Reklama

Obserwator

Łódź

List Franciszka do Łodzi

Papież Franciszek napisał specjalny list z okazji 100. rocznicy powstania diecezji łódzkiej. I choć sporo w nim historycznych odniesień, jest jednak w znacznej mierze zaproszeniem do patrzenia w przyszłość. „Jubileusz – pisze Ojciec Święty – choć odsyła naszą pamięć w przeszłość, nas samych jednak koncentruje na «dziś». Dziś Pan chce do nas dotrzeć z nową świeżością: ze Słowem i działaniem, które ciągle potrafią nas zaskoczyć, uzdrowić, wyzwolić, wskrzesić! Pamiętajcie: Ewangelia jest ciągle przed nami! Nie po to odkrywacie historię naszego Kościoła, by się poddać bezpłodnej nostalgii, utyskującej, że «dobrze to już było; teraz może być już tylko gorzej; nasze kościelne ’dziś’ to wyłącznie kryzys, z którego Kościół już się nie podniesie...». Nie! Nasze «dziś» nie należy do kryzysu! Nasze «dziś» należy do Pana. Jest Jego czasem: jest rokiem Jego łaski!”.

Czym jest łaska jubileuszu, jeśli nie przede wszystkim łaską ewangelizacji, czyli okazją do ewangelizacji! – przekonuje Ojciec Święty. I przywołuje słowa Jezusa: ,,Pan Mnie namaścił, abym ewangelizował ubogich” (por. Łk 4, 16-30). „Zobaczcie, Drodzy Siostry i Bracia, do kogo owa ewangelizacja jest najpierw zwrócona – analizuje papież. – (...) do tych, którzy «się źle mają» – jest wyjściem ze słowem Dobrej Nowiny, ale także z doświadczeniem przebaczenia i wyzwolenia, odzyskania widzenia i nadziei”, i dodaje: „Również nasz dzisiejszy świat – to prawda, po 100 latach o wiele bogatszy – wytwarza całe obszary ubóstwa i biedy nie tylko materialnej. Zobaczcie wokół siebie ludzi samotnych, chorych, starszych; zobaczcie bezdomnych, wykorzysty­wa­nych i uzależnionych; zobaczcie także tych, których nasze grzechy dotknęły cierpieniem, a czasami wręcz wygnały z Kościoła.

Reklama

Duch miłości miłosiernej niech zapanuje w Kościele, któremu patronują św. Józef – patron ludzkiej pracy i św. Faustyna – apostołka miłosierdzia”.

Jubileusz to także okazja do przypomnienia ludzi, którzy nadali temu Kościołowi rys charakterystyczny – ze słynnym pierwszym łódzkim biskupem Wincentym Tymienieckim na czele. Papież wydaje się niemal zachwycony postacią tego niezwykłego człowieka, który „był pasterzem o ogromnej wyobraźni miłosierdzia – i do takiej wyobraźni, przekutej w czyn, zdołał porwać powierzony mu

Kościół: budował setki domów dla najuboższych rodzin, rozdzielał żywność zwłaszcza w okresie kryzysu ekonomicznego, karmił mlekiem dzieci i ich matki, dzieciom organizował wakacyjny wypoczynek, niósł pomoc rodzinom dotkniętym alkoholizmem”. Czy może więc dziwić, że z tego środowiska, z tego Kościoła wyrósł obecny jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski? Był on specjalnym wysłannikiem Ojca Świętego na łódzkich uroczystościach jubileuszowych, z prawem do udzielenia papieskiego błogosławieństwa.

Reklama

Jest jeszcze jeden wątek w papieskim liście, który wart jest zaakcentowania – ekumenizm. Łódź sprzed 100 lat to miasto wielowyznaniowe, miasto czterech kultur. Jaka z tego nauka dla nas, współczesnych? Papież pisze: „Ekumenizm – wtedy (czyli 100 lat temu – przyp. red.) jeszcze bardzo nieoczywisty, a przecież w Łodzi praktykowany – dziś jest nieodwracalnym wyborem Kościoła. Dlatego proszę Was, zaproście do przeżywania Waszego Jubileuszu wszystkie bratnie Kościoły chrześcijańskie. Niechaj ten Rok Pański okaże się szczególnie czasem łaski jedności – czasem «wymiany duchowych darów». (...) Tego zjednoczenia, a więc również tej właśnie posługi Kościoła – jak słyszę – bardzo potrzebuje Wasz Naród i społeczeństwo”.

K.W.

Papież do Polaków

Ufajmy Panu

W pozdrowieniach na zakończenie audiencji generalnej 9 grudnia Franciszek zaznaczył, że czas Adwentu usposabia nas do otwarcia ducha na światło płynące z tajemnicy Betlejem. Życzył, by oczekiwanie na Zbawiciela pobudziło każdego do bycia bardziej zdecydowanym i hojnym w odpowiadaniu na wymagania powołania chrześcijańskiego. Papież wyraził pragnienie, by kontemplacja, wraz z Maryją, tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem, pozwoliła podążać z radością na spotkanie Pana, przychodzącego, by nas zbawić. Apelował, by  w czasie Adwentu, naznaczonym pandemią, szczególnie bliska stała się nam modlitwa prośby, do której zachęca nas Chrystus. „Uczmy się jej od Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (...). Idąc za Jej przykładem, złóżmy całą naszą ufność w Bogu” – prosił Ojciec Święty.

j.k.

Pielgrzymka

Papież w Iraku

Papież Franciszek odwiedzi w marcu przyszłego roku Irak – zapowiedział rzecznik Watykanu Matteo Bruni. Przyjął on zaproszenie władz tego kraju i miejscowego Kościoła. Podróż planowana była od dłuższego czasu, ale wcześniej nie była możliwa z powodów bezpieczeństwa.

Ojciec Święty w dniach 5-8 marca 2021 r. odwiedzi Bagdad, Ur – związane ze wspomnieniem Abrahama, Irbil – stolicę irackiego Kurdystanu, a także Mosul i Karakosz na równinie Niniwy. Rzecznik poinformował, że w odpowiednim czasie zostanie opublikowany program podróży, który będzie uwzględniał ewolucję sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Szczególnie symboliczną wymowę będzie miała wizyta Franciszka w chrześcijańskim mieście Karakosz, zniszczonym przez tzw. Państwo Islamskie.

Będzie ona hołdem dla prześladowanych w tym rejonie chrześcijan. Ur, ziemię Abrahama, pragnął odwiedzić św. Jan Paweł II w 2000 r., który był Rokiem Świętym Wielkiego Jubileuszu. Wizyta nie doszła jednak do skutku, a w jej miejsce zorganizowano symboliczną duchową pielgrzymkę. W lutym 2000 r., poprzez telemost, wierni

Kościoła chaldejskiego w Iraku, zgromadzeni w katedrze św. Józefa w Bagdadzie, brali udział w tej uroczystości w Watykanie. Podróż Franciszka do Iraku będzie pierwszą pielgrzymką od wybuchu pandemii COVID-19.

j.k.

Watykan

Rok św. Józefa

Papież ogłosił Rok św. Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 r. Uczynił to w liście apostolskim Patris corde (Ojcowskim sercem), opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Franciszek przypomina, że ojcowskim sercem Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa”. Podkreśla, że po Maryi żaden święty nie zajmuje w magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef – Jej oblubieniec. Błogosławiony Pius IX ogłosił go patronem Kościoła katolickiego, Pius XII przedstawił jako patrona robotników, a św. Jan Paweł II – jako opiekuna Zbawiciela. Z kolei ludzie przyzywają go jako patrona dobrej śmierci. Papież wskazał, że wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach, który „przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii», mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia”. Franciszek odwołał się m.in. do powieści o życiu św. Józefa – Cień Ojca polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego.

j.k.

Kraków

Brońmy świętego

Jesteśmy zobowiązani do obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II – podkreślił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W homilii podczas nabożeństwa wieńczącego obchody Święta Małopolski w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie abp Jędraszewski zaznaczył, że Jan Paweł II wprowadził procedury, które miały chronić dzieci. – Wszyscy jesteśmy zobowiązani do obrony jego dobrego imienia i nieulegania złu, kłamstwu i przewrotności – powiedział.

Podkreślił też, że nie może być zgody na kłamliwe akty, które chciałyby uczynić Jana Pawła II jednym z odpowiedzialnych za zło, jakie toczyło i toczy Kościół ostatnich czasów. Arcybiskup przypomniał zdarzenie z audiencji, podczas której papież Polak otoczył swym płaszczem dziecko – ten gest, według niego, jest symboliczny. – On swoim ojcowskim płaszczem chciał w sposób szczególny chronić każde dziecko, zwłaszcza to, które mogłoby być skrzywdzone, dotknięte w swojej niewinności, czystości przez bardzo złych, z punktu widzenia moralnego, ludzi Kościoła – powiedział abp Jędraszewski.

w.d.

Rzym

Dotrzymał tradycji

Papież Franciszek dotrzymał tradycji i pojechał jednak na rzymski pl. Hiszpański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z powodu pandemii modlił się tam sam, a nie, jak co roku, z tysiącami wiernych. Przybył na plac wcześnie rano, ku zaskoczeniu strażaków, którzy przygotowywali się do transportu na szczyt stojącej tam figury Niepokalanej, by nałożyć jej koronę z kwiatów. To oni jako pierwsi poinformowali o nieoczekiwanej wizycie papieża, publikując zdjęcia na Twitterze.

30 listopada Watykan wydał komunikat, w którym poinformował, że z powodu pandemii papież nie uda się w tym roku na pl. Hiszpański. Miał on dokonać prywatnego aktu pobożności, zawierzając Matce Bożej Rzym, jego mieszkańców i chorych na całym świecie.

j.k.

Polska-UE

Zaskarżą rezolucję

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zamierza zaskarżyć rezolucję Parlamentu Europejskiego, potępiającą orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Według prezesa Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego, rezolucja zawiera wiele nieprawdziwych twierdzeń i niebezpiecznych ataków na polską praworządność. Stwierdzono w niej m.in., że „dostęp do aborcji stanowi prawo człowieka”, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. W wielu punktach rezolucja wchodzi też w suwerenne kompetencje państw członkowskich, chociażby przez apel o „niepublikowanie wyroku TK” – wskazuje Kwaśniewski. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE będzie poważnym ciosem w próby poszerzania przez PE swoich kompetencji pozatraktatowo. Wypowiada się on w sferach, które nie są regulowane przez prawo unijne, takich jak prawo rodzinne, małżeństwo, obrona życia czy suwerenność państw do decydowania o kształcie ich wymiaru sprawiedliwości. Rezolucja odnosi się też do samego instytutu, który został oskarżony przez nią o fundamentalizm i ścisłe związki z rządem. Instytut domaga się od TSUE stwierdzenia nieważności rezolucji. – Traktat o funkcjonowaniu UE pozwala podmiotowi unijnemu, którego prawa zostały naruszone, skierować specjalną skargę do TSUE. Postępowanie będzie precedensowe. Rezolucja narusza nasze dobre imię, zażądamy, aby TSUE stwierdził nieważność całej rezolucji – podkreśla Kwaśniewski.

j.k.

Statystyka

Nieco mniej

Według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w 2019 r. nastąpił nieznaczny spadek osób chodzących do kościoła. Wtedy w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 36,9%, a w 2018 r. – 38,2% zobowiązanych katolików. Do Komunii św. przystępowało 16,7%, a w 2018 r. – 17,3% z nich. Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,8%) i rzeszowskiej (62,1%), najniższy w szczecińsko-kamieńskiej (23,3%) i łódzkiej (23,6%). W 2019 r. sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osób – o ponad 3,5% mniej niż w 2018 r. Do I Komunii św. przystąpiło niespełna 399 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej – 423 tys. W roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6% uczniów. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 88%. Najwięcej uczniów chodzących na religię było w diecezji pelplińskiej – 99,2%, a w rzeszowskiej i przemyskiej po 97,9%; najmniej z kolei w diecezji warmińskiej 70% i warszawskiej 76%.

j.k.

Białoruś

Żelazna kurtyna

Władze zamykają wszystkie lądowe przejścia graniczne. Większość Białorusinów od 21 grudnia nie wyjedzie na Zachód, nie przekroczy granicy z Polską, Litwą czy Ukrainą, chyba że w wyjątkowych sytuacjach, takich jak m.in. śmierć bliskiej osoby czy potrzeby leczenia za granicą. Nawet w takich sytuacjach osoby te nie będą mogły opuszczać Białorusi częściej niż raz na pół roku. W rozporządzeniu nie wspomniano o lotnisku w Mińsku. Lokalne media uznały, że obywatele będą mogli swobodnie opuszczać kraj samolotami.

j.k.

Etiopia

Uwaga, konflikt

Narasta napięcie między chrześcijanami i muzułmanami. W miejscach, w których wyznawcy Chrystusa są obecni od IV wieku i od samego początku żyją w przyjaźni z wyznawcami islamu, teraz zaczyna dochodzić do pobić i morderstw – ostrzegli biskupi zgromadzeni na Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM). Wezwali oni do natychmiastowego zawieszenia broni, zwłaszcza w regionie Tigraj, który od ponad miesiąca jest sceną gwałtownego konfliktu zbrojnego. Biskupów niepokoi pogarszająca się sytuacja humanitarna także w sąsiedniej Erytrei i Sudanie. Podkreślili oni, że na wojnie najbardziej cierpią niewinni, słabi i bezbronni.

j.k.

Armenia-Azerbejdżan

Paradowali w Baku

Władze Azerbejdżanu uczciły zwycięstwo nad wojskami Armenii w walkach o Górski Karabach defiladą wojskową. Wzięło w niej udział 3 tys. wojskowych i ok. 150 pojazdów pancernych. W paradzie uczestniczyli również żołnierze tureccy, a gościem uroczystości był Recep Tayyip Erdogan, prezydent Turcji; kraj ten wspierał Baku w konflikcie. Walki trwały 6 tygodni, Baku uzyskało jednak znaczną przewagę i zdobycze terytorialne. Porozumienie, które wywołało euforię w Azerbejdżanie, stało się przyczyną protestów w Armenii. Opozycja i jej zwolennicy wyszli na ulice, domagając się dymisji premiera Nikola Paszyniana. Do ustąpienia wezwał go zwierzchnik Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, patriarcha i katolikos wszystkich Karekin II, widząc w tym warunek stabilizacji w Armenii.

w.d.

Rynek pracy

Na czarno

Stopa bezrobocia w listopadzie utrzymała się na poziomie nieco ponad 6%, czyli niezmienionym od czerwca – poinformował resort rozwoju, pracy i technologii. To jeden z najniższych wyników w UE. Z  badaniań Instytutu Badawczego Randstad i Gfk Polonia wynika, że pracodawcy w większości chcą utrzymać zatrudnienie. 70%  planuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie, 17% spodziewa się nowych rekrutacji, a jedynie 8% przewiduje zwolnienia.

Z różnych danych wynika, że miejsc pracy nieco przybyło, tyle że niskiej jakości. Liczba pracujących Polaków nie spada, ale poszukujący zatrudnienia często zdobywają jedynie zajęcie w szarej strefie. Świadczy o tym fakt, że liczba odprowadzających składki ZUS w związku z wykonywaną pracą, sukcesywnie spada od początku roku.

j.k.

Szczepienia

Będą przekonywać

Akcja zachęcająca do szczepień przeciwko koronawirusowi ma ruszyć w połowie grudnia. Do wszystkich gospodarstw domowych mają trafić specjalne ulotki. Ich głównym celem jest zmiana sceptycznego nastawienia Polaków do nowej szczepionki. Z badań wynika, że chętnych do zaszczepienia się jest mniej niż 40%. To zbyt mało, by operacja zakończyła się sukcesem, czyli uzyskaniem tzw. odporności stadnej społeczeństwa na COVID-19. W akcję informacyjną i popularyzującą szczepionki mają się zaangażować znane osoby – sportowcy, aktorzy; uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa. Z czasem kampania ma mieć charakter bardziej emocjonalny, trafiać do różnych grup społecznych. Inne argumenty przekonają osoby starsze, a inne przedstawicieli różnych grup zawodowych czy wiekowych. Pojawił się też pomysł, aby znane osoby, w tym politycy, dla zachęty szczepili się publicznie.

j.k.

Oddaj osocze

Zrób to!

Czekolady, zniżki, ulgi podatkowe. Oddawanie osocza przez ozdrowieńców się opłaca. Niezależnie od akcji propagującej szczepienia trwa kampania zachęcająca do oddawania osocza. Dotyczy to osób w wieku 18-65 lat, które przeszły COVID-19 co najmniej 28 dni wcześniej.

Zapotrzebowanie na nie jest ogromne, bo przeciwciała w nim zawarte bardzo pomagają chorym w walce z koronawirusem. Dawcy osocza mają prawo do dnia wolnego w pracy, otrzymują od RCK aż 9 czekolad, mogą też dostać zwrot kosztów przejazdu, a także odliczyć od podstawy opodatkowania tzw. darowiznę od krwiodawstwa. Stawka rekompensaty wynosi 130 zł za litr.

j.k.

Postępy postępu

Kara za modlitwę

Działania mające na celu zmianę orientacji seksualnej gejów i lesbijek, w tym także modlitwy w tej intencji, będą uznawane za przestępstwo. Takie prawo chce wprowadzić australijski stan Wiktoria. Chrześcijański niezależny komitet doradczy Freedom for Faith określił projekt ustawy jako najbardziej agresywny atak na wolność wyznania. – To, o co się modlę, z kim i za kogo, to nie jest sprawa rządu – powiedział metropolita Melbourne Peter Comensoli. W ramach reform każdemu, kto spróbuje stłumić lub zmienić czyjąś seksualność lub tożsamość płciową, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności lub grzywna do 10 tys. dolarów, jeśli udowodni się, że jego działania spowodowały trwałe konsekwencje. Kościoły obawiają się, że będą karane za to, iż promują wśród swoich wiernych życie zgodne z wyznawaną przez nich wiarą. Nowe prawo rozszerza także rozumienie przemocy w rodzinie. Za takową będzie uważana każda próba zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej członka rodziny. Ustawa zapewni narzędzia do podjęcia działań prawnych przeciwko swoim bliskim, np. rodzicom.

j.k.

Francja

Chrześcijanie zakazani

Skandaliczna decyzja jednej z państwowych rozgłośni francuskich pokazuje, co może się stać w przypadku dalszego rozszerzania tzw. rewolucji moralnej w europejskich krajach. Publiczna stacja radiowa France Inter, zasłaniając się przestrzeganiem neutralności religijnej, ocenzurowała reklamę stowarzyszenia L’Ouvre d’Orient, w której zawarto słowo „chrześcijanie”. Stacja odmówiła emisji reklamy, bo, jak tłumaczy w oświadczeniu, wielu słuchaczy nie chce słuchać tego typu reklam. Stowarzyszeniu zaproponowano, żeby w reklamie była mowa nie o wschodnich chrześcijanach, lecz ogólnie o dziele na rzecz Bliskiego Wschodu.

j.k.

2020-12-16 08:57

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

MZ i Główny Inspektor Sanitarny ostrzegają przed fałszywymi SMS-ami

2021-09-23 20:39

[ TEMATY ]

sms

cyberatak

Adobe Stock

Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron – poinformowało w czwartek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do ostrzeżeń Głównego Inspektora Sanitarnego przed fałszywymi SMS-ami.

"Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy +Kwarantanna+, zawierające informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości rzekomej kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej, którego kliknięcie może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieklikanie w załączony link i usunięcie wiadomości z telefonu" – poinformował PAP w komunikacie rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki.

CZYTAJ DALEJ

Narodowe rekolekcje u św. Józefa [ZAPROSZENIE]

2021-09-21 18:00

Archiwum sanktuarium

Obraz św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu

Obraz św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu

W Sanktuarium Świętego Józefa odbędą się Narodowe Rekolekcje połączone z aktem zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi.

Rozpoczną się one 3 października i potrwają do 7 października br. Hasłem rekolekcji są słowa Ojcowskiemu Sercu zawierzamy. Tematyka dotyczyć będzie kilku przestrzeni związanych ze Św. Józefem: Opiekun Kościoła, małżeństwo, życie, ojcostwo oraz istota i cel modlitwy zawierzenia.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: modlitwa za Kościół w Chinach, o jego pełną wolność i jedność

2021-09-24 16:24

[ TEMATY ]

Jasna Góra

modlitwa

Chiny

BP KEP

Szczególna modlitwa za Kościół w Chinach, o jego pełną wolność i jedność, zanoszona była na Jasnej Górze. Dziesiątą rocznicę działalności przeżywali tu przedstawiciele Sinicum - stowarzyszenia posługującego na rzecz Kościoła katolickiego w tym najludniejszym państwie świata.

- Sytuacja katolików w Chińskiej Republice Ludowej podobna jest do polskiej rzeczywistości komunistycznej, choć zmagają się oni ze znacznie większymi trudnościami - mówią kapłani i siostry tam posługujące. Mszy św. przewodniczył bp Adam Wodarczyk z Katowic, który jest inicjatorem powstania wspólnot oazowych w Chinach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję