Reklama

Obserwator

Aborcja po europejsku

Bez kompromisu

Mówienie o kompromisie prawnym w sprawie ochrony życia jest fałszowaniem rzeczywistości, bo pomija się w nim najważniejszą stronę sporu, czyli dzieci nienarodzone i ich prawo do życia – napisał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, komentując „aborcyjną” rezolucję Parlamentu Europejskiego, której projekt powstał z inicjatywy lewicowej grupy socjalistów i demokratów. Potępiono w niej m.in. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zakazie aborcji z powodu ciężkich wad płodu, oceniano, że zagraża ono zdrowiu i życiu kobiet oraz ogranicza ich prawa. Arcybiskup Gądecki, który jest wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), zwrócił w oświadczeniu uwagę, że sam tytuł rezolucji jest mylący, bo w świetle etyki i prawa międzynarodowego nie istnieje prawo do aborcji. – W żadnym demokratycznym porządku prawnym nie może być prawa do zabijania niewinnego człowieka – oświadczył. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, na którą powołuje się rezolucja, zaznacza, że „każdy ma prawo do życia”. Arcybiskup Gądecki podkreśla, że w dyskusji o aborcji najważniejsze jest prawo do życia, które jest podstawowym prawem, zawsze przysługuje mu pierwszeństwo przed prawem wyboru; żaden człowiek nie może autorytatywnie dopuszczać możliwości zabijania drugiego. Wcześniej na rezolucji suchej nitki nie pozostawiła prezes TK Julia Przyłębska. – Stanowi to bezprecedensową próbę ingerowania w wewnętrzne i nieobjęte traktatami europejskimi zagadnienia ustrojowe RP. Posłowie PE wkroczyli w obszar niezależności Trybunału, co stanowi naruszenie trójpodziału władzy fundamentalnej dla demokracji – powiedziała.

Wojciech Dudkiewicz

Budżet UE i Polskie weto

Przeciąganie liny

Trwa przeciąganie liny w sprawie powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności, z którą nie zgadzają się Polska i Węgry, zapowiadając zawetowanie projektu ram finansowych UE na lata 2021-27, obejmujących także uruchomienie unijnego pakietu pomocowego dla gospodarki po epidemii COVID-19.

Reklama

– Uruchomimy ten pakiet, nawet jeśli Węgry i Polska zawetują projekt – oświadczył komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. Jest to zapowiedź kolejnego złamania traktatów europejskich po powiązaniu dostępu do środków z praworządnością. Tymczasem media ujawniły, że?kolejne państwa krytycznie odnoszą się do ?warunkowości wypłat z?budżetu UE. Podczas unijnych obrad za?zamkniętymi drzwiami (stąd poślizg w ujawnieniu tej informacji) do?Polski i?Węgier, oprócz Słowenii i?Portugalii, dołączyły także Czechy, Łotwa, Bułgaria oraz Chorwacja. Kolejne rozmowy budżetowe na najwyższym szczeblu miały się odbyć 10-11 grudnia podczas szczytu UE.

j.k.

W duchu miłości

Papież do Polaków

W pozdrowieniach na zakończenie audiencji ogólnej papież Franciszek życzył, aby Adwent był dla każdego z nas czasem łaski, przeżywanym w postawie czuwania oraz hojnego poszukiwania woli Bożej. Ojciec Święty powiedział do Polaków: – W tych dniach przeżywamy nowennę do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zawierzajmy siebie Matce Słowa wcielonego, którą Bóg zachował od wszelkiej zmazy grzechu. Niech nas strzeże od zła i będzie znakiem niezawodnej nadziei! W Polsce będzie obchodzony Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Polecam wam to ważne dzieło i dziękuję wszystkim, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących Kościołów.

j.k.

Dobre wieści

Chwalą Polskę

Kolejna instytucja chwali Polskę. Tym razem jest to Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). – To ocena lepsza od naszych założeń budżetowych – tak minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński skomentował najnowszą prognozę OECD, według której w tym roku polski PKB spadnie o 3,5%, natomiast w latach 2021-22 wzrośnie o 2,9-3,8%. Spadek PKB w 2020 r. będzie niższy od polskich założeń budżetowych. – OECD zauważa działania naszego państwa, podejmowane zarówno w sferze polityki fiskalnej, jak i monetarnej, które zapobiegły głębszej recesji w 2020 r. Według tej organizacji, działania mające na celu ochronę dochodów, miejsc pracy i płynności firm w sposób skuteczny przyczyniły się do wsparcia polskiej gospodarki – powiedział min. Kościński. OECD przedstawił także prognozy dla światowej gospodarki. Według organizacji, wróci ona do poziomu sprzed pandemii COVID-19 pod koniec 2021 r., ale ten proces będzie przebiegał nierówno w różnych krajach. Chiny będą jedyną dużą gospodarką, której PKB w 2020 r. wzrośnie – o 1,8%, a w 2021 r. kraj ma zanotować 8% wzrostu – szacuje OECD.

w.d.

Izrael

Biją rekord

Parlament przegłosował wstępny wniosek o samorozwiązanie, co może doprowadzić do czwartych wyborów parlamentarnych w ciągu 2 lat. Co ciekawe, za tą propozycją głosowała współrządząca – z Likudem premiera Beniamina Netanjahu – partia Niebiesko-Biali i jej lider minister obrony Beni Ganc. Teraz wniosek musi przejść czytania w Knesecie. Wybory mogą się odbyć wiosną lub latem 2021 r. – To pierwszy krok w kierunku rządu, który wreszcie zajmie się koronawirusem i gospodarką – oświadczył lider opozycji Yair Lapid, inicjator wniosku. Powstał on pół roku po objęciu władzy przez koalicję Likudu i Niebiesko-Białych, które deklarowały chęć stawienia czoła kryzysowi. Szybko ustąpiło to przed przepychankami gabinetowymi. Efektem jest brak budżetu na 2020 r., co spowodowało poważne cięcia dla Izraelczyków w czasie, gdy z powodu pandemii bezrobocie szacuje się na ponad 20%. Spekuluje się, że i sam Netanjahu dąży do przyspieszonych wyborów – nie chce wywiązać się z umowy o rotacyjnym sprawowaniu funkcji premiera. Zgodnie z jej warunkami, za rok Ganc powinien objąć ten urząd.

Reklama

j.k.

Hiszpania

Święto dla psa

Hiszpańska lewica ostentacyjnie atakuje i marginalizuje Kościół katolicki, a pozwalają sobie na to także związane z nią władze lokalne. Decyzja władz Llírii w hiszpańskiej Walencji o zorganizowaniu koncertu dla psów 8 grudnia, w dniu, kiedy Kościół katolicki obchodzi święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, musiała się spotkać z ogólnokrajową krytyką środowisk konserwatywnych. Rządząca miastem koalicja socjalistycznej PSOE i radykalnie lewicowej partii Compromis zamierzała przeznaczyć na koncert, który ma się składać z ultradźwięków o częstotliwościach, których nie słyszy człowiek, a które słyszy pies, 8 tys. euro. Wydarzenie to ma się odbyć w parku, który władze zamknęły w związku z pandemią COVID-19. Dla socjalistycznych władz miasta nie to jest priorytetem, gdy można upokorzyć wyznawców Chrystusa. Przykład idzie z góry: lewicowy rząd Pedro Sáncheza wykorzystał pandemię do zabraniania sprawowania Mszy św. lub znacznego ograniczenia możliwości uczestniczenia w nich, a do szerzenia propagandy seksualnej wśród dzieci i zalegalizowania eutanazji.

Reklama

j.k.

Francja

Akcja meczet

Szef MSW Gérald Darmanin ogłosił rozpoczęcie masowej i bezprecedensowej – jak ją nazwał – akcji przeciwko separatyzmowi. Wysłał on do wszystkich prefektów notę, w której szczegółowo opisał, jakie działania należy podjąć. Nakazał sprawdzić 76 miejsc kultu muzułmańskiego, oskarżanych o separatyzm: 16 w regionie paryskim i 60 w pozostałej części Francji. Spośród nich 18 miejsc – 15 znajduje się na przedmieściach Paryża lub w bezpośrednim sąsiedztwie regionu Île-de-France – ma być celem natychmiastowych działań. – Niektóre meczety zostaną zamknięte – stwierdził minister Darmanin. Emmanuel Macron zastrzegł jednak, że „Francja walczy z islamistycznym separatyzmem, nigdy z islamem”.

j.k.

Raport

Wyścig o Afrykę

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 nie osłabił wyprzedaży terenów uprawnych i złóż surowców mineralnych w Afryce. Przeciwnie, w ostatnich miesiącach proces ten uległ przyspieszeniu – ostrzega Federacja Chrześcijańskich Organizacji Wolontariatu FOCSIV. W czasie kryzysu pandemicznego zawarto ponad 2,1 tys. kontraktów, które dotyczą 79 mln hektarów ziemi. Autorzy raportu zastrzegają, że z punktu widzenia prawa wszystko jest legalne. Wielkie podmioty finansowe, koncerny czy państwa podpisują kontrakty, pozwalające im przejąć na własność lub na wieloletnie użytkowanie tereny czy złoża. Kontrakty te są z reguły zawierane ze szkodą dla lokalnej społeczności. Rabunkowa eksploatacja surowców prowadzi do skażenia środowiska. Nowi właściciele nie uznają praw mieszkańców, którzy od pokoleń żyli na tamtych ziemiach; niestety, nie posiadają oni żadnych aktów własności. Wszystko to prowadzi do ich zubożenia i wymuszonych przesiedleń. Zdaniem Andrei Stocchiero, który przygotował raport, proces ten będzie się pogłębiał, bo surowców naturalnych na świecie ciągle ubywa, a zapotrzebowanie na ziemie uprawne stale rośnie. W efekcie rośnie też rywalizacja między nabywcami złóż i terenów. Rywalizują już nie tylko dawne państwa kolonialne, jak USA, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada czy Rosja, ale również kraje wschodzące, w szczególności Chiny, a także Brazylia czy azjatyckie tygrysy, takie jak Singapur. – Wywierają bardzo silny nacisk, zwłaszcza Chiny, które zawierają umowy z afrykańskimi państwami, w sprawie zagospodarowania wielkich obszarów ziemskich – mówi Stocchiero.

Reklama

j.k.

Watykan

Rada on-line

Przewidziane dużo wcześniej spotkanie Rady Kardynałów doradzających papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej odbyło się w formie on-line. Powód: stan zagrożenia sanitarnego. Ojciec Święty uczestniczył w zebraniu, łącząc się z uczestnikami z Domu św. Marty. Przedstawiono nowego członka rady – kard. Ambongo Besungu, arcybiskupa metropolitę Kinszasy, oraz rozmawiano o sytuacji Kościoła na różnych kontynentach, szczególnie w obliczu pandemii COVID-19. Sekretarz rady streścił kroki poczynione w redakcji tekstu nowej Konstytucji Apostolskiej. W tej chwili analizowane są poprawki i propozycje przedstawione w ostatnich miesiącach przez poszczególne dykasterie watykańskie. Następne spotkanie zaplanowano na luty przyszłego roku.

j.k.

Paryż

Notre-Dame odżywa

Choć w zniszczonej pożarem katedrze Notre-Dame prace remontowe dopiero się rozpoczynają, paryska archidiecezja postanowiła pokazać, że ta zabytkowa świątynia francuskiej stolicy już podnosi się ze zgliszczy. W Wigilię wieczorem odbędzie się w niej bożonarodzeniowy koncert. Wystąpi Maîtrise Notre-Dame de Paris, czyli katedralny chór, który powstał na przełomie XII i XIII wieku, czyli w tym samym czasie, co katedra. Według arcybiskupa Paryża Michela Aupetita, będzie to wydarzenie symboliczne zarówno dla spalonej katedry, jak i doświadczonego pandemią i kryzysem społeczeństwa. Koncert będzie transmitowany przez kanał France 2 oraz telewizję katolicką KTO – przed papieską Pasterką z Watykanu i po niej. Chór katedralny wystąpi w zmniejszonym składzie – 20 śpiewaków i jedna solistka Julie Fuchs. Z tej okazji do katedry sprowadzony zostanie pozytyw, przy którym zasiądzie Yves Castagnet, organista katedry Notre-Dame. Na wiolonczeli zagra Gautier Capuçon. Będzie to pierwszy koncert od czasu pożaru w kwietniu ub.r. Przed pożarem chór Maîtrise de Notre-Dame Paris dawał w tej świątyni 60 koncertów rocznie.

Reklama

w.d.

Mińsk-Warszawa

Rekolekcje z wygnania

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski, prowadził rekolekcje adwentowe dla protestujących Białorusinów. Po tym, jak pod koniec sierpnia nie został wpuszczony do kraju, przebywa w Polsce, dlatego nauki rekolekcyjne odbywały się od 3 do 6 grudnia za pośrednictwem wideokonferencji. Wierni zbierali się w archikatedrze Najświętszego Imienia Maryi Panny w Mińsku, aby wysłuchać nauk przekazywanych na żywo za pomocą mediów audiowizualnych. Arcybiskup Kondrusiewicz wcześniej skierował orędzie na Adwent, w którym wezwał katolików do rozważenia głębszych duchowych przyczyn „bezprecedensowego kryzysu społeczno-politycznego”, przed którym stanęła Białoruś.

w.d.

Kaliningrad

Twierdza z nową bronią

Rosja wzmacnia siły przy granicy z Polską. W przyszłym roku planowane jest utworzenie nowej dywizji zmotoryzowanej w obwodzie kaliningradzkim. Zostanie ona utworzona w ramach stacjonującego w obwodzie 11. Korpusu Armijnego wojsk lądowych i obrony wybrzeża Floty Bałtyckiej. W jej skład mają wejść: samodzielny pułk zmotoryzowany, pułk pancerny i brygada zmotoryzowana.

To kolejne wzmocnienie, które Moskwa wykorzystuje jako element szachowania państw bałtyckich, skandynawskich i Polski. W listopadzie rozpoczęły się tam dostawy zmodernizowanych czołgów T-72B3M; przerzucono też dywizjon artylerii rakietowej wyposażony w wyrzutnie rakietowe Smiercz.

Reklama

Ma to być odpowiedź na wzmocnienie wschodniej flanki przez NATO. W przyszłym roku mają do nich dołączyć samobieżne, przeciwlotnicze zestawy rakietowe Tor-M2. W obwodzie bardzo często odbywają się manewry, w których symulowane są ataki na państwa w regionie.

w.d.

UNESCO-Hiszpania

Nie chcą korridy

Kierownictwo UNESCO odrzuciło kandydaturę wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości walk z bykami, tzw. korridy. Złożona na początku 2020 r. kandydatura, która miała zostać rozpatrzona pierwotnie w październiku, w listopadzie zniknęła z planu obrad UNESCO.

I to na dobre – co potwierdził hiszpański Krajowy Związek na rzecz Obrony Zwierząt (ANDA). Wycofanie z listy korridy to kolejny w tym roku cios dla sympatyków walk z bykami w Hiszpanii, gdzie z powodu pandemii nastąpił drastyczny spadek liczby tych widowisk. Od stycznia do listopada w całym kraju odbyło się zaledwie 75 walk z bykami, podczas gdy w tym samym czasie w 2019 r. było ich 793. Najwięcej pokazów korridy odbyło się na terenie wspólnot autonomicznych Andaluzji, a także Kastylii-La Manchy. Choć korrida wciąż uznawana jest za narodową rozrywkę Hiszpanów, systematycznie powiększa się lista gmin (jest ich ponad 100), które zakazały walk z bykami. Tych widowisk nie można organizować m.in. na Wyspach Kanaryjskich. Przed epidemią COVID-19 walki z bykami oglądało w Hiszpanii w ciągu roku średnio ok. 6 mln osób, a korrida dawała gospodarce 3,5 mld euro dochodów.

w.d.

Cyberprzestrzeń

Hakerzy aktywniejsi

Praca zdalna na szeroką skalę i pospieszna transformacja cyfrowa uaktywniły działalność hakerów. Liczba cyberataków była nawet 4 razy wyższa w czasie wiosennego lockdownu niż przed pandemią – wynika z raportu 2020 Cyber Threatscape, opracowanego przez Accenture. Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację firm, jednak ze względu na ekspresowe tempo wdrożeń nowych rozwiązań, wzrosła podatność infrastruktury firm na próby ataków cyberprzestępców. Co więcej, jak wskazano w raporcie – w związku z kryzysem wiele firm ograniczyło wydatki, również te na IT, w tym zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Raport podaje, że podwoiła się liczba niebezpiecznych ataków na aplikacje webowe, które stanowią już ponad 40% wszystkich ataków. Może to skutkować wyciekami dużych ilości danych lub też rozciągniętą w czasie inwigilacją systemów firm. Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że nie wszyscy cyberprzestępcy realizują swoje cele od razu po przełamaniu zabezpieczeń. Wielu z nich zostawia otwartą furtkę lub kradnie dane z zamiarem ich wykorzystania w przyszłości, nawet po wielu latach.

j.k.

Inwestycje

Wykup gruntów pod CPK

Zainteresowani sprzedażą gruntów z obszaru wyznaczonego pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego mogą zgłaszać się do spółki CPK – poinformował wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Pozyskiwanie gruntów będzie się odbywało na kilka sposobów. Pierwszy z nich to program dobrowolnych nabyć. Kolejne to: przyjmowanie do zasobu nieruchomości państwowych jednostek samorządu terytorialnego, zamiana nieruchomości, komercyjne nabywanie nieruchomości oraz wywłaszczenia. Ich pozyskiwanie potrwa do 2023 r.

j.k.

2020-12-09 10:30

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była „ważna”?

Pytanie czytelnika:
Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była „ważna” i by móc przyjąć Komunię św.?

CZYTAJ DALEJ

Kraków/ W wieku 100 lat zmarł prof. Aleksander Krawczuk, wybitny znawca starożytności

2023-01-27 20:33

[ TEMATY ]

Kraków

zmarły

prof. Aleksander Krawczuk

Wikipedia/autor: Ladislav Luppa na licencji Creative Commons

prof. Aleksander Krawczuk

prof. Aleksander Krawczuk

Nie żyje prof. Aleksander Krawczuk, wybitny znawca starożytności, filolog klasyczny, od 1949 r. związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. W czerwcu skończyłby 101 lat.

O śmierci prof. Aleksandra Krawczuka poinformował w piątek Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w mediach społecznościowych. Wiadomość tę potwierdził również PAP w rozmowie telefonicznej pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego.

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski: wielokrotnie wydawało się, że Kościół się skończył, tymczasem się rozwija

2023-01-28 08:02

[ TEMATY ]

Kościół

abp Marek Jędraszewski

Karol Porwich/Niedziela

Wielokrotnie wydawało się, że Kościół się skończył i wiara w Chrystusa nie przetrwa. Tymczasem wbrew temu, co się mogło wydawać, Kościół się nadal rozrasta - powiedział wczoraj abp Marek Jędraszewski w krakowskim seminarium duchownym.

W homilii arcybiskup powiedział, że prawda o królestwie Bożym była wielokrotnie konfrontowana przez pierwszych chrześcijan, których poddawano prześladowaniom. Wielokrotnie wydawało się, że Kościół się skończył i wiara w Chrystusa nie przetrwa. Tymczasem wbrew temu, co się mogło wydawać, Kościół się nadal rozrasta. „Zasiewem Kościoła jest męczeńska krew chrześcijan” – powiedział Tertulian.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję