Reklama

Kanonizacja papieży i synod o rodzinie – Prymas Polski podsumowuje 2014 rok

2014-12-30 11:05

bgk / Gniezno / KAI

episkopat.pl

Kanonizacja papieży Jana Pawła II i Jana XXIII oraz pierwszy etap zwołanego przez papieża Franciszka synodu o rodzinie to zdaniem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka najważniejsze wydarzenia mijającego roku. A w perspektywie nowego roku – bezpośrednie przygotowanie do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i obchodów Światowych Dni Młodzieży.

„Kanonizacja papieży, w szczególności tak bliskiego naszym sercom Jana Pawła II, była z całą pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele powszechnym” – powiedział w rozmowie z KAI abp Wojciech Polak. Jak dodał, warto przy tym zwrócić uwagę na wskazanie, jakie podczas tej uroczystości zrobił papież Franciszek nazywając Jana Pawła II papieżem rodzin.

„To miało nie tylko przypomnieć szczególną troskę papieża Polaka o rodzinę, ale także podkreślić i docenić rolę rodziny w misji ewangelizacyjnej Kościoła i jednocześnie wskazać na troskę duszpasterską, jaką Kościół pragnie rodziny otaczać” – stwierdził abp Polak.

Drugim wydarzeniem wskazanym przez Prymasa Polski i wiążącym się z tematem rodziny – tak bardzo akcentowanym w mijającym roku w życiu Kościoła – było październikowe Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów obradujące nt. wyzwań duszpasterskich dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. Zdaniem abp. Polaka synod unaocznił konieczność ożywienia troski o rodzinę zarówno w wymiarach życia regularnego, jak i tych, które "Familiaris consortio określa jako sytuacje nieregularne.

Reklama

„Mamy już pewien obraz, pewną perspektywę przed kolejnym zgromadzeniem, które odbędzie się w październiku 2015 roku i będzie pogłębionym namysłem nad powołaniem i misją rodziny we współczesnym świecie, ale będzie także pochyleniem się nad konkretnymi sytuacjami, które domagają się duszpasterskiej troski” – przyznał abp Polak.

Do najważniejszych wydarzeń 2014 roku metropolita gnieźnieński zaliczył także papieskie pielgrzymki do Ziemi Świętej, Korei Południowej, Albanii, Strasburga i Turcji, a w szczególności ważny i podkreślany w wielu gestach wymiar ekumeniczny pierwszej i ostatniej podróży. Ponadto wołanie papieża w obronie prześladowanych chrześcijan i wszystkich cierpiących z powodu wojen, jak również jego wymowne słowa w Parlamencie Europejskim o Europie, która powinna być rodziną narodów budowaną wokół świętości osoby ludzkiej.

W wymiarze Kościoła w Polsce za ważne w kończącym się roku abp Polak uznał włączenie się w dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II oraz szereg inicjatyw ewangelizacyjnych podejmowanych w tym kontekście w różnych obszarach, w szczególności w duszpasterstwie młodych. Wymienił także IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który podjął temat aktywności ludzi świeckich w misji ewangelizowania współczesnego świata oraz międzynarodową konferencję nt. przeciwdziałania pedofilii, która odbyła się w czerwcu w Krakowie i w ramach której odbyło się pierwsze w Polsce nabożeństwo pokutne za grzechy wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez duchownych.

„Dziękowaliśmy również za 25-lecie wolności. W tym kontekście Kościół szczególnie akcentował to, na co wskazywał bł. ks. Jerzy Popiełuszko – na postawę wewnętrznej wolności, która niezależnie od zewnętrznych okoliczności pozwala człowiekowi zachować godność. Był to także rok 30. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego i początek jego procesu kanonizacyjnego” – dodał arcybiskup gnieźnieński.

Pytany o nadchodzący rok 2015 abp Polak przyznał, że będzie to czas bezpośredniego przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski i zaplanowanych na 2016 roku Światowych Dni Młodzieży. Jak dodał, pierwsze z wydarzeń będzie nie tylko świętowaniem ważnego wydarzenia z historii Polski, ale także okazją do przypomnienia sobie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, znaczenia i konsekwencji przyjęcia chrztu świętego. Będzie to również sposobność do podkreślenia, że zarówno Polska, jak i Europa ma chrześcijańskie korzenie.

„Kiedy o tym myślę, to zawsze przypominam sobie słowa Jana Pawła II z Gniezna, gdzie mówił, że historia Europy jest jak rzeka mająca wiele dopływów, a więc wiele różnorodnych kultur i tradycji, które ją tworzą. Najżywotniejszym spośród nich było jednak chrześcijaństwo i obyśmy do tego wracali i tego dziedzictwa nie deptali” – podkreślił Prymas Polski.

Tagi:
rok podsumowanie

Reklama

Biskup zainaugurował Rok Jubileuszowy

2018-06-21 18:03

Kamil Krasowski

Bp Tadeusz Lityński ogłosił w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Maryjny Rok Jubileuszowy. Jest on związany z przypadającą w przyszłym roku 350. rocznicą umieszczenia w kościele parafialnym w Rokitnie obrazu Matki Bożej nazwanej później rokitniańską i potrwa do 18 czerwca 2019 r.

Karolina Krasowska
Bp Tadeusz Lityński zainaugurował w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Maryjny Rok Jubileuszowy

Rok Jubileuszowy został zainaugurowany 18 czerwca w uroczystość Patronki diecezji w czasie Mszy św. w rokitniańskiej Bazylice. Liturgię zakończyło papieskie błogosławieństwo, do którego papież Franciszek upoważnił biskupa zielonogórsko-gorzowskiego w dniu rozpoczęcia i zakończenia Maryjnego Roku Jubileuszowego. – Na rozpoczęcie tego Roku jest udzielone specjalne papieskie błogosławieństwo, tak jakby Ojciec Święty Franciszek był tutaj w Rokitnie i rozpoczynał ten Rok Jubileuszowy.

Łączą się z tym specjalne łaski, które otrzymują wszyscy, którzy uczestniczą dzisiaj w tym wydarzeniu czy to bezpośrednio w Rokitnie czy przez transmisję w mediach – powiedział ksiądz biskup. Pasterz diecezji zwrócił uwagę na bogactwo odpustu, który można uzyskać pod zwykłymi warunkami. – To jest ten wielki, nieprzebrany skarb, który otrzymujemy tutaj, dla tego miejsca, co się łączy także z drogą nawrócenia, z pewnym wysiłkiem duchowym, który jest potrzebny do podjęcia. Wydaje się, że jest to też taka wielka naprawa naszej wspólnoty Kościoła diecezjalnego, bo ta świętość wchodzi mocniej w nasze życie przez wstawienniczą modlitwę Maryi, ale także przez to, co jest przypisane dzięki tym przywilejom, które otrzymaliśmy od Ojca Świętego – dodał bp. Lityński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dzień ze św. ojcem Pio w kinie!

2019-09-20 14:46

Materiał prasowy

23 września w kościele przypada wspomnienie św. Ojca Pio. Ten dzień jest wyjątkowy dla czcicieli jednego z napopularniejszych świętych w Polsce. Popularność świetego z Pietrelciny w Polsce jest fenomenem na skalę światową.

Materiał prasowy

Zapraszamy na specjalny seans z udziałem reżysera Jose Mario Zavali 23 września 2019 r., godz. 17:00 i 19:00. Seans odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach (ul. Siostry Faustyny 3, Kraków, Aula Jana Pawła II)

Weź udział w dniu Dniu św. Ojca Pio w kinie!

Na film zaprasza reżyser „Tajemnicy ojca Pio” Jose Maria Zavala.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katechetycy o realnych problemach nauczania religii w wirtualnej rzeczywistości

2019-09-21 12:12

Aneta Rayzacher-Majewska / Częstochowa (KAI)

Dziś nie ma wątpliwości co do tego, że rzeczywistość wirtualna jest przestrzenią głoszenia Ewangelii. Jak powinno wyglądać nauczanie religii w rzeczywistości zmediatyzowanej? Zastanawiano się nad tym podczas sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, które odbyło się 19 i 20 września w Częstochowie.

Archiwum WSD w Częstochowie
Praktyki katechetyczne kleryków WSD w Częstochowie

W spotkaniu wzięli m.in. udział wykładowcy katechetyki i przedstawiciele wydziałów katechetycznych, na czele z przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego bp. Markiem Mendykiem oraz wiceprzewodniczącym bp. Wojciechem Osialem.

Szkolne nauczanie religii wpisuje się w działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Rafał Lew-Starowicz z Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN wyjaśnił, jak należy dbać o bezpieczeństwo ucznia w przestrzeni wirtualnej. Dla pogłębienia tematu we własnym zakresie, ofiarował katechetykom współredagowaną książkę „Edukacja - relacja - zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego) twierdząco odpowiedział na postawione w temacie wystąpienia pytanie, „Czy wiarę da się jeszcze opowiadać?”. Podkreślił przy tym potrzebę zaistnienia w przestrzeni wirtualnej, przy jednoczesnej konieczności doprowadzenia do spotkania w realnym świecie.

Po referatach uczestnicy pracowali w grupach, omawiając szanse i wyzwania nauczania religii wobec wirtualnej rzeczywistości w szkole podstawowej i średniej, a także dla nauczycieli religii oraz rodziców. Mówili o tym dr Michał Małek, ks. dr Andrzej Kielian, ks. dr Adam Bielinowicz i ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW.

Zdaniem uczestników warsztatów, rzeczywistość wirtualna stwarza nauczaniu religii nowe możliwości, których nie można zlekceważyć. Do prawidłowego wykorzystania mediów należy jednak być odpowiednio przygotowanym i czynić to odpowiedzialnie, upatrując w nich środka do osiągnięcia celu, nie zaś celu samego w sobie.

Podczas zjazdu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich odbyło się Walne Zebranie SKP, podczas którego ks. dr hab. Tomasz Wielebski z UKSW, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, przedstawił propozycję współpracy na rzecz planowanego II Kongresu Teologii Praktycznej.

W drugim dniu spotkania rozmawiano o aktualnych problemach organizacji nauczania religii i katechezy. Przedstawili je przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego bp Marek Mendyk oraz ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy. Najszerzej omówioną kwestią były kwalifikacje nauczycieli religii w świetle aktualnego Porozumienia KEP i MEN oraz nowego rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich powstało w 2012 r. i kontynuuje tradycje dawnej Sekcji Wykładowców Katechetyki. Aktualnie liczy ponad stu członków zwyczajnych, a także ośmiu członków honorowych i czterech korespondencyjnych. Podczas dorocznych spotkań SKP katechetycy pogłębiają refleksję naukową nad katechezą oraz omawiają bieżące sprawy katechetyczne. Kolejny zjazd Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 22-23 września 2020 r. w Częstochowie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem