Reklama

Niedziela Podlaska

Historyczna „pięćdziesiątka”

Wychowaliśmy wielu wspaniałych muzyków i wykładowców. Widać, że nasza szkoła jest potrzebna społeczeństwu – podkreśliła Gabriela Podleska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku Podlaskim.

Niedziela podlaska 23/2022, str. IV

[ TEMATY ]

50‑lecie

jubileusz szkoły

Ks. Marcin Gołębiewski/Niedziela

Przybyło wielu znamienitych gości

Przybyło wielu znamienitych gości

Uroczystą galę jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz 25-lecia Stowarzyszenia Muzyków „Forte” z Bielska Podlaskiego w Bielskim Domu Kultury poprzedziło nabożeństwo w kaplicy Świętej Trójcy przy Policealnym Studium Ikonograficznym oraz Msza św. w kościele Matki Bożej z góry Karmel.

Nabożeństwu w cerkwi w asyście dwóch księży prawosławnych przewodniczył ks. mitrat Leoncjusz Trofimiuk, doceniając rolę szkoły w kształtowaniu postawy artystycznej młodego pokolenia. Życzył błogosławieństwa bożego i dalszych sukcesów na poziomie ponadregionalnym.

Mszy św. koncelebrowanej wraz z ks. prał. Henrykiem Polakiem w kościele Matki Bożej z Góry Karmel przewodniczył proboszcz ks. kan. Zbigniew Domirski, który także wygłosił homilię. Uroczystą liturgię uświetnił występ Chóru Polskiej Pieśni Narodowej.

Występ batucady, fanfary oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego przez uczniów i nauczycieli rozpoczęło uroczysty piątkowy koncert w Bielskim Domu Kultury. W sali widowiskowej BDK-u wypełnionej gośćmi z wiceministrem edukacji i nauki Dariuszem Piontkowskim, Markiem Malinowskim – członkiem zarządu województwa podlaskiego, Agatą Puchalską – dyrektorem Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawicielami samorządu na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym obecni byli bp Piotr Sawczuk i biskup senior Antoni Dydycz, przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego z księdzem mitratem Leoncjuszem Tofilukiem na czele.

Prowadzący uroczystą galę aktor Mateusz Sacharzewski, były absolwent bielskiej Szkoły Muzycznej wraz z dyrektorem szkoły Gabrielą Podleską i zastępcą Edytą Lebieżyńską oraz Arturem Żukowskim, prezesem Stowarzyszenia Muzyków Bielska Podlaskiego Forte powitali gości. – Wychowaliśmy wielu wspaniałych muzyków i wykładowców. Z roku na rok mamy coraz więcej chętnych do nauki. Widać, że nasza szkoła jest potrzebna społeczeństwu – podkreśliła Gabriela Podleska. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bielsku Podlaskim od pół wieku zapewnia uzdolnionej młodzieży intensywne nauczanie, kształtuje gust muzyczny i przygotowuje do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.

Reklama

Bielska placówka kształci, w zdecydowanej większości, młodzież zamieszkałą na terenie trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Mury szkoły opuściło już ponad pięciuset absolwentów. Wielu z nich kontynuuje naukę na wyższych szczeblach szkolnictwa artystycznego, zasila także kadrę pedagogiczną szkół artystycznych na terenie całego kraju.

Uroczysta gala koncertowa

Podczas gali koncertowej wystąpili uczniowie, absolwenci i zespoły rodzinne. Wspaniałą grę na skrzypcach wykonała młodziutka Ukrainka, która opuszczając swój kraj, wzięła ze sobą jedynie skrzypce. Kacpra Stalewskiego, akordeonisty, dziś laureata wielu prestiżowych nagród, nie trzeba przedstawiać bielszczanom, bo pierwsze kroki stawiał jako organista w bazylice bielskiej, prowadząc także chór parafialny. Koncert był okazją do licznych odznaczeń i nagród dla nauczycieli Państwowej Szkole Muzycznej, jak też osób i instytucji, które działają i działały na rzecz szkoły. Zapraszani na estradę goście obdarowali kierownictwo szkoły okolicznościowymi prezentami, które pozwolą na lepsze funkcjonowanie szkoły.

Wśród odznaczeń były medale, nagrody i wyróżnienia samorządowe. Warto zwrócić uwagę na fakt odznaczenia zasłużonych nauczycieli. Złoty medal od prezydenta RP otrzymali Edyta Lebieżyńska oraz Bogumiła Kisiel; srebrny – Magdalena Włodarczyk, Jolanta Półkoszek oraz Ireneusz Ławreszuk. Dyrekcja obdarowała gości i sponsorów wspaniałymi prezentami. Występujący artyści otrzymywali w podziękowaniu czerwone róże. W roli konferansjera doskonale spisał się Mateusz Sacharzewski, który przybliżył historię szkoły dopełnianą przekazem multimedialnym.

Reklama

Przesłanie do dyrekcji skierowali wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, przedstawiciele z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych z regionu oraz przedstawiciele zespołów działających w mieście i regionie. Był to swoisty korowód intelektualno-wizualny, gdyż niektórzy z przybyłych zespołów wystąpili w strojach regionalnych.

Swoisty blok stanowił przekaz wizualny na wielkim ekranie, z którego dawni absolwenci dzieli się swoimi wrażeniami, a także niejednokrotnie zaprezentowali swoje umiejętności na poziomie ponadregionalnym. Na zakończenie koncertu wystąpiła rodzina państwa Sacharzewskich. Mateusz, prowadzący galę przyznał, że nie jest w stanie dorównać artystycznie występującym członkom rodziny. Senior rodu Eugeniusz Sacharzewski, to doskonały akordeonista, członek kilku zespołów. Uzdolnione córki i wnuczki wspólnie wykonały piosenkę Lipkę. Brawom nie było końca. Na wytrwałych, bo gala trwała ponad dwie i pół godziny, czekał wspaniały tort urodzinowy. Zaproszeni goście spotkali się na uroczystej kolacji. Modlitwę wyrażoną w śpiewie Pobłogosław Panie Boże z wysokiego nieba zaintonował ks. prał. Henryk Polak.

Jako wspaniały element, dopełniający prezent z Firmy Suempol w postaci pianina elektrycznego, stanowiły dwa dekoracyjne fortepiany wypełnione produktami firmowymi z łososia. Słowa życzeń i podziękowań do dyrekcji w imieniu prezes Firmy Suempol Moniki Siecińskiej Jaworowskiej skierował Krystian Witkiewicz.

Z kart historii szkoły

Przypomnijmy, w mieście od 1965 r. w działało Społeczne Ognisko Muzyczne, a od 1972 r. z inicjatywy nauczycieli Stefana Sadlickiego i Elżbiety Stefanii Baranowskiej utworzono Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Bielsku Podlaskim. Z 92 uczniami pracę podjęło 8 nauczycieli w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, fletu, akordeonu, klarnetu i trąbki. Zajęcia odbywały się w wynajmowanych w różnych miejscach miasta lokalach. W październiku 1976 r. na potrzeby szkoły władze miasta przekazały obiekty poklasztorne przy ul. Żwirki i Wigury 4. Budynki jednak wymagały gruntownego remontu. Nad ich adaptacją dla potrzeb szkoły kierował ówczesny dyrektor placówki Władysław Bagniuk. Po kilkunastu latach, w 1992 r. zespół poklasztorny został przekazany dawnemu, prawowitemu właścicielowi – parafii Matki Bożej z Góry Karmel. Władze diecezji drohiczyńskiej umożliwiły szkole dalsze, nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń obiektu. Z powodu zwiększającej się liczby uczniów i poszerzającego się grona pedagogicznego, placówka podjęła starania związane z pozyskaniem większego lokum. Możliwość pojawiła się w 2001 r., kiedy to władze miasta przekazały dyr. Gabrieli Podleskiej na użytek szkoły czterokondygnacyjny budynek przy ul. Widowskiej. Budynek został odpowiednio przygotowany na potrzeby placówki. Obecnie w szkole kształci się ponad 150 uczniów.

2022-05-31 14:44

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Półwiecze diecezji

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 6/2022, str. IV

[ TEMATY ]

diecezja

50‑lecie

Archiwum Aspektów

Bp Wilhelm Pluta u papieża Pawła VI

Bp Wilhelm Pluta u papieża Pawła VI

28 czerwca świętować będziemy 50. rocznicę kanonicznego utworzenia samodzielnej diecezji na Środkowym Nadodrzu. Papież Paweł VI powołał wówczas do istnienia diecezję gorzowską oraz wyznaczył jej pierwszego biskupa diecezjalnego w osobie bp. Wilhelma Pluty.

Uważny czytelnik zapewne pamięta, że dwa lata temu również świętowaliśmy rocznicę. W 2020 r. minęło 75 lat od utworzenia administracji apostolskiej z siedzibą w Gorzowie, która dała początek naszemu lokalnemu Kościołowi. Jednak dopiero w 1972 r. sytuacja polityczna, międzynarodowa i organizacyjna pozwoliły, by istniejącą tymczasową organizację kościelną zamienić w stałą wspólnotę zorganizowaną jako diecezja.

CZYTAJ DALEJ

"Pojechali się modlić i zginęli...", czyli o Bożej (nie)sprawiedliwości

2022-08-06 16:21

[ TEMATY ]

modlitwa

wiara

wypadek w Chorwacji

Adobe.Stock

Katastrofa polskiego autokaru z pielgrzymami jadącymi do Medziugorie spowodowała falę komentarzy i pytań o Bożą niesprawiedliwość, gdy ludzie - przecież jadący, by się modlić - giną tragicznie lub odnoszą ciężkie obrażenia. Dla ludzi dalekich od wiary jest to argument na bezsensowność religii, a dla wierzących - trudne pytanie. Jak to zatem jest?

Po pierwsze, modlitwa, pielgrzymka, wszelkie pobożne praktyki to nie "zarabianie", jakaś wymiana z Bogiem za szczęście, bezpieczeństwo, zdrowie. Są one wyrazem wiary, praktyką wynikającą z tego, czym wiara w istocie jest, czyli z relacji z Bogiem. Nie można więc traktować tej sytuacji jako niesprawiedliwości Boga, który nie wziął pod uwagę zasług lub dobrych celów. To nie tak.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra konfesjonałem Narodu

2022-08-10 21:00

[ TEMATY ]

#NiezbędnikPielgrzyma

Karol Porwich/Niedziela

Jasna Góra, a w szczególności Kaplica Cudownego Obrazu sama w sobie stanowi miejsce szczególnego zanurzenia się w obecności Bożej w Sercu Maryi. Na to miejsce przybywają tysiące pielgrzymów pragnących doświadczyć spotkania serca z Sercem Boga, ukojenia, zrozumienia, pocieszenia, po prostu bezwarunkowej miłości Boga udzielającego się przez wyjątkowe wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej.

Po nawiedzeniu w pierwszej kolejności Kaplicy Cudownego Obrazu – serca Jasnej Góry, pielgrzymi często i chętnie kierują się do miejsca cichej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie obecnie znajdującym się w Kaplicy Pokutnej. Ta neobarokowa Kaplica zaprojektowana przez architekta Adolfa Szyszko-Bohusza na wzór refektarza jasnogórskiego i wybudowana w latach 1921-26, znajduje się na przeciwko Bazyliki, po prawej stronie schodów prowadzących do Skarbca Jasnogórskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję