Reklama

Jezus, Maryja i Józef Rodzina napełniona Duchem Świętym

2017-11-22 12:42

Ks. Andrzej Kuliberda
Niedziela Ogólnopolska 48/2017, str. 30

Szymon Halter
Tryptyk ku czci Świętej Rodziny w bazylice archikatedralnej w Częstochowie

Prezentujemy tegoroczne materiały adwentowe, które są propozycją duchowego pielgrzymowania do bazyliki archikatedralnej w Częstochowie. „Jezus, Maryja i Józef. Rodzina napełniona Duchem Świętym” – taki jest tytuł piątej edycji materiałów na Adwent przygotowanych przez Wydawnictwo „Regina Poloniae”, Tygodnik Katolicki „Niedziela” i Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. W skład materiałów wchodzą: książeczka dla dzieci z 18 naklejkami, baner z wizerunkiem Świętej Rodziny, książka z kazaniami wraz z płytami CD i DVD oraz piosenka „Tuż-tuż” zespołu Mała Armia Jezusa. Materiały w swej treści nawiązują do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017/2018: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a także do jubileuszu 100-lecia parafii archikatedralnej pw. Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa w Częstochowie. Proponowane pomoce na Adwent ukazują wyjątkowość i znaczenie bazyliki archikatedralnej, a zarazem sanktuarium Świętej Rodziny w Częstochowie nie tylko dla archidiecezji częstochowskiej, ale także dla Kościoła w Polsce i pielgrzymów z całego świata.

Pod wezwaniem i opieką Świętej Rodziny

Bazylika archikatedralna pw. Świętej Rodziny w Częstochowie to najpierw katedra biskupia, matka kościołów i prawdziwy Wieczernik Zesłania Ducha Świętego dla Kościoła częstochowskiego. Budowana od 1901 r. jako nowy kościół parafii pw. św. Zygmunta i największa świątynia w Polsce (Królestwie Polskim) powstawała z myślą nie tylko o mieszkańcach Częstochowy, ale również o pielgrzymach przybywających na Jasną Górę. Budowany pod wezwaniem Świętej Rodziny kościół w Częstochowie był pierwszą w Polsce świątynią pod takim tytułem. Wybór patrona nie był przypadkowy i zbiegał się z rozwojem kultu Świętej Rodziny w Kościele za czasów pontyfikatu papieża Leona XIII.

Proboszcz parafii pw. św. Zygmunta, a zarazem pierwszy budowniczy nowego kościoła, tłumacząc w 1902 r. na łamach „Przeglądu Katolickiego” wybór tytułu: Święta Rodzina, mówił o potrzebie odrodzenia rodzin w duchu Chrystusowym na wzór Świętej Rodziny. Ojciec Święty Leon XIII na wieść o budowie kościoła pw. Świętej Rodziny ucieszył się tym faktem i przesłał drogą dyplomatyczną przez Petersburg kielich mszalny w darze dla nowej świątyni.

Reklama

Rodzina według zamysłu Boga

Bazylika archikatedralna w Częstochowie to również od 1997 r. sanktuarium Świętej Rodziny. W prezbiterium, niejako w samym sercu sanktuarium, znajduje się monumentalnej wielkości tryptyk ku czci Świętej Rodziny. W środku ołtarza są postaci Jezusa, Maryi i Józefa, a na skrzydłach ołtarzowych po prawej i lewej stronie przedstawionych jest sześć obrazów z życia Świętej Rodziny. Zauważmy, że Jezus, który jest w samym centrum ołtarza, trzyma Biblię i ze stanowczością patrzy przed siebie. Chce nam przez to powiedzieć o konieczności głoszenia Ewangelii współczesnemu światu i życia zgodnego ze słowem Bożym. Słowo Boże mówi nam, że każdy mężczyzna jest powołany do ojcostwa, a każda kobieta – do macierzyństwa. Połączeni ze sobą nierozerwalnym węzłem małżeńskim, który Chrystus podniósł do rangi sakramentu, dają początek życiu rodzinnemu. Maryja i Józef, którzy są przy Jezusie, przekonują, że żadne przeciwności nie zaszkodzą życiu rodzinnemu, jeżeli dom rodziny będzie budowany na trwałym fundamencie słuchania Pana Boga i zachowywania Jego przykazań.

Kościół odrodzonej Polski

Bazylika Świętej Rodziny w Częstochowie kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Z jedną z nich spotykamy się już w przedsionku archikatedry. Znajdują się tam kropielnice, które zrobiono z granitu pochodzącego z pomnika cara Aleksandra II. Pomnik, który był przykrym widokiem dla Polaków i zasłaniał Jasną Górę, został zburzony 11 listopada 1917 r. W jego miejsce ustawiono figurę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, która od tego momentu wita pielgrzymów wchodzących na Jasną Górę. Wydarzenie sprzed 100 lat zwiastowało rychłe odzyskanie niepodległości przez Polskę, co nastąpiło równo, co do dnia, rok później. Figura Matki Bożej oczekuje również na wchodzących do wnętrza bazyliki Świętej Rodziny. Umieszczona na pierwszym prawym filarze postać Maryi z gorejącym Sercem jest jednym z wielu Jej wizerunków w archikatedrze częstochowskiej. Należy do nich także obraz Matki Bożej Częstochowskiej, uznawany za jedną z najwierniejszych kopii Obrazu Jasnogórskiego. Jest to też pierwsze ukazanie Matki Bożej Częstochowskiej jako ikony, bez korony i ozdobnych sukienek. Ofiarowany przez ojców paulinów obraz wskazuje na łączność między archikatedrą częstochowską a Jasną Górą. Przypomina też, że Matka Boża Królowa Polski jest patronką archidiecezji częstochowskiej.

Do serca katolickiej Polski na Jasną Górę

Św. Jan Paweł II, gdy nawiedził katedrę częstochowską, nazwał ją kościołem stacyjnym dla jasnogórskich pielgrzymów. A gdy po raz drugi jako papież przybył do bazyliki katedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, wyznał, że świątynia ta jest mu dobrze znana oraz bardzo droga i że wielokrotnie była przez niego nawiedzana. Jan Paweł II powiedział także, że do serca katolickiej Polski, do Jasnej Góry, idzie się przez serce Kościoła częstochowskiego, którym jest bazylika katedralna Świętej Rodziny. W archikatedrze zatrzymuje się wiele pielgrzymek, by stąd wyruszyć na Jasną Górę. Wspomnijmy te największe, które w ostatnich latach zadziwiły mieszkańców Częstochowy, pielgrzymów z Polski i gości z zagranicy. Były to kilkutysięczna ogólnopolska pielgrzymka kleryków i innym razem – ogólnopolska pielgrzymka kapłanów. Co roku również z bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę wyruszają pielgrzymki akademicka, Akcji Katolickiej i wielu grup zawodowych.

Zaproszenie do pielgrzymowania

Tegoroczne nauki adwentowe w ramach proponowanych materiałów są duchowym pielgrzymowaniem do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie z zatrzymaniem się przy konkretnym szczególe tego sanktuarium, jego historii, osób z nim związanych, a przede wszystkim przy Świętej Rodzinie – jako rodzinie napełnionej Duchem Świętym. Pomocą w przeprowadzeniu kazań są przygotowane nagrania w formie audio i wideo (prezentacja filmowa odpowiednia do tematu). Proponowany schemat nauk adwentowych składa się z trzech elementów: wprowadzenie w temat kazania, odtworzenie w formie wideo lub audio słów przewodnika po bazylice (ok. 2 min), podsumowanie z dziećmi w formie dialogu i odniesienie do życia. Na każdy dzień zostało przygotowane pytanie, które można zadać dzieciom przed końcowym błogosławieństwem. Znajduje się ono również w książeczce dla dzieci. Odpowiedzi pisemne dzieci przynoszą na drugi dzień.

Pragnę zaprosić wszystkich czytelników „Niedzieli” do włączenia się w duchowe adwentowe pielgrzymowanie do sanktuarium Świętej Rodziny w Częstochowie. Będzie można to uczynić, korzystając z portalu telewizyjnego: http://tv.niedziela.pl/ . Każdego wieczoru dnia powszedniego Adwentu będą tam umieszczane kolejne odsłony naszego pielgrzymowania.

Materiały duszpasterskie na Adwent 2017 r. można zamówić w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, tel. 34 365 12 04.

Ceny: książeczka dla dzieci z 18 naklejkami – 2 zł, książka z kazaniami – 7 zł, komplet płyt – 10 zł, baner – 60 zł.

Świadectwo kapłana rannego pod Giewontem

2019-09-10 13:17

Polska pod Krzyżem

To jest coś znacznie więcej niż film, to wielkie świadectwo i znak dla Polski. To zaproszenie, to wezwanie, by stanąć pod Krzyżem, zaprzeć się się samego siebie, wziąć go i naśladować Jezusa. W Krzyżu zwycięstwo dla Kościoła i Polski, dla każdego z nas! Prosimy Was z całą mocą - odczytajcie ten znak.


Przeczytaj także: "Polska pod Krzyżem" w łączności duchowej z Jerozolimą

Polska pod Krzyżem – Polacy wypełniają duchowy testament św. Jana Pawła II

Jan Paweł II w 1997 roku wzywał do obrony krzyża „od Tatr aż do Bałtyku”. 22 sierpnia 2019 roku pod krzyżem na Giewoncie ks. Jerzy Kozłowski został trzykrotnie rażony piorunem. Ten krzyż jest symbolem wiary w Polsce przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jego replika stanie przy ołtarzu polowym na lotnisku we Włocławku podczas wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku, w Zakopanem wzywał Polaków: Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na Polskę od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: „Sursum corda” – „W górę serca”. Trzeba żeby cała Polska od morza aż po Tatry patrząc w stronę krzyża na Giewoncie słyszała i powtarzała: „Sursum corda”.

W sierpniu tego roku, we Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej, podczas wycieczki w góry, na Giewoncie, stojąc trzy metry od krzyża ksiądz katolicki został trzykrotnie rażony przez piorun. – Pomyślałem, że skoro jestem Księdzem, to mogę udzielić rozgrzeszenia ludziom obecnym na szczycie i którzy schodzą z niego, bo może ktoś z nich jest ranny. Uczyniłem wielki znak krzyża, błogosławiąc wszystkich ludzi tam obecnych – wspomina ks. Jerzy Kozłowski.

W ten sposób kapłan dokonał absolucji, czyli całkowitego odpuszczenia win, przeznaczonego na godzinę śmierci. – Odczytujemy to wydarzenie jako znak dla całej Polski – podkreśla Maciej Bodasiński, organizator wydarzenia „Polska pod Krzyżem”. – Ksiądz jest uosobieniem Chrystusa na ziemi, został trafiony przez piorun trzy razy i odpuścił wszystkim tam obecnym grzechy, jakby biorąc cierpienie na siebie. Ten obraz koresponduje z tym, co wydarzyło się na Kalwarii… Myślę, że nie powinniśmy zamykać oczu na to wydarzenie. Niech ono stanie się jeszcze mocniejszą zachętą do tego, by stanąć pod krzyżem w najbliższą sobotę – zaprasza Bodasiński.

Replika krzyża z Giewontu będzie obecna na miejscu modlitwy „Polska pod Krzyżem” na lotnisku we Włocławku. – Na szczycie ktoś zapytał mnie, czy krzyż na Giewoncie zabija. Odpowiedziałem, że gdyby tak było my powinniśmy być martwi, a wszyscy poniżej nas powinni żyć, a jest dokładnie odwrotnie – opowiada ks. Jerzy i dodaje – Oddaję moje cierpienia za Kościół w Polsce i w tym bólu łącze się z Panem Jezusem.

Jako ludzie wierzący, wiemy, że to właśnie z Krzyża płynie uzdrowienie, uwolnienie i wszelkie łaski. Wydarzenie „Polska pod Krzyżem” ma być aktem postawienia krzyża w centrum życia w Polsce, w centrum wszystkich wydarzeń, jakie dzieją się w naszym kraju. Tylko w ten sposób możemy doświadczyć mocy wielkiej Miłości, która z niego płynie.

• POLSKA POD KRZYŻEM (14.09.2019) to wydarzenie otwarte. Uczestnicy mogą przyjechać bez wcześniejszej rejestracji.

• 10 września 2019 r. o godz. 11:00 na stronie internetowej zgłoszonych było 670 miejsc, w których wierni będą się modlić w łączności duchowej z uczestnikami wydarzenia głównego we Włocławku. Proponowany program dla parafii dostępny jest pod adresem: https://polskapodkrzyzem.pl/#mapa

• Na stronie internetowej polskapodkrzyzem.pl dostępny jest spot (video) POLSKA POD KRZYŻEM, który można bezpłatnie pobierać i udostępniać na stronach parafialnych oraz w mediach.

PROGRAM:

09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu 10:45 Zawiązanie wspólnoty 11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne 11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz 13:00 Przerwa na posiłek 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15:15 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego 17:30 Konferencje: ks. Dolindo Ruotolo (odtworzenie homilii w wersji audio) oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek. 18:30 Przerwa 20:15 Droga Krzyżowa 22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej)

AKREDYTACJE:

Prosimy dziennikarzy o zgłoszenie udziału w wydarzeniu POLSKA POD KRZYŻEM do piątku – 13 września do godz. 12:00 na adres mailowy: media@polskapodkrzyzem.pl lub w formie sms – tel. 664 540 247.

Proszę podać imię nazwisko, nazwę redakcji, opcjonalnie adres mailowy lub numer telefonu).

14 września od godz. 9:00 będą wydawane identyfikatory prasowe uprawniające do:

1. otrzymania informacji prasowych w wersji papierowej (możliwość wysyłki mailem po podaniu adresu mailowego)

2. realizacji materiałów prasowych na terenie lotniska Kruszyn podczas wydarzenia

3. korzystania z namiotu dla dziennikarzy w pobliżu głównego ołtarza, w którym dostępnych będzie 10 stanowisk (bez sprzętu komputerowego).

Więcej informacji:

Biuro Prasowe media@polskapodkrzyzem.pl tel. tylko dla dziennikarzy: 664 540 247

CZYTAJ DALEJ

Reklama

„Samarytanie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej”

2019-09-16 23:57

Agnieszka Bugała

Agnieszka Bugała

Z okazji 30 – lecia działalności wrocławskiej Caritas zasłużonym pracownikom wręczono honorowe tytuły i statuetki „Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” W Małkowicach abp Józef Kupny pogratulował i podziękował pracownikom Caritas za uwiarygodnianie posługi apostolskiej.

Zobacz zdjęcia: Kaplica w Domu św. Józefa w Małkowicach

– Zdaję sobie sprawę, że państwo nie zarabiają wielkich pieniędzy, ale mimo to oddanie spełniają bardzo ważną misję. Wasza praca uwiarygodnia głoszenie Ewangelii. Kościół od swoich początków stał przed tym wyzwaniem, bo Apostołowie, którzy głosili Ewangelię, nie mogli ciągle zajmować się potrzebującymi. Potrzebowali pomocy, ustanowili diakonów. Współcześnie my mamy do pomocy was i za to wasze wsparcie dziękujemy. Uwiarygadniacie głoszone słowo Boże! – mówił metropolita. Honorowy tytuł „Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” przysługuje osobom i instytucjom, które propagują idee Caritas.

Statuetki oraz honorowy tytuł „Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” nadano osobom tworzącym personel medyczny licznych dzieł na rzecz osób chorych i objętych opieką paliatywną:

1. Panu Adamowi Tomaszewskiemu 2. Panu Adamowi Dziadura 3. Pani Beacie Widziak 4. Pani Danucie Księżopolskiej

Statuetkę oraz honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zostały nadane osobom zaangażowanym w opiekę nad osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.

1. Pani Annie Lewandowskiej 2. Panu Andrzejowi Dudzie 3. Panu Marcinowi Seretnemu 4. Pani Małgorzacie Jesionek

Wyróżnione osoby, które realizują idee dobroczynności wśród osób korzystających z łaźni i jadłodajni Caritas:

1. Siostra Aneta Banyś

2. Pani Agnieszka Furgała

Nagrodzono osoby koordynujące działania i akcje Caritas:

1. Panią Alicję Łozińską

2. Siostrę Agnieszkę Przytarską

3. Pana Roberta Jadwiszczaka

4. Pana Pawła Trawkę

Nagrodzono profesjonalizm w dziedzinie administracji Caritas:

1. Pani Elżbiety Behra

2. Pani Ewy Niewiadomskiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem