Reklama

Niedziela Sosnowiecka

Sosnowiec-Zagórze

U Fatimskiej Pani

Niedziela sosnowiecka 22/2017, str. 3

[ TEMATY ]

odpust

Matka Boża Fatimska

Piotr Lorenc

Suma odpustowa w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu- Zagórzu

Suma odpustowa w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu-
Zagórzu

Takie uroczystości odpustowe już się nie powtórzą! 13 maja, w dzień 100. rocznicy pierwszego z objawień Matki Bożej w Fatimie, odbyły się uroczystości odpustowe w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu-Zagórzu. Sumie odpustowej, którą koncelebrowali wszyscy proboszczowie z dekanatu, przewodniczył ks. prał. Stefan Wyporski. Odpust poprzedziły trzydniowe rekolekcje wygłoszone przez o. Ryszarda Rydlaka SCJ.

– Trwamy na modlitwie przed Jezusem Chrystusem i jego Matką, by dziękować za wszystkie dary, które stały się naszym udziałem, dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za Jego matkę – Maryję, która jest patronką tego sanktuarium i naszej parafialnej wspólnoty, ale jest także matką każdego z nas. Ona nieustannie wskazuje drogę prowadzącą do Boga. A w objawieniach fatimskich przypomina nam o przemianie życia, o pokucie i nieustannej modlitwie. Dlatego z tym większą radością przychodzimy dziś, by dziękować Matce Najświętszej za wszystko i prosić o to, by ta opieka, pomoc i łaski owocowały w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym. Jak zaznaczył dzisiaj w Fatimie Ojciec Święty Franciszek – mamy Matkę, do Niej się dziś i w przyszłości uciekajmy – powiedział ks. Stanisław Łyp, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu-Zagórzu.

Reklama

Homilię podczas Sumy odpustowej wygłosił o. rekolekcjonista Ryszard Rydlak SCJ, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu-Środuli. W homilii kaznodzieja przypomniał, że orędzie fatimskie jest wciąż aktualne. – Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo. Wydarzenie te są kluczem, jak mówi św. Jan Paweł II, do zrozumienia rodzaju ludzkiego. Orędzie Maryi można sprowadzić do ewangelicznego nakazu nawrócenia, modlitwy – szczególnie modlitwy różańcowej i pokuty za grzechy swoje i innych. Fatima przypomina też, że pomimo pozornej wszechmocy zła Maryja obiecuje nam, że w końcu Jej Niepokalane Serce zwycięży – powiedział o. Rydlak.

Trzeba nadmienić, że wierni z parafii Matki Bożej Fatimskiej, upamiętniając i rozważając przesłanie Maryi, gromadzą się co miesiąc od maja do października na uroczystych nabożeństwach. Uroczyste świętowanie objawień w tym roku rozpoczęło się 13 maja o godz. 15.00 Godziną Miłosierdzia – modlitwą adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem. Następnie odmawiane były kolejne części Różańca przeplatane indywidualną modlitwą w ciszy. Po Eucharystii odmówiona została część chwalebna Różańca, a o 20.00 odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Modlitwę zakończył Apel Jasnogórski i procesja wokół kościoła z rozważaniem tajemnic światła.

– W kolejnych miesiącach również będziemy trwali na wspólnej modlitwie według następującego planu: 13 czerwca – modlitwie przewodniczyć będą kapłani i wierni z parafii św. Floriana; 13 lipca – z parafii Zesłania Ducha Świętego; 13 sierpnia – z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego; 13 września – ze wspólnoty Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz parafii św. Joachima. Wrześniowej Eucharystii przewodniczyć będzie biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. 13 października, podczas zamknięcia jubileuszu 100-lecia objawień, znów przy ołtarzu staną wszyscy proboszczowie z dekanatu, a Mszy św. przewodniczyć będzie ks. kanclerz Mariusz Karaś. Niech fatimski jubileusz skłoni nas do jeszcze gorliwszej modlitwy i pokuty za grzechy swoje i świata – powiedział zapraszając na modlitewne spotkania ks. Stanisław Łyp.

2017-05-25 11:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Śpiewają maryjne pieśni Fatimskiej Pani

Na warszawskim Wrzecionie w Ogrodzie Niepokalanej parafianie oddają się wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej. W maju rozlega się tu śpiew maryjnych pieśni 

Grupa osób każdego dnia spotyka się po wieczornej Mszy św. i zaczyna spotkanie z Matką Bożą pieśnią: „O Maryjo, witam Cię” . Można usłyszeć także inne pieśni, w których wierni uciekają się do swojej niebieskiej Mamy. Potem w spontanicznej modlitwie dziękują Maryi za liczne łaski. Oddają się w Jej opiekę, modlą się za Polskę i świat, dzieci, młodzież i rodziny, osoby dotknięte koronawirusem, sparaliżowane strachem, zniewolone czy uzależnione.