.

Reklama

W latach 1967-68 odbyło się pierwsze szkolenie w zakresie podstawowym indywidualnych instruktorów poradnictwa, a od 1970 r. rozpoczęły się cykliczne szkolenia grupowe. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymali zaświadczenia z Kurii Gorzowskiej uprawniające do służby w parafialnych punktach poradnictwa rodzinnego. Uprawnione osoby podjęły służbę niemal we wszystkich parafiach w punktach poradnictwa rodzinnego, dzieląc się z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zdobytą wiedzą i doświadczeniem na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, szkoliły kolejnych doradców, udzielały porad małżeństwom i rodzinom w problemach życiowych, mówiły o godności życia ludzkiego od poczęcia i prowadziły akcje w obronie życia dzieci nienarodzonych.

Obecnie przygotowanie doradców odbywa się w ramach Studium Życia Rodzinnego w blokach tematycznych: Lider Szkoły dla narzeczonych, Kurs na Nauczyciela NPR, Formacja duchowa i Szkoła dla Rodziców. Zajęcia przygotowują doradców do pracy na bazie warsztatów, co niejako wymusza aktywny udział narzeczonych. Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny psychologii, pedagogiki i medycyny, pracownicy naukowi US WT z Katedry Nauk o Rodzinie: dr Grażyna Kowalczyk, dr Marta Komorowska-Pudło, dr Iwona Rawicka oraz instruktorzy naturalnego planowania rodziny.

Wśród innych zasługujących na uwagę wydarzeń należy wspomnieć wizytę państwa Billingsów, wizytę papieża Jana Pawła II i wręczenie Księgi Życia z wpisanymi imionami 234 uratowanych od aborcji dzieci, poświęcenie pomnika Pamięci Dzieci Nienarodzonych, Kongres o Szczęśliwą Rodzinę, Otwarcie Okna Życia czy jubileusz 25-lecia Szkoły Rodzenia z Bogiem im. prof. Władysława Fijałkowskiego.

Reklama

Doradcy uczestniczą czynnie w Marszach dla Życia, czytają Pismo Święte w ramach Maratonu Biblijnego, prowadzone są kolejne edycje Szkoły Dobrych Żon. Od kilku lat w ostatnią sobotę maja organizowane są pielgrzymki do sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Trzebiatowie. Organizowane są parafialne festyny rodzinne, Msze św. jubileuszowe sakramentu małżeństwa. Niezwykłą inicjatywą jest podjęte od dwóch lat w dekanacie Dębno świętowanie Dnia zakochanych małżeństw i narzeczonych. W czasie uroczystej Eucharystii małżonkowie odnowili przyrzeczenie małżeńskie i zostali pobłogosławieni relikwiami św. Jana Pawła II. Duszpasterstwo Rodzin obejmuje różne wspólnoty, współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na terenie naszej archidiecezji; ostatnio powstały: Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR oraz wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka, które są dopełnieniem wszelkich działań.

Aktualnie w 36 dekanatach i 273 parafiach funkcjonują 104 Poradnie Życia Rodzinnego, w których posługuje 171 doradców. Wszyscy doradcy posiadają aktualną misję, dokument nadany przez abp. Andrzeja Dzięgę, uprawniający do posługi poradni. Zdecydowaną większość doradców stanowią kobiety. 67,3% doradców to osoby z wykształceniem wyższym – lekarze, pielęgniarki, położne, pedagodzy, psycholodzy, absolwenci ISNAR-u UKSW, Nauk o Rodzinie. Wiekowo najliczniejszą grupę – 36,9% – stanowią doradcy w przedziale wiekowym 51-60 lat, 27,5% w wieku 61 i więcej, 24,4% w wieku 41-50 lat życia. Grupa najmłodszych doradców od 30 do 40 lat to 10% wszystkich doradców. Według stażu posługi w poradnictwie, ze stażem 25 i więcej lat jest 61 osób.

Przywołane zostały też osoby zasłużone, które odeszły na służbę do Pana: Jadwiga Krasuska, Teodozja Sikora, Janina Mituta, Jadwiga Teresa Łosiewicz, Michał Plater-Zyberk, Zbigniew Szymański.

Reklama

Spośród osób żyjących – Edmund Bilicki senator RP I Kadencji, współorganizator Szczecińskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, odznaczony tytułem „Zasłużony dla Miasta Szczecina”, doradca rodzinny posługujący przez wiele lat w poradni parafialnej NSPJ. Wspomniana została też Zofia Plater-Zyberk, długoletnia najpierw instruktorka diecezjalna, a potem diecezjalny doradca życia rodzinnego, która za swoją służbę została odznaczona Orderem Świętego Ottona (Zasłużony dla Kościoła na Ziemiach Zachodnich). Zaprezentowano nazwiska ponad 60 osób, które posługują w poradnictwie 25 i więcej lat.

Na zakończenie abp Andrzej Dzięga wygłosił słowo zwieńczające całą uroczystość, uznanie dla doradców rodzinnych i wielkiego dzieła, które realizują. Udzielił błogosławieństwa na dalsze lata posługiwania małżeństwom i rodzinom.

Wszyscy zostali zaproszeni na obiad w seminaryjnym refektarzu, gdzie doradcy seniorzy wspominali dawne czasy, cieszyli się wzajemną obecnością i z troską mówili o przyszłości Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego.

2017-03-30 09:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Najstarsza Polka kończy 115 lat!

[ TEMATY ]

jubileusz

Pani Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 r. w Krupsku, 40 km od Lwowa. Przeżyła dwie wojny światowe, PRL i narodziny III RP. Dziś kończy 115 lat.

Sędziwa Kresowianka doczekała się dwóch córek, wnuków, prawnuków i praprawnuków. Mieszka w Gliwicach.

CZYTAJ DALEJ

Nowe zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania w diecezji kaliskiej

2023-02-05 09:27

[ TEMATY ]

bierzmowanie

Karol Porwich/Niedziela

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w diecezji kaliskiej będzie odbywało się zgodnie z nową instrukcją. Przygotowanie młodzieży ma trwać dwa lata, a jego celem jest przypomnienie podstawowych praw życia chrześcijańskiego, zintensyfikowanie życia religijnego i pomoc w odnalezieniu się w we wspólnocie Kościoła, w szczególności pomoc w odkrywaniu powołania życiowego.

Inicjatorem powstania instrukcji jest biskup kaliski Damian Bryl, który zauważył potrzebę ujednolicenia sposobu przygotowania do sakramentu bierzmowania w diecezji.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: Franciszek spotka się z Cyrylem jedynie w warunkach pokoju

„Ojciec Święty nie traci nadziei na spotkanie za Patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem, ale może do niego dojść tylko w sytuacji pokojowej, tak by rozmowy dotyczyły wyłącznie kwestii teologicznych” – powiedział w rozmowie z korespondentem agencji Tass, sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami, abp Paul Richard Gallagher.

Abp Gallagher podkreślił ponadto że przygotowania do spotkania zwierzchników obu Kościołów chrześcijańskich rozpoczną się dopiero na początku okresu pokoju. „Papież chce spotkać się z Cyrylem nie w czasie wojny, by nic nie odwracało uwagi od kwestii teologicznych” - wyjaśnił wysoki przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Abp Gallagher dodał, że sam jest w stałym kontakcie z szefem Wydziału ds. Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, metropolitą wołokołamskim Antonim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję