Reklama

Kluby „Europa Christi”

2017-11-29 09:42

Ks. Ireneusz Skubiś
Niedziela Ogólnopolska 49/2017, str. 16-17

Monika Książek

Za nami wspaniałe wydarzenie – I Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. Zaprosiliśmy do udziału w nim osoby oddane Chrystusowi – intelektualistów, myślicieli, profesorów, ludzi natchnionych, którzy angażują się w dzieło nowej ewangelizacji.

Nasza Europa to kontynent chrześcijański, którego kultura sięga myśli filozoficznej starożytnej Grecji i prawa rzymskiego. Kultura chrześcijańska kształtowała się przez pokolenia w bardzo trudnych warunkach, musiała zmierzyć się także z wierzeniami ludów barbarzyńskich, które zamieszkiwały nasz kontynent, oraz z wielorakimi filozofiami i ideologiami. W efekcie stworzyła dla całego globu kulturę opartą na prawie naturalnym i na objawieniu Starego i Nowego Testamentu, stanowiącą pewien sposób na życie dla ludzi i narodów. Najważniejszym przesłaniem tej ewangelicznej kultury jest prawo miłości Boga i bliźniego.

Od pewnego czasu zauważa się jednak w Europie kryzys kultury chrześcijańskiej. Tragiczne wydarzenia I i II wojny światowej pozbawiły życia miliony istnień ludzkich, a tzw. nowoczesność objawia niezwykłe barbarzyństwo i pokazuje, że świat bez Boga oznacza dla ludzkości tylko nieszczęścia i śmierć. Dlatego już po II wojnie światowej wielcy mężowie stanu: Alcide de Gasperi, Robert Schuman i Konrad Adenauer – dwaj pierwsi są dziś kandydatami na ołtarze – zauważyli, że Europę trzeba odbudować na warunkach, które przedkłada Ewangelia. Niestety, rewolucja tzw. dzieci kwiatów z 1968 r. zaproponowała Europie „nowoczesne” spojrzenie na rzeczywistość, przeciwne do Bożego porządku na świecie. Włączyła się w to bezbożna i obca wierze religijnej ideologia masonerii, odgrywającej w Europie coraz większą rolę. W ostatnim czasie dołącza do nich m.in. ideologia gender, w sposób gwałtowny wprowadzana w życie wielu krajów biednych i uzależnionych, jak niektóre państwa afrykańskie. Przy pomocy tajemniczej światowej finansjery chce ona wyrzucić z naszych serc i umysłów nie tylko myślenie chrześcijańskie, ale i pewną normalność życia i zastąpić je czymś zupełnie nowym, zaprzeczającym zdrowemu rozsądkowi. Ideologia ta stanowi dziś poważne zagrożenie dla porządku moralnego, w jakim porusza się człowiek. Co i raz dowiadujemy się o ludziach, którzy w sposób wręcz opętańczy chcą wprowadzać nowe prawodawstwo w wielu krajach Europy. To ogromne niebezpieczeństwo dla samego bytu Europy oraz dla jej mieszkańców, a także rozchwianie myśli religijnej i chrześcijańskiej.

Reklama

„Marana tha!” – Przyjdź, Panie Jezu!

Ruch „Europa Christi”, jako jedna z wielu form walki o wartości chrześcijańskie w chrześcijańskiej od 2 tys. lat Europie, czyni, co w jego mocy, by Stary Kontynent stał się na powrót miejscem normalności, a Ewangelia i nauczanie Jezusa Chrystusa, tak mocno oparte na prawie naturalnym i biologii człowieka, były nam w dalszym ciągu fundamentem. Pragniemy, by Chrystus znalazł tu na nowo swoje miejsce, mówimy: „Marana tha!” – Przyjdź, Panie Jezu! Dlatego słowa św. Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” były hasłem naszego kongresu. Chrystus nie uczy niczego złego! Bazą dla Jego nauczania zawsze było przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Ruch „Europa Christi”, który umocnił swoje działanie po swoim pierwszym międzynarodowym kongresie, będzie walczył o wielki powrót Jezusa Chrystusa do Europy. Niektórzy powiedzą, że przecież jest On obecny w kościołach, w klasztorach. Ale chodzi o to, by zaprosić Go do naszego życia, by prawodawstwo europejskie uwzględniało przykazania Dekalogu. Społeczeństwa chrześcijańskie powinny respektować prawa Boże i ich przestrzegać. A podstawę stanowi prawo do życia – przykazanie: Nie zabijaj, najbardziej zgodne z prawem naturalnym. Każda poczęta istota ludzka jest człowiekiem, nie wolno zatem zabijać nienarodzonych, ludzi chorych, starych, niedołężnych. Dlatego Ruch „Europa Christi” zawsze będzie stał na straży uszanowania V przykazania Bożego. Ale przecież w Dekalogu mieści się wołanie Boga o zachowanie wszystkich Jego praw – ani jedna jota, ani jedna kreska nie może być w nim zmieniona (por. Mt 5, 17-19)

Propozycja dla Europejczyka chrześcijanina

Jedną z propozycji ruchu jest zakładanie klubów „Europa Christi”. Ich punktem wyjścia jest „miejsce dla Chrystusa” – po to, aby to On był w centrum myślenia grup ludzi gromadzących się, by po nowemu kształtować naszą rzeczywistość. Podobnie jak Jezus przychodził do s. Faustyny i dawał jej wytyczne, tak trzeba w klubach na sposób stały odczytywać współczesne wytyczne Chrystusa. Takie spotkania zawsze muszą być naznaczone obecnością Boskiego Mistrza. Kluby – których zaistnienie jest możliwe w każdych okolicznościach – mogą mieć charakter bardziej ogólny, mogą gromadzić ludzi o różnych poglądach i spojrzeniach. Mogą to być grupy rodzinne czy zawodowe np. lekarzy, nauczycieli, prawników, inżynierów, którzy spotykają się z różnych okazji (imienin, rocznic), a którzy chcieliby także spotkać się z Chrystusem, może przeczytać fragment Pisma Świętego, podzielić się ze sobą refleksją na temat wiary. Ruch „Europa Christi” ma przygotowane modlitwy, które można wykorzystywać podczas spotkań klubowych, a Chrystus przez swoją Ewangelię daje odpowiedź na konkretne pytania, które nurtują ludzi. Między klubami winna też istnieć łączność, łączy nas wszak jedna idea. Centrala ruchu w Częstochowie będzie proponować tematykę spotkań i przekazywać materiały pomocnicze. W najbliższym czasie wydamy publikację materiałów kongresowych. Została już wydana Deklaracja ideowa Ruchu „Europa Christi”, która może podsunąć wiele pomysłów i nowych propozycji.

Przemyśleń będzie z pewnością wiele, bo literatura dotycząca kultury europejskiej i dzieła ewangelizacji jest ogromna. Ruch stanowi pewną formę nowej ewangelizacji i przypomina, że Chrystus Zbawiciel świata ma dla nas propozycję zbawienia. Św. Jan Paweł II mocno podkreślał, że nowa ewangelizacja jest dziś potrzebą chwili. Ruch chce wspomagać dzieło nowej ewangelizacji prowadzonej przez Kościół. Chcemy czynić, co w naszej mocy, dla rozwoju misji, którą zlecił nam Jezus Chrystus.

PS: Osoby pragnące podjąć współpracę lub planujące założyć klub w swoim środowisku proszone są o kontakt z ks. Ireneuszem Skubisiem, moderatorem Ruchu „Europa Christi”, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, e-mail: honorowy@niedziela.pl .

Tagi:
Europa Christi

Reklama

Bp Buczek: Chcemy chrystianizować Europę

2019-10-16 10:48

dab / Lublin (KAI)

Chcemy chrystianizować Europę. Ruch „Europa Christi” powinien głosić prawdę, zarówno przez świeckich, jak i duchownych. Uczulać parlamentarzystów, aby nie podejmowali ustaw przeciwnych życiu, Bogu i tradycji - powiedział bp Marian Buczek. Hierarcha wygłosił kazanie podczas Eucharystii rozpoczynającej lubelski etap III międzynarodowej konferencji ruchu „Europa Christi”. Tegorocznym gospodarzem spotkania dwudniowego spotkania będą dwie lubelskie uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Medyczny.

youtube.com

W swoim kazaniu bp Buczek mówił o potrzebie dawania świadectwa przez narody słowiańskie, które, chociaż później niż kraje zachodnie przyjęły chrześcijaństwo, dziś stanowią jego ostoję. – Kościół powinien jasno powiedzieć: tak - nie. Często słyszymy, że tamtejsi biskupi nie wiedzą co powiedzieć. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, Jan Paweł II prosił Polaków, aby pokazali wartości narodowe, tradycyjne i chrześcijańskie – mówił hierarcha.

Odnosząc się do swojego doświadczenia pracy w krajach byłego ZSRR, zauważył, że pomimo autorytarnych sposobów sprawowania rządów, władze tych krajów dbają m.in. o tradycyjne pojmowanie rodziny. – Już od ponad 25 lat obserwuję to, co się dzieje na wschodzie. W Rosji czy na Białorusi nie organizuje się parad wolności. Wszyscy są równi wobec Boga, a jeżeli ktoś chce pokazywać dobre rzeczy, to może, ale na deprawację nie ma zgody – tłumaczył senior diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie.

Kończąc swoje kazanie bp Buczek, wezwał wszystkich obecnych do przeciwstawienia się nihilizmowi, poprzez który Europa traci swój chrześcijański fundament. – Chcemy chrystianizować Europę. Ruch „Europa Christi” powinien głosić prawdę, zarówno przez świeckich, jak i duchownych. Uczulać parlamentarzystów, aby nie podejmowali ustaw przeciwnych życiu, Bogu i tradycji – powiedział duchowny.

Pierwsza sesja kongresowa odbyła się na Jasnej Górze w lutym br., druga – w maju w czeskim Velehradzie. Kolejna sesja kongresowa odbyła się w Nitrze na Słowacji.

Podczas sesji w Lublinie i Warszawie uczestnicy podejmą refleksje m.in. nad Kartą Praw Rodziny. W środę, pierwszego dnia lubelskiego Kongresu uczestnicy spotkają się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW - 114. Początek wydarzenia o godz. 9.00. Z kolei w czwartek, drugiego dnia obrady odbędą się w Sali Wykładowej Collegium Anatomicum UM (ul. Jaczewskiego 4).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik episkopatu: Kościół nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej

2019-10-17 18:20

BP KEP / Warszawa (KAI)

Kościół katolicki nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej. W ramach kursów dla przyszłych małżonków prowadzone są zajęcia podejmujące również tematy dotyczące życia seksualnego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – wskazuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, który w ten sposób komentuje dyskusję toczącą się w mediach. Przypomina także, że w szkołach istnieje już program „Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”.

BP KEP
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik episkopatu podkreśla jednocześnie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii, życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków. „W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: 'Nie cudzołóż', dlatego wszelkie próby omijania tej zasady są nie do przyjęcia dla katolików” – dodaje.

Nawiązuje do adhortacji Ojca Świętego Franciszka „Amoris laetitia”, w której Papież przypomina: „Sobór Watykański II podniósł potrzebę 'pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego', skierowanego do dzieci i młodzieży, 'odpowiedniego do wieku', 'wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych'. (...) Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność, chociaż niektórzy utrzymują, że to sprawa z innych czasów. Jest to naturalna obrona osoby, chroniącej swe wnętrze i unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot” (Amoris laetitia, nr 280, 282).

W nawiązaniu do tej wypowiedzi rzecznik episkopatu podkreśla, że konieczne jest rozróżnienie między edukacją seksualną, która traktuje drugą osobę jako przedmiot użycia, a edukacją seksualną, która pielęgnuje – jak pisze papież Franciszek – zdrową skromność i chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym. „Takie zajęcia są prowadzone od wielu lat, edukacja w kierunku ochrony przed tak zwanym 'złym dotykiem' jest konieczna i tu nie ma dyskusji” – mówi.

Ks. Rytel-Andrianik zaznacza także, że „Wierność małżonkowi lub małżonce jest dobra dla szczęścia rodziny. Wynika to z Dekalogu i jest potwierdzone przez tradycję judeo-chrześcijańską i życie. Dzieci są wtedy wychowywane w rodzinach i tam dojrzewają emocjonalnie, a wiedzę przekazują im rodzice, w sytuacji, którą uznają za stosowną”.

Rzecznik episkopatu zwrócił uwagę na to, że gdy w pierwszej połowie 2019 roku pojawiły się informacje, że niektóre samorządy planują finansowanie edukacji seksualnej, w sierpniu 2019 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski roku po raz kolejny przypomniała konstytucyjne prawa rodziców w specjalnym komunikacie, w którym czytamy: „Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2)”.

Ks. Rytel-Andrianik przypomina, że w tych sprawach wypowiadał się wielokrotnie św. Jan Paweł II, jako człowiek towarzyszący młodzieży, ale również profesor, wykładowca KUL. „Pisał o tym m.in. w 'Teologii ciała'. Warto też przypomnieć jego encyklikę 'Evangelium Vitae' oraz encyklikę św. Pawła VI – 'Humane Vitae'. W nauczaniu Kościoła, które wypływa z Pisma Świętego i Tradycji, są zawarte postawy życiowe dla katolików, ale seksualność rozumiana jako część małżeństwa, jest wartością powszechną w społeczeństwie, bez względu na wyznanie” – mówi rzecznik episkopatu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowa: Zapalają ogień w świecie

2019-10-18 21:54

Beata Pieczykura

– Wkraczamy z ufnością w nowy rok akademicki 2019/2020. Ośmielamy się śmiałością nie ludzką, ale pochodzącą od Ducha Świętego podjąć studia teologiczne, którym towarzyszy formacja do dojrzałego życia chrześcijańskiego i podjęcie różnych form ewangelizacji we współczesnym święcie – mówił ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie podczas inauguracji nowego roku akademickiego w murach tej uczelni.

Beata Pieczykura/Niedziela

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2019/2020 w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie odbyła się 18 października br. Z tej okazji Mszy św. w kaplicy seminaryjnej pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył i homilię głosił abp Wacław Depo. Do zebranych, czyli „uczestników zmagań o komplementarność wiary i rozumu”, Ksiądz Arcybiskup powiedział: – Prośmy Ducha Świętego o pogłębienie naszej wiary i ludzkiej współpracy w tym dziele, którym jest Uniwersytet i nasz Instytut.

Zobacz zdjęcia: Częstochowa: Zapalają ogień w świecie

Po uroczystej immatrykulacji studentów I roku oraz wręczeniu dyplomów magisterskich, dyplomów i świadectw Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej wykład inauguracyjny „Teologiczne recepty na kryzys Kościoła w Polsce” wygłosił ks. dr hab. Damian Wąsek.

W ub. r. akademickim w Instytucie studiowało 125 studentów na studiach magisterskich i podyplomowych. W warsztatach biblijnych uczestniczyło 59 osób. Stopień magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ponieważ Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie jest związany umową z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie) uzyskało 9 osób, a studia podyplomowe ukończyło 7 osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem