Reklama

Dbamy o jakość powietrza i klimat

Rozmowa z wiceministrem środowiska Pawłem Sałkiem, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej, przewodniczącym Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Niedziela Ogólnopolska 48/2017, str. 26-27

Ministerstwo Środowiska

Zmiany klimatyczne są niezaprzeczalnie jednym z największych globalnych zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć dzisiejszy świat – podkreśla min. Paweł Sałek

PAWEŁ SARAFIN: – Jesteśmy tuż po konferencji klimatycznej COP23 w Bonn. Jak nasz kraj zaprezentował się w Niemczech?

PAWEŁ SAŁEK: – Jako przyszła prezydencja w procesie negocjacji klimatycznych aktywnie uczestniczyliśmy w pracach prowadzonych w Bonn. Celem COP23 było osiągnięcie postępu w kształtowaniu zasad wdrażania porozumienia paryskiego. Ostatecznie ta mapa drogowa, która zapewni realizację porozumienia w praktyce, ma zostać przyjęta podczas COP24 w Polsce. Dlatego aktywnie wspieraliśmy prezydencję Fidżi w Bonn, by wypracować dla Katowic jak najlepsze podstawy do dalszych negocjacji.

Zorganizowaliśmy także kilka wydarzeń dotyczących m.in. bezodpadowej gospodarki węglowej, modelu finansowania ochrony środowiska oraz wszystkich elementów związanych z biowęglem. Ponadto cały czas podkreślamy, że najlepszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem łączącym się z realną i uczciwą ochroną klimatu oraz rozwojem bioróżnorodności jest pochłanianie dwutlenku węgla przez ekosystemy. Pokazaliśmy w Bonn, na przykładzie naszego innowacyjnego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, jak takie działanie może wyglądać w praktyce.

– A jaka jest przyszłość globalnego klimatu?

– Zmiany klimatyczne są niezaprzeczalnie jednym z największych globalnych zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć dzisiejszy świat. Mówiłem o tym m.in. podczas spotkania wysokiego szczebla „Troska o klimat”, kiedy na sali był obecny sekretarz generalny ONZ António Guterres. Przedstawiłem stanowisko Polski, według którego porozumienie paryskie jest jedną z najważniejszych globalnych umów naszych czasów. To nasza wspólna odpowiedzialność, suwerenny wkład w ochronę klimatu oparty na naszych krajowych warunkach. Mam nadzieję, że te ustalenia doprowadzą nas do neutralności klimatycznej, obiecanej obecnym i następnym pokoleniom.

– Ale mieliśmy rozmawiać bardziej o polskim podwórku, gdzie ludzi interesuje jakość powietrza, którym codziennie oddychają. W wielu miastach ta jakość jest zła, o czym świadczą alarmy smogowe. Kto zatruwa nam powietrze?

– Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest sektor bytowo-komunalny. Z badań wynika, że odpowiada on za ok. 88 proc. zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Około 6 proc. to emisja z transportu, 3 proc. to wtórna emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni dróg i ulic, a niecałe 2 proc. to emisja z przemysłu. Ta statystyka wyraźnie pokazuje, w jakich obszarach musimy podjąć najbardziej pilne działania.

– Wiele osób takie dane mogą zaskakiwać, gdyż za trucicieli uważają elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie oraz samochody.

– Akurat w przemyśle podjęto w ostatnich kilkunastu latach wiele inwestycji, które spowodowały ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. Redukcja jest znacząca, gdyż np. w latach 2005-15 aż o 60 proc. spadła emisja dwutlenku siarki, o 33 proc. zmniejszyliśmy emisję związków azotu, a o 45 proc. pyłów. Poza tym pamiętajmy, że systematycznie rośnie nam udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych, który teraz wynosi 14 proc. To też przyczynia się do zmniejszenia emisji pyłów i gazów przez sektor energetyczny.

– Ale przecież domowe piece spalają niewiele paliwa w porównaniu do energetyki przemysłowej. Dlaczego indywidualne gospodarstwa domowe są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza?

– Kotłów domowych mamy kilka milionów, więc globalnie zużywają one spore ilości paliwa. Najgorsze jest jednak to, że wiele z tych urządzeń to przestarzałe piece, pozaklasowe, tzw. kopciuchy. Dodatkowo bardzo często spalane jest w nich paliwo złej jakości, a także różnego rodzaju odpady. To wszystko sprawia, że nasze domy są głównym źródłem brudnego powietrza w Polsce. Z oficjalnych danych wynika, że domowe piece zużywają rocznie np. aż 4 mln ton mułów węglowych i flotokoncentratów. Przy ich spalaniu wydziela się mnóstwo szkodliwych pyłów i gazów. Niestety, jako opału używamy także, według szacunków, ok. 1 mln ton różnego rodzaju odpadów domowych, takich jak butelki oraz inne plastikowe opakowania i wyroby, zużyte obuwie, opony czy zniszczone ubrania. To wszystko w znacznym stopniu odpowiada za emisję szkodliwych gazów i pyłów.

– W jaki sposób państwo może spowodować, aby domowe kotły mniej truły powietrze?

– Na pewno nie zakażemy używania węgla w domowych paleniskach, mamy bowiem świadomość, że w Polsce węgiel jest i długo pozostanie najbardziej ekonomicznie opłacalnym sposobem ogrzewania domu i produkowania ciepłej wody na własne potrzeby. Ale zarówno samorządy, jak i władze państwowe mogą zadbać o to, by z domowych kotłowni wydobywało się mniej zanieczyszczeń. I nasz rząd podjął już określone działania. Realizujemy Krajowy Program Ochrony Powietrza, którego głównym celem jest poprawa jakości życia. To nie są to tylko hasła, wprowadzamy bowiem konkretne rozwiązania prawne.

– Jakie?

– Ministerstwo Rozwoju przygotowało rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 0,5 MW, które obowiązuje już od tego sezonu grzewczego. Przepisy te wyeliminują z rynku piece kopciuchy, gdyż producenci będą mogli sprzedawać tylko kotły spełniające wymogi emisyjne 5. klasy. Ich emisyjność jest nawet 10 razy mniejsza w stosunku do kotłów pozaklasowych. Kolejnym krokiem rządu jest monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw, za co odpowiada Ministerstwo Energii. Chodzi o wprowadzenie zakazu używania w domowych piecach takich paliw, jak muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, o co również od początku postulował minister środowiska.

– A jaka jest rola samorządów?

– Mamy przykłady m.in. Śląska i Małopolski, gdzie sejmiki przyjmowały uchwały antysmogowe, wprowadzając tym samym na swoim terenie ograniczenia w zakresie emisji szkodliwych substancji z pieców. Samorządy przeznaczają jednocześnie duże pieniądze na dopłaty do wymiany pieców. Pewne narzędzia daje miastom także Ministerstwo Środowiska, planujemy bowiem opracowanie w naszym resorcie wytycznych do ustanawiania obszarów ograniczonej emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego.

– Te programy odniosą sukces, gdy będą miały społeczną akceptację. W jaki sposób chcecie przekonać Polaków do zadbania o powietrze?

– Ruszyliśmy z kampanią edukacyjną „Stop Smog”, którą realizuje Instytut Ochrony Środowiska. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa przez przekazywanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat konieczności dbania o czyste powietrze. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że same mogą się przyczyniać do pogarszania jakości powietrza, spalając paliwo złej jakości i odpady. Liczymy, że ta kampania zmieni ich przyzwyczajenia i spowoduje także to, że ludzie będą wymieniać stare piece na nowe, sprawniejsze. Jednocześnie będziemy chcieli zwrócić uwagę Polaków na potrzebę segregacji odpadów, aby one nie trafiały do domowych palenisk, tylko do recyklingu. W ramach kampanii planowana jest także akcja sadzenia lasu, co ma się przyczynić do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa, szczególnie młodzieży, w troskę o środowisko naturalne. Ta akcja ma też pokazać znaczenie lasów jako „zielonych płuc” Polski.

– Wróćmy do spraw globalnych. W przyszłym roku Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP24. Na jakim etapie są przygotowania?

– W Ministerstwie Środowiska kończymy prace nad specustawą dla COP24. Niebawem zostanie ona przekazana dalej, do prac legislacyjnych. Mam nadzieję, że w szybkim trybie zostanie przyjęta przez parlament, a następnie podpisze ją prezydent – tak duże światowe przedsięwzięcie wymaga bowiem specjalnej oprawy prawnej.

– A jeśli chodzi o przygotowania na arenie międzynarodowej – jak one wyglądają?

– Z punktu widzenia procesu negocjacyjnego dla COP24 w Katowicach konferencja w Bonn zakończyła sukcesem i dała nam dobre podstawy do dalszych prac w Polsce. Przypomnę, że w składzie polskiej delegacji oprócz członków rządu byli przedstawiciele sektora przemysłowego, związków zawodowych, organizacji ekologicznych oraz władz Katowic i regionu śląskiego. Przyszły rok będzie dla Polski wyjątkowy, bo nie tylko organizujemy największą imprezę międzynarodową na poziomie globalnym, czyli właśnie COP24 w Katowicach, ale także będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania niepodległości oraz będziemy mieli stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

2017-11-22 12:42

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież u św. Marty: Niech Bóg nawróci wyzyskiwaczy

2020-04-08 09:44

[ TEMATY ]

Franciszek

Vatican News

Do modlitwy za ludzi wykorzystujących kryzys spowodowany pandemią koronawirusa dla własnych korzyści a także odkrycia w nas pokus zdrady Jezusa zachęcił Franciszek podczas porannej Eucharystii transmitowanej z Domu Świętej Marty przez media watykańskie.

Wprowadzając w liturgię Ojciec Święty powiedział: „Módlmy się dzisiaj za ludzi, którzy w tym czasie pandemii uprawiają handel na potrzebujących: wykorzystują potrzeby innych i ich sprzedają: mafiosów, lichwiarzy i wielu innych. Niech Pan poruszy ich serca i je nawróci” – zachęcił papież.

W homilii Franciszek skomentował czytany dzisiaj fragment Ewangelii wg. św. Mateusza (Mt 26, 14-25), mówiący o zdradzie Judasza, który sprzedał swojego Mistrza. Zauważył, że zazwyczaj, kiedy myślimy o handlu ludźmi przychodzą nam na myśl sceny sprzedaży czarnych niewolników z Afryki do Ameryki, czy dziewcząt jezydów przez tzw. Państwo Islamskie. Ale również dzisiaj mamy do czynienia z handlem ludźmi.

„Są tacy Judasze, którzy sprzedają swoich braci i siostry, wyzyskując ich w pracy, nie płacąc sprawiedliwego wynagrodzenia, nie uznając swoich obowiązków... Co więcej, często sprzedają to, co najdroższe. Myślę o sytuacjach, w których człowiek, dla własnej wygody potrafi usunąć swoich rodziców, umieścić ich w domu starców a potem ich nie odwiedzać. Jest takie bardzo znane powiedzenie, które mówi o takich ludziach: «potrafiłby sprzedać własną matkę»” – przypomniał Ojciec Święty.

Papież przytoczył znane słowa Pana Jezusa: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16,13) i zaznaczył, że jeśli służymy Bogu, to będziemy wolni, natomiast jeśli staniemy się sługami pieniędzy, będziemy ich niewolnikami.

„Taka jest opcja a wielu ludzi chce służyć Bogu i pieniądzom. Tego jednak nie da się zrobić. W końcu udają, że służą Bogu, aby służyć pieniądzom. To ukryci wyzyskiwacze, którzy są społecznie nieskazitelni, ale pod stołem handlują, nawet ludźmi: nie przejmują się tym. Wyzysk ludzi polega na sprzedaży bliźniego” – podkreślił Franciszek.

Następnie Ojciec Święty zastanawiał się nad przyczyną zdrady Judasza, podkreślając jego chciwość, ale zaznaczając także słabość charakteru. Dodał, że także i on został powołany przez Pana Jezusa do grona apostołów, ale był przywiązany do pieniędzy: ten, kto za bardzo kocha pieniądze, zdradza. Z kolei sam Judasz został zdradzony przez diabła, który jest złym płatnikiem i odszedł zrozpaczony. W końcu się powiesił.

„Pomyślmy o wielu zinstytucjonalizowanych Judaszach na tym świecie, którzy wykorzystują ludzi. Pomyślmy też o małym Judaszu, którego każdy z nas ma w sobie w godzinie wyboru: między lojalnością a interesem. Każdy z nas jest zdolny do zdrady, sprzedaży, decyzji na rzecz własnej korzyści. Każdy z nas może dać się pociągnąć miłości do pieniędzy lub dóbr albo przyszłego dobrobytu. «Judaszu, gdzie jesteś?» Każdemu z nas zadaję pytanie: «Ty, Judaszu, mały Judaszu we mnie: gdzie jesteś?» - powiedział papież kończąc swą homilię.

Celebracja zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem eucharystycznym, a Franciszek zachęcił osoby śledzące Mszę św. za pomocą mediów do Komunii św. duchowej.

CZYTAJ DALEJ

Pakistan: działacz muzułmański uratował od głodu dyskryminowanych chrześcijan

2020-04-08 20:28

[ TEMATY ]

pomoc

muzułmanie

Pakistan

dyskryminacja

chrześcijanie

koronawirus

Vatican News / AFP

Muzułmański obrońca praw człowieka Shakeel Ahmed uratował od niechybnej śmierci głodowej 120 rodzin chrześcijańskich z dystryktu Kasur w pakistańskiej prowincji Pendżab. Widząc ludzi zamkniętych w swych domach z powodu szerzącej się pandemii koronawirusa, a zarazem odmowę miejscowych przełożonych islamskich udzielenia im pomocy, skontaktował się z kilkoma organizacjami katolickimi, które pospieszyły im ze wsparciem materialnym.

W Pakistanie stwierdzono dotychczas ponad 4 tys. przypadki zachorowań na Covid-19, w tym 54 zgony, przy czym w ostatnich dniach tempo zakażeń znacznie wzrosło. W tej sytuacji, po trzech tygodniach blokady wielu chrześcijan doświadcza dyskryminacji przy rozdzielaniu pomocy. Postąpiła tak np. jedna z organizacji pozarządowych w Karaczi, odmawiając pomagania ubogim wyznawcom hinduizmu i chrześcijanom w rejonie miasta Koraghi w prowincji Sindh, po czym wyznawcom Chrystusa nie udzielono pomocy w miasteczku Sanda Kalan w dystrykcie Kasur.

"Żywność dostarcza się tylko muzułmanom" – powiedział Ahmed włoskiej agencji misyjnej AsiaNews. Zwrócił uwagę, że mieszkający w tym rejonie chrześcijanie są niemal wyłącznie robotnikami zarobkowymi, którzy wskutek kwarantanny stracili pracę. Są oni bezradni i bez wsparcia z zewnątrz grozi im głód. Jeden z nich powiedział mu, że już od dwóch tygodni nie zarobił ani rupii, a teraz jest zamknięty w domu z żoną i dziećmi bez jedzenia i lekarstw.

4 marca w miejscowym meczecie wśród biednych rozdzielano pomoc żywnościową, pochodzącą ze zbiórki zarządzonej przez tamtejszego szejka Abdula Rahima Hamida. Gdy zgłosili się po nią wygłodniali chrześcijanie, odepchnięto ich, a całą pomoc przekazano wyłącznie 500 mieszkającym tam muzułmanom.

Widząc to Shakeel Ahmed postanowił wesprzeć poszkodowanych. Nawiązał kontakt z organizacjami chrześcijańskimi, które dostarczyły żywność swym współwyznawcom z Sanda Kalan. Przy rozdziale pomocy współpracowali miejscowi działacze. Nadal jednak istnieje paląca potrzeba dalszego pomagania tym ludziom.

Dla Ahmeda takie traktowanie chrześcijan, jakie okazują im jego współwyznawcy, jest nieludzkie i sprzeczne z nauczaniem islamu. Jego zdaniem należy pomagać wszystkim, niezależnie od ich wiary. W tej sprawie interweniował u władz kraju też arcybiskup Islamabadu i Rawalpindi – Joseph Arshad, żądając ochrony i opieki nad każdą osobą.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję