Reklama

Gospodarka

Od OZE nie ma odwrotu

O farmach wiatrowych na Bałtyku, fotowoltaice i wodorze w motoryzacji – czyli przyszłości energetycznej Polski mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

2020-10-14 10:49

Niedziela Ogólnopolska 42/2020, str. 46-47

[ TEMATY ]

Orlen

PKN Orlen

Daniel Obajtek

Daniel Obajtek

Paweł Sarafin: Budowa koncernu multienergetycznego idzie pełną parą. Po przejęciu Energi widać coraz większy ruch w inwestycjach Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Kilka tygodni temu na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów w Przykonie otwarto farmę wiatrową o mocy 31 MW. Czy ta inwestycja będzie rozwijana?

Daniel Obajtek: Od OZE nie ma odwrotu. Rozwój energetyki wiatrowej – zarówno morskiej, jak i lądowej – to istotny element naszej strategii neutralności emisyjnej. Jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej pokazaliśmy, jak chcemy tę zeroemisyjność osiągnąć. Mamy konkretny plan działania, a aktywa Grupy Energa są w tych projektach istotnym wsparciem. Na inwestycje w offshore patrzymy z punktu widzenia środowiskowego i biznesowego. Energetyka wiatrowa, obok fotowoltaiki, jest technologią, której koszty najszybciej maleją. Chcemy wykorzystać nowe trendy w energetyce, żeby wzmacniać naszą pozycję nie tylko w regionie, ale też globalnie. Temu służą realizowane procesy przejęć i inwestycje, m.in. w odnawialne źródła energii. Farma w Przykonie niewątpliwie ma potencjał do dalszej zabudowy, dlatego z pewnością nie jest to nasza ostatnia inwestycja wpływająca na redukcję emisji w Polsce. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji tej inwestycji chcemy wykorzystać również przy budowie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Kiedy pojawią się pierwsze wiatraki na Bałtyku?

Prace przygotowawcze do realizacji tego projektu są już bardzo zaawansowane. W lipcu złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na Bałtyku. Wcześniej, przez 17 miesięcy prowadziliśmy niezbędne badania, które objęły około 323 km2. Wybraliśmy też doświadczonego doradcę technicznego, który przygotuje wstępny projekt farmy, projekt budowlany oraz dodatkowe analizy pozwalające precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić cały proces. To firma, która projektuje morskie farmy wiatrowe dla największych koncernów i inwestorów na świecie. Na harmonogram inwestycji wpływa szereg czynników niezależnych od inwestora, takich jak uzyskanie pozwoleń środowiskowych czy warunki pogodowe w czasie instalacji.

Reklama

Dlaczego akurat budujemy farmy wiatrowe na morzu? Czy nie taniej jest na lądzie?

Tak jak wspominałem, morskie, ale też lądowe farmy wiatrowe są elementem naszej strategii, zakładającej rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania. Tu jednak chodzi o coś więcej – o proces transformacji polskiej energetyki, od którego nie ma odwrotu. 1200 MW mocy zainstalowanej na Bałtyku, wraz z planowanymi przez nas inwestycjami w aktywa gazowe, trwale zmieni miks energetyczny w Polsce, zapewniając stabilność dostaw, przy znaczącej redukcji emisji. Chciałbym podkreślić, że morskie farmy wiatrowe są pozbawione wielu ograniczeń, które towarzyszą inwestycjom lądowym. Chodzi na przykład o oddalenie od terenów zurbanizowanych. Dzięki temu wiatraki mogą być wyższe, a moce zainstalowane większe. Na morzu mamy też lepsze warunki, jeśli chodzi o wiatr – więcej jest dni wietrznych w roku. To właśnie, między innymi, te aspekty sprawiają, że instalowane na morzu turbiny są wielokrotnie większe, bardziej wydajne i mają dłuższy czas wykorzystania zainstalowanych mocy.

Przy budowie tych farm może się rozwinąć polski przemysł. Czy części do nich będą wytwarzane w Polsce?

Wszystkie prowadzone przez nas inwestycje mają wzmacniać Grupę Orlen, ale też polską gospodarkę. Zdajemy sobie sprawę, że morska energetyka wiatrowa jest szansą na rozwój polskiego przemysłu. Robimy wszystko, żeby tak się stało. Dostrzegamy też rolę, jaką offshore może odegrać w różnych sektorach gospodarki. Chodzi o regiony, które będą się rozwijać dzięki zaangażowaniu bezpośrednio w budowę i późniejszą eksploatację farm. To oczywiste, że jesteśmy również zainteresowani rozwojem lokalnego rynku dostawców. Prowadzimy rozmowy z polskimi firmami dotyczące możliwej współpracy przy naszym projekcie.

Kolejnym filarem OZE jest energia słoneczna i farmy fotowoltaiczne. Ile mocy Orlen chce wytwarzać z tego źródła?

Inwestujemy w energię odnawialną, w szczególności pochodzącą z wiatru i słońca. Realizujemy już ten cel zarówno poprzez działania akwizycyjne, jak i rozwój własnych projektów. Skupiamy się na wyborze najlepszych dostępnych rozwiązań i okazji rynkowych. Oczekujemy, że na przestrzeni najbliższych kwartałów i lat portfel odnawialnych źródeł energii całej Grupy Orlen będzie regularnie się powiększał. Natomiast nie stawiamy konkretnej, docelowej mocy jako celu samego w sobie. Naszym nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej i na tym skupiamy nasze działania w tym obszarze.

Reklama

Będą więc wielkie projekty, ale pewnie także mniejsze. Na jakim etapie jest projekt „drobnej” fotowoltaiki na stacjach benzynowych?

Fotowoltaika to dynamicznie rozwijająca się technologia, w którą będziemy angażować się na coraz większą skalę. Od 2017 r. instalacje fotowoltaiczne działają na 11 naszych stacjach paliw. Mamy już przygotowaną dokumentację techniczną dla następnych 30 stacji. To, oczywiście, nie wyczerpuje naszych potrzeb. Dlatego panele fotowoltaiczne sukcesywnie będziemy montować także na kolejnych stacjach.

Wiatr i słońce nie zawsze są stabilnymi źródłami energii. Dlatego też planowana jest inwestycja, m.in. w Ostrołęce, w elektrownię gazową, która będzie bilansować energię z OZE. Kiedy ona ma ruszyć?

Na początku września zrobiliśmy kolejny krok w kierunku budowy bloku parowo-gazowego w Ostrołęce – podpisaliśmy z PGNiG list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy przy tej inwestycji. Mamy też ze strony PGNiG zabezpieczone dostawy gazu do Ostrołęki. Spodziewamy się, że elektrownia zostanie przekazana do eksploatacji do końca 2024 r. Realizacja tej inwestycji stanowi ważne wsparcie dla źródeł zeroemisyjnych. Ich produkcja jest wymuszona wiatrem lub nasłonecznieniem, więc mogą być one traktowane jako źródła dyspozycyjne. Gdy zmniejszy się ich produkcja, tę lukę wypełni produkcja ze źródeł gazowych – bardzo elastycznych i w pełni dyspozycyjnych. Inwestycja w Ostrołęce będzie miała też istotny udział w zrównoważonej transformacji energetycznej Polski. To oznacza redukcję emisji, ale także stabilne dostawy energii w przystępnej cenie. Skorzystają na tym więc konsumenci. Wiele europejskich krajów rozwija energetykę gazową, w drodze do budowy gospodarek zeroemisyjnych. My aktywnie włączamy się w ten trend.

Czy wobec tych planów Orlen zamierza się bardziej zainteresować także dystrybucją gazu?

Jesteśmy największym w Polsce konsumentem gazu ziemnego, zużywamy około 15% krajowego zapotrzebowania. Aktywnie działamy w obszarze pozyskiwania i wydobycia gazu, jego zakupu i sprzedaży, mamy także w grupie spółki posiadające koncesje na dystrybucję gazu. Nasza działalność gazowa nie ogranicza się tylko do Polski – mamy aktywa zużywające gaz na Litwie, w Czechach, jesteśmy obecni również na ukraińskim i niemieckim rynku. Oczywiście, jednym z naszych strategicznych celów jest przejęcie Grupy PGNiG, ale tu nie chodzi wyłącznie o dystrybucję gazu. To szersza, długoterminowa wizja, na której skorzysta cała polska gospodarka. Jesteśmy dobrze przygotowani do przeprowadzenia tej transakcji i zamierzamy szybko ją sfinalizować.

Po przejęciu Lotosu planowane są kolejne akwizycje?

Zgodnie z zapowiedziami, przejęcie Lotosu i PGNiG prowadzimy równolegle. W ten sposób maksymalnie wykorzystamy wszystkie synergie płynące z tych procesów. One muszą się zbiec ze sobą w czasie. Dajemy sobie na to około półtora roku. Akwizycje są szczególnie atrakcyjne w kontekście możliwości szybkiego wejścia w nowe obszary działalności, pozyskania nowych zasobów, technologii, rynków geograficznych i wypracowania dodatkowych efektów skali prowadzonej działalności.

Wróćmy na stacje benzynowe. Mówi się, że paliwem przyszłości ma być wodór. Kiedy na stacjach będzie można kupić to paliwo, bo np. Toyota produkuje konkurencyjne wobec elektryków samochody wodorowe już od 6 lat?

Chcemy jak najszybciej wprowadzić wodór na rynek transportowy i bardzo aktywnie działamy w tym kierunku. Niewątpliwą zaletą wodoru jest to, że jest paliwem bezemisyjnym, a co za tym idzie – przełomowym, jeśli chodzi o wpływ transportu i przemysłu na klimat. W pierwszej kolejności chcemy produkować i sprzedawać wodór na potrzeby transportu miejskiego. Mamy już listy intencyjne w tym obszarze z trzema partnerami. Realizujemy też inwestycje w Trzebini i Włocławku, które umożliwią dostarczenie wodoru w odpowiedniej jakości do stacji tankowania. Zakładamy, że do końca 2021 r. będą gotowe. W kolejnym kroku planujemy realizację takiej inwestycji także w rafinerii w Płocku. Intensyfikujemy prace w tym obszarze, bo wiemy, że wodór to przyszłość motoryzacji.

Orlen podpisał także umowę z bydgoską PESĄ na budowę wodorowej lokomotywy do przewozu towarowego. Kiedy zobaczymy na torach napęd wodorowy?

Tu małe sprostowanie: PKN Orlen podpisał z PESA list intencyjny, który dotyczy współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu towarowego w Polsce. Rzeczywiście, ta współpraca uwzględnia opracowanie projektu budowy pierwszej polskiej lokomotywy wodorowej, jednak zakres zaangażowania PKN Orlen i nasza rola w tym projekcie jest jeszcze przedmiotem ustaleń między firmami. Jestem przekonany, że zgodnie z założeniami pierwsza lokomotywa bocznicowa napędzana wodorem powstanie już w połowie 2021 r. Chciałbym tu dodać, że jest ona swego rodzaju poligonem doświadczalnym i wstępem do kolejnego, jeszcze ważniejszego etapu. Ten będzie polegał na budowie pociągu z napędem wodorowym dla regionalnego kolejowego transportu publicznego. A to już milowy krok do wodoryzacji kolejnictwa.

Daniel Obajtek
polski menedżer, przedsiębiorca, samorządowiec; były prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Grupy Energa; od 2018 r. prezes zarządu PKN Orlen

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Daniel Obajtek Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego

[ TEMATY ]

Orlen

PAP/Maciej Kulczyński

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został wybrany Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2020 r., które w tym roku odbywa się w Karpaczu. Funkcję szefa płockiego koncernu Obajtek pełni od lutego 2018 roku. W trakcie swojego urzędowania zainicjował m.in. przejęcie przez Orlen innej paliwowej spółki - Lotosu.

  • Przed objęciem prezesury Orlenu, od 2017 roku Daniel Obajtek był prezesem Grupy Energa
  • Ponad dwa lata temu, płocki koncern zainicjował przejecie innej paliwowej spółki - Grupy Lotos
  • Orlen za prezesury Obajtka inwestuje także w krajowe spółki należące do koncernu, np. w Anwil

Obajtek wielokrotnie powtarzał, że jego celem i misją jest budowa koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. Dlatego też ponad dwa lata temu, płocki koncern zainicjował przejecie innej paliwowej spółki - Grupy Lotos. W lipcu 2020 roku warunkową zgodę na przejęcie gdańskiej firmy wydała Komisja Europejska. W tym samym czasie został rozpoczęty proces przejęcia największej polskiej gazowej spółki PGNiG przez Orlen.

Za prezesury Daniela Obajtka, płocki koncern przejął w kwietniu 2020 r. Grupę Energa, a rok wcześniej złożył ofertę finansowania spółki Ruch, z zamiarem przejęcia 100 proc. jej akcji. Zgodnie z informacjami spółki, ta druga transakcja ma być wkrótce sfinalizowana.

W trakcie kadencji obecnego szefa Orlenu - w 2018 roku - sfinalizowano aktywizację Unipetrolu największego w Czechach koncernu rafineryjno-petrochemicznego. Ważnym elementem strategii płockiego koncernu jest też inwestowanie w należącą do koncernu litewską rafinerię w Możejkach.

Orlen za prezesury Obajtka inwestuje także w krajowe spółki należące do koncernu, np. w Anwil. Z kolei Orlen Południe przekształcany jest w nowoczesną biorafinerię. W należącym do tej firmy zakładzie w Trzebini powstaje największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego oraz instalacja do doczyszczania wodoru.

Płocki koncern inwestuje również w swoją rozpoznawalność poprzez działalność sponsoringową. W trakcie rządów Obajtka w 2019 roku, Orlen zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą, która jest kontynuowana.

Przed objęciem prezesury Orlenu, od 2017 roku Daniel Obajtek był prezesem Grupy Energa. Wcześniej, w latach 2016–2017 był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/

CZYTAJ DALEJ

Bp Jezierski: ochrona życia ludzkiego jest obowiązkiem i nie jest ona skierowana przeciwko komuś

2020-10-27 18:42

[ TEMATY ]

bp Jezierski

episkopat.pl

- Agresja nie rozwiązuje problemów, emocje również, dewastacje świątyń i innych obiektów także - stwierdza biskup elbląski Jacek Jezierski, w przesłanym KAI komunikacie. Dodaje, że "ochrona życia ludzkiego na każdym etapie jest ważnym zadaniem Kościoła. Nie jest to jednak działanie skierowane przeciw komuś".

A oto treść komunikatu:

Komunikat bp. Jacka Jezierskiego [27 października 2020]

1.W ciągu ostatnich kilku lat biskupi prosili kilka razy polityków o dostrzeżenie problemu dzieci nienarodzonych dotkniętych chorobą lub wadą organizmu.

2.Ochrona życia ludzkiego na każdym etapie jest ważnym zadaniem Kościoła. Nie jest to jednak działanie skierowane przeciw komuś.

3.Nasze społeczeństwo jest w stanie przyjąć każde urodzone dziecko i zaopiekować się nim. Jest to również zadanie dla Kościoła i prowadzonych przez niego dzieł opiekuńczych.

4.Prawo do życia posiadają także dzieci, u których jeszcze przed narodzeniem stwierdzono jakąś wadę lub chorobę.

5.Ważne, aby cierpliwie informować kobiety, że mogą urodzone dziecko pozostawić w szpitalu lub położyć je w oknie życia, bez żadnych konsekwencji dla siebie.

6.Mam nadzieję, że dokonujące się zmiany w prawie polskim, stworzą możliwość dla urodzenia się dzieci obciążonych chorobą lub wadą. Dadzą też gwarancję i zabezpieczenie ich życia oraz rozwoju przez odpowiednie instytucje, bądź społeczności.

7.Mam szacunek dla wszystkich, którzy podjęli trud uczynienia prawa bardziej humanitarnym w trosce o bezbronnych.

8.Agresja nie rozwiązuje problemów, emocje również, dewastacje świątyń i innych obiektów także.

9.Nie wolno w zmaganiu politycznym posługiwać się dziećmi i nieletnimi. To krzywda im wyrządzana.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Elbląg, dn. 27 października 2020

CZYTAJ DALEJ

Spotkanie ze świętymi w Miliczu

2020-10-29 21:43

ks. Łukasz Romańczuk

Święta Faustynę, św. Maksymiliana Maria Kolbego, św. Jana Pawła II i innych mieszkańców Nieba chcą naśladować dzieci i młodzież, która uczestniczyła w “Nocy Świętych” w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu.

W tym roku spotkanie świętych w największej z milickich parafii było skromniejsze niż w latach ubiegłych. Wszystko za sprawą sytuacji pandemicznej. Nie przestraszyło to jednak grupy dzieci i młodzieży, którzy przebrani za świętych uczestniczyli we Mszy św. Przewodniczył jej ks. Marcin Józefczyk, homilię wygłosił ks. Michał Miśkiewicz.

Zanim jednak rozpoczęła się Eucharystia relikwie świętych zostały wprowadzone przez dzieci i młodzież w strojach świętych.

“Dziś w sposób szczególny zapraszamy świętych pańskich, by razem z nami uczestniczyli w Ofierze Jezusa Chrystusa. To jest nasza noc świętych. Oni wciąż pokazują nam, gdzie jest świat.” - zabrzmiały słowa czytane przez lektora.

Wprowadzone zostały m.in. relikwie: św. Hiacynty i św. Franciszka - dzieci z Fatimy. Następnie św. Faustyna - Apostołka Bożego Miłosierdzia. Święty Jan Paweł II, św. Stanisław Kazimierczyk, św. Feliks z Cantalicio, św. Andrzej Bobola – patron parafii i inni.

W wygłoszonej homilii ks. Michał Miśkiewicz przypomniał swoje słowa sprzed roku, gdy porównywał człowieka świętego do witraża.

Mówiąc o zaletach świętego, wikariusz parafii zaznaczył, że jest on tym, który przyjmuje naukę Pana Jezusa bez taryfy ulgowej.

- Nie wybiera przykazań, które są mu wygodne. Wszystkie są dla niego ważne - mówił.

Pozostała część homilii była zachętą, aby dążyć do świętości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję