Reklama

Na bieżąco

2019-02-06 11:47


Niedziela Ogólnopolska 6/2019, str. 7

Jasna Góra

30. Pielgrzymka Parlamentarzystów

W święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego odbyła się doroczna pielgrzymka parlamentarzystów na Jasną Górę. We wspólnej modlitwie uczestniczył ks. Piotr Burgoński, który pełni posługę krajowego duszpasterza parlamentarzystów.

Jasnogórskie spotkanie rozpoczęło się pod Epitafium Smoleńskim, gdzie politycy odmówili modlitwę i złożyli wieniec. Następnie miało miejsce spotkanie w Kaplicy Różańcowej, podczas którego konferencję wygłosił o. Józef Augustyn SJ. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Zebranych powitał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. Homilię wygłosił abp Depo. Nazwał on parlamentarzystów ludźmi „odpowiedzialnej, niespokojnej troski i trudu w służbie narodu”. Powiedział m.in.: – Przychodzimy dzisiaj przed oblicze naszej Matki, aby potwierdzić prymat wiary w Boga, który jest zawsze pierwszy w porządku życia i miłości, i w każdym wyjściu do człowieka, aby potwierdzić, że Bóg nigdy nie jest konkurentem dla ludzkiej wolności, że nic człowiekowi nie odbiera, ale daje siebie w darze poprzez swojego Syna. Przychodzimy dzisiaj, aby oczyma wiary odkrywać drogi Pańskie w znakach naszego czasu i pytać: Co jest prawdą w epoce postprawdy, co jest dobre w epoce zmagania się z nienawiścią, co jest Bogu właściwe, a co człowiekowi? Innymi słowy – aby zrozumieć swoją niepowtarzalną rolę w tym świecie i swoją odpowiedzialność, skoro każdy z nas jest zapisany u Boga na wieczność.

Reklama

Na zakończenie Mszy św. europoseł Jadwiga Wiśniewska skierowała słowa podziękowania do abp. Wacława Depo za jego jasnogórską posługę względem pielgrzymki parlamentarzystów oraz za codzienne słowa umocnienia, które wypowiada on podczas Apelu Jasnogórskiego. Złożyła również życzenia z racji 7. rocznicy ingresu abp. Depo do archikatedry częstochowskiej.

O. Stanisław Tomoń OSPPE/BPJG

Wrocław

Wystartował program Dziedzictwo Edyty Stein

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia dr Marek Mutor oraz prezes Towarzystwa im. Edyty Stein ks. Jerzy Witek podpisali deklarację współpracy, której wyrazem jest realizacja programu kulturowego Dziedzictwo Edyty Stein.

Program zainaugurowany został 1 lutego br. w Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu. Zakłada on stworzenie nowej ekspozycji oraz udostępnienie zainteresowanym rodzinnego domu patronki Europy przez umożliwienie bezpłatnego zwiedzania oraz organizację wydarzeń z zakresu kultury i edukacji. – Pracujemy także nad pełniejszym wykorzystaniem dziedzictwa Edyty Stein w narracjach o historii Europy, Polski i Wrocławia oraz udostępniamy posiadane zbiory dla celów naukowych i badawczych – zaznaczył ks. Witek.

Dr Marek Mutor zauważył, że celem programu jest przyczynienie się do popularyzacji św. Edyty Stein oraz jej dziedzictwa, które stanowi dobrą podstawę do prowadzenia dialogu międzynarodowego i międzyreligijnego.

Min. Jarosław Sellin wyraził wdzięczność Towarzystwu im. Edyty Stein za opiekę nad rodzinnym domem świętej: – Ważne jest, aby ta opieka miała szerszy wymiar, aby miejsce to było wspierane przez państwo polskie, a nie tylko przez szlachetnych społeczników. Dlatego dziękuję również Ośrodkowi Pamięć i Przyszłość, który zwrócił się do Ministerstwa Kultury z inicjatywą objęcia tego miejsca swoją opieką, również finansową.

Program Dziedzictwo Edyty Stein został objęty dotacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 300 tys. zł.

Anna Majowicz

Krótko

Sejm uchwalił ustawę „Mama 4+”. Matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Świadczenie ma być wypłacane od 1 marca 2019 r.

Emmanuel Macron, prezydent Francji, przyjedzie do Polski. Jak powiedziała Nathalie Loiseau, francuska minister ds. europejskich, która przebywała w Polsce, „jest obustronnie odczuwalna potrzeba poprawy dialogu”.

CBA w ostatnim tygodniu stycznia dokonało głośnych zatrzymań, m.in. byłego rzecznika MON Bartłomieja M. i byłego posła PiS Mariusza Antoniego K. Zarzuca się im działania na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kilkanaście godzin później zatrzymano byłego prezesa LOTOS-u i kilku pracowników firmy. Funkcjonariusze mają dowody, że zatrzymani wyrządzili spółce szkodę majątkową.

Robert Biedroń oficjalnie ogłosił rozpoczęcie działalności swojej nowej partii politycznej. Jego ugrupowanie będzie się nazywać Wiosna.

Jeden górnik został ciężko ranny w wyniku wstrząsu w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach.

Nauczyciele otrzymają w tym roku dwie podwyżki. MEN zapowiedział, że druga trafi na konta pedagogów we wrześniu. Zostanie na nią przeznaczony miliard złotych.

Akt oskarżenia przeciwko Adamowi D. ps. Nergal wniosła Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe. Zarzut dotyczy filmu, który w 2018 r. pojawił się na portalu społecznościowym, w którym „Nergal” w sposób obsceniczny znieważył wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa.

Kijów: święcenia najmłodszego biskupa rzymskokatolickiego

2019-11-10 13:15

(KAI/credo.pro/pl) / Kijów

W sobotę, 9 listopada, w Kijowie święcenia biskupie otrzymał Aleksander Jazłowiecki, którego 18 września papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 40-letni hierarcha obecnie jest najmłodszym rzymskokatolickim biskupem świata. Aleksander Jazłowiecki jest pierwszym biskupem pochodzącym z Szarogrodu i pierwszym biskupem absolwentem Seminarium Duchownego Diecezji Kamieniecko-Podolskiej w Gródku Podolskim.

programkatolicki.org

Przybyłych na uroczystość powitał ks. Stanisław Inżyjewski, proboszcz parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra. Wymienił z imienia obecnych biskupów Kościoła katolickiego, na czele nuncjuszem apostolskim na Ukrainie. Przybyli również wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich, Towarzystwa Biblijnego, biskupi i księża z zagranicy, z Polski, Białorusi, Moldawii, Włoch, Szwajcarii, przedstawiciele władz i korpusu dyplomatycznego. W uroczystości wziął udział również bp Bogdan Dziurach, sekretarz generalny Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz biskupi prawosławni.

Głównym konsekratorem był abp Claudio Gugerotti, nuncjusz apostolski w Ukrainie, a współkonsekratorami — ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej bp Witali Krywicki, a także ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski. Wraz z episkopatem Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego Eucharystię koncelebrowało prawie 170 księży z całej Ukrainy i świata.

Witając przybyłych bp Krywicki zaznaczył, że jest to "długo oczekiwane święto dla całej diecezji". Na ręce nuncjusza złożył podziękowanie papieżowi Franciszkowi za nominację biskupią dla diecezji i poprosił o udzielenie święceń, zachęcając do modlitwy za nowego biskupa.

W homilii abp Gugerotti najpierw zwrócił się do bp. Dubrawskiego, zaznaczając, że jego diecezja jest bardzo ważną dla Kościoła katolickiego w Ukrainie. Podziękował mu za ojcowską czułość i troskę, którą otaczał biskupa nominata, pochodzącego z diecezji kamieniecko-podolskiej, a w pewnym momencie powierzył mu "klucze do przyszłości", mianując ks. Aleksandra rektorem seminarium duchownego w Gródku Podolskim. "Pomoc nadeszła!" — zaznaczył abp Gugerotti, zwracając się do bp. Krywickiego, który do tego czasu sam sprawował rządy nad diecezją.

W imieniu kapłanów diecezji kijowsko-żytomierskiej biskupa powitał proboszcz katedry pw. św. Zofii w Żytomierzu, przewodniczący konferencji zakonów męskich i żeńskich w Ukrainie, przedstawiciele rodzin diecezji kijowsko-żytomierskiej, a także parafianie z Szarogrodu, którzy zapewnili bp. Jazłowieckiego, że będą się za niego modlić.

Primus Servus Dei (Najpierw sługa Boży) — te słowa św. Tomasza Morusa bp Jazłowiecki obrał za swoje zawołanie. Siekera — symbol świętego męczennika znalazła również miejsce w jego herbie. Miłość do ojczyzny nowo wyświęcony biskup wyraził przez umieszczenie na herbie kolorów flagi ukraińskiej. Znalazła się na nim także księga Słowa Bożego i kielich z hostią.

Ks. Aleksander (Ołeksandr) Jazłowiecki urodził się 2 marca 1979 r. w Szarogrodzie w obwodzie winnickim (diecezja kamieniecko-podolska). Po szkole zawodowej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Ducha Świętego w Gródku Podolskim, po czym 26 czerwca 2004 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Leona Dubrawskiego jak kapłan w swej rodzimej diecezji. Pracował jako wikariusz w Murafie i był wychowawcą w seminarium. W latach 2006-13 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskując doktorat z prawa kanonicznego.

Po powrocie do kraju był prorektorem i ekonomem a w latach 2014-18 rektorem swego dawnego seminarium duchownego. Od 13 sierpnia 2018 r. pełnił urząd kanclerza i moderatora Kurii diecezji kijowsko-żytomierskiej i na tym stanowisku zastała go nominacja biskupia.

Zna języki: polski, ukraiński, rosyjski, angielski, włoski i niemiecki.

Jest pierwszym biskupem, pochodzącym z Szarogrodu i pierwszym, który ukończył seminarium duchowne diecezji kamieniecko-podolskiej. Jest także najmłodszym rzymskokatolickim biskupem na świecie. Młodszym od niego, o trzy miesiące i jeden dzień, jest tylko greckokatolicki biskup pomocniczy sokalsko-żółkiewski Petro Łoza. Znamienne, że obecnie sześciu najmłodszych hierarchów Kościoła katolickiego pochodzi z Ukrainy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Służymy Niepodległej

2019-11-11 19:10

ks. Wojciech Kania

ks. Wojciech Kania

Podobnie jak w 34 miastach w całej Polsce w Sandomierzu odbył się piknik „Służymy Niepodległej”.

Przez kilka godzin na terenie jednostki 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego na odwiedzających czekały liczne atrakcję. Można było obejrzeć wystawę stateczną sprzętu wojskowego, nie tylko ten którym dysponuje jednostka w Sandomierzu, ale również z Kielc i Niska. Na placu apelowym przygotowane zostały stoiska informacyjne m.in. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, Żandarmeria Wojskowa, 3. Batalion Inżynieryjny z Niska oraz 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. - Mimo padającego deszczu wielu chętnych odwiedziło jednostkę wojskową w Sandomierzu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się samochody wojskowe. Niektórzy pokonali wiele kilometrów, aby wziąć udział w pikniku. – Mimo deszczu dopisali pasjonaci wojskowości. Mamy występny artystyczne młodzieży z Sandomierza i Kielc. Można oglądać sprzęt wojskowy. Począwszy od stacji radiolokacyjnej, przygotowaną przez 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny. Mamy broń strzelecką, pojazdy transportowe, inżynieryjne. Przygotowany został także symulator strzelań, gdzie każdy może spróbować swoich sił – mówił kapitan Tomasz Wermiński.

O godzinie 15 została odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Jak mówi kapitan Tomasz Wermiński: - Pieśń Wojska Polskiego powstała na bazie marszu Pierwszej Brygady. Od roku 2007 została uznana za pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Śpiewana jest podczas uroczystości wojskowych, patriotycznych oraz apeli i zbiórek.

Na terenie jednostki wojskowej nie zabrakło również przedstawicieli Straży Pożarnej czy Ratowników Medycznych. Na pikniku do wstąpienia w swoje szeregi zapraszali żołnierze 102.batalionu lekkiej piechoty 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na swoim stoisku prezentowali broń, quada, a dzieci miały możliwość wykonania kamuflażu. Zainteresowani mogli zabrać materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do WOT.

- Jest o nas takie ładne określenie: wiedza w głowie, broń w ręku, patriotyzm w sercu. Myślę, że ten patriotyzm jest w sercu każdego Polaka, zwłaszcza teraz, gdy świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości - powiedziała szeregowy Marta Korzynek ze 102. Batalionu ŚBOT.

Po godzinie 17 rozpoczął się uroczysty capstrzyk dla Niepodległej, który rozpoczął uroczysty przemarsz na cmentarz pod pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem