Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

20-lecie katolickości „Civitas Christiana”

2017-11-15 11:25

Niedziela szczecińsko-kamieńska 47/2017, str. 3

[ TEMATY ]

wywiad

Archiwum Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Wykład bp. prof. Henryka Wejmana

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” to organizacja, która od lat jest bardzo aktywna w sferze społeczno-kulturalnej w życiu naszej archidiecezji. W najbliższym czasie odbędzie się jubileusz 20-lecia katolickości Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Uroczystości o wymiarze okręgowym odbędą się w dniu 25 listopada. Jest to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz zaprezentowania planów na przyszłość – o te kwestie zapytaliśmy Pawła Majewicza, przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego w Szczecinie.

Redakcja: – W tym roku mija dwadzieścia lat od faktu uzyskania statusu katolickiego przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – czym było dla Państwa to wydarzenie?

Paweł Majewicz: – Nasze środowisko ma dłuższą tradycję. W okresie PRL nie zawsze czyny i postawy były klarowne. Za to wszystko nasi poprzednicy wyrazili skruchę i przeprosili Kościół. Uznaniem tej postawy było uzyskanie na mocy dekretu Konferencji Episkopatu Polski w 1997 r. statusu organizacji katolickiej. Było to dla nas bardzo ważne wydarzenie, otwierające nowy rozdział w naszej historii. W tamtym momencie ważne były również słowa św. Jana Pawła II skierowane do delegacji naszego Stowarzyszenia – było to niejako zadanie dla nas: „Budujcie «Civitas Christiana»” – tę misję, jaką wyznaczył dla nas wówczas Ojciec Święty, staramy się wypełniać jak najlepiej.

– Jakie inicjatywy w tych dwudziestu latach uważa Pan za najcenniejsze?

– W naszej działalności działamy w kilku obszarach – najważniejszym dla nas zadaniem jest formacja duchowa i społeczna. Jesteśmy organizatorem szeregu rekolekcji, dni skupienia i innych form, które prowadzą do rozwoju duchowego naszych członków i sympatyków. Jako najcenniejszą formę kontaktu ze Stwórcą uważamy, oczywiście, Eucharystię i właśnie przy Ołtarzu Pańskim chcielibyśmy, aby nasza wspólnota gromadziła się i z tego daru czerpała jak najwięcej. Ważnymi działaniami jest również szereg inicjatyw w sferze kultury. Przez lata organizowaliśmy Dni Kultury Chrześcijańskiej „Ottonalia” w Kamieniu Pomorskim czy chociażby Konkurs Poezji „O złotą lirę Kornela Ujejskiego”, który ma wymiar wojewódzki. Lwowski pomnik Ujejskiego jest obecnie usytuowany niedaleko naszej szczecińskiej siedziby i postanowiliśmy o nim nie zapominać i staramy się również przez tę inicjatywę promować jego twórczość, a zarazem przypominać o jego kresowej historii. Również na terenie archidiecezji organizowaliśmy i organizujemy szereg inicjatyw edukacyjnych – każda z nich jest ważna i potrzebna – niestety z przykrością muszę przyznać, że kultura chrześcijańska jest zbyt mało promowana i tu odnajdujemy jedno z naszych zadań. Ważnym obszarem jest również patriotyzm – te inicjatywy również są dla nas priorytetem.

– Stowarzyszenie jest również znane z organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

– Tak, to jedna z naszych sztandarowych ogólnopolskich inicjatyw. Konkurs odbywa się od dwudziestu dwóch lat i co roku bierze w nim udział ok. 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Również na terenie naszej archidiecezji uczniowie w nim biorą udział i osiągają wysokie lokaty w finale ogólnopolskim. Konkurs jest okazją do obcowania ze Słowem Bożym – mamy bardzo piękne świadectwa młodych ludzi i to nas buduje i umacnia w organizacji kolejnych edycji.

– Uroczystości jubileuszowe, które będziemy przeżywać za kilka dni, są również poświęcone 40. rocznicy działalności ośrodka „Z Pomocą Rodzinie”. Proszę nam przybliżyć, czym zajmuje się ośrodek.

– Ośrodek swoją działalność rozpoczął pod koniec lat 70. i do tej pory działa w obszarach poradni młodzieżowo-rodzinnej oraz pomocy rodzinie z problemem alkoholowym. Ważnym elementem ośrodka jest Centrum Wspierania Rodzicielstwa od Poczęcia oraz prowadzona przez nas od 27 lat Szkoła Rodzenia z Bogiem, której patronem jest prof. Włodzimierz Fijałkowski. Szczególnie nasza poradnia cieszy się dużym zainteresowaniem i niestety obserwujemy, że coraz więcej osób jest zmuszonych do korzystania z naszej oferty. W naszej strukturze działają prawnicy, psycholodzy, mediatorzy, terapeuci uzależnień – oferta jest dość szeroka i możemy pomóc w ten sposób wielu mieszkańcom regionu. Wiele osób zgłasza się do nas, bo nie ma odwagi lub nie chce skorzystać z pomocy ośrodków samorządowych lub państwowych, u nas czują się mniej skrępowani. Mimo że jesteśmy organizacją katolicką, nie jest dla nas ważne, jakiego wyznania lub przekonania jest osoba potrzebująca, dla nas liczy się człowiek. Wracając natomiast do jubileuszu, to będzie to okazja do podziękowania naszym specjalistom za ich bezinteresowną pomoc w ramach naszych prorodzinnych inicjatyw.

– Jubileusz to czas podsumowań, ale również okazja do przedstawienia planów na przyszłość. Jakimi zadaniami będzie zajmowało się Stowarzyszenie w najbliższym czasie?

– Jest kilka obszarów priorytetowych przed nami. Jednym z obszarów, którymi się będziemy zajmowali, to rozpowszechnianie nauczania naszego patrona którym jest kard. Stefan Wyszyński. Jego myśl społeczna jest mało znana, mimo że jest cały czas aktualna. Innym ważnym obszarem dla nas jest troska o rodzinę – w naszych inicjatywach to nie tylko działalność ośrodka „Z Pomocą Rodzinie”, ale także szereg wykładów i warsztatów w Szczecinie i w pozostałych naszych oddziałach. Kolejnym ważnym obszarem jest kultura. W przyszłym roku chcielibyśmy przypomnieć trochę zapomnianą dzisiaj wielką pisarkę Zofię Kossak-Szczucką i jej twórczość. Corocznie nasze Stowarzyszenie przyznaje Nagrodę im. ks. dr. Bolesława Domańskiego – jest to nagroda dla osób lub instytucji działających w duchu Pięciu Prawd Polaków ogłoszonych w Berlinie w 1938 r. – chcemy promować wielką spuściznę osoby i nauczania tego gorliwego kapłana i wielkiego polskiego patrioty.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kiedy ranne wstają zorze…

2020-01-21 12:48

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 4/2020, str. VII

[ TEMATY ]

wywiad

liturgia

kościelny

Joanna Ruchniewicz-Wywigacz

Adam Ostrowski

Poranne wstawanie jest nieodłącznym elementem posługi kościelnego Adama Ostrowskiego z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Żarach.

Joanna Ruchniewicz-Wywigacz: Ile lat służy Pan jako kościelny i czy ta praca w jakiś sposób wpłynęła na Pana?

Adam Ostrowski: Posługę kościelnego pełnię już 15 lat – 9 lat w kaplicy przy pl. Inwalidów i 6 lat w kościele parafialnym. Poranne wstawanie, by otworzyć kościół dla wiernych zbierających się ok. 6 rano w dzień powszedni na Mszę, pozwoliło mi uporządkować swoje życie duchowe. Przyjście do kościoła, wykonywanie po kolei czynności przed Eucharystią – przygotowanie kielicha, ampułek, ornatu, zapalenie świec oraz oświetlenia i czasem jeszcze wiele innych czynności, wpłynęły na mój wewnętrzny spokój. Świadomość przebywania w obecności Boga dyscyplinuje i człowiek stara się być lepszy na co dzień.

CZYTAJ DALEJ

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

2020-01-21 18:43

[ TEMATY ]

Odnowa w Duchu Świętym

charyzmatycy

Tomasz Rozmus

Kuria w Gliwicach wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia dlaczego Biskup Gliwicki podjął decyzję o zmianie prelegenta spotkania modlitewnego zaplanowanego na 23 stycznia w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gliwicach, które miał poprowadzić znany charyzmatyk Marcin Zieliński.

Prezentujemy treść komunikatu Kurii:

Mając na uwadze komunikat Kurii Diecezjalnej w Łowiczu z dnia 8 lutego 2019 roku oraz fakt, że niektóre wątki nauczania pana Marcina Zielińskiego budzą wątpliwości natury teologicznej, Biskup Gliwicki podjął decyzję o zmianie prelegenta w ramach spotkania zaplanowanego w Gliwicach w dniu 23 stycznia 2020 roku.

Ks. Sebastian Wiśniewski, Kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Na ekumeniczną nutę

2020-01-26 21:15

[ TEMATY ]

Jasna Góra

ekumenizm

koncert

Marian Florek/Niedziela

„Pastores i Przyjaciele”

Podsumowując częstochowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Jarosław Grabowski powiedział, że czas budowania chrześcijańskiej jedności nie może być ograniczony tylko do siedmiu dni, on powinien trwać i trwa przez wszystkie kolejne dni kalendarzowego roku.

Postulat codziennego praktykowania ekumenizmu szczególniej wybrzmiał na jasnogórskim koncercie w dniu 26 stycznia br. wraz z papieskim apelem aby muzyka Ewangelii (obecna przecież w kolędach) przysposabiała nas wszystkich do bycia uczniami - misjonarzami pośród świata, w którym żyjemy. (przemówienie papieża Franciszka podczas spotkania ekumenicznego w katedrze ewangelicko-augsburskiej w Rydze w 2017 r.).

Marian Florek/Niedziela

Ks. Adam Glajcar z ks. Jarosławem Grabowskim

Ekumeniczne kolędowanie na Jasnej Górze zwieńczyło częstochowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Bohaterem wieczoru był zespół muzyczny „Pastores i Przyjaciele”, który przygotował, dla licznie zgromadzonych w Auli Jana Pawła II, zestaw popularnych kolęd. Teksty utworów wyświetlane na dużym ekranie i zachęta artystów sprawiły, że cała sala wzięła udział w gremialnym kolędowaniu w rzeczywiście ekumenicznym duchu. A kiedy zespół pozwolił sobie na amerykański świąteczny przebój w stylu country wszyscy powstali i w tanecznym rytmie towarzyszyli wykonawcom a następnie nagrodzili ich gromkimi brawami.

Zobacz zdjęcia: Na ekumeniczną nutę

Wszystkich zgromadzonych powitał podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski, który mówił o swoich ekumenicznych doświadczeniach. Potem obowiązki gospodarza przejął ks. Adam Glajcar, proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, przedstawiając pozostałych uczestników wydarzenia - ks. Jarosława Grabowskiego, redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i odpowiedzialnego za działania ekumeniczne na terenie archidiecezji częstochowskiej, ks. mitrata Mirosława Drabiuka, proboszcza prawosławnej parafii pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie oraz Ryszarda Majera, senatora RP. Szczególnie ciepło zostały powitane siostry z Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, popularne „Siostry Brygidki”, których charyzmatem jest służba dziełu przywrócenia jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Chodzi tu o wprowadzenie w życie zasad ekumenizmu wypracowanych na Soborze Watykańskim II.

Obszerniejsze sprawozdanie z wydarzenia będzie dostępne w formie filmowej na stronach internetowych „Niedzieli” i w wydaniu papierowym naszego tygodnika.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję