Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Odsłonięcie Skweru ks. Paula Sawatzke w Jesionowie

2018-03-21 09:42

Niedziela szczecińsko-kamieńska 12/2018, str. III

[ TEMATY ]

skwer

Anna Garzyńska

Tablica upamiętniająca postać niezwykłego kapłana stoi przed budynkiem miejscowej plebanii, na skwerze, który od lutego tego roku nosi imię ks. Paula Sawatzke

A kim ty jesteś, człowieku, że mocne są twe słowa, że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga” – to słowa mówiące o wielkiej godności kapłańskiej. A kim ty jesteś, kapłanie? Kim ty jesteś – ks. Paulu Sawatzke? Jesteś męczennikiem za wiarę, jeszcze nieogłoszonym przez Kościół, może w przyszłości, co daj, Boże, ale w naszych sercach i w naszej świadomości. Jesteś dobrym pasterzem, który tak jak Chrystus oddał życie za swoje owce. Jesteś pasterzem wiernym i cierpiącym, broniącym godności człowieka. Jesteś wzorem służby Bogu i bliźniemu. Jesteś wzorem znoszenia cierpienia i wierności Bogu do końca naszych dni.

Ofiara

Ks. Paul Sawatzke – niemiecki ksiądz katolicki. Pierwszy proboszcz parafii Jesionowo w latach 1935-45. W lutym 1945 r. zginął śmiercią męczeńską w Jesionowie, zastrzelony przez żołnierzy Armii Czerwonej, gdy bronił godności kobiet i dzieci. Według danych historycznych i świadectwa pewnej kobiety, która również była na pogrzebie księdza, został on pochowany w czerwonym płaszczu, na dowód, na wzór zakrwawionego Martyra – świadka-męczennika. Ta wielka postać nie może być zapomniana.

Pamięć

Dokładnie w 73. rocznicę męczeńskiej śmierci tego wielkiego kapłana – 24 lutego 2018 r. – w Jesionowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy i poświęcenia Skweru ks. Paula Sawatzke, znajdującego się na dziedzińcu plebanii. Uroczystość ta rozpoczęła się od modlitwy „Anioł Pański” i złożenia kwiatów na grobie ks. Paula Sawatzke, znajdującego się na cmentarzu w Jesionowie, z udziałem władz samorządowych, zaproszonych gości oraz miejscowych strażaków i parafian. Następnie w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Adam Polanowski, proboszcz miejscowej parafii. Kazanie wygłosił ks. kan. Waldemar Szczurowski, który przez 25 lat piastował urząd proboszcza parafii Jesionowo. Powiedział m.in.: – Wierność Bogu jest wciąż wyborem. Kapłaństwo jest wyborem.

Reklama

Ks. Paul mógł wyjechać, nawet po ludzku sądząc – powinien chronić swoje życie. Mógł je zachować, nie stając w obronie godności kobiety i matki. Został na pewną śmierć. To konsekwencja jego wiary i kapłaństwa. To pójście za Jezusem – gdyż „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – jak mówi Pan Jezus. To wciąż nauczyciel ciągłych wyborów na drogach naszego życia. Wyborów pójścia za Jezusem – do końca”.

Mszę św. koncelebrował także ks. Mirosław Staroszczyk – proboszcz parafii Batowo. Po Mszy św. przemówił Franz von der Heide, jedyny żyjący świadek życia i posługi kapłańskiej ks. Paula Sawatzke. Powiedział, że kapłan-męczennik udzielił mu sakramentu chrztu i przygotował do Pierwszej Komunii św. Sakramenty te przyjął w kościele parafialnym w Jesionowie. Franz von der Heide zawsze ze wzruszeniem przybywa do Jesionowa, miejsca swojego urodzenia i chrztu. W okresie biedy przywoził dary do parafii Jesionowo razem z Helmutem Nihaus, który również był obecny na tej uroczystości. Zawsze czynił to w pokorze, żeby nikogo nie urazić. Dla niego i kobiet, które w Oldenburgu dały świadectwo męczeństwa ks. Paula, jest on męczennikiem za wiarę. Następnie przemówił wójt gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk, który wyraził radość z obecności w tym niezwykłym wydarzeniu i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca pamięci.

Kulminacyjnym punktem tej uroczystości było odsłonięcie tablicy i poświęcenie Skweru ks. Paula Sawatzke. Odsłonięcia dokonał Franz von der Heide z władzami gminnymi i sołeckimi oraz miejscowym proboszczem. Poświęcenia dokonał ks. Waldemar Szczurowski. Następnie Władysława Cenarska – sołtys sołectwa Jesionowo i ks. Adam Polanowski – obecny proboszcz, podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca pamięci i uczestnikom uroczystości. Brała w niej również udział przedstawicielka starostwa powiatowego w Pyrzycach Ewa Gąsiorowska-Nawój, która w imieniu Zarządu przekazała parafii list gratulacyjny. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie przez zdjęcia ofiarowane przez mieszkańców wspominano historię Jesionowa.

Wdzięczność

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, bez pomocy których ta uroczystość byłaby niemożliwa. Dziękuję ks. kan. Waldemarowi Szczurowskiemu, proboszczowi parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy, dziękuję Mieczysławowi Mularczykowi – wójtowi gminy Przelewice z pracownikami Urzędu, Zbigniewowi Kupisz – zastępcy wójta gminy Przelewice, Marianowi Świderskiemu – przewodniczącemu Rady Gminy Przelewice z wszystkimi Radnymi za jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie uhonorowania ks. Paula Sawatzke, w tym radnemu Grzegorzowi Paplickiemu. Dziękuję sołtys Jesionowa Władysławie Cenarskiej z Radą Sołecką, Radzie Parafialnej, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie Waldemarowi Wiśniewskiemu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jesionowie Iwonie Krakowskiej, paniom za przygotowanie posiłku. Dziękuję Elżbiecie Kowalskiej, tłumacz języka niemieckiego, Zbigniewowi Gołaszewskiemu, Grzegorzowi Meisinger, Beacie Osińskiej, Bartoszowi Bogusz, parafianom, którzy podpisali się pod pismem do Rady Gminy Przelewice w sprawie uhonorowania tego wielkiego kapłana, wszystkim, którzy włożyli przysłowiową cegiełkę oraz wszystkim uczestnikom tego wydarzenia.

Niech nasze życie chrześcijańskie, oparte na wierności Bogu do końca naszych dni, czego przykład dał kapłan-męczennik Paul Sawatzke, będzie pięknym poematem dla Boga. Niech w każdej chwili życia towarzyszy nam świadomość podążania za naszym Bogiem i Panem w myślach, słowach i uczynkach „stale wzwyż”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ślad serca

2018-05-30 11:29

Niedziela lubelska 22/2018, str. IV

[ TEMATY ]

skwer

Ewa Kamińska

Odsłonięcie obelisku dedykowanego pierwszemu proboszczowi

W przededniu 3. rocznicy odejścia do Pana pierwszego proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie pełne zieleni wzgórze w centrum osiedla Niepodległości, znajdujące się na terenie parafii, otrzymało nazwę: skwer im. ks. prał. Stanisława Roga. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż właśnie temu miejscu ks. Stanisław nadał charakter modlitewny przez wzniesienie w 2008 r. kapliczki z figurą Matki Bożej z Lourdes.

Szczęście do duszpasterzy

Wśród licznie przybyłych parafian i gości obecni byli: abp Stanisław Budzik, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, przedstawiciele Rady Miasta, rad dzielnic Kalinowszczyzna i Ponikwoda, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor” oraz Rady Osiedla, placówek oświatowych, księża z dekanatu Lublin-Wschód, kapłani z rocznika święceń ks. Roga, przyjaciele i rodzina śp. ks. Stanisława Roga. – Są ludzie, którzy pozostawiają po sobie coś więcej niż tylko ślad życia. Zostawiają ślad serca – powiedział ks. Marek Urban, proboszcz parafii św. Antoniego, podkreślając, że pragnienie upamiętnienia ks. Stanisława zrodziło się oddolnie, wśród tych, którzy noszą w sobie ogromne poczucie wdzięczności za jego osobę i działanie. Podziękował wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę, zwłaszcza za wielkie wsparcie RSM „Motor”, a Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej za pozytywne odniesienie się do tej inicjatywy. – Pragniemy, by tutaj, gdzie krzyżują się drogi codziennego życia: do szkoły, przedszkola, pracy i do kościoła, na spacer czy odwiedziny, gdzie można usiąść na ławce, wyciągnąć różaniec, następne pokolenia, przypominając sobie o ks. Stanisławie, odkrywały, że wszystko można czynić jak on, ze skromnością, wrażliwością i miłością, zauważając innych – powiedział ks. Urban.

Krzysztof Żuk podkreślił, że Lublin ma szczęście do wielkich duszpasterzy, a jednym z nich był ks. prał. Stanisław Róg. – Ks. Stanisław wspaniale tworzył i umacniał wspólnotę. Dzięki jego wsparciu zrodziło się w dzielnicy wiele inicjatyw ważnych dla dzielnicy i miasta – przypomniał. Prezydent przekazał parafii pw. św. Antoniego Padewskiego Medal 700-lecia Miasta Lublina w uznaniu za wszelkie podejmowane z potrzeby serca inicjatywy. Medal i podziękowanie za kontynuowanie działań ks. Stanisława Roga otrzymał proboszcz ks. Marek Urban.

Umocnienie w wierze

Podczas spotkania abp Stanisław Budzik wspomniał, że już na początku swojej posługi Lublinie, kiedy przybył w 2011 r., spotkał ks. Stanisława Roga. Słyszał wiele pochlebnych o nim opinii; że jest kapłanem świętym, charyzmatycznym, mądrym, roztropnym, jednym z najcenniejszych w archidiecezji. Liczne z nim spotkania utwierdzały go w tym przekonaniu. Podkreślił, że wizyty w szpitalu podczas choroby ks. Stanisława stanowiły dla niego wielką lekcję przeżywania choroby i pogodzenia się z tą sytuacją. – Nie popadał w panikę. Mówił, jak Jan XXIII, że jest spakowany i gotów na ostatnią chwilę – przypomniał. Pasterz wspomniał o wspólnej Mszy św. w dniu imienin, na 3 dni przed jego śmiercią. Mówiąc o pogrzebie ks. Roga, zauważył, że przez lata kapłaństwa nie widział tak niezwykłej manifestacji wiary, przywiązania do Kościoła, wdzięczności dla kapłana. – Niech pamięć o ks. Stanisławie w tym pięknym, niezwykłym miejscu, będzie dla wszystkich umocnieniem na drodze wiary, budowania wspólnoty i świadomości, że wszyscy jesteśmy powołani, abyśmy wrócili do domu Ojca – powiedział przed poświęceniem głazu upamiętniającego pierwszego proboszcza parafii i budowniczego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego.

Ksiądz Arcybiskup poświęcił kamień dedykowany ks. Rogowi. Został on uroczyście odsłonięty przez Metropolitę Lubelskiego, ks. Urbana, prezydenta Żuka i prezesa Zarządu RSM „Motor” Janusza Szaconia. Uświetnieniem tego niezwykłego wydarzenia był śpiew parafialnego chóru Cecyliańskiego pod dyrekcją Małgorzaty Świecy.

CZYTAJ DALEJ

Kanada: władze Quebecu zapowiadają likwidację religii w szkołach

2020-01-15 21:10

[ TEMATY ]

prześladowania

BOŻENA SZTAJNER

Władze Quebecu - francuskojęzycznej prowincji Kanady - chcą wycofać ze szkół zajęcia z etyki i kultury religijnej. Zamiast tego dzieci będą uczęszczać na lekcje wychowania seksualnego, praworządności, demokracji, kultury i obywatelstwa cyfrowego.

Walka z religią w szkole to jedno z następstw nowego prawa o świeckości państwa. Za dwa lata kultura religijna ma zniknąć z podręczników. Zdaniem rządzących wspominanie o niej w szkole dyskryminuje ateistów.

Biskupi Quebecu wezwali władze do ponownego rozważenia tej decyzji. Podkreślili, że zajęcia te, które miały w istocie formę religioznawstwa, przyczyniały się do wzajemnego poznania i poszanowania mieszkańców regionu, chroniąc tym samym młodych przed wpływami radykalnych ideologii. Episkopat przypomniał ponadto, że to rodzice powinni mieć decydujące zdanie w sprawie wychowania swych dzieci.

CZYTAJ DALEJ

Oświęcim: 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau (zapowiedź)

2020-01-17 20:17

[ TEMATY ]

rocznica

Oświęcim

obóz koncentracyjny

Wikipedia/Bibi595

Brama wjazdowa do obozu Auschwitz-Birkenau

Modlitwy międzyreligijne i ekumeniczne na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau będą jednym z kulminacyjnych momentów obchodów 75. rocznicy jego wyzwolenia. W tegorocznych uroczystościach, 27 stycznia, udział weźmie ponad 200 byłych więźniów obozu Auschwitz oraz ocalałych z Holokaustu. Aby złożyć hołd ofiarom, przyjadą do Oświęcimia przedstawiciele kilkudziesięciu krajów – reprezentanci kilku europejskich monarchii, prezydenci i premierzy – a także duchowni różnych wyznań oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Specjalnym wysłannikiem Ojca Świętego będzie kard. Zenon Grocholewski – emerytowany prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Muzeum Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, podkreślił, że słów wypowiedzianych przez ocalałych z Holokaustu słuchać będzie cały świat. „Ta rocznica, ta pamięć, ten symbol, jakim jest wyzwolenie Auschwitz, ukazują jeden z najważniejszych fundamentów europejskiej i światowej powojenności. Dlatego nie dziwi mnie, że tak wielu decydentów doskonale rozumie, że trudno być w tym akurat dniu gdziekolwiek indziej” – przyznał i podkreślił, że w 75. rocznicę uczestnicy uroczystości chcą „stanąć we wspólnych szeregach z żyjącymi ocalałymi z Auschwitz”.

Wśród uczestników będzie delegacja byłych więźniów Auschwitz oraz ocalałych z Holokaustu ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Australii i kilku krajów europejskich. Jak poinformowało Muzeum, swoją obecność potwierdza coraz więcej polskich więźniów obozu. Potwierdzono dotychczas obecność 21 delegacji oficjalnych, w tym par królewskich z Hiszpanii i Holandii, Wielkiego Księcia Luksemburga, księżnej Wiktorii ze Szwecji i innych.

Uczestnicy uroczystości 27 stycznia zasiądą w namiocie, który wzniesiony zostanie nad historyczną bramą byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Za pośrednictwem mediów wydarzenie to będzie można oglądać na żywo na całym świecie.

Głos zabiorą m.in. byli więźniowie. Zabrzmi żydowski szofar, modlić się będą razem Żydzi i chrześcijanie kilku wyznań. Na koniec wyznaczone delegacje przejdą pod pomnik ofiar obozu i zapalą tu znicze.

W przededniu głównych uroczystości, 26 stycznia, w Centrum Dialogu i Modlitwy sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera. W modlitwie udział wezmą m.in. byli więźniowie Auschwitz-Birkenau.

Honorowy patronat nad obchodami 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz objął prezydent RP Andrzej Duda.

Niemiecki obóz zagłady wyzwolili żołnierze 100. Lwowskiej Dywizji Piechoty 60. Armii I Frontu Ukraińskiego. W barakach obozowych było wtedy ponad 7,5 tys. chorych i skrajnie wyczerpanych więźniów, w tym także dzieci. W walkach o oswobodzenie Auschwitz, Birkenau, podobozu Monowitz oraz Oświęcimia zginęło około 200 żołnierzy radzieckich.

W czasie funkcjonowania niemieckiego obozu w Auschwitz zamordowano około 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości.

Ze względu na znaczenie miejsca i wagę symbolu, jakim dla całego świata jest były obóz Auschwitz-Birkenau, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w listopadzie 2005 r. ustanowiło dzień 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu – Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję