Reklama

Aspekty

Dziecko apostołem w swoim domu

Z ks. Bartłomiejem Rybackim, diecezjalnym moderatorem Eucharystycznego Ruchu Młodych, rozmawia ks. Adrian Put

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 35/2018, str. VI

[ TEMATY ]

młodzi

Archiwum autora

Z ks. Bartłomiejem Rybackim, diecezjalnym moderatorem Eucharystycznego Ruchu Młodych, rozmawia ks. Adrian Put

Z ks. Bartłomiejem
Rybackim,
diecezjalnym
moderatorem
Eucharystycznego
Ruchu
Młodych,
rozmawia
ks. Adrian Put

Ks. Adrian Put: – Bp Tadeusz Lityński mianował Księdza diecezjalnym moderatorem Eucharystycznego Ruchu Młodych. Proszę nam przybliżyć hostorię tej wspólnoty. Gdzie i kiedy ruch powstał?

Ks. Bartłomiej Rybacki: – Korzenie Eucharystycznego Ruchu Młodych wywodzą się z Francji. W drugiej połowie XIX wieku powstało tam Apostolstwo Modlitwy – stowarzyszenie dla młodych seminarzystów, którzy zapragnęli żyć Eucharystią. W 1916 r. jezuita o. Bessier w ramach tego stowarzyszenia założył organizację dla dzieci nazywaną Krucjatą Eucharystyczną. Warto podkreślić, że w 1922 r. liczba „rycerzy eucharystycznych” dochodziła do 900 tys.
Do Polski dotarła dzięki św. Urszuli Ledóchowskiej. 1 stycznia 1925 r. powstało pierwsze koło w Pniewach k. Poznania. Druga wojna światowa trochę zahamowała jego rozwój. Jednak od 1960 r. Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu. Ruch ten odradza się i za radą Jana XXIII przybiera nazwę „Eucharystyczny Ruch Młodych”. Nasza diecezja wraz z archidiecezją poznańską są pierwszymi, gdzie reaktywowano ten ruch po 1985 r., jako przygotowanie do II Kongresu Eucharystycznego. Dużą rolę odegrało tutaj Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

– Nazwa ruchu wskazuje na ukierunkowanie na Eucharystię. Jakie zadania stawia sobie ERM?

– ERM adresowany jest do najmłodszych, zwłaszcza do dzieci, które przyjęły po raz pierwszy Komunię św. Często jest tak, że młody człowiek przygotowując się do Pierwszej Komunii św., z wielką ciekawością poznaje poszczególne części Mszy św., uczy się modlitwy i niesienia pomocy innym ludziom. Później jednak gubi te wartości. Rycerze Eucharystii są tymi, którzy przez modlitwę i ofiarną pomoc walczą ze złem obecnym w świecie. Starają się także aktywnie uczestniczyć we Mszy św. w swoich parafiach i różnych wydarzeniach diecezjalnych.

– Ruch posiada także swoją formację. Jak wyglądają jej poszczególne elementy?

– Formacja w ramach ERM podzielona jest na 6 grup wiekowych, aby zarówno namłodsze dzieci, jak i dojrzała młodzież odnaleźli w nim miejsce. Formację streszczają 4 zasady: żyj Mszą św., czytaj Ewangelię, kochaj bliźnich i bądź trzynastym apostołem. Ostatni element wydaje się być najtrudniejszy nie tylko dla młodszych, ale dla każdego. Wiemy, że nie jest łatwo przyznać się do wiary w Boga w XXI wieku. Dlatego warto rozpocząć formację w ERM jak najszybciej!

– Kiedy już ERM działa przy danej parafii, to czym się zjamuje? Co jest charakterystyczne dla ruchu?


– Jak już powiedziałem, najważniejszym priorytetem ERM jest pogłębienie relacji z Jezusem Eucharystycznym. Dlatego jego członkowie odkrywają znaczenie poszczególnych części Mszy św.
Biorą w niej aktywny udział przez oprawę liturgiczną: czytanie czytań, śpiew psalmu, procesję z darami lub prowadzenie śpiewu. Animują modlitwę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie włączają się aktywnie we wszelkie dzieła charytatywne, jak choćby wspieranie akcji organizowanych przez Parafialne Zespoły Caritas. Można powiedzieć, że wychodzą naprzeciw potrzebom, jakie stają przed nimi w poszczególnych parafiach i oczywiście są na miarę ich możliwości. Jak każda wspólnota, tak i ERM stara się integrować swoich członków w czasie różnych wyjazdów. Cenne są chwile spędzone przy wspólnym ognisku, na boisku lub wyjeździe rowerowym, ale również w miejscu związanym z kultem Eucharystii, jak np. nasza polska Sokółka czy Legnica.

– ERM jest obecny w naszej diecezji od dłuższego czasu. Jak dotychczas wyglądały jego działania na naszym terenie?

– Członkowie ERM systematycznie uczestniczą w życiu swoich parafii. W skali diecezji natomiast są zawsze obecni przy wydarzeniach dotyczących dzieci i młodzieży, np. Diecezjalny Dzień Dziecka w Rokitnie, Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Paradyża. W czasie minionych wakacji kilka rycerek pielgrzymowało również pieszo z Gorzowa na Jasną Górę. Zatem ERM jest wszędzie tam, gdzie jest żywy Kościół.

– Nowy moderator to zapewne także nowe wyzwania i plany. Czy może nam Ksiądz przybliżyć działania czekające ruch?

– Dziękuję bp. Tadeuszowi za to, że obdarzył mnie zaufaniem i powierzył mi opiekę nad ERM w naszej diecezji. Chicałbym najpierw zapoznać się ze wspólnotami już działającymi na ziemi głogowskiej i lubuskiej, by móc docierać do miejsc, w których jeszcze o ERM nie słyszano. Ważne jest poczucie wspólnoty i jedności, dlatego postaramy się o zorganizowanie takich dni w diecezji. Jednocześnie nadal chcemy podtrzymywać te działania, o których wspomniałem. Myślę, że 350-lecie obecności Matki Bożej Rokitniańskiej w naszej diecezji jest dobrą okazją, aby nie tylko dzieciom przybliżyć Jej znaczenie, ale także ich rodzicom. Pogłębianie liturgii w młodym wieku dla wielu było również okazją do odkrycia w sobie głosu powołania. Myślę, że nie tylko moim marzeniem, ale i wszystkich opiekunów ERM w parafiach jest to, aby spośród jego członków wychodzili nowi kapłani, siostry zakonne, a przede wszystkim święci małżonkowie.

– Jak można założyć wspólnotę ERM w parafii? Co trzeba zrobić i ile osób zebrać, by grupa mogła funkcjonować?

– Grupa nie ma sztywnych reguł co do ilości. Początek roku szkolnego to dobra okazja, by na nowo zachęcić dzieci po Pierwszej Komunii św. do cotygodniowych spotkań oraz do tego, by tak jak przed Pierwszą Komunią włączały się w przygotowanie coniedzielnej Eucharystii. Warto zadbać, aby spotkania przeplatane były modlitwą, formacją, ale i wspólną zabawą. Kościół to miejsce radosne, a nie tylko wiejące grozą powagi. Chrześcijanie natomiast to ludzie z uśmiechem wychodzący do innych. Kiedy już taka wspólnota się zawiąże, warto uczestniczyć w zjazdach, o których wcześniej wspominałem. Proszę także wszystkich zawiązujących nowe wspólnoty ERM – kapłanów i katechetów – o podanie informacji o powstałych grupach, abyśmy mogli informować ich o inicjatywach podejmowanych w naszej diecezji.

– Jak zachęcić młodych ludzi, by włączyli się w dzięło ERM?

– Katecheta przygotowujący dzieci do Pierwszej Komunii św., skupia zazwyczaj wokół siebie pewną grupę. To zwykle dzieci, które były zaangażowane w oprawę Mszy św. komunijnej. Warto uczynić ich prekursorami w parafialnej wspólnocie. Kiedy zobaczą, że czas poświęcony na spotkanie mija ciekawie, pewnie przyprowadzą swoich kolegów i koleżanki. Dzieci zazwyczaj przychodzą właśnie tam, gdzie jest ciekawie. Dlatego warto zaproponować im chwilę wspólnej zabawy, gry w piłkę lub śpiewu z gitarą, aby uatrakcyjnić ten czas.

– A czy ERM jest dzisiaj potrzebny? Czy jest ciekawą propozycją dla dzieci i młodzieży?


– Myślę, że ERM jest dobrą odpowiedzią Kościoła na problemy współczesnego świata. Przede wszystkim pomaga pogłębić dziecku swoją wiarę. To, co zaszczepimy w najmłodszych, zaowocuje w ich dorosłym życiu. Pomaga oderwać na chwilę wzrok od smartfona i telewizora, a spojrzeć na Pana Boga. Jednocześniej dzieci i młodzież często przyprowadzają do Chrystusa swoich rodziców. Sam niejednokrotnie byłem świadkiem, jak rodzice dzięki przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. swojego dziecka na nowo odnawiali swoją relację z Bogiem i Kościołem. Byli nawet i tacy, którzy dzięki temu po latach życia tylko w cywilnym związku zdecydowali się na sakramentalny i dziś z radością przyjmują Komunię św.!
W dzisiejszych czasach to dziecko jest często apostołem w swoim domu rodzinnym i myślę, że ERM jest cennym narzędziem dla najmłodszcyh rycerzy.

2018-08-28 12:11

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Naczelny Rabin Polski i rektor KUL: potrzeba spotkań izraelskiej i polskiej młodzieży

2020-09-10 17:29

[ TEMATY ]

młodzi

KUL

rektor

rabin

Wikipedia

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich

Potrzeba jeszcze więcej spotkań młodych ludzi z Polski i Izraela, tak by mogli wzajemnie poznawać kulturę swoich narodów i budować relacje – podkreślają naczelny rabin Polski Michael Schudrich i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. Mirosław Kalinowski.

Rabin i rektor KUL odbyli w czwartek rozmowę, podczas której wskazali na konieczność współpracy i wzajemnych kontaktów.

Ks. prof. Kalinowski poinformował o planach utworzenia na KUL studiów judaistyki i zaprosił rabina Schudricha do złożenia wizyty na uniwersytecie. Zaproponował również wzajemnej wizyty polskiej i izraelskiej młodzieży.

Rabin Schudrich podkreśla, że ważne jest, by młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski z Izraela odwiedzać miejsca pamięci związane z Holokaustem, nawiązywali także relacje ze swoimi rówieśnikami. „Chodzi o budowanie wspólnej przyszłości” – dodał.

Naczelny Rabin Polski uznał, za bardzo dobrą inicjatywę, by młodzież, która przyjeżdża odwiedzać niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny na Majdanku, spotykała się również z młodymi Polkami w kampusie KUL. „Jestem bardzo wdzięczny rektorowi KUL za tę inicjatywę i w pełni ją popieram” – powiedział rabin Schudrich.

CZYTAJ DALEJ

Za tych, co zginęli w drodze do Europy - rozpoczyna się Tydzień Modlitwy za Uchodźców

2020-09-27 16:12

[ TEMATY ]

modlitwa

Adoe.Stock.pl

W 106. Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy rozpoczyna się w Polsce Tydzień Modlitwy za Uchodźców „Umrzeć z nadziei”. Wspólnota Sant’Egidio zachęca do włączenia się w modlitwę za tych, którzy – jak pisze papież Franciszek w swoim orędziu – zostali jak Jezus Chrystus za czasów Heroda zmuszeni do ucieczki. Modlitwy w Warszawie i Poznaniu sprawowane będą przy krzyżach przywiezionych z Lesbos, wykonanych z drewna łodzi migrantów, które rozbiły się u wybrzeży tej greckiej wyspy.

Ojciec Święty po raz kolejny przypomina, że kiedy mówimy o migrantach i wysiedlonych, zbyt często zatrzymujemy się na liczbach. „A tu nie chodzi o liczby, tylko o osoby! (…) Znając ich historie, będziemy w stanie ich zrozumieć. Będziemy mogli na przykład zrozumieć, że niepewność, jakiej doświadczyliśmy w związku z cierpieniem w wyniku pandemii, jest stałym elementem w życiu osób przesiedlonych” – pisze papież.

Podczas nabożeństw w kilkunastu polskich miastach wymieniane będą imiona i historie osób, które zginęły uciekając do Europy przed wojną, przemocą i biedą. Od czerwca 2019 do czerwca 2020 roku w Morzu Śródziemnym i na innych szlakach życie straciło 2398 migrantów.

Objęty patronatem Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Tydzień Modlitwy za Uchodźców „Umrzeć z nadziei” potrwa do 4 października. Ekumenicznej modlitwie, która odbędzie się we wtorek 29 września o godz. 19 w parafii św. Barbary w Warszawie, przewodniczył będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Nabożeństwo w kościele oo. Karmelitów na wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu odbędzie się w poniedziałek 28 września o godz. 19.30 pod przewodnictwem bp. Damiana Bryla.

W piątek 2 października o godz. 18 modlitwę w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie poprowadzi bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Tego samego dnia o 19.30 nabożeństwu w kościele św. Sebastiana w Opolu przewodniczyć będzie bp Andrzej Czaja.

Modlitwy w Warszawie i Poznaniu sprawowane będą przy krzyżach przywiezionych z Lesbos, wykonanych z drewna łodzi migrantów, które rozbiły się u wybrzeży tej greckiej wyspy. Delegacja Wspólnot Sant’Egidio spędziła na Lesbos „solidarne wakacje” towarzysząc z misją humanitarną uchodźcom z obozu Moria. Członkowie Sant’Egidio będą opowiadać o doświadczeniu osobistego spotkania z uchodźcami, żyjącymi w tym nieludzkim miejscu, które w ostatnich tygodniach strawił pożar.

Wspólnota Sant’Egidio przygotowuje nabożeństwo w intencji uchodźców „Umrzeć z nadziei” od 2015 r., gdy w Europie wybuchł największy jak dotąd kryzys migracyjny, a wody Morza Śródziemnego pochłonęły 3771 istnień ludzkich. Od 1990 r. w „podróżach nadziei” do Europy zginęło blisko 41 tys. uchodźców.

Poniżej spis miast, w których odbędzie się modlitwa:

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, niedziela 27 września, godz. 12.00 i 13.00, kościół św. Barbary w Modlinie Twierdzy, ul. Szpitalna 69.

KATOWICE, niedziela 27 września, godz. 17.00kościół Wniebowzięcia NMP, ul Graniczna 26, przewodniczy ks. Zbigniew Kocoń.

POZNAŃ, poniedziałek 28 września, godz. 19:30 (wcześniej spotkanie o 19:10), kościół oo. Karmelitów na wzgórzu św. Wojciecha, przewodniczy ks. bp Damian Bryl.

WARSZAWA, wtorek 29 września, godz. 19.00, parafia św. Barbary, ul. Nowogrodzka 51, przewodniczy kard. Kazimierz Nycz.

LUBLIN, środa 30 września, godz. 18.00, klasztor Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki (Siostry Białe), ul. J. K. Chodkiewicza 9, przewodniczy ks. Mieczysław Puzewicz.

SŁUPSK, środa 30 września, godz. 18.00, kościół św. Maksymiliana Kolbego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, przewodniczy ks. Lucjan Huszczonek.

KRAKÓW-PODGÓRZE, środa 30 września, godz. 18.00, kościół św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2, przewodniczy ks. Jarosław Raczek.

BRZEGI k. WIELICZKI, środa 30 września, godz. 19.30, Campus Misericordiae w Brzegach koło WIELICZKI, przewodniczy o. Mariusz Tabor OFM.

GDYNIA, czwartek 1 października, godz. 19.15, kościół św. Mikołaja, ul. św. Mikołaja 1, przewodniczy ks. Jacek Socha.

SZCZECINEK, piątek 2 października, godz. 17.30, parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. 3 maja 1a, przewodniczy ks. Jacek Lewiński.

KOSZALIN, piątek 2 października, godz. 18.00, katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. B. Chrobrego 7, przewodniczy bp Krzysztof Zadarko.

OPOLE, piątek 2 października, godz. 19.30, kościół św. Sebastiana, plac Świętego Sebastiana 2, przewodniczy bp Andrzej Czaja.

Wspólnota Sant’Egidio powstała w 1968 roku w Rzymie z inicjatywy Andrei Riccardiego i małej grupki licealistów. Dziś obecna jest w 73 krajach na wszystkich kontynentach. Należy do niej ponad 60 tys. osób. Wspólnota – gdziekolwiek jest – żyje tym samym duchem, opartym na modlitwie i czytaniu Słowa Bożego, przyjaźni z ubogimi i pracy na rzecz pokoju.

Na całym świecie zaangażowana jest na rzecz osób w różny sposób ubogich: bezdomnych, samotnych osób starszych, dzieci ulicy w Afryce i Ameryce Łacińskiej, młodych wzrastających w Szkołach Pokoju, więźniów, migrantów i uchodźców. Prowadzi m.in. projekt korytarzy humanitarnych, pozwalający na bezpieczne przybycie do Włoch i sprawną integrację uchodźców. Wspólnota w Polsce działa w Warszawie, Poznaniu i Chojnie, a zaprzyjaźnione grupy inspirujące się jej duchowością także w innych miastach.

CZYTAJ DALEJ

Bierzmowanie w Polskiej Misji Katolickiej w Munster

2020-09-28 00:12

ks. kan. Marian Wagner

Młodzież z Polskiej Misji Katolickiej w Munster, przyjęła z rąk Ks. Abpa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, sakrament bierzmowania. Uroczystość ta połączona była z poświęceniem sztandaru misyjnego z wizerunkiem św. Jana Pawła II.

Na początku liturgii proboszcz parafii, młodzież oraz rodzice poprosili ks. Abpa o udzielenie sakramentu zgromadzonej młodzieży.

Podczas homilii, metropolita wrocławski przywołując sakrament Chrztu i I Komunii świętej zachęcił młodych, aby nie bali się otworzyć na działanie Ducha Świętego. Przykładem mogą być Apostołowie, którzy oczekiwali na Zesłanie Ducha Świętego.

Na zakończenie Liturgii Ks. Arcybiskup poświęcił sztandar misyjny ufundowany przez rodziców Szkoły Misyjnej oraz PMK.

ks. kan Marian Wagner

Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie sztandaru


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję