Reklama

Europa

„Projekt” Bractwa Muzułmańskiego

Niedziela Ogólnopolska 35/2018, str. 12-14

[ TEMATY ]

Europa

Włodzimierz Rędzioch

Souad Sbai – badaczka islamu – demaskuje ekstremizm Bractwa Muzułmańskiego, ostrzega przed „politycznym islamem”. Czyni to wszystko z narażeniem życia – już wielokrotnie grożono jej śmiercią

Souad Sbai – badaczka islamu – demaskuje ekstremizm Bractwa Muzułmańskiego, ostrzega przed „politycznym islamem”.
Czyni to wszystko z narażeniem życia – już wielokrotnie grożono jej śmiercią

Niewielu zauważyło, że w tym roku, 19 maja, zmarł w USA brytyjski historyk Bernard Lewis – sławny orientalista, Żyd, jeden z największych znawców świata arabskiego i islamu. Lewis pierwszy użył określenia „zderzenie cywilizacji”, które następnie spopularyzował Samuel Huntington. W 1990 r. Lewis został zaproszony do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie Oksfordzkim na temat trzeciej islamskiej inwazji na Europę: „W pierwszej inwazji islam podbił Hiszpanię i południowe Włochy, ale został wyparty. Podczas drugiej inwazji islam podbił Anatolię, tereny obecnej Turcji, które były chrześcijańskie, aż po południowo-wschodnią Europę, dochodząc aż do Wiednia. To już trzecia próba islamizacji Europy. Ale ta trzecia odniesie większy sukces niż dwie poprzednie”. I Lewis wyjaśnił dlaczego: „Kapitał i praca odniosły sukces tam, gdzie zawiodły armie Maurów i Turków. W Niemczech są teraz dwa miliony Turków i innych muzułmanów, jeszcze większa jest liczba muzułmanów z północnej Afryki we Francji, a Pakistańczyków i ludzi z Bangladeszu w Wielkiej Brytanii”. Tak więc „po raz pierwszy od czasu wycofania się muzułmanów na południe od Cieśniny Gibraltarskiej w 1492 r. mamy do czynienia z masową i stałą obecnością islamską w Europie”. Ponadto są to społeczności „powiązane językiem, kulturą i religią”, a więc „obecność ich dzieci i wnuków będzie miała ogromne konsekwencje dla przyszłości Europy i samego islamu”.

Reklama

Niestety, głos Lewisa, tak jak inny „proroczy” głos – Oriany Fallaci, został zignorowany. Po upadku muru berlińskiego w świecie była w modzie teza Francisa Fukuyamy o „końcu historii”, według której proces rozwoju społecznego, politycznego i gospodarczego ludzkości osiągnie swój szczyt pod koniec XX wieku, wraz z triumfem liberalnej demokracji i globalizacji, bez żadnej widocznej alternatywy. Ale że podbój Zachodu nie jest wymysłem „wrogów islamu”, świadczy najlepiej niezwykle ważny dokument znaleziony w domu Youssufa Moustafy Nady, Egipcjanina mieszkającego w Szwajcarii, który jest uznawany za bankiera i „ministra spraw zagranicznych” Bractwa Muzułmańskiego. Analiza tego dokumentu jest punktem wyjścia niedawno opublikowanej we Włoszech książki pt. „Bractwo Muzułmańskie i podbój Zachodu”, z podtytułem: „Ze Stambułu do Doha, czerwona linia dżihadu”. Napisała ją Souad Sbai, Marokanka, od 1981 r. obywatelka włoska, absolwentka studiów z prawa islamskiego, badaczka islamu, dawna włoska parlamentarzystka walcząca z ekstremizmem muzułmańskim. Souad Sbai jest przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Marokańskich we Włoszech oraz Centrum Studiów „Averroe”, które prowadzi badania i szkolenia oraz zajmuje się rozpowszechnianiem informacji na temat kwestii o kluczowym znaczeniu, takich jak radykalizacja islamska i walka z terroryzmem. Jak mało kto zna i demaskuje ekstremizm Bractwa Muzułmańskiego, dlatego stała się osobą „niewygodną” i wielokrotnie grożono jej śmiercią. Nigdy jednak nie zamilkła i w dalszym ciągu ostrzega przed tzw. politycznym islamem, reprezentowanym przez Bractwo Muzułmańskie, którego prawdziwym celem jest podbój Zachodu i świata dla islamu. Pisze o tym szeroko w swojej najnowszej książce. Moją rozmowę z Souad Sbai zaczynam od podstawowego pytania dotyczącego tej organizacji.

Włodzimierz Rędzioch

Włodzimierz Rędzioch: – Pani najnowsza książka jest poświęcona Bractwu Muzułmańskiemu. Kim są ci, którzy chcieliby podbić Zachód dla islamu?

Souad Sbai: – Bractwo Muzułmańskie jest główną ponadnarodową organizacją islamistów, w której mają swoje ideologiczne korzenie Al-Kaida, ISIS i cała galaktyka ekstremizmu oraz współczesnego terroryzmu mającego charakter dżihadu. Organizacja założona została w latach 20. ubiegłego wieku w Egipcie przez Hassana al-Bannę i od początku jej głównym obszarem działania był Bliski Wschód, ale dziś rozległa sieć Bractwa Muzułmańskiego coraz bardziej obejmuje Zachód. Poprzez wypełnianie nakazów Al-Banny, a następnie Sayyida Qutba, również Egipcjanina, i poprzez długą i cierpliwą pracę „Ikhwan” (braci) udało się Bractwu Muzułmańskiemu przeniknąć tkankę religijną, społeczną, kulturalną, polityczną i gospodarczą świata arabskiego. Zyskało ono stopniowo w całym regionie taką siłę, że mogło dążyć do przejęcia władzy i stworzenia radykalnych państw islamskich, które miały być wykorzystywane jako platforma do ekspansji globalnej. Rozruchy, które przeszły do historii jako „arabska wiosna”, były wynikiem specjalnie zaplanowanych działań, mających na celu przejęcie rządów przez „Ikhwan” w Egipcie, Tunezji, Libii i Syrii, co miało wywołać jednocześnie efekt domina na całym Bliskim Wschodzie. Bractwo, próbując zrealizować swoje ambicje podboju, nie działało w samotności. „Nieświęte” przymierze Kataru i Turcji dostarczyło zasobów finansowych, legitymizację polityczną oraz nagłośnienie medialne (wystarczy wspomnieć o roli telewizji Al-Dżazira), które jest niezbędne, aby obalanie reżimów było interpretowane, zwłaszcza na Zachodzie, jak demokratyczne rewolucje. Plan się nie powiódł, ale ambicje Bractwa Muzułmańskiego i krajów, które je sponsorują, są wciąż żywe, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i na Zachodzie. Zachód jednak odmawia uznania prawdziwej natury Bractwa – która wcale nie jest umiarkowana, jak twierdzą zwolennicy tej organizacji w Europie i Stanach Zjednoczonych – i nadal legitymizuje jego przywódców, nawet w sferze instytucjonalnej. To wszystko było przewidziane w „Projekcie” i świadczy o tym, że Bractwo Muzułmańskie ma też plany w stosunku do Zachodu, nie tylko do świata arabskiego.

– Porozmawiajmy o samym „Projekcie” – dokumencie politycznym Bractwa napisanym w 1982 r., który został odnaleziony w szwajcarskim domu jednego z jego przywódców.

– „Projekt” to 14-stronicowy dokument z 1982 r., który nigdy nie został upubliczniony. Jego treść zilustrował francusko-szwajcarski dziennikarz – Sylvain Besson w książce „Islamizacja Zachodu. Historia pewnego spisku”, opublikowanej w 2005 r. Niestety, to, co zawiera ta książka, jest jeszcze bardziej niepokojące, ponieważ odpowiada temu, co dzieje się dzisiaj w Europie, a co gorsza – działania Bractwa Muzułmańskiego nie napotykają żadnej przeszkody. Za pomocą artykułów, wywiadów i konferencji starałam się nagłośnić we Włoszech alarm podniesiony przez Bessona, moja książka na ten temat jest zatem potrzebna, aby uświadomić ekspertom i społeczeństwom, jakim zagrożeniem jest Bractwo Muzułmańskie, także na Zachodzie.

– Co dokładnie zawiera ten dokument?

– „Projekt” składa się z 25 punktów. W jego pierwszej części jest mowa o aspektach organizacyjnych oraz są określone zasady postępowania i wytyczne do realizowania na poziomie operacyjnym, a mianowicie: stworzenie sieci Bractwa Muzułmańskiego; zachowywanie pozorów „umiarkowania”; infiltracja innych islamskich organizacji w celu wykorzystania ich do realizacji celów „Projektu”; unikanie otwartych konfliktów z władzami krajów zachodnich; stosowanie zasady „takijja” (symulowania) – jest to zasada, która dopuszcza kłamstwo i zachowywanie się w sposób „zachodni”, nawet gdyby łamane były zasady religijne, w nadrzędnym celu zmylenia „niewiernego” oraz zmniejszenia jego czujności aż do czasu, kiedy będzie można go zaatakować i podporządkować. Następnie dokument mówi o fazie operacyjnej, która polega na zbieraniu informacji i tworzeniu baz danych; na kontroli mediów; tworzeniu „think tanków” i grup nacisku; publikacji prac naukowych legitymizujących stanowisko Bractwa i jego szczególną wizję historii; tworzeniu sieci pomocy społecznej (szkół, szpitali, organizacji charytatywnych) w celu szerzenia ideałów islamistycznych; infiltracji członków Bractwa wewnątrz zachodnich instytucji demokratycznych (partii, organizacji pozarządowych, związków zawodowych); wykorzystywaniu instytucji zachodnich, aby mogły służyć sprawie islamu. „Projekt” ma długoterminową wizję i ma być realizowany przez wiele pokoleń, dlatego ma na celu przede wszystkim wpojenie muzułmanom żyjącym na Zachodzie mentalności dżihadu (walki, podboju). Instrumentem do ustanawiania praw i wdrażania przepisów korzystnych dla celów Bractwa ma być zawieranie sojuszy z zachodnimi liberalnymi siłami politycznymi.

– Pani książka ma podtytuł mówiący o „czerwonej linii dżihadu”, która zaczyna się w Stambule i prowadzi do stolicy Kataru, Doha. Dlaczego?

– Katar zdominowany przez rodzinę Al Thani i Turcja Erdogana próbowały zawładnąć Bliskim Wschodem, używając Bractwa Muzułmańskiego jako „wytrychu” – temu służyła „arabska wiosna”. Linia dżihadu łączy różne strefy regionalne, gdzie Doha i Stambuł (prawdziwa stolica neoosmańskiej Turcji Erdogana) działają od 2011 r., wspierając organizacje terrorystyczne takie jak ISIS i Al-Kaida, wszelkiego rodzaju bojówki i grupy zbrojne, a także partie i ruchy polityczne związane z Bractwem. To wszystkie elementy wielkiej gry, której celem jest podbój nowego tronu sułtana świata arabsko-muzułmańskiego, tronu dzielonego przez Al Thaniego i Erdogana z Bractwem Muzułmańskim, które miałoby administrować nowym kalifatem. Jak wspomniałam, plan się nie powiódł, ale ambicje pozostają takie same i są przyczyną nowych działań i przedsięwzięć, które mają na uwadze również Iran. Dochodzi do coraz większego zbliżenia z Teheranem na planie geopolitycznym, którego solidnym fundamentem jest ideologia Bractwa Muzułmańskiego – reżim Chomeiniego jest jego szyicką wersją. Arabski Kwartet do walki z terroryzmem, składający się w większości z członków Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn), wraz z szerszą koalicją krajów, które zdecydowały się przystąpić do Kwartetu, podejmuje ogromne wysiłki, aby przełamać tę czerwoną od krwi ofiar nić dżihadu. Zachód jednak nadal pozostaje głuchy na wezwania Kwartetu i zamiast pomagać w izolowaniu Kataru (Kwartet od ponad roku stosuje powietrzną i morską blokadę Kataru), zamyka oczy i nie myśli o tej sprawie, bo bardziej interesują go petrodolary z Doha. A w Europie, w tym również we Włoszech, Katar kupuje wszystko i wszystkich w zamian za milczenie na temat jego polityki destabilizacji Bliskiego Wschodu i wspomagania terroryzmu. Również w zamian za przymykanie oczu na łamanie praw człowieka, które ma miejsce także w ramach przygotowań do World Cup 2022 (Światowych Mistrzostw Piłki Nożnej w 2022 r.). Piszę o tym wszystkim w mojej książce, aby ludzie Zachodu wreszcie otworzyli oczy i obudzili się, zanim będzie za późno.

2018-08-28 12:05

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi katoliccy Europy wzywają do otwierania się na innych i do odkrycia na nowo zaufania

2020-09-27 09:07

[ TEMATY ]

Europa

BP KEP

Katoliccy biskupi z Europy zachęcają narody i państwa naszego kontynentu do otwierania się na innych, do spoglądania w dzień jutrzejszy z nową ufnością, wspólnego wędrowania w przyszłość w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego i w duchu odnowionej solidarności. Mówi o tym ich Końcowe Orędzie, ogłoszone na zakończenie dorocznego zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), które w dniach 25-26 września obradowało w formie online pod hasłem „Kościół w Europie po pandemii. Perspektywy dla stworzenia i wspólnot”.

Na zakończenie obrad ich uczestnicy skierowali "słowo do Kościoła katolickiego, żyjącego na kontynencie, do chrześcijan różnych wyznań, ludzi wierzących wszelkich religii i do wszystkich obywateli europejskich".

Biskupi zaznaczyli, że modlili się i rozmyślali nie tylko o tym, co się dzieje w Europie obecnie, w związku z pandemią, jej skutkami w życiu każdej osoby, w pracy, w społeczeństwie, w rodzinach, stosunkach między państwami i kontynentami i w życiu kościelnym, ale także o przyszłości.

Przyznając, że nie mają gotowych rozwiązań, jakich oczekują od nich politycy, zaznaczyli, że częścią ich obowiązków duszpasterskich jest odwoływanie się do sumień osobistych i zbiorowych i przywoływanie niektórych "porządku duchowego i etycznego". Albowiem wznoszenie gmachu współczesnej cywilizacji winno opierać się na zasadach duchowych, zdolnych nie tylko do podtrzymywania tego gmachu, ale także do rozświetlania i ożywiania go – stwierdza Orędzie.

Jest to przede wszystkim odkryte na nowo zaufanie, bez którego nie da się spoglądać w przyszłość. Dla ludzi wierzących uzasadnieniem tego zaufania jest Chrystus, który przyjął kondycję ludzką a przez swą śmierć przywrócił życie. Jest On codziennie obecny wśród nas w Eucharystii, będącej źródłem zaufania oraz niepokoju apostolskiego i misyjnego, który wzywa nas do wyjścia na zewnątrz, do wszystkich.

Brak Eucharystii w minionym okresie jest wezwaniem do powrotu do pełnej wspólnoty w zgromadzeniu liturgicznym dnia dzisiejszego - ocenili duchowni. Dla wszystkich uzasadnienie Eucharystii kryje się w sercu, gdyż tam, w głębi człowieka żyje podstawowe pragnienie, wiadomo, że nie można żyć w duchu podejrzliwości i nieufności, ale trzeba ufać innym i życiu.

Następnie członkowie CCEE wyrazili nową solidarność między ludźmi, narodami i krajami również w warunkach ciężkiego kryzysu na rynku pracy. "Pan Jezus jest solidarnością Boga. Powszechne doświadczenie pokazuje, że każdy byt ludzki potrzebuje innych i że nikt nie jest samowystarczalny, a jeden niewidzialny wirus wystarczy, aby stracić złudzenie o swojej "niezwyciężoności" – napisali biskupi europejscy. Wyrazili wdzięczność lekarzom, pracownikom służby zdrowia, siłom porządkowy i wolontariuszom, którzy za przykładem Chrystusa wspierali ludność w trudnościach, zwłaszcza tych najsłabszych.

Zwrócili następnie uwagę, że jeśli więź jest częścią natury ludzkiej, to każde zamykanie się na innych, aby bronić samych siebie, każdego interesu indywidualnego aż po ciągnięcie zysków z nieszczęść, godzi w godność osobistą, jest wymierzone w zbiorowość i w prawa człowieka. Nikt nie powinien być wykluczony, także przy rozprowadzaniu szczepionki. W obliczu dramatu tak wielu uchodźców i migrantów niezbędna jest wspólna praca i dalszy dialog z rządzącymi, aby bronić życia i godności każdej osoby. Biskupi podkreśli, że kierują ten apel w przededniu światowego Dnia Migrantów i Uchodźców.

"Poszukiwanie solidarnych dróg w obliczu trudności oraz zachowania i przywrócenia normalnego życia wyraża świadomość bycia obok siebie nawzajem w tym samym przeznaczeniu i wymaga konkretnych form wyrazu, również wobec stworzenia, o które znów mamy się troszczyć, ponieważ jest to dzieło Boże dane nam jako wspólny dom" – przypomniano w Orędziu.

Autorzy zachęcili do podjęcia wszelkich wysiłków, aby sprostać zadaniu kroczenia wraz z kontynentem, pamiętając przy tym o odpowiedzialności Europy przed światem, który wyrasta z chrześcijańskiego humanizmu u początków jego historii. Kościół jest obecny i podjął wszelkie formy bliskości i włączania się w wydarzenie. Biskupi zaapelowali o rozwiązanie sytuacji na Białorusi na drodze dialogu i pojednania oraz wyrazili bliskość z mieszkańcami Libanu.

Wyrazili też podziw i miłość wspólnotom katolickim za ich gotową odpowiedź w obecnej sytuacji kryzysowej i zachęcili je do zaufania i do częstej współpracy z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i z innymi religiami. Zwrócili uwagę, że powrót do normalnego życia ludzi wierzących będzie również wymagało cierpliwości i wytrwałości. Przypomnieli, że Pan Jezus działa w sercach, usuwa lęki i przyciąga do Siebie swoją miłością.

"Jeśli pojawią się nowe sytuacje, może nawet nieoczekiwane trudności, nie musimy się bać. Od nas zależy, czy będziemy wiernymi uczniami Pana" – czytamy w dokumencie z obrad CCEE.

Na zakończenie biskupi przekazali "umiłowanej Europie Narodów pozdrowienia pełne sympatii, miłości i modlitwy".

CZYTAJ DALEJ

Ruszyły zapisy na Pielgrzymkę do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

2020-09-28 11:43

Agnieszka Bugała

Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy 2019

Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy 2019

Na 17 października planowana jest Piesza Pielgrzymka Wrocławska do grobu św. Jadwigi Śląskiej. Ruszyły zapisy na pielgrzymkę.

Obecnie trwają przygotowania do wyjścia na pielgrzymkowy szlak. Organizatorzy otrzymali potrzebne zgody, a Trzebnica (na dziś) nie znajduje się w czerwonej strefie zagrożenia epidemiologicznego, co pozwala pozytywnie patrzeć w kontekście pielgrzymki.

- Mam nadzieję, że sytuacja w Trzebnicy będzie się stabilizować. W przypadku, gdy dla powiatu trzebnickiego zostanie wprowadzona czerwona strefa, będziemy zmuszeni odwołać pielgrzymkę - mówi ks. Tomasz Płukarski, rzecznik prasowy pielgrzymki i zastępca głównego przewodnika PPW.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: “O Święta Uczto:

- Zostało ono wymyślone przez “Orzecha”. Nawiązuje do tematyki Eucharystii i jest pewnego rodzaju kontynuacją sierpniowej pielgrzymki - mówi ks. Tomasz Płukarski.

To, że pielgrzymka może się odbyć, nie zwalnia z dostosowywania się do rozporządzeń mających ułatwić bezpieczeństwo osobom pielgrzymującym. Organizatorzy postanowili, że

Konieczne jest zapisanie się na pielgrzymkę poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.

- Wypełniając formularz należy podać swoje dane, wybieramy grupę, a także podpisujemy regulamin pielgrzymki i oświadczenie o stanie zdrowia - zaznacza Wiesław Wowk “Kuzyn”.

Pielgrzym, po zapisaniu się do danej grupy, nie może przemieszczać się między grupami.

- Chcemy jak najbardziej ograniczyć ryzyko ewentualnego pojawienia się zakażenia na pielgrzymce, dlatego postanowiliśmy, że zapisując się do danej grupy, idziemy w niej przez całą drogę - mówi “Kuzyn”.

3)Na trasie zwiększona zostanie odległość między grupami.

4) Każdy uczestnik pielgrzymki obowiązkowo musi mieć zasłonięte usta i nos podczas przejścia przez Wrocław i mijane po drodze miejscowości.

- Wielu z nas czuje się zmęczonymi wszelkimi obostrzeniami. Dla nas organizatorów pielgrzymki nie jest to łatwy czas. Chcemy, aby każdy idąc do Trzebnicy czuł się bezpiecznie. Wiem, że mogą rodzić się różne pytania, dlatego na adres mailowy, pielgrzymka@pielgrzymka.pl można wysyłać dodatkowe pytania - zachęca “Kuzyn”.

Piesza Pielgrzymka Wrocławska do grobu św. Jadwigi Śląskiej odbywa się nieprzerwanie od 41 lat. Trwa ona jeden dzień, ale można śmiało powiedzieć, że jest to prawdopodobnie największa piesza pielgrzymka w naszej Ojczyźnie. Wierni Archidiecezji Wrocławskiej pielgrzymują w różnych intencjach, aby przez ręce św. Jadwigi, patronki naszych ziem, powierzyć wszystkie sprawy i prosić o wstawiennictwo.

CZYTAJ DALEJ

Koronka na ulicach biskupiego miasta

2020-09-28 21:57

[ TEMATY ]

Koronka Bożego Miłosierdzia

Iskra Bożego miłosierdzia

Świdnica ‑ Katedra

Ks. Grzegorz Umiński

Iskra Bożego Miłosierdzia w parafii katedralnej

Iskra Bożego Miłosierdzia w parafii katedralnej

Na placu przed świdnicką katedrą, przy pomniku św. Jana Pawła II 28 września o godz. 15. wierni parafii katedralnej oraz pozostali mieszkańcy miasta biskupiego zgromadzili się z bp Ignacym Decem i ks. Mirosławem Benedykiem, aby z koronką w ręku wołać o Boże Miłosierdzie dla siebie i całego świata.

Parafia katedralna po raz kolejny wzięła udział w modlitewnej akcji „Iskra Bożego Miłosierdzia”. Łaskawości Boga polecaliśmy kapłanów i wiernych naszej diecezji, modliliśmy się o oddalenie pandemii koronawirusa, o pokój na świecie, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów, za Prezydenta Polski, oraz wszystkich rządzących, za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

ks. Mirosław Benedyk

Wierni przy pomniku św. Jana Pawła II w dniu akcji "Iskra Bożego Miłosierdzia"

Wierni przy pomniku św. Jana Pawła II w dniu akcji

Spotkaliśmy się w Godzinie Miłosierdzia, w której Bóg daje tak wiele łask, to tak jakby była wielka promocja, iż wystarczy przyjść, otworzyć ręce i wziąć od Niego. Gdy ogłaszają promocję w supermarkecie to wszyscy tam biegną? Czemu tak niewielu biegnie do Boga, który chce dawać ponad miarę? On chce dawać. Bóg ma radość dawania. Dawania miłości, pokoju, szczęścia. Przypomnijmy, że od wielu lat w katedrze świdnickiej koronką modlą się kapłani z wiernymi każdego dnia.

ks. Mirosław Benedyk

Wierni przy pomniku św. Jana Pawła II w dniu akcji "Iskra Bożego Miłosierdzia"

Wierni przy pomniku św. Jana Pawła II w dniu akcji

Od trzynastu lat, wierni co rok spotykają się na modlitwie 28 września na ulicach miast, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny Kowalskiej. Do akcji w całej Polsce włączyło się ponad 300 miast. Tego dnia w Świdnicy koronką modlono się także przy przed szpitalem "Latawiec" na terenie par. św. Andrzeja Boboli.

ks. Mirosław Benedyk

bp Ignacy Dec na koniec pobłogosławił zebranych

bp Ignacy Dec na koniec pobłogosławił zebranych
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję