Reklama

Niedziela Świdnicka

Diecezjalna pielgrzymka katechetów po raz trzynasty

22 kwietnia 2017 r. katecheci diecezji świdnickiej po raz trzynasty udadzą się na swoją pielgrzymkę. Organizowana co roku pielgrzymka do różnych miejsc, tym razem skieruje się do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamczu

Niedziela świdnicka 16/2017, str. 4-5

[ TEMATY ]

pielgrzymka

katecheci

Ks. prał. Jan Gargasiewicz

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu

Uczestnicy będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. koncelebrowana, której przewodniczyć będzie bp Ignacy Dec. Po zakończeniu Eucharystii nastąpi akt oddania się katechetów diecezji świdnickiej Matce Bożej. Po krótkiej przerwie odbędzie się konferencja, którą poprowadzi bp Stefan Regmunt z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Następnie ks. dr Marek Korgul, dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej, przedstawi komunikaty. Na zakończenie odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Na okoliczność XIII Diecezjalnej Pielgrzymki Katechetów do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamczu bp Ignacy Dec wystosował do wszystkich katechetów naszej diecezji zaproszenie. Podkreślił w nim, że w tym roku przeżywamy kilka bardzo ważnych rocznic: 750. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, 300. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100. rocznicę objawienia się Matki Bożej w Fatimie z Jej orędziem wzywającym do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty. Obchodzimy także 100. rocznicę powołania przez św. Maksymiliana Marię Kolbego Rycerstwa Niepokalanej, a cały rok 2017 poświęcony jest św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu. Ksiądz Biskup podkreślił, że: „W Kościele katolickim w Polsce jest realizowany czteroletni program duszpasterski, którego hasło brzmi: «Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa». Dotychczas staraliśmy się odnowić naszą tożsamość chrześcijańską przez pogłębianie naszej wiary. Obecny, a zarazem ostatni rok programu duszpasterskiego przeżywamy pod hasłem: «Idźcie i głoście». Są to słowa Chrystusa skierowane do pierwszych uczniów i do nas wszystkich: duchownych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Ten nakaz misyjny wypływa z naszego chrztu i bierzmowania, a także z każdej przeżywanej Eucharystii”.

Reklama

Gorąco zachęcając katechetów do uczestnictwa w pielgrzymce, bp Dec pisze dalej: „U stóp Krzyża Chrystusa Pana pragniemy się modlić o siłę do wypełniania naszej posługi głoszenia Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, mimo rozmaitych przeciwności – codziennych krzyży, które napotykamy i przyjmujemy. Chcemy umocnić naszą wiarę, że nie ma zmartwychwstania bez krzyża, a także ponownie złożyć w Chrystusie naszą nadzieję, że będąc wierni Bogu, krzyżowi i Ewangelii, otrzymamy moc do zwycięstwa – zarówno w dziedzinie naszej katechetycznej posługi, jak i ostatecznego zwycięstwa, którym jest obiecane nam wszystkim niebo”.

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, jedna z największych świątyń na Dolnym Śląsku, wybudowana po II wojnie światowej, znajduje się w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze, leżącej u podnóża Zamku Książ. Jego historia sięga początku lat 80. XX wieku. Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego powołał do istnienia abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, dekretem erekcyjnym z dnia 15 października 1981 r., w którym zapisał: „Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła świętego i dobra Ludu Bożego miejscowości Wałbrzych-Podzamcze, w dekanacie Wałbrzych-Północ, zarządzam i podaję do wiadomości, co następuje: Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie wiernych, którzy mieszkają na osiedlu Wałbrzych-Podzamcze, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, wysłuchaniu zainteresowanych stron, (…) erygujemy niniejszym rzymskokatolicką parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamcze”.

Pierwszym proboszczem został ks. Jan Sowa, który rozpoczął starania o teren pod budowę kościoła i budynków parafialnych. Już w maju 1982 r. ruszyły prace przy budowie tymczasowej kaplicy i plebanii. 13 czerwca 1982 r. abp Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia krzyża i placu pod budowę nowej świątyni, a 1 października 1988 r. dokonał wmurowania kamienia węgielnego z Grobu św. Piotra w Rzymie. 26 czerwca 1995 r. proboszczem parafii został ks. Andrzej Raszpla, który przed wznowieniem dalszych prac budowlanych wraz z ekspertami dokonał zmiany dotychczasowego projektu kościoła. W lipcu 1996 r. w murach budującego się kościoła gościła Matka Boża Fatimska w znaku pielgrzymującej po całym świecie figury. Budowniczowie zawierzyli Matce Bożej dalsze prace i zobowiązali się, że w nowej świątyni będzie miała miejsce kultu. Był to czas wielkiego wysiłku oddanych sprawie parafian, którzy nie szczędzili ani ofiar, ani ciężkiej fizycznej pracy przy budowie. 17 września 2000 r. bp Tadeusz Rybak dokonał konsekracji kościoła jako Pomnika Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Przez kolejne lata świątynia dzięki ofiarności i życzliwości parafian była upiększana. W tym samym czasie na prośbę proboszcza – ks. prał. Andrzeja Raszpli, biskup legnicki Tadeusz Rybak rozpoczął starania w Rzymie o przekazanie do parafii Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Przychylono się do tej prośby i wraz z specjalnym dokumentem Stolicy Apostolskiej, potwierdzającym autentyczność Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, przewieziono je z Rzymu do Wałbrzycha, po czym uroczyście wniesione do kościoła w dzień odpustu parafialnego, umieszczone zostały w specjalnie przygotowanym ołtarzu. Od tej chwili Relikwie Drzewa Krzyża Świętego otaczane są wielkim kultem wiernych. 17 września 2006 r. był dniem wielkiej uroczystości. Tego bowiem dnia bp Ignacy Dec – pierwszy biskup świdnicki – nadał świątyni tytuł Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego Diecezji Świdnickiej. Dziś do tego miejsca przybywa coraz więcej pielgrzymów, by pomodlić się przy wyjątkowej relikwii, jaką jest fragment Drzewa z Krzyża, na którym dokonało się nasze zbawienie i odkupienie.

* * *

Program pielgrzymki:

Reklama

– godz. 10.30 – przyjazd i recepcja;

– okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania;

– godz. 11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca oraz akt oddania się katechetów diecezji świdnickiej Matce Bożej;

– godz. 12.15 – poczęstunek;

– godz. 13.00 – konferencja bp. Stefana Regmunta (diecezja zielonogórsko-gorzowska);

– godz. 13.45 – komunikaty Wydziału Katechetycznego – ks. dr Marek Korgul;

– godz. 14.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;

– zakończenie pielgrzymki ok. godz. 15.00.

2017-04-11 10:22

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Piotrków Trybunalski: Katecheci z regiony piotrkowskiego zainaugurowali nowy rok katechetyczny

[ TEMATY ]

Łódź

katecheci

Piotrków Trybunalski

archidiecezja łódzka

ks. Paweł Kłys

Spotkanie katechetów regionu piotrkowskiego

Spotkanie katechetów regionu piotrkowskiego

Mszy świętej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej przewodniczył ks. dr Marcin Wojtasik – przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

- Ten nowy rok może być dla nas nową karta - zwłaszcza w tej sytuacji - kiedy jest dość mocne doświadczenie takiej nagonki na lekcję religii w szkole, na nas katechetów – duchownych w szkole. – mówił w homilii ks. Wojtasik. - To nie oznacza, że czasem nie jesteśmy tego powodem, ale może warto byłoby zrobić to nowe otwarcie nas i naszej katechezy, by tych powodów było jak najmniej. To dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku! – podkreślił dyrektor wydziału katechetycznego.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: trwa 39. Pielgrzymka Ludzi Pracy

2021-09-19 09:48

[ TEMATY ]

Jasna Góra

pielgrzymka

Karol Porwich/Niedziela

Pielgrzymka ludzi pracy

Pielgrzymka ludzi pracy

Pod hasłem „Tobie Matko zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy” na Jasnej Górze trwa 39. Pielgrzymka Ludzi Pracy. Główna Msza św. odprawiona zostanie o godz. 11.00 na Szczycie pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza Ludzi Pracy, z kazaniem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Pielgrzymce towarzyszy wystawa bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik.

Na godz. 9.30 zaplanowane jest wystąpienie dr. Jarosława Szarka z IPN zatytułowane: „Wojna z Narodem”, potem wspólny różaniec i wystąpienie przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

CZYTAJ DALEJ

Zaprośmy Jezusa w nasze krzyże

2021-09-20 12:12

[ TEMATY ]

krzyż

Jezus

Karol Porwich/Niedziela

- Krzyż Jezusa jest objawieniem prawdy o Bogu, który chce być z nami w każdej sytuacji, także w najcięższym położeniu - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył diecezjalnym uroczystościom Podwyższenia Krzyża Świętego na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski na Kobylej Górze, zwanej Górą Krzyża.

Po wielu miesiącach zmagań z doświadczeniem pandemii wierni diecezji kaliskiej zgromadzili się przy Krzyżu Jubileuszowym, aby błagać Miłosiernego Boga o zatrzymanie pandemii oraz wszelkiego zła, które dotknęło całą ludzkość.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję