Reklama

Niedziela Podlaska

Walczyć o wolnego człowieka

Dzielimy się wielką radością z powołania w diecezji drohiczyńskiej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie.

Niedziela podlaska 7/2022, str. IV

[ TEMATY ]

Diakonia Wyzwolenia

Ireneusz Siemek

Grupa założycielska Diakonii Wyzwolenia

Grupa założycielska Diakonii Wyzwolenia

W Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu 27 listopada 2021 r. uczestniczyli kapłani: moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasz Suszko, ks. Michał Sawicki; para diecezjalna Domowego Kościoła: Katarzyna i Sławomir Ślusarzowie; przedstawiciele Domowego Kościoła rejonu Kamionna: Barbara i Ireneusz Siemek, Maria i Sylwester Klimkowie, Joanna i Łukasz Gołaszewscy; przedstawiciele Domowego Kościoła rejonu bielskiego: Aneta i Wojciech Olszańscy oraz Teresa i Sebastian Ostaszewscy. Spotkanie rozpoczęliśmy w bielskiej bazylice mniejszej modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Następnie na zaproszenie moderatora ks. Łukasza Suszki udaliśmy się na plebanię na drugą część spotkania, która dotyczyła omówienia spraw organizacyjnych i formalnych związanych z powołaniem Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie. Zebranie zakończyliśmy modlitwą rozważając słowo Boże oraz modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. Bogu niech będą dzięki!

W trosce o człowieka

Ruch Światło-Życie uwrażliwia swoich członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa i lęku. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia (zob. projekt statutu CDJ).

Diakonia Wyzwolenia służy zatem wszystkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej, szczególnie zaś prowadzi dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (podręcznik ORD).

Służba na rzecz wyzwolenia

Krucjata Wyzwolenia Człowieka została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków na początku pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu” (Watykan 23 października 1978 r.). Została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, jemu oddana i przez niego pobłogosławiona podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Reklama

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego KWC propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność.

Podstawową drogą Krucjaty jest ewangelizacja, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, post, całkowita abstynencja od alkoholu.

Członkowie KWC podejmują dobrowolną abstynencję od alkoholu w intencji osób uzależnionych oraz w intencji wynagradzającej za grzechy pijaństwa. Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17, 21). Modlitwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić, ona również przemienia działaczy w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Diakonia, czyli służba

W Ruchu Światło-Życie jest wiele diakoni, a cały Ruch jest powołany do tego, by pełnić służbę na rzecz Kościoła i świata. Diakonia jest narzędziem, poprzez które Ruch może realizować to powołanie. Podstawowym zadaniem każdej diakonii jest zatem zaangażowanie w życie Ruchu. Wówczas posługa diakonii będzie w naturalny sposób docierać do wspólnot Ruchu, a jego środowiska będą pierwszymi, które diakonia będzie angażować w podejmowane inicjatywy i działania. (Fragment dokumentu Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez R. Ś-Ż)

Reklama

W 2018 r. przyjęty został Narodowy Program Trzeźwości opracowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Jest to przedsięwzięcie obliczone na 25 lat (jedno pokolenie), mające doprowadzić do poprawy sytuacji w Polsce, do trzeźwości narodu. Program wyznacza kierunki prac i zadania dla państwa, samorządu, Kościoła i rodziny. Jest akcją o charakterze religijnym i moralnym, programem działania wyrastającym z chrześcijańskiego poczucia odpowiedzialności. Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma tutaj do odegrania pierwszorzędną rolę na wszystkich szczeblach. Zadania te zostały zawarte w Strategii Diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na lata 2021-24, zatwierdzonej i przyjętej podczas drugiego Kongresu Diakonii Wyzwolenia, który odbył się 5-7 listopada 2021 r. w Sękocinie nieopodal Warszawy. Głównym zadaniem Diakoni Wyzwolenia w ramach KWC jest propagowanie nowej kultury na wszystkich płaszczyznach – to nie tylko kwestia ubioru czy zabawy bez alkoholu. Ksiądz Wojciech Danielski (moderator krajowy Ruchu Światło--Życie w latach 1981-85) zwracał uwagę, że zadaniem nowego człowieka i nowej wspólnoty jest określone przez papieża Jana Pawła II czuwanie przy bliźnim słabym w sumieniu, stawanie się dla niego ostoją, czyli wszystkim dla wszystkich, aby za wszelką cenę uratować choćby niektórych.

Zadania Diakonii Wyzwolenia

Do zadań jakie stoją przed Diakonią Wyzwolenia należy organizowanie spotkań modlitewnych (czuwania, niedziela z krucjatą), corocznych pielgrzymek KWC, uroczystości religijnych i towarzyskich bez alkoholu (np. wesela, sylwester). Członkowie diakonii pracują w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, pomagają osobom uzależnionym. Organizowane są również rekolekcje dla uzależnionych w parafiach i nie tylko. Prowadzona jest również Diecezjalna Księga Czynów Wyzwolenia. Diakonia współpracuje z diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości.

Reklama

Parafialne świadectwo

W parafii Kamionna, jako dzieła krzewienia nowej kultury życia bez alkoholu na przestrzeni ostatnich 9 lat, były organizowane bezalkoholowe zabawy sylwestrowe i randki małżeńskie, bale niepodległościowe, bale Chrystusa Króla. W imprezach tych uczestniczyli nie tylko członkowie Ruchu, ale też wspólnota AA i parafianie. Od dwóch lat w naszej parafii odprawiane są co kwartał Msze św. o uwolnienie ze zniewoleń. Oprawa Eucharystii zaczerpnięta jest z konspektu Nie Piję, bo kocham, opracowanego przez Centralną Diakonię Wyzwolenia. W pierwsze piątki miesiąca Krucjata Wyzwolenia Człowieka animuje adoracje przed Najświętszym Sakramentem. Przesłaniem adoracji jest odkrywanie miłości Boga, który wyzwala człowieka ze zniewoleń. W tym miejscu chcemy podziękować proboszczowi parafii Kamionna ks. Marianowi Dobrowolskiemu. Dzięki jego otwartości i rozumieniu problemu w parafii mogły zaistnieć Msze św. i czuwania w intencji osób zniewolonych.

Za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i za Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia, Bogu niech będą dzięki.

2022-02-08 12:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Ryś na 100 lecie obecności Heleny Kowalskiej w Łodzi: twoje światło może zabłysnąć w ciemnościach wtedy, kiedy jesteś człowiekiem miłosiernym

2023-02-05 18:53

[ TEMATY ]

św. s. Faustyna Kowalska

Archidiecezje Łódzka/ks. Paweł Kłys

- Panu Bogu się nie podoba to, w jaki sposób pościmy. Panu Bogu nie podoba się to, w jaki sposób jesteśmy pobożni. Ani przez taki post, ani przez taką pobożność nie jesteśmy światłem, nie dajemy światła, ale mówi Izajasz – twoje światło może zabłysnąć w ciemnościach wtedy, kiedy jesteś człowiekiem miłosiernym, bo podzieliłeś chleb z głodnym, do domu wprowadziłeś tułacza, kiedy dałeś nagiemu ubranie i nie odwróciłeś oczu od tych, którzy wyciągali rękę do ciebie – mówił abp Ryś w domu św. Faustyny w Łodzi.

Mszą świętą pod przewodnictwem metropolity łódzkiego celebrowaną w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9, gdzie przed 100-laty mieszkała Helena Kowalska, zakończyły się obchody 100-lecia obecności Apostołki Miłosierdzia w Łodzi. Helena Kowalska mieszkała w Łodzi od września 1922 roku do lutego 1923.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Liczne ofiary i poważne zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii

2023-02-06 07:29

[ TEMATY ]

trzęsienie ziemi

PAP/EPA/REFIK TEKIN

Co najmniej 568 osób zginęło w rezultacie trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, ktore nawiedziło w poniedziałek nad ranem południowo wschodnią Turcję i północną Syrię. Setki domów zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Trwa akcja ratunkowa.

Ofiary śmiertelne stwierdzono w prowincji Osmanija na południu kraju i Sanliurfa na południowym wschodzie - poinformowali gubernatorzy tych prowincji. Kolejne osoby zginęły - według lokalnych władz - w prowincji Urfa. Ofiary zginęły pod gruzami zawalonych domów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję