Reklama

Niedziela Rzeszowska

Bądź nam przykładem swojego męstwa!

W 2021 r. parafia bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie przeżywała jubileusz 25-lecia swego istnienia.

Niedziela rzeszowska 12/2022, str. IV

[ TEMATY ]

prezentacja parafii

Dariusz Gąska

Świątynia została ukończona w 2007 r.

Świątynia została ukończona w 2007 r.

Parafia, pod wezwaniem drugiej patronki diecezji, powstawała wraz z nowym osiedlem budującym się w zachodniej części miasta. Jest ona przykładem wielkiego zaangażowania wiernych, ale i siły wspólnototwórczej, jaką generuje powstanie parafii na nowym osiedlu.

Historia powstania

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozwój Rzeszowa znacząco przyspieszył. Miasto zaczęło się poszerzać, powstawały nowe dzielnice mieszkaniowe. Na osiedlu Krakowska Południe w 1985 r. powstała parafia Świętej Rodziny. Plany budowy nowego osiedla dalej na zachód, pomiędzy Staroniwą a Przybyszówką sprawiły, że zaczęto myśleć o potrzebach duszpasterskich jego mieszkańców. Dlatego bp Kazimierz Górny, biskup rzeszowski, dekretem z dnia 10 listopada 1995 r. powołał tutaj parafię bł. Karoliny Kózkówny.

W związku z tym, że trwała jeszcze budowa nowego osiedla, decyzja ta miała przede wszystkim na celu stworzenie warunków do zorganizowania podstawowych struktur parafialnych. Prace organizacyjne trwały kilka lat. W tym czasie m.in. pozyskano działkę budowlaną pod przyszły kościół. Faktyczne zaistnienie tej parafii nastąpiło w 1998 r. Najpierw, 24 sierpnia, objął ją pierwszy proboszcz ks. Jan Krynicki, następnie określono szczegółowo jej terytorium, a wreszcie w ciągu niespełna miesiąca, od 15 października do 21 listopada, wzniesiono tymczasową kaplicę, którą poświęcił bp Kazimierz Górny, nadając jej wezwanie bł. Karoliny Kózkówny.

Tymczasowy charakter kaplicy zadecydował o szybkim podjęciu decyzji o budowie trwałej świątyni parafialnej. Wkrótce rozpoczęto wstępne przygotowania do jej realizacji. Najpierw architekci Marcin Smoczeński i Maciej Łobos oraz konstruktor Stanisław Syrek opracowali projekt kościoła. Następnie w 1999 r., po spełnieniu wymogów administracyjnych, otrzymano pozwolenie na jego budowę. Świątynię wzniesiono w latach 2001-2007. Równocześnie prowadzono budowę parafialnego Centrum Duszpasterskiego im. bł. Karoliny i św. Floriana oraz plebanii. Dziś wszystkie te obiekty są ukończone, w pełni wyposażone w niezbędną infrastrukturę i służą wspólnocie. Na terenie parafii od 2005 r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Pijarek im. Pauli Montal.

Reklama

Architektura i wyposażenie

Budynek kościoła o nieregularnych kształtach ma wiele płaszczyzn wzajemnie się przecinających. Pomimo to, jego bryła jest scalona. Główne drzwi wejściowe wykończono ozdobną blachą miedzianą. Wnętrze kościoła jest funkcjonalne, a układ ławek jest amfiteatralny, co pozwala wiernym na lepsze przeżywanie liturgii. W kościele jest kaplica, oddzielona kruchtą od całości świątyni, dzięki czemu adoracja Najświętszego Sakramentu możliwa jest w dowolnym czasie.

Wnętrze jest estetyczne, a wszystkie elementy harmonijnie dobrane. Wystrój przygotował prof. Kazimierz Rochecki. Posadzka w całym kościele jest granitowa, podobnie jak wiele elementów wykończenia wnętrza. Ołtarz, ambonka, chrzcielnica i nastawa ołtarzowa są także z granitu, a w centralnym punkcie każdego z tych elementów jest wstawka alabastrowa podświetlana od wewnątrz.

Nastawa ołtarzowa jest w formie wzgórza Golgoty, gdzie w podstawie tej sceny znajduje się tabernakulum, a na zwieńczeniu jest duży krzyż pasyjny, pod którym znajdują się figury Matki Bożej i św. Jana. Zamknięcie tej sceny stanowią postacie: bł. Karolina z jednej strony i św. Floriana z drugiej. Kamień węgielny wmurował bp Kazimierz Górny 18 czerwca 2006 r. Poświęcenie świątyni odbyło się 10 czerwca 2007 r. Konsekracji kościoła i ołtarza dokonał także bp Kazimierz Górny 18 listopada 2012 r.

Kapłani

Budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem parafii jest ks. dr Jan Krynicki. Kapłan ten przez 24 lata organizował od podstaw życie duchowe i modlitewne nowej parafii oraz zajmował się budową kościoła i zaplecza duszpasterskiego. Od 1999 r. do 2011 r. pełnił funkcję kapelana Wojewódzkiej Straży Pożarnej Województwa Podkarpackiego, a od 2011 r. pełni posługę kapelana krajowego Straży Pożarnych. W parafii obecnie pracują: ks. Marian Godek, który jest kapelanem Szpitala MSWiA w Rzeszowie, ks Paweł Płaziak, ks. Michał Piętka, ks. dr Mateusz Rachwalski oraz ks. płk. Tomasz Anisiewicz. W parafii pracowało 15 księży wikariuszy.

Reklama

Powołania

Z parafii pochodzą: ks. Robert Śliwa, ks. Mariusz Mariuszyc oraz br. Jakub Drzewicki, jezuita.

Duszpasterstwa

W parafii rozwija się kult bł. Karoliny Kózkówny. Każdego 18. dnia miesiąca odbywa się nowenna ku czci patronki wraz z modlitwą o jej kanonizację. Ponieważ proboszcz parafii jest krajowym duszpasterzem Straży Pożarnej, przy parafii integruje się Duszpasterstwo Strażaków RP, a w kościele szerzony jest kult św. Floriana. Popularnością cieszy się też nabożeństwo fatimskie, które odbywa się każdego 13. dnia miesiąca od maja do października.

Parafia bł. Karoliny powstała na nowym osiedlu, dlatego we wspólnocie jest duża liczba dzieci i młodzieży. Duszpasterze od początku kładli nacisk na duszpasterstwo dzieci i młodzieży. W parafii działa wiele grup duszpasterskich i stowarzyszeń katolickich. Są tutaj Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, kręgi Domowego Kościoła, Rada Duszpasterska, Róże Różańcowe (6), Stowarzyszenie bł. Karoliny, Parafialny Zespół Caritas, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, parafialny chór Caroliceantus, schola i grupa biblijna, Duszpasterstwo Straży Pożarnych.

W parafii jest centrum duszpasterskie, gdzie odbywa się wiele ciekawych wydarzeń i imprez kulturalnych. Przy centrum działa świetlica parafialna, która dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy, obejmuje opieką dzieci z osiedla. Parafia organizuje także zimowy i letni wypoczynek dla uczniów, m.in. w formie półkolonii.

Z okazji 25-lecia parafii ukazała się Księga Jubileuszowa pod redakcją ks. Jana Krynickiego, która jest ciekawym dokumentem powstawania nowej parafii i jej żywotności na nowym osiedlu Rzeszowa.

2022-03-15 11:48

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święci wybierają parafię

Niedziela warszawska 25/2021, str. VII

[ TEMATY ]

Włochy

prezentacja parafii

Zuzanna Ustaszewska

Relikwie Męczenników Rzymskich znalazł ks. proboszcz Zygmunt Niewęgłowski tuż po rozpoczęciu swojej posługi w parafii

Relikwie Męczenników Rzymskich znalazł ks. proboszcz Zygmunt Niewęgłowski 
tuż po rozpoczęciu swojej posługi w parafii

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus miała wielkie nabożeństwo do Męczenników Rzymskich. Czy mogła podejrzewać, że spotka się z nimi w warszawskich Włochach?

Przy parku popękany, drewniany krzyż. Po drugiej stronie ulicy Villa Jasny Dom, dalej stawy, place zabaw, siłownia. Nowe Włochy to część osiedla Miasto-Ogród. Tutaj prawie z każdego miejsca, ponad drzewami, widać dwie wieże kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich.

CZYTAJ DALEJ

Czuwać, czyli być człowiekiem sumienia

W „Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza” czytamy: „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania”.

Czytania 1. niedzieli Adwentu odnoszą się do przyjścia Jezusa na końcu czasów. Kluczowy jest w tej kwestii 24. rozdział Ewangelii według św. Mateusza, w której sam Jezus odpowiada na pytanie uczniów: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?” (24, 3). Chrystus mówi m.in.: „O dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. (...) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (24, 36. 42).

CZYTAJ DALEJ

Papież do Akcji Katolickiej: słuchajcie konkretnych kobiet i mężczyzn

2022-11-28 15:19

[ TEMATY ]

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

„Trudne czasy mogą zostać podjęte jako wyzwanie i przemienić się w czas nadziei” – napisał Franciszek do przedstawicieli Akcji Katolickiej. Zebrali się oni w Rzymie, gdzie wybrali nowe władze na poziomie centralnym.

W liście Papież obok problemów kryzysu postpandemicznego i wzrastającej przemocy wymienił także „odradzający się w niektórych miejscach indywidualizm”, związany z dynamiką samozbawienia. Ojciec Święty napisał, że „jest przekonany, iż Bóg oczekuje od Kościoła Trzeciego Tysiąclecia, aby duch synodalny zakorzenił się w jego sposobie bycia, co oznacza ćwiczenie wspólnego podążania w tym samym kierunku”. Dlatego też zachęcał nowych liderów Akcji Katolickiej, aby byli ludźmi słuchającymi. „Mam nadzieję, że nie będziecie zarządcami zza biurka, sterty papierów lub poprzez Zooma, i że nie popadniecie w pokusę planowania, rządzenia przez dekrety i odwoływania się do propozycji sprzed lat, które były dobre i użyteczne kiedyś, ale dziś być może nie są już aktualne - czytamy w liście – „Po pierwsze słuchajcie konkretnych kobiet i mężczyzn, starszych, młodych i dzieci, dotykajcie konkretu ich życia, cichych krzyków wypisanych na ich twarzach, protestu ukrytego w głębi”. Papież wezwał następnie do wrażliwości na znaki czasu, bo – jak zaznaczył – „Kościół nie może być na marginesie historii, uwikłany we własne sprawy, żyjący w swojej bańce”. Lud Boży ma bowiem misję „przemieniania historii z jej trudnościami i sprzecznościami w historię zbawienia”. Na zakończenie Papież dziękował członkom Akcji Katolickiej za podjęcie wyzwania i pobłogosławił ich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję