Reklama

Komu potrzebny jest „polski faszyzm”

Niedziela Ogólnopolska 5/2018, str. 43

Faszyzm krąży po Polsce i zjada dzieci wspaniałej demokracji a la Trzecia RP, zjada je bez przyprawiania, ot tak, sauté. Ostatni bojownicy wolnej myśli ukrywają się po warszawskich piwnicach i z lękiem oczekują na pomoc aliantów. Alianci to dziś neokomuniści z Brukseli, służby specjalne Niemiec i Rosji oraz niektórzy światowi celebryci wyhodowani przez grupę kapitałową, której frontmanem jest pan Soros. Alianci nie zawodzą i robią, co mogą, aby pomóc swoim partyzantom – dywersantom. Prężą swoje, wytatuowane sierpem i młotem, muskuły, grożą, nasyłają na „faszyzującą się Polskę” kolejne komisje i telewizyjne ekipy. Dziennikarze, żywieni z ręki neokomunistów, z narażeniem życia filmują wywody pani Thun i jej podobnych wykwitów intelektu. Całą swoją ciężką pracą służą nowej ojczyźnie światowej wolności – Związkowi Socjalistycznych Republik Europejskich...

To nie jest koszmarny sen – to rzeczywistość, która coraz mocniej nas osacza. Gdyby taka telewizja TVN działała w Niemczech i – tak jak w tej chwili – usiłowała oskarżyć niemieckie władze o propagowanie nazizmu, rychło wlepiono by jej taki domiar, że później mogłaby działać, jedynie korzystając z nagrywania telefonem Jakuba Sobieniowskiego (to taki zasłużony funkcjonariusz postkomunistycznej telewizji TVN), bo całą resztę skonfiskowałby jej komornik na konto wyroków za zniesławianie państwa, jego władz i całego narodu.

Jeśli zatem – nawet na przykładzie swobody działania TVN – porównamy wolność słowa w Polsce i w Niemczech... to właściwie nie ma takiego porównania. Jednak to właśnie korzystająca z absolutnej wolności słowa postkomunistyczna telewizja oskarża dzisiejszą Polskę o „coraz mocniejsze tendencje faszyzacyjne”.

Reklama

Mniejsza zresztą z tym, że tefauenowcy bełkoczą, mieszając dowolnie ze sobą pojęcia „faszyzmu” i „nazizmu” i używając ich jako pałek na środowiska, które programowo od obu zjawisk są jak najbardziej odległe. Istotne jest w tym wszystkim inne zjawisko: oto złodziej krzyczy – łapaj złodzieja! Jeśli bowiem środowisku TVN (o wyraźnie postkomuszych korzeniach) bliskie są idee propagowane ongiś przez Bronisława Geremka, a więc projekty swoistego totalitaryzmu opartego na rządach tzw. elity, w którym system awansu do „elity” władzy zależy jedynie od subiektywnego mechanizmu kooptacji, to czy można wyobrazić sobie poglądy bardziej pokrewne totalitarnej ideologii Hitlera, Lenina czy Stalina niż właśnie takie?

W Polsce ciągle znajduje się wielu obrońców publicznego gloryfikowania czerwonego sztandaru, symboli sierpa i młota czy też czczenia podobizn oberkata i sadysty Ernesto Che Guevary. Takich przestępców (jest to bowiem w naszym systemie prawnym penalizowane podobnie jak modlitwy do podobizn Hitlera i Mussoliniego) natychmiast biorą w obronę TVN i „Gazeta Wyborcza”, media te i ich kierownictwo wyznają bowiem zasadę, że komunizm nie jest równoznaczny z faszyzmem i nazizmem, bo komunizm wyznawali nasi ojcowie i nasze matki, a czasem i my sami. Dlatego właśnie te neomarksistowskie media tak ochoczo (i kłamliwie) przypisują cechy faszystowskie środowiskom narodowym i konserwatywnym. Niektórzy dziennikarze tych mediów zagalopowują się tak daleko, że węszą faszystowskie inspiracje także w polskim Kościele, a szczególnie w mediach zorganizowanych przez o. Tadeusza Rydzyka.

Trwa ogromna akcja manipulacyjna mająca przerzucić emblematyzujące terminy „faszyzm” i „nazizm” na środowiska prawicowe i patriotyczne. Cel jest oczywiście jasny: doprowadzić do tego, aby argumenty we wszelkich dyskusjach zastępowały właśnie takie hasła. Lewicowcy, nie mając argumentów do dyskusji ze środowiskami patriotycznymi i niepodległościowymi, tworzą sytuację szantażu – nie zgadzasz się z nami, to znaczy, że jesteś faszystą!

Reklama

Jednocześnie te same środowiska ochoczo „piorą” Niemcy z win za koszmarne zbrodnie popełnione przez nich w czasie drugiej wojny światowej. Odpowiedzialność za nie przerzucana jest na narody, które były ofiarami niemieckiej agresji, a które dziś nie mają tak wielkich środków finansowych, aby kupić sobie takie propagandowe „pranie” przeszłości jak Niemcy.

Zresztą Polska nie ma się czego „wypierać”. Na nic zdały się wysiłki Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i Jana Tomasza Grossa, aby uświnić nasz naród odpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie. Nic nie zmieni faktu, że Polacy nigdy – w sposób zorganizowany – nie kolaborowali z niemieckimi nazistami, tak jak czynili to Francuzi, Norwegowie, Belgowie... i wiele innych nacji.

Polacy nigdy też tak gremialnie nie popierali totalitarnego narodowego socjalizmu jak społeczeństwo niemieckie i tylko siłą zostali przymuszeni do ponadpięćdziesięcioletniego zniewolenia totalitaryzmem komunistycznym. Tego nie zmienią żadne sztuczki TVN i jej podobnych mediów. Swoją drogą ciekawa byłaby odpowiedź na pytanie: Jaką to definicję patriotyzmu wyznają dziennikarze TVN? A może patriotyzm właśnie jest dla nich synonimem „nazizmu”, „faszyzmu” i totalitaryzmu w ogóle.

Pamiętam, jak kiedyś chciałem zrobić film na temat gospodarczych powiązań dawnych Wojskowych Służb Informacyjnych, i wtedy wezwał mnie na rozmowę jeden z ówczesnych dyrektorów TVN – niejaki Jarosław Potasz. W tej rozmowie bez ogródek dał mi do zrozumienia, abym poszukał sobie innych tematów albo przestał robić filmy dla TVN. Wówczas dokładnie zrozumiałem, jakie są źródła inspiracji tej telewizji. Było to jeszcze przed katastrofą smoleńską i nie wszystkie maski zdążyły opaść.

Dziś całe polskie społeczeństwo – za pomocą mediów finansowanych przez Niemców i mediów o postkomunistycznym rodowodzie – usiłuje się zastraszyć i zaszantażować bezczelnie (i bez żadnych podstaw) miotanymi oskarżeniami o „faszyzm”, „totalitaryzm”. W ten sposób media mainstreamowe usiłują stłumić swobodny dyskurs publiczny i doprowadzić do stworzenia atmosfery, jaka panuje już w Niemczech i we Francji, gdzie wolność słowa nie dotyczy tych, których lewicowcy uznają za „przeciwników”.

Idiotyczne wygłupy grupki nieodpowiedzialnych i zwyczajnie głupich ludzi z Wodzisławia stały się pretekstem do wzniecenia ogólnokrajowej histerii na temat rzekomego zagrożenia faszyzacją życia publicznego w Polsce. Tymczasem za naszą zachodnią granicą regularnie odbywają się marsze zajadłych nazistów, którzy z nielicznymi polskimi idiotami spod znaku swastyki mają tyle wspólnego, ile obozy koncentracyjne z bohaterami serialu „’Allo ’Allo!”. To w Niemczech często dochodzi do nazistowskich ekscesów, działa regularna partia o charakterze nazistowskim – NPD i to właśnie z tej partii wywodzi się eurodeputowany Udo Voigt. To są twarde fakty, tymczasem polska telewizja komercyjna rozpętuje antyfaszystowską histerię w Polsce, w kraju, który najbardziej ucierpiał z rąk niemieckich nazistów.

Po co TVN inicjuje tak mocną akcję? Być może jej termin nie jest przypadkowy, przypada bowiem na zmianę gabinetu rządowego i premiera. Zmiany te miały otworzyć polskie władze na rzeczowy dialog ze Stanami Zjednoczonymi i instytucjami Unii Europejskiej. Bezprzedmiotowa propaganda rycząca o „polskim faszyzmie” na pewno uderzy w te plany.

Nasuwa się jednak pytanie: Czy w przypadku akcji TVN mamy do czynienia z normalnym działaniem mediów, czy też budowaniem szantażu wobec demokratycznie wyłonionych władz Polski? W tym drugim przypadku byłoby to już działanie antypaństwowe, ze wszelkimi konsekwencjami takiej kwalifikacji.

2018-01-31 10:17

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Św. Wawrzyniec

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 32/2004

[ TEMATY ]

święty

św. Wawrzyniec

TD

Św. Wawrzyniec, patron kościoła w Górnie

10 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Wawrzyńca, męczennika. Kościół pod wezwaniem tego świętego znajduje się w Brzostowie, dawnej wsi - dziś spokojnej, peryferyjnej dzielnicy Głogowa. Geneza tej świątyni sięga XIV w., choć jej obecny budynek pochodzi z początków XVI stulecia. O patronie tej świątyni przetrwało niewiele informacji, ale te które dotarły z zamierzchłej przeszłości, jednoznacznie wskazują, że był on osobą w pełni zasługującą na miano ucznia Pana Jezusa, a jego wierność Kościołowi budzi podziw i szacunek do dziś...

Aby przybliżyć sylwetkę św. Wawrzyńca, musimy cofnąć się aż do III wieku. A dokładnie do roku 257, kiedy to papież Sykstus II udzielił mu święceń diakonatu. Ten rok okazał się jednak szczególnie dramatyczny dla ówczesnych chrześcijan, cesarz Walerian wydał bowiem (ze względów polityczno-ekonomicznych) edykt ograniczający wolność religijną chrześcijan, w zasadzie redukując ją tylko do prywatności. Rozpoczęły się prześladowania, zaczęto konfiskować mienie i więzić wiernych. W tym trudnym czasie Wawrzyniec, choć jeszcze młodzieniec, pełnił odpowiedzialną funkcję pierwszego diakona i skarbnika wspólnoty (związane było to m.in. z troską o biednych).

Pierwsza fala prześladowań nie zadowoliła cesarza, w następnym roku wydał kolejny, jeszcze bardziej restrykcyjny i tragiczny w skutkach edykt, który ustanawiał karę śmierci za odmowę oddania czci bogom Rzymu. Wielką daninę krwi złożyli ówcześni chrześcijanie na czele ze swymi biskupami. W sierpniu, jako pierwszego, w stolicy cesarstwa zamordowano Sykstusa II.
Po zgonie papieża kolejną ofiarą stał się diakon Wawrzyniec. Rzymianie zażądali od niego wydania pieniędzy gminy, próbując wydobyć informacje za pomocą tortur - przypalano go i znęcano się na nim, na żelaznej kracie. Mimo straszliwych męczarni, zmarł pozostając wierny Kościołowi i nie ulegając oprawcom.
O. Hugo Hoever SOCist, w swoim Żywocie Świętych Pańskich odnotował: „Przed swą męczeńską śmiercią św. Sykstus polecił mu rozdzielić skarby Kościoła wśród biednych. Św. Wawrzyniec postąpił zgodnie z tym poleceniem, dając nawet naczynia kościelne, by powiększyć sumę, którą dysponował. (...) Prefekt Rzymu rozkazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby Kościoła. Święty obiecał pokazać mu je. Nazajutrz zamiast przynieść złoto i srebro, przyprowadził biednych”.

CZYTAJ DALEJ

Ostatni dzień na Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej

2020-08-11 00:16

Michalina Stopka

40. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę dobiegła końca. Ostatniego dnia pątniczego szlaki w “Sztafetę Maryi” włączyła się grupa 6 - Brzeg, Brzeg Dolny, Wołów oraz grupa 7 - Strzelin, Kąty Wrocławskie, Wrocław - Nowy Dwór.

Pielgrzymi musieli wcześnie rano wyjechać ze swoich domów, aby na 6:30 stawić się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Blachowni. Tam po otrzymaniu błogosławieństwa od ks. bpa Jacka Kicińskiego wyruszyli na pielgrzymkowy szlak.

Pierwszy etap prowadził do Częstochowy - Gnaszyna:

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Drugi etap z Częstochowy Gnaszyna do Częstochowy Kawodrza:

Trzeci etap prowadził na Jasną Górę:

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

I pielgrzymi na Jasnej Górze:

GALERIA ZDJĘĆ nr 3

Pozdrowienia od "Orzecha".

Po Mszy św. w sali o. Kordeckiego odbyło się dziękczynienie za 40 lat pielgrzymowania z Wrocławia. Prowadził je o. Krzysztof Piskorz oraz zespół N.O.E,

GALERIA ZDJĘĆ 4

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję