Reklama

Uroczystości patriotyczne w Bolesławcu

2017-11-22 12:45

AJ
Edycja legnicka 48/2017, str. 5

kpt. Remigiusz Kwiecińaski, Michał Szwed
Koncert patriotyczny

Msza św. w intencji Ojczyzny z wojskową oprawą, koncerty muzyczne oraz Apel Pamięci na Rynku – tak Bolesławiec świętował Dzień Niepodległości

W Bolesławcu główne uroczystości patriotyczne odbyły się w bazylice maryjnej. Przed rozpoczęciem Eucharystii młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Bolesławcu zaprezentowała program muzyczny wprowadzający wszystkich uczestników do modlitwy za Ojczyznę.

Mszy św. przewodniczył rektor bolesławieckiej bazyliki ks. Andrzej Jarosiewicz, a koncelebrował ks. ppor. Paweł Antkiewicz ze Świętoszowa, kapelan artylerzystów, którzy sprawowali w tym dniu asystę wojskową podczas liturgii. W modlitwie uczestniczyli także przedstawiciele władz wojewódzkich, władz miasta, powiatu i gminy. Obecnych było wiele pocztów sztandarowych, w tym 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. W oprawę muzyczną włączyła się Orkiestra Dęta Miasta Bolesławiec pod dyrekcją kapelmistrza Jana Chojnackiego.

– Dziś chcemy dziękować za dar wolnej Ojczyny. Chcemy modlić się za jej dziś i jutro. Chcemy przyzywać Ducha Świętego, aby swymi darami obdarowywał wspólnotę polskiego narodu. Chcemy prosić o przemianę polskich serc, o usunięcie z polskiego życia publicznego, narodowego, wspólnotowego tego wszystkiego, co blask tego świątecznego dnia przyćmiewa i pomniejsza. Chcemy być naczyniami Bożej mądrości, która wchodząc w ludzką duszę, sprawia, że najlepiej realizujemy nasze chrześcijańskie powołanie, że najlepiej realizujemy powołanie Polki i Polaka w budowaniu wspólnego domu, jakim jest Ojczyzna – mówił w homilii ks. Jarosiewicz.

Reklama

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli na pobliski Rynek, gdzie przygotowana została część apelowa Święta Niepodległości. Tam płk Paweł Świtalski dokonał przeglądu pododdziałów 23. Śląskiego Pułku Artylerii, a mjr Jerzy Juchaniuk poprowadził Apel Poległych. Dla uczczenia pamięci wszystkich ofiar wywalczonej niepodległości, artylerzyści oddali także salwę honorową.

O godz. 13.30 w Teatrze Starym w Bolesławcu został zaprezentowany koncert patriotyczny w wykonaniu Jerzego Owczarza pt. „Polska oczami Europy”. Natomiast o godz. 19 w bolesławieckiej bazylice odbył się koncert pięciu chórów pt. „Niepodległa to my”, przygotowany przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Dzięki zaprezentowanym pieśniom uczestnicy zostali przeniesieni w klimat tęsknoty za utraconą niepodległą Ojczyzną, oraz w klimat radości z odzyskanej wolności.

– Wieczór, który przeżywamy, wpisuje się w projekt pod znamiennym tytułem „Niepodległa”, który pomoże nam przygotować się do jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Udało nam się zaprosić do współpracy pięć chórów naszego miasta i środowiska, aby dzięki swoim zdolnościom stworzyły klimat dzisiejszego radosnego święta – powiedział we wprowadzeniu do koncertu Piotr Roman, prezydent miasta.

W czasie koncertu swoje wyjątkowe zdolności wokalne zaprezentowały chóry: chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod dyrekcją Doroty Straburzyńskiej, chór Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni pod dyrekcją Barbary Lendzian, chór „Kamerton” Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bolesławcu pod dyrekcją Aleksandra Samostrokowa, chór „Voce d’Argento” parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bolesławcu pod dyrekcją Doroty Pińczuk, chór „Cantate Deo” Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki pod dyrekcją Aleksandra Samostrokowa.

Partie solowe podczas koncertu wykonali: Agata Pińczuk-Burdzy – śpiew, Karolina Kłak – flet, Gabriela Kłak – skrzypce, Bogusław Kłak – instrumenty klawiszowe.

Wśród utworów znalazły się wyjątkowe perły muzyki religijno-patriotycznej, jak: „Uwierz Polsko”, „Jak długo w żyłach naszych”, „Kocham Cię, Polsko”, „Ave Maria” czy „Kołysanka Matki”.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy koncertu zaśpiewali najpopularniejsze patriotyczne pieśni. Muzyczne spotkanie zakończyła „Barka”, jako modlitewny hołd złożony największemu z Polaków – św. Janowi Pawłowi II.

Tagi:
patriotyzm

Wygrać młodzież dla Polski

2019-09-10 12:59

Rozmawia Mateusz Wyrwich
Niedziela Ogólnopolska 37/2019, str. 20-21

O pasji historycznej i zaszczepieniu młodzieży miłości do ojczyzny z Mirosławem Gryką – współtwórcą i donatorem Fundacji konkursu historycznego Patria Nostra – rozmawia Mateusz Wyrwich

©Kalim – stock.adobe.com

MATEUSZ WYRWICH: – Jest Pan z wykształcenia inżynierem. Skąd zatem u Pana pasja historyka i pomysł założenia fundacji propagującej historię wśród młodzieży?

MIROSŁAW GRYKO: – Inspiracją dla zorganizowania konkursu Patria Nostra była moja działalność. Jestem przedsiębiorcą, który od lat zajmuje się reklamą. Obserwuję ten rynek i pewnego dnia zadałem sobie pytanie: co widzimy w przestrzeni publicznej?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Lech Dokowicz podczas spotkania „Polska pod Krzyżem”: Polacy, nawróćcie się, póki jest czas!

2019-09-14 14:43

ks. an / Włocławek (KAI)

"Polacy, nawróćcie się, póki jest czas!” – zaapelował dziś Lech Dokowicz, jeden z organizatorów odbywającego się we Włocławku spotkania ewangelizacyjnego „Polska pod Krzyżem”. Wygłosił on konferencję pt. „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa w współczesnym świecie”.

Archiwum Lecha Dokowicza
Żyjemy w czasach, w których większość ludzi rodzi się dla piekła, a nie dla nieba – mówi Lech Dokowicz

Dokowicz przytoczył świadectwo swojego życia wspominając, że przez 20 lat pędził los emigranta. „Przebywałem w Stanach Zjednoczonych w środowisku filmowców. Poddany byłem inicjacji satanistycznej, zły duch dawał mi obietnice, co mogę zyskać, jeśli opowiem się za nim. Ale moja matka modliła się 17 lat o moje nawrócenie i w jeden dzień przeżyłem nawrócenie, przyjęła mnie wspólnota Kościoła katolickiego, poczułem moc modlitwy, bo modlili się za mnie nieznani ludzie” – rozpoczął swoją konferencję Dokowicz.

Wskazywał, że nie ma ważniejszego pytania niż to, gdzie trafimy po śmierci: do życia wiecznego czy do wiecznego potępienia. Opowiadając o pracy nad poszczególnymi filmami, mówił o wezwaniu, jakie Bóg stawia wobec człowieka. „Nakręciłem pierwszy film o prześladowaniu chrześcijan w krajach muzułmańskich. Jaką łaską jest, że każdego dnia możemy pójść do kościoła, każdego dnia możemy poprosić kapłana o spowiedź, każdego dnia karmić się Ciałem Pańskim. Wielu z nas tego nie docenia, bo ta ziemia utkana jest krzyżami, kapliczkami, świątyniami” – mówił współorganizator wydarzenia.

Lech Dokowicz nawiązał też do kryzysu, jaki przeżywa Kościół w związku z czynami pedofilskimi, jakich dopuścili się niektórzy duchowni. „Trzeba to wypalić, ale trzeba też zrozumieć, ze zły duch chce oddzielić ludzi od kapłanów, to jest wojna przeciw kapłanom, bo jak ludzie odwrócą się od kapłanów, to nie ma sakramentów. Dlatego musimy otoczyć modlitwą kapłanów, stanąć przy nich. To jest zadanie dla nas świeckich” – apelował Dokowicz.

Organizator "Polski pod Krzyżem" mówił też o ochronie życia. „Pojechaliśmy do Holandii i chcieliśmy rozmawiać z lekarzami, którzy zabijają ludzi starszych. Naszym celem był tzw. ojciec chrzestny eutanazji. Pracował na oddziale noworodków, jak rodziło się chore dziecko, sam podejmował decyzję o jego życiu lub śmierci. Okazało się, że w domu tego człowieka odbywały się satanistyczne rytuały, cały dom pełen był satanistycznych obrazów. On do końca nie zrozumiał, kim jesteśmy, wypowiedział zdania, dzięki którym wielu zrozumiało czym jest eutanazja. To jest ciemność, to jest coś, co sprawia, że w momencie odchodzenia ze świata, gdy człowiek mógłby odjąć decyzję o powrocie do Boga, nie daje się na to szansy” – wyjaśniał prelegent.

Jako receptę na walkę ze złem Dokowicz podał modlitwę. „Dlaczego się nie modlisz, dlaczego modlitwa nie jest na pierwszym miejscu?” - pytał prelegent wskazując, że obrońcy życia w Ameryce całą dobę modlą się. "Po 10 latach pracy przed klinikami w USA, w stanie Nowy Jork zamknięto połowę klinik aborcyjnych i uratowano życie wieczne wielu osób - wskazywał.

„Co mówi nam Pan Bóg? Nasze działania muszą wypływać z doświadczenia modlitwy, z kolan, musimy pełnić Jego wolę, a nie realizować swoją” – mówił Dokowicz. „Wielu myśli o grzechach przeciwko życiu. Zabijanie nienarodzonych jest w oczach Boga tak potworne, że woła o pomstę do nieba, a to znaczy, że nie będzie pokoju w żadnym narodzie, dopóki będą trwały takie czyny. Jeśli znajdą się ludzie, którzy zniosą te przepisy o aborcji, Bóg pobłogosławi tak, że będziemy płakać ze szczęścia. Ustanawiający prawa aborcyjne mają krew na rękach i stoją nad przepaścią piekła” – podkreślił prelegent.

„Po 1989 r. wielu Polaków porzuciło życie duchowe, przestali modlić się z dziećmi przy ich łóżeczkach, wybrali materializm. Jeżeli dzieci nie są tak wychowywane, nie ma przekazu wiary w domach, żeby ochronić ich przed pokusami, to dzieje się to, co widzimy. Ludzie zaczęli traktować grzech jako zabawę, przyjemność, nic groźnego. Potrzeba więc nawrócenia. Polacy, nawróćcie się, póki jest czas!” – apelował Dokowicz. Zachęcał do zawierzenia się Maryi i stanięcia pod krzyżem. „Będziemy patrzeć w stronę krzyża Pana przez pryzmat życia, by zanieść to, co trudne, ale też i prosić, żeby móc zmartwychwstać”.

Organizator spotkania podziękował Panu Bogu za to, że po „wielkiej pokucie” i „różańcu do granic”, pomimo trudności doszło do spotkania we Włocławku. Za decyzję wsparcia i organizacji wydarzenia podziękował też biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Meringowi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przewodniczący Episkopatu spotkał się z zagranicznymi dziennikarzami

2019-09-17 17:10

BP KEP / Warszawa (KAI)

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki spotkał się z dziennikarzami z jedenastu europejskich krajów w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Rozmowa dotyczyła bieżących spraw w Kościele w Polsce, min. kwestii ochrony życia poczętego, ochrony osób małoletnich, uchodźców i tzw. mniejszości seksualnych.

twitter.com/episkopatnews

Po omówienia sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce przez Przewodniczącego KEP, dziennikarze mieli możliwość zadawania pytań. Dotyczyły one m.in. kwestii ochrony życia od poczęcia, ochrona osób małoletnich, uchodźców oraz ideologii LGBT. Abp Gądecki zaznaczył, że Kościół zawsze broni życia człowieka i upomina się o prawo do życia dla najbardziej bezbronnych, którymi są dzieci pod sercem matek.

W kwestii nadużyć wobec nieletnich przez niektórych duchownych, Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale także w diecezjach są odpowiednie wytyczne i narzędzia, aby temu przestępstwu zapobiegać.

Odnosząc się do pytań nt. przyjmowania uchodźców, Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że Kościół w Polsce jest w jedności w Kościołem powszechnym i papieżem Franciszkiem. Przypominał, że decyzja o tym ilu uchodźców może przyjąć dany kraj, zależy od jego rządu. Wspominał także, że Polska przyjęła ok. dwa miliony osób z Ukrainy, które łatwo się integrują i pracują w wielu miejscach. Na pytanie dziennikarza, na czym polega zagrożenie płynące z ideologii LGBT, Przewodniczący Episkopatu odpowiedział, że ideologia ta stoi w sprzeczności z wartościami chrześcijańskimi. Dziennikarze z zagranicy byli również zainteresowani stosunkiem przedstawicieli Kościoła w Polsce do polityki krajowej i unijnej. „Kościół nie utożsamia się z żadnym ugrupowaniem politycznym. Nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum. Kościół winien stać po stronie Ewangelii” - powiedział abp Gądecki. Co do zbliżających się wyborów stwierdził, że Kościół zachęca do popierania osób, które reprezentują wartości chrześcijańskie. Przedstawiciele zagranicznych mediów przybyli z Francji, Włoch, Szwecji, Belgii, Danii, Węgier, Serbii, Irlandii, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem