Reklama

Rodzina

Kolejny krok

Program „Za życiem” doczekał się nowelizacji, którą przygotował pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zmiany są odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. oraz krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany w styczniu 2021 r. Od tego czasu aborcja eugeniczna w Polsce przestała być legalna, ale sędziowie TK wskazali, że na państwie spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi i matkami w trudnych ciążach. Raport Najwyższej Izby Kontroli z listopada wykazał natomiast, że z najistotniejszych form pomocy programu „Za życiem” można było korzystać tylko w niewielkim zakresie. Stwierdzono przede wszystkim braki koordynacji. Wykazano, że w całym kraju zamiast 30 było zaledwie 6 wyspecjalizowanych ośrodków, które mogły roztaczać skoordynowaną opiekę neonatologiczno-pediatryczną nad dziećmi z najcięższymi schorzeniami powstałymi w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Niestety, na zmiany i wzmocnienie programu „Za życiem” trzeba było czekać ponad rok, a na efekty ich wejścia w życie potrzeba kolejnych miesięcy. – Oczywiście, wszyscy chcemy, by ta pomoc była dostępna jak najszybciej. Musimy jednak brać pod uwagę fakty dotyczące trybu procedowania. Przede wszystkim to, że chcemy, by te rozwiązania były jak najwyższej jakości – wyjaśnił Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Dwa razy więcej pieniędzy

Dobrą widomością są znacznie większe środki przeznaczone na realizację nowego programu „Za życiem”. W latach 2022-26 na realizację programu rząd chce przeznaczyć ok. 6 mld zł, czyli prawie dwa razy więcej niż było to do tej pory. – Wzrost nakładów na realizację programu „Za życiem” to konsekwencja naszego podejścia do wsparcia osób z niepełnosprawnościami – powiedział min. Wdówik. – Przyjrzeliśmy się też temu, jak działa program „Za życiem”, i uznaliśmy, że w kolejnych latach wymaga on wzmocnienia.

Przyjęta przez rząd uchwała zakłada również zmiany w wybranych działaniach programu. Dotyczyć one będą m.in. rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Z tej formy pomocy mogą skorzystać również ojcowie oraz inne osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi dziećmi. Więcej pieniędzy ma też trafić do placówek, które przygotowują dzieci z problemami rozwojowymi do rozpoczęcia nauki. MRiPS wskazało, że w 2017 r., na początku funkcjonowania programu, było to 47 mln zł, w 2022 r. będzie ponad 97 mln, a w latach 2024-26 – co roku po 110 mln zł. – Zależy nam na tym, aby wsparcie w ramach programu było tak zaprojektowane, by mogło odpowiadać na realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – podkreślił min. Wdówik.

Reklama

Doradca w każdym powiecie

W programie zaplanowano uruchomienie nowych działań, m.in. powołanie doradcy rodziny, którego zadaniem będzie zapewnienie kobietom w ciąży i ich rodzinom dostępu do poradnictwa w zakresie form wsparcia. Rząd chciałby, żeby taki doradca był zatrudniony w każdym powiecie. Ma to być osoba, która dotrze do rodziny w trudnej sytuacji, pomoże przygotować program wsparcia w zakresie rehabilitacji dziecka oraz pomocy psychologicznej dla rodzin i wskaże miejsca pomocy o charakterze socjalnym.

Prawie dwa razy więcej pieniędzy otrzymają również wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze (tzw. WOKRO). – To są te miejsca, gdzie rodzina otrzymuje pomoc, gdy dowiaduje się, że urodzi jej się dziecko z niepełnosprawnością. Ośrodki wspierają dziecko i rodzinę w zakresie rehabilitacji, pomocy psychologicznej dla rodziców i świadczeń zdrowotnych – zaznaczyła Marzena Machałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Program „Za życiem” zakłada także działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ich celem jest m.in. pomoc młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich oraz przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Reklama

Hospicja perinatalne

Jednym z pierwszych postulatów środowisk pro-life oraz Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny było zwiększenie dostępności hospicjów perinatalnych, gdzie matka ze śmiertelnie chorym dzieckiem zostałaby otoczona troskliwą opieką. Od marca 2021 r. gotowa jest ustawa przygotowana przez min. Michała Wójcika, ale nadal nie widać śladów jej procedowania. – Ten projekt jest zupełnie bezkosztowy i zyskał uznanie wszystkich środowisk zajmujących się opieką paliatywną nad dziećmi przed i po urodzeniu. Nie rozumiem, dlaczego ta ustawa została zamrożona – wyznał Niedzieli min. Wójcik.

Braki w dostępności opieki hospicyjnej zostały wskazane także w raporcie NIK z listopada 2021 r. Podczas konferencji prasowej prezentującej program „Za życiem” w nowej odsłonie mówiono, że problem niewystarczającej opieki paliatywnej zostanie rozwiązany w inny sposób. – Resort zdrowia pracuje nad tym, aby był dobry dostęp do opieki paliatywnej i hospicyjnej w całej Polsce – powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. – Na dziś mamy 16 hospicjów, ale pracujemy nad tym, aby były hospicja stacjonarne, bo widać, że jest taka potrzeba.

W działaniach, za które w ramach programu „Za życiem” odpowiada resort zdrowia, nacisk został położony na opiekę psychologiczną i medyczną. – Już w styczniu te zmiany będą wprowadzone w opiece położniczej w całej Polsce. To jest nasze główne zadanie – dobra opieka położnicza i szybkie diagnozowanie problemów. W każdym momencie pacjentka musi mieć dostęp do badań prenatalnych – podkreślił Maciej Miłkowski. – Jeśli wada zostanie u dziecka zdiagnozowana, to mamy również możliwość wykonywania operacji wewnątrzmacicznych w wyspecjalizowanych ośrodkach w całej Polsce.

Infolinia i portal

W nowej odsłonie programu „Za życiem” zaplanowano także zwiększenie dostępności pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Kobiety w ciąży oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny będą mogły skorzystać z pomocy poza kolejnością. Zniesione ma być też kryterium trudnej sytuacji finansowej przy ubieganiu się o pomoc.

Reklama

Wiceminister Paweł Wdówik zaznaczył, że resort rodziny przejął prace nad stworzeniem infolinii i portalu informacyjnego dla rodzin objętych programem „Za życiem”. – To są elementy, które mają ze sobą współpracować. Mają bowiem udostępnić tak bardzo oczekiwaną pełną informację i poprowadzić rodziny, którym rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, by bezpośrednio trafiały do miejsc realizujących takie wsparcie w obszarze zdrowia, edukacji i rehabilitacji – zauważył.

Propozycje rządu ws. nowego programu „Za życiem” mogą ułatwić funkcjonowanie wielu rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Na razie jest tylko uchwała Rady Ministrów, która czeka na dokładną realizację. Dodatkowe wsparcie rodzin dotkniętych niepełnosprawnościami zapowiedziane jest też w Polskim Ładzie. – Cieszę się, że wreszcie coś się ruszyło w programie „Za życiem”, bo zabiegaliśmy o to od ponad roku – zauważył dr Bartłomiej Wróblewski, który przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował grupę posłów ws. aborcji eugenicznej. – Dostęp do hospicjów perinatalnych, troskliwa i profesjonalna opieka nad kobietami w ciąży oraz podniesienie świadczenia dla rodzin to podstawowe działania, za które odpowiedzialne jest państwo – dodał.

2022-01-18 11:57

Ocena: +1 -2

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prawo do życia warunkiem integralnego rozwoju społeczeństw

[ TEMATY ]

polityka

życie

Bożena Sztajner/Niedziela

Problematyka prawa do życia jest zagadnieniem natury moralnej i społecznej, a w jej ramach demograficznej. Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate zauważa, że „jednym z najbardziej oczywistych aspektów dzisiejszego rozwoju jest doniosłość zagadnienia szacunku dla życia, którego w żadnej mierze nie można oddzielać od spraw związanych z rozwojem narodów”. W tym kontekście Papież piętnuje stosowane przez rządy w różnych częściach świata praktyki kontroli demograficznej dokonywane poprzez propagowanie antykoncepcji, a nawet stosowanie sterylizacji i narzucanie aborcji w krajach ubogich, co sprzyja szerzeniu się mentalności antynatalistycznej. Papież takie myślenie i praktyki ocenia jako barbarzyńskie, tym bardziej, że ta mentalność przekazywana jest państwom ubogim, poprzez chociażby prawodawstwo, czy też określoną „politykę zdrowotną” pod „płaszczykiem” postępu kulturowego.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Prymasa Tysiąclecia

2022-05-27 12:35

[ TEMATY ]

Jasna Góra

bł. kard. Stefan Wyszyński

Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Kardynał Stefan Wyszyński przemawia do wiernych zebranych przed jasnogórskim szczytem, 26 sierpnia 1957 r

Kardynał Stefan Wyszyński przemawia do wiernych zebranych przed jasnogórskim szczytem, 26 sierpnia 1957 r

Paulini zapraszają na Jasną Górę na uroczystości pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Prymasa Tysiąclecia, które już jutro. O godz. 14.00 do Kaplicy Matki Bożej wprowadzone zostaną relikwie kard. Wyszyńskiego, potem odprawiona zostanie Msza św. na Szczycie. Zaprezentowane zostaną też dwa oratoria.

- Umieszczenie relikwii bł. Prymasa Wyszyńskiego obok Cudownego Obrazu Matki Bożej, jego fizyczna ponowna obecność będzie dla nas przypomnieniem o wartości wiary, znaczeniu chrześcijańskich wartości i o wielkim zawierzeniu Maryi - uważa przełożony generalny Zakonu Paulinów. To on w obecności przeora Jasnej Góry i innych zakonników dokona uroczystego wprowadzenia relikwii do Kaplicy Matki Bożej. Relikwiarz ma kształt kardynalskiego herbu. Jest w nim kropla płynu otrzewnowego z elementami krwi.

CZYTAJ DALEJ

Rosja/ Arcybiskup Moskwy prosi katolików w Rosji o modlitwę o pokój na Ukrainie

2022-05-27 19:31

[ TEMATY ]

arcybiskup

Moskwa

pokój dla Ukrainy

BPJG

Abp. Paolo Pezzi na Jasnej Górze w 2010 r.

Abp. Paolo Pezzi na Jasnej Górze w 2010 r.

Arcybiskup rzymskokatolickiej Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie Paolo Pezzi zaapelował do rosyjskich katolików, by 31 maja, na zakończenie miesiąca maryjnego modlili się razem z papieżem Franciszkiem o pokój na Ukrainie.

We wtorek papież odmówi w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie różaniec w intencji pokoju. Obecna będzie razem z Franciszkiem ukraińska rodzina. Uczestnicy modlitwy połączą się m.in. z sanktuarium w Zarwanicy na Ukrainie i z Jasną Górą w Częstochowie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję