Reklama

Niedziela Podlaska

Walczyć o wolnego człowieka

Dzielimy się wielką radością z powołania w diecezji drohiczyńskiej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie.

Niedziela podlaska 7/2022, str. IV

[ TEMATY ]

Diakonia Wyzwolenia

Ireneusz Siemek

Grupa założycielska Diakonii Wyzwolenia

Grupa założycielska Diakonii Wyzwolenia

W Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu 27 listopada 2021 r. uczestniczyli kapłani: moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasz Suszko, ks. Michał Sawicki; para diecezjalna Domowego Kościoła: Katarzyna i Sławomir Ślusarzowie; przedstawiciele Domowego Kościoła rejonu Kamionna: Barbara i Ireneusz Siemek, Maria i Sylwester Klimkowie, Joanna i Łukasz Gołaszewscy; przedstawiciele Domowego Kościoła rejonu bielskiego: Aneta i Wojciech Olszańscy oraz Teresa i Sebastian Ostaszewscy. Spotkanie rozpoczęliśmy w bielskiej bazylice mniejszej modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Następnie na zaproszenie moderatora ks. Łukasza Suszki udaliśmy się na plebanię na drugą część spotkania, która dotyczyła omówienia spraw organizacyjnych i formalnych związanych z powołaniem Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie. Zebranie zakończyliśmy modlitwą rozważając słowo Boże oraz modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. Bogu niech będą dzięki!

W trosce o człowieka

Ruch Światło-Życie uwrażliwia swoich członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa i lęku. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia (zob. projekt statutu CDJ).

Diakonia Wyzwolenia służy zatem wszystkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej, szczególnie zaś prowadzi dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (podręcznik ORD).

Służba na rzecz wyzwolenia

Krucjata Wyzwolenia Człowieka została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków na początku pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu” (Watykan 23 października 1978 r.). Została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, jemu oddana i przez niego pobłogosławiona podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Reklama

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego KWC propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność.

Podstawową drogą Krucjaty jest ewangelizacja, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, post, całkowita abstynencja od alkoholu.

Członkowie KWC podejmują dobrowolną abstynencję od alkoholu w intencji osób uzależnionych oraz w intencji wynagradzającej za grzechy pijaństwa. Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17, 21). Modlitwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić, ona również przemienia działaczy w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Diakonia, czyli służba

W Ruchu Światło-Życie jest wiele diakoni, a cały Ruch jest powołany do tego, by pełnić służbę na rzecz Kościoła i świata. Diakonia jest narzędziem, poprzez które Ruch może realizować to powołanie. Podstawowym zadaniem każdej diakonii jest zatem zaangażowanie w życie Ruchu. Wówczas posługa diakonii będzie w naturalny sposób docierać do wspólnot Ruchu, a jego środowiska będą pierwszymi, które diakonia będzie angażować w podejmowane inicjatywy i działania. (Fragment dokumentu Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez R. Ś-Ż)

Reklama

W 2018 r. przyjęty został Narodowy Program Trzeźwości opracowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Jest to przedsięwzięcie obliczone na 25 lat (jedno pokolenie), mające doprowadzić do poprawy sytuacji w Polsce, do trzeźwości narodu. Program wyznacza kierunki prac i zadania dla państwa, samorządu, Kościoła i rodziny. Jest akcją o charakterze religijnym i moralnym, programem działania wyrastającym z chrześcijańskiego poczucia odpowiedzialności. Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma tutaj do odegrania pierwszorzędną rolę na wszystkich szczeblach. Zadania te zostały zawarte w Strategii Diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na lata 2021-24, zatwierdzonej i przyjętej podczas drugiego Kongresu Diakonii Wyzwolenia, który odbył się 5-7 listopada 2021 r. w Sękocinie nieopodal Warszawy. Głównym zadaniem Diakoni Wyzwolenia w ramach KWC jest propagowanie nowej kultury na wszystkich płaszczyznach – to nie tylko kwestia ubioru czy zabawy bez alkoholu. Ksiądz Wojciech Danielski (moderator krajowy Ruchu Światło--Życie w latach 1981-85) zwracał uwagę, że zadaniem nowego człowieka i nowej wspólnoty jest określone przez papieża Jana Pawła II czuwanie przy bliźnim słabym w sumieniu, stawanie się dla niego ostoją, czyli wszystkim dla wszystkich, aby za wszelką cenę uratować choćby niektórych.

Zadania Diakonii Wyzwolenia

Do zadań jakie stoją przed Diakonią Wyzwolenia należy organizowanie spotkań modlitewnych (czuwania, niedziela z krucjatą), corocznych pielgrzymek KWC, uroczystości religijnych i towarzyskich bez alkoholu (np. wesela, sylwester). Członkowie diakonii pracują w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, pomagają osobom uzależnionym. Organizowane są również rekolekcje dla uzależnionych w parafiach i nie tylko. Prowadzona jest również Diecezjalna Księga Czynów Wyzwolenia. Diakonia współpracuje z diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości.

Reklama

Parafialne świadectwo

W parafii Kamionna, jako dzieła krzewienia nowej kultury życia bez alkoholu na przestrzeni ostatnich 9 lat, były organizowane bezalkoholowe zabawy sylwestrowe i randki małżeńskie, bale niepodległościowe, bale Chrystusa Króla. W imprezach tych uczestniczyli nie tylko członkowie Ruchu, ale też wspólnota AA i parafianie. Od dwóch lat w naszej parafii odprawiane są co kwartał Msze św. o uwolnienie ze zniewoleń. Oprawa Eucharystii zaczerpnięta jest z konspektu Nie Piję, bo kocham, opracowanego przez Centralną Diakonię Wyzwolenia. W pierwsze piątki miesiąca Krucjata Wyzwolenia Człowieka animuje adoracje przed Najświętszym Sakramentem. Przesłaniem adoracji jest odkrywanie miłości Boga, który wyzwala człowieka ze zniewoleń. W tym miejscu chcemy podziękować proboszczowi parafii Kamionna ks. Marianowi Dobrowolskiemu. Dzięki jego otwartości i rozumieniu problemu w parafii mogły zaistnieć Msze św. i czuwania w intencji osób zniewolonych.

Za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i za Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia, Bogu niech będą dzięki.

2022-02-08 12:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to miejsca, ale nie umniejsza to godności i roli kobiety

2022-11-28 17:54

[ TEMATY ]

kobieta

kapłaństwo

Grzegorz Gałązka

O tym, że teologiczna "zasada Piotrowa" nie dopuszcza możliwości święcenia kobiet i o tym, że nie przekreśla to godności i doniosłej roli kobiety w Kościele, mówi papież Franciszek w rozmowie z jezuickim czasopismem "America", która ukazała się w poniedziałek.

Wśród wielu tematów, poruszonych w wywiadzie, udzielonym amerykańskim jezuitom, pojawia się pytanie to, co Ojciec Święty powiedziałby kobietom, które, posługując w Kościele, czują, że powołane są do kapłaństwa. Papież Franciszek odpowiada krótko, posługując się terminami "zasady Piotrowej" i "zasady maryjnej", znanymi z teologii Hansa Ursa von Balthasara.

CZYTAJ DALEJ

Kard. Sarah: wolność religijna zagrożona także na Zachodzie

2022-11-29 15:06

[ TEMATY ]

kard. Robert Sarah

Copyright Niedziela/Wlodzimierz Rędzioch

Chrześcijanie na Zachodzie nie powinni brać wolności religijnej i wolności kultu za pewnik – podkreśla kard. Robert Sarah. Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zauważa, że wolność religijna atakowana jest na różne sposoby, a męczennicy nadal umierają za swą wiarę na całym świecie. Dzieje się tak nie tylko w odległych zakątkach globu, ale również na Zachodzie, gdzie wolność religijna jest także zagrożona.

Kard. Sarah wskazuje, że w przypadku Zachodu mamy obecnie do czynienia nie tyle z otwartą nienawiścią do wiary, ile coraz bardziej widocznymi i pogłębiającymi się uprzedzaniami wobec chrześcijaństwa. Afrykański hierarcha mówił o tym w wywiadzie dla telewizji EWTN prezentując swą najnowszą książkę pt. „Katechizm życia duchowego”. Jest ona głęboką refleksją nad siedmioma sakramentami oraz nad tym, jak czynić postępy w życiu duchowym.

CZYTAJ DALEJ

Belgijscy biskupi po wizycie ad limina: doceniono nasze doświadczenia

2022-11-29 14:32

[ TEMATY ]

Watykan

Włodzimierz Rędzioch

Belgijscy biskupi spotkali się w Watykanie z dobrym przyjęciem i zrozumieniem. Co więcej, prefekt jednej z dykasterii przyznał nawet, że Stolica Apostolska uczy się od Kościoła w Belgii. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup diecezji Liège. Tamtejszy episkopat przebywał w Rzymie z wizytą ad limina, pierwszą od 12 lat. Biskupi zostali przyjęci przez Papieża na trwającej ponad dwie godziny audiencji. Zorganizowano też dla nich spotkanie z szefami różnych dykasterii.

Bp Jean-Pierre Delville przyznał, że biskupi zabiegali w Watykanie o dopuszczanie kobiet do diakonatu oraz o możliwość wyświęcania na kapłanów żonatych mężczyzn. Zachwalali też belgijski model relacji państwo-Kościół. Ich zdaniem to dzięki ingerencji państwa i ustanowieniu parlamentarnej komisji Kościół uporał się z problemem nadużyć seksualnych. Ordynariusz Liège zauważa, że w Belgii plaga ta miała wyraźne ramy czasowe. Dotyczyła zasadniczo ostatnich 40 lat minionego stulecia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję