Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Odsłonięcie Skweru ks. Paula Sawatzke w Jesionowie

Niedziela szczecińsko-kamieńska 12/2018, str. III

[ TEMATY ]

skwer

Anna Garzyńska

Tablica upamiętniająca postać niezwykłego kapłana stoi przed budynkiem miejscowej plebanii, na skwerze, który od lutego tego roku nosi imię ks. Paula Sawatzke

A kim ty jesteś, człowieku, że mocne są twe słowa, że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga” – to słowa mówiące o wielkiej godności kapłańskiej. A kim ty jesteś, kapłanie? Kim ty jesteś – ks. Paulu Sawatzke? Jesteś męczennikiem za wiarę, jeszcze nieogłoszonym przez Kościół, może w przyszłości, co daj, Boże, ale w naszych sercach i w naszej świadomości. Jesteś dobrym pasterzem, który tak jak Chrystus oddał życie za swoje owce. Jesteś pasterzem wiernym i cierpiącym, broniącym godności człowieka. Jesteś wzorem służby Bogu i bliźniemu. Jesteś wzorem znoszenia cierpienia i wierności Bogu do końca naszych dni.

Ofiara

Ks. Paul Sawatzke – niemiecki ksiądz katolicki. Pierwszy proboszcz parafii Jesionowo w latach 1935-45. W lutym 1945 r. zginął śmiercią męczeńską w Jesionowie, zastrzelony przez żołnierzy Armii Czerwonej, gdy bronił godności kobiet i dzieci. Według danych historycznych i świadectwa pewnej kobiety, która również była na pogrzebie księdza, został on pochowany w czerwonym płaszczu, na dowód, na wzór zakrwawionego Martyra – świadka-męczennika. Ta wielka postać nie może być zapomniana.

Pamięć

Dokładnie w 73. rocznicę męczeńskiej śmierci tego wielkiego kapłana – 24 lutego 2018 r. – w Jesionowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy i poświęcenia Skweru ks. Paula Sawatzke, znajdującego się na dziedzińcu plebanii. Uroczystość ta rozpoczęła się od modlitwy „Anioł Pański” i złożenia kwiatów na grobie ks. Paula Sawatzke, znajdującego się na cmentarzu w Jesionowie, z udziałem władz samorządowych, zaproszonych gości oraz miejscowych strażaków i parafian. Następnie w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Adam Polanowski, proboszcz miejscowej parafii. Kazanie wygłosił ks. kan. Waldemar Szczurowski, który przez 25 lat piastował urząd proboszcza parafii Jesionowo. Powiedział m.in.: – Wierność Bogu jest wciąż wyborem. Kapłaństwo jest wyborem.

Reklama

Ks. Paul mógł wyjechać, nawet po ludzku sądząc – powinien chronić swoje życie. Mógł je zachować, nie stając w obronie godności kobiety i matki. Został na pewną śmierć. To konsekwencja jego wiary i kapłaństwa. To pójście za Jezusem – gdyż „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – jak mówi Pan Jezus. To wciąż nauczyciel ciągłych wyborów na drogach naszego życia. Wyborów pójścia za Jezusem – do końca”.

Mszę św. koncelebrował także ks. Mirosław Staroszczyk – proboszcz parafii Batowo. Po Mszy św. przemówił Franz von der Heide, jedyny żyjący świadek życia i posługi kapłańskiej ks. Paula Sawatzke. Powiedział, że kapłan-męczennik udzielił mu sakramentu chrztu i przygotował do Pierwszej Komunii św. Sakramenty te przyjął w kościele parafialnym w Jesionowie. Franz von der Heide zawsze ze wzruszeniem przybywa do Jesionowa, miejsca swojego urodzenia i chrztu. W okresie biedy przywoził dary do parafii Jesionowo razem z Helmutem Nihaus, który również był obecny na tej uroczystości. Zawsze czynił to w pokorze, żeby nikogo nie urazić. Dla niego i kobiet, które w Oldenburgu dały świadectwo męczeństwa ks. Paula, jest on męczennikiem za wiarę. Następnie przemówił wójt gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk, który wyraził radość z obecności w tym niezwykłym wydarzeniu i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca pamięci.

Kulminacyjnym punktem tej uroczystości było odsłonięcie tablicy i poświęcenie Skweru ks. Paula Sawatzke. Odsłonięcia dokonał Franz von der Heide z władzami gminnymi i sołeckimi oraz miejscowym proboszczem. Poświęcenia dokonał ks. Waldemar Szczurowski. Następnie Władysława Cenarska – sołtys sołectwa Jesionowo i ks. Adam Polanowski – obecny proboszcz, podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca pamięci i uczestnikom uroczystości. Brała w niej również udział przedstawicielka starostwa powiatowego w Pyrzycach Ewa Gąsiorowska-Nawój, która w imieniu Zarządu przekazała parafii list gratulacyjny. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie przez zdjęcia ofiarowane przez mieszkańców wspominano historię Jesionowa.

Wdzięczność

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, bez pomocy których ta uroczystość byłaby niemożliwa. Dziękuję ks. kan. Waldemarowi Szczurowskiemu, proboszczowi parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy, dziękuję Mieczysławowi Mularczykowi – wójtowi gminy Przelewice z pracownikami Urzędu, Zbigniewowi Kupisz – zastępcy wójta gminy Przelewice, Marianowi Świderskiemu – przewodniczącemu Rady Gminy Przelewice z wszystkimi Radnymi za jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie uhonorowania ks. Paula Sawatzke, w tym radnemu Grzegorzowi Paplickiemu. Dziękuję sołtys Jesionowa Władysławie Cenarskiej z Radą Sołecką, Radzie Parafialnej, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie Waldemarowi Wiśniewskiemu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jesionowie Iwonie Krakowskiej, paniom za przygotowanie posiłku. Dziękuję Elżbiecie Kowalskiej, tłumacz języka niemieckiego, Zbigniewowi Gołaszewskiemu, Grzegorzowi Meisinger, Beacie Osińskiej, Bartoszowi Bogusz, parafianom, którzy podpisali się pod pismem do Rady Gminy Przelewice w sprawie uhonorowania tego wielkiego kapłana, wszystkim, którzy włożyli przysłowiową cegiełkę oraz wszystkim uczestnikom tego wydarzenia.

Niech nasze życie chrześcijańskie, oparte na wierności Bogu do końca naszych dni, czego przykład dał kapłan-męczennik Paul Sawatzke, będzie pięknym poematem dla Boga. Niech w każdej chwili życia towarzyszy nam świadomość podążania za naszym Bogiem i Panem w myślach, słowach i uczynkach „stale wzwyż”.

2018-03-21 09:42

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ślad serca

Niedziela lubelska 22/2018, str. IV

[ TEMATY ]

skwer

Ewa Kamińska

Odsłonięcie obelisku dedykowanego pierwszemu proboszczowi

W przededniu 3. rocznicy odejścia do Pana pierwszego proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie pełne zieleni wzgórze w centrum osiedla Niepodległości, znajdujące się na terenie parafii, otrzymało nazwę: skwer im. ks. prał. Stanisława Roga. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż właśnie temu miejscu ks. Stanisław nadał charakter modlitewny przez wzniesienie w 2008 r. kapliczki z figurą Matki Bożej z Lourdes.

Szczęście do duszpasterzy

Wśród licznie przybyłych parafian i gości obecni byli: abp Stanisław Budzik, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, przedstawiciele Rady Miasta, rad dzielnic Kalinowszczyzna i Ponikwoda, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor” oraz Rady Osiedla, placówek oświatowych, księża z dekanatu Lublin-Wschód, kapłani z rocznika święceń ks. Roga, przyjaciele i rodzina śp. ks. Stanisława Roga. – Są ludzie, którzy pozostawiają po sobie coś więcej niż tylko ślad życia. Zostawiają ślad serca – powiedział ks. Marek Urban, proboszcz parafii św. Antoniego, podkreślając, że pragnienie upamiętnienia ks. Stanisława zrodziło się oddolnie, wśród tych, którzy noszą w sobie ogromne poczucie wdzięczności za jego osobę i działanie. Podziękował wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę, zwłaszcza za wielkie wsparcie RSM „Motor”, a Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej za pozytywne odniesienie się do tej inicjatywy. – Pragniemy, by tutaj, gdzie krzyżują się drogi codziennego życia: do szkoły, przedszkola, pracy i do kościoła, na spacer czy odwiedziny, gdzie można usiąść na ławce, wyciągnąć różaniec, następne pokolenia, przypominając sobie o ks. Stanisławie, odkrywały, że wszystko można czynić jak on, ze skromnością, wrażliwością i miłością, zauważając innych – powiedział ks. Urban.

Krzysztof Żuk podkreślił, że Lublin ma szczęście do wielkich duszpasterzy, a jednym z nich był ks. prał. Stanisław Róg. – Ks. Stanisław wspaniale tworzył i umacniał wspólnotę. Dzięki jego wsparciu zrodziło się w dzielnicy wiele inicjatyw ważnych dla dzielnicy i miasta – przypomniał. Prezydent przekazał parafii pw. św. Antoniego Padewskiego Medal 700-lecia Miasta Lublina w uznaniu za wszelkie podejmowane z potrzeby serca inicjatywy. Medal i podziękowanie za kontynuowanie działań ks. Stanisława Roga otrzymał proboszcz ks. Marek Urban.

Umocnienie w wierze

Podczas spotkania abp Stanisław Budzik wspomniał, że już na początku swojej posługi Lublinie, kiedy przybył w 2011 r., spotkał ks. Stanisława Roga. Słyszał wiele pochlebnych o nim opinii; że jest kapłanem świętym, charyzmatycznym, mądrym, roztropnym, jednym z najcenniejszych w archidiecezji. Liczne z nim spotkania utwierdzały go w tym przekonaniu. Podkreślił, że wizyty w szpitalu podczas choroby ks. Stanisława stanowiły dla niego wielką lekcję przeżywania choroby i pogodzenia się z tą sytuacją. – Nie popadał w panikę. Mówił, jak Jan XXIII, że jest spakowany i gotów na ostatnią chwilę – przypomniał. Pasterz wspomniał o wspólnej Mszy św. w dniu imienin, na 3 dni przed jego śmiercią. Mówiąc o pogrzebie ks. Roga, zauważył, że przez lata kapłaństwa nie widział tak niezwykłej manifestacji wiary, przywiązania do Kościoła, wdzięczności dla kapłana. – Niech pamięć o ks. Stanisławie w tym pięknym, niezwykłym miejscu, będzie dla wszystkich umocnieniem na drodze wiary, budowania wspólnoty i świadomości, że wszyscy jesteśmy powołani, abyśmy wrócili do domu Ojca – powiedział przed poświęceniem głazu upamiętniającego pierwszego proboszcza parafii i budowniczego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego.

Ksiądz Arcybiskup poświęcił kamień dedykowany ks. Rogowi. Został on uroczyście odsłonięty przez Metropolitę Lubelskiego, ks. Urbana, prezydenta Żuka i prezesa Zarządu RSM „Motor” Janusza Szaconia. Uświetnieniem tego niezwykłego wydarzenia był śpiew parafialnego chóru Cecyliańskiego pod dyrekcją Małgorzaty Świecy.

CZYTAJ DALEJ

Czy kobiety w ciąży muszą w Środę Popielcową i Wielki Piątek zachowywać post ścisły?

[ TEMATY ]

post

bp Adam Bałabuch

tasha/pixabay.com

Czy kobiety w ciąży muszą w Środę Popielcową i Wielki Piątek zachowywać post ścisły? Czy stan błogosławiony, w którym kobieta powinna szczególnie dbać o siebie i swoje dziecko, zwalnia ją z tego obowiązku? - Matka sama musi podjąć decyzję o przestrzeganiu postu ścisłego - tłumaczy KAI bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

Zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego jak i inne przepisy Episkopatu Polski nie wyjaśniają jednoznacznie kwestii dyspensy od postu ścisłego dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zdania duchownych na ten temat bywają podzielone. Niektórzy tłumaczą, że "ciąża to nie choroba", tylko stan błogosławiony, dlatego należy pościć, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Inni podkreślają, że z postu zwolnione są osoby poniżej 14 roku życia, a więc i nienarodzone dzieci, którym pożywienia dostarczają matki.

W rozmowie z KAI bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznaczył, że wszelkie kościelne przepisy nie mają na celu tego by człowieka zniewolić, ale by mu służyć.

- Na zdrowy rozsądek matka musi sama podjąć decyzję o przestrzeganiu postu ścisłego - zaznaczył biskup, dodając, że można zrezygnować z postu ścisłego, ale zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych lub wymyślić inną formę umartwienia.

Zdaniem biskupa najlepiej w tej sprawie poradzić się lekarza, ale jeśli mimo braku specjalnych zaleceń ginekologa, poszcząca kobieta po prostu źle się czuje, z czystym sumieniem może normalnie spożywać posiłki. - Każdy stan związany z życiem lub zdrowiem matki podlega innym przepisom. Kiedy post wpływa negatywnie na samopoczucie kobiety można z niego zrezygnować. Zdrowie matki i dziecka jest najważniejsze - zaznaczył przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu w Polsce wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość. Natomiast wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W Polsce post ścisły oznacza spożycie w ciągu dnia trzech posiłków w tym tylko jednego do syta.

Zasady postu w Polsce określa Kodeks prawa kanonicznego, jednak Konferencje Episkopatu Polski i ordynariusze mają prawo przez własne zarządzenia określać szczegóły zachowania postu.

CZYTAJ DALEJ

Ekologia po katolicku

2020-02-25 16:46

[ TEMATY ]

Caritas

ekologia

Laudato si'

Michał Janik/Niedziela TV

Przybliżenie młodzieży idei encykliki papieża Franciszka „Laudato si’”– to główny cel ekowarsztatów, w których w dniach 24-25 lutego w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie k. Częstochowy uczestniczyło 220 uczniów ze Szkolnych Kół Caritas z archidiecezji częstochowskiej.

Częstochowska Caritas zaprosiła do współpracy dyrektora regionalnego Lasów Państwowych w Katowicach Arkadiusza Wojciechowskiego, zastępcę prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego oraz leśników z nadleśnictw: Herby, Koszęcin, Złoty Potok i Gidle. Goście prowadzili dla dzieci i młodzieży prelekcje oraz zajęcia praktyczne.

Zobacz zdjęcia: Ekologia po katolicku

– Pokazujemy młodym ludziom, na czym polega nawrócenie ekologiczne. Chcemy, by specjaliści przekazali im wiedzę nie tylko o lesie, ale również o Ziemi i przyrodzie. W naszej akcyjności nie chcemy oczywiście zagubić najważniejszego, Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby służyć, dlatego pamiętamy oczywiście o wspólnej modlitwie. Chcemy uczyć naszych wolontariuszy bezinteresownej służby i uwrażliwić na dobro naszej matki, którą jest ziemia, aby kolejne pokolenia mogły żyć w czystym świecie – powiedział „Niedzieli” ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

– Najważniejsze, że te dzieciaki chcą słuchać i uczyć się. Mam nadzieję, że w przyszłości będą respektować piękno przyrody – przyznał Adam Chudzik, nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin. – Dzisiaj kładziemy nacisk na integrację i wspólną zabawę przy malowaniu roślin i zwierząt. Takie grupowe zajęcia prowadzi się również na studiach ekonomicznych i na początku studiów menedżerskich, żeby nauczyć pracy w zespole, komunikowania się i współpracy – opisywał zajęcia nadleśniczy.

Jarosław Mielczarek z Nadleśnictwa Koszęcin dodał, że takie zajęcia to bardzo dobre źródło inspiracji dla młodzieży. – Młodzi mają świetne pomysły. Liczymy na ich inwencję. Mam nadzieję, że za kilka lat będziemy zbierać jej dobre owoce. Zapytany o ogólny stan polskich lasów, Jarosław Mielczarek odpowiedział: – Sytuacja jest bardzo dobra. My nie wymyślamy przyrody, ale się od niej uczymy. Jesteśmy zawsze krok za nią. Przypatrujemy się jej – podkreślił.

Animatorem krajowym wspólnoty Laudato si’ Caritas Polska jest franciszkanin br. Kordian Szwarc. – Encyklika „Laudato si’” rozpoczyna się słowami św. Franciszka: „Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię”. To ten święty w XIII wieku mówi o siostrze Księżycu, bracie Słońcu, bracie kamieniu czy bracie ogniu. Tak nazywa wszystkie rzeczy stworzone, ponieważ uważa, że spełniają cel wyznaczony im przez Boga, Stworzyciela Ziemi. Święty Franciszek uważa, że te rzeczy samym faktem istnienia wychwalają wielkość i piękno Stwórcy – powiedział podczas prelekcji.

We współpracy z br. Szwarcem warsztaty dla młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas prowadzi również Emilia Ślimko, odpowiedzialna za merytoryczną część projektu poświęconą problematyce wyzwań ekologicznych. Przygotowuje też projekty lokalne, które umożliwiają realizowanie różnych działań proekologicznych. – Przesłanie projektu jest proste: każdy z nas jest wezwany do działania, do troski o stworzenie. Skupiamy się szczególnie na nauczaniu ostatnich papieży dotyczącym ekologii, w tym na encyklice „Laudato si’”, która przedstawia, czym ekologia integralna może być w praktyce. Pokazujemy młodzieży, że zaangażowanie w działanie ekologiczne w najbliższym otoczeniu jest niezbędne. To część naszego chrześcijańskiego bycia w świecie – wyjaśniła Emilia Ślimko.

Marta Cierpiał z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaznaczyła, że celem warsztatów jest nauka mądrego wprowadzania ekologii w życie. – Mądra ekologia polega na tym, abyśmy nie kupowali tak wiele i szanowali to, co mamy. Zakup produktów z etykietką „eko”, ale w tak dużej ilości jak dotychczas, nie jest odpowiednim postępowaniem. Przekonujemy, że warto się dzielić i angażować w pomoc innym, bo to jest również działanie ekologiczne – podsumowała.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z warsztatów na tv.niedziela.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję