Reklama

Kościół

Tydzień w Kościele

Niedziela Ogólnopolska 22/2024, str. 6-7

[ TEMATY ]

Tydzień w Kościele

Adobe Stock

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

POCHWAŁA
Studia dla osadzonych

To unikalny projekt, wierzę w jego skuteczność – tak o studiach dla osadzonych, prowadzonych we współpracy KUL i lubelskiego aresztu, powiedziała w Lublinie 22 maja, przy okazji konferencji naukowej, wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Jej zdaniem, to jedna z najskuteczniejszych form resocjalizacji. Jak podkreśliła, program jest pionierski w skali Europy. Katolicki Uniwersytet Lubelski od blisko 11 lat prowadzi w Areszcie Śledczym w Lublinie studia dla osadzonych. To pomysł ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, obecnego rektora KUL, oraz dr hab. Iwony Niewiadomskiej, prof. KUL, kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. Kształcenie odbywa się na poziomie zarówno licencjackim, jak i magisterskim. Dziś kształci się na KUL 26 osadzonych. Zainteresowanie rośnie z roku na rok. Ta laurka cieszy, tym bardziej że pochodzi od przedstawicielki obozu, który działania ośrodków i ludzi Kościoła chwali raczej rzadko, a częściej krytykuje.

WYROK
„Nergal winny”

Sąd Okręgowy Gdańsk-Południe uznał Adama D. ps. Nergal winnym popełnienia przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczyć religijnych. Sprawa dotyczyła nagrania zamieszczonego przez muzyka w internecie w 2018 r. Na filmie „Nergal” w sposób obsceniczny znieważył wizerunek Jezusa Chrystusa. Sąd jednocześnie warunkowo umorzył postępowanie na okres 2 lat próby. Muzyk musi też zapłacić 2 tys. zł świadczenia pieniężnego. Sąd nie podzielił argumentacji oskarżonego, który wskazywał, że jego działanie mieściło się w granicach swobody artystycznej. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kilkanaście osób. To ważny wyrok. „Nergal” nie pierwszy raz obrażał uczucia religijne. W przeszłości m.in. podarł Pismo Święte i podeptał obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Dotychczas sądy nie dostrzegały w jego czynach obrazy uczuć religijnych. Teraz jest inaczej, co jest małą jaskółką pozwalającą sądzić, że przepis prawa teoretycznie chroniący uczucia religijne milionów katolików nie jest martwy.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Reklama

NIEMCY
Młodzi księża konserwatywni

Badanie przeprowadzone wśród młodszych niemieckich księży wykazało, że nie są oni zbytnio zainteresowani zmianami w Kościele katolickim zalecanymi przez kontrowersyjną „drogę synodalną”. W sondażu opublikowanym 17 maja zapytano księży wyświęconych w latach 2010-21 o to, jak – ich zdaniem – należy zreformować Kościół katolicki. Większość z nich nie wybrała odpowiedzi, które były popierane przez uczestników „drogi synodalnej”. Tylko jedna czwarta duchownych uważa, że kobiety powinny być wyświęcane na księży, kolejne 29,6% poparło zniesienie celibatu księży, 30,3% wezwało do większej demokratyzacji Kościoła, zaś 36,8% zgodziło się ze stwierdzeniem, że „udział świeckich powinien zostać zwiększony, a świeccy powinni otrzymać większą władzę”. Te cztery tematy zajmowały ważne miejsce w dyskusjach „drogi synodalnej”, która obradowała w latach 2020-23. To chyba światowy trend. Badania przeprowadzane w USA też dowodzą, że młodsze pokolenie duchownych jest bardziej konserwatywne niż ich starsi współbracia w kapłaństwie. Brak odzwierciedlenia postulatów tej grupy w końcowych efektach kontrowersyjnego projektu wskazuje co najmniej na ułomność reprezentacji.

RAPORT CBOS
Religijność Polaków

W Polsce następuje powolny spadek deklaracji wiary, a także szybszy spadek praktyk – podaje Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS). Z ogłoszonego raportu nt. religijności Polaków w ostatnich dziesięcioleciach wynika, że spadek praktyk najszybciej postępuje wśród osób najmłodszych (w wieku 18-24 lat) oraz mieszkańców wielkich miast i ludzi lepiej wykształconych. Jako osoby wierzące deklaruje się już mniej niż 90% Polaków. Jeszcze 15 lat temu praktyki religijne deklarowała połowa badanych; dziś ten odsetek spadł do 34%. Co ciekawe, badani jako główną przyczynę odchodzenia od wiary wskazują przede wszystkim „brak potrzeby, obojętność i stratę zainteresowania”, a nie „złą prasę”, jaką ma dziś Kościół. Najnowsze badanie nie odkryło niczego nowego. Można je podsumować stwierdzeniem, że laicyzacja zbiera dalsze żniwo, pustosząc skarbiec wiary w sercach Polaków. Czy jest tu coś pocieszającego? Można się tego dopatrzyć w stwierdzeniu, że liczba osób deklarujących głęboką wiarę utrzymuje się niezmiennie na tym samym poziomie: 8-9%. Miał rację św. Jan Paweł II, proponując program na III Tysiąclecie i nawołując, aby wypłynąć na głębię.

Reklama

PIELGRZYMKA
Kard. Parolin odwiedzi Ukrainę

Watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin został mianowany legatem na uroczystość zakończenia pielgrzymki katolików obrządku łacińskiego do sanktuarium w Berdyczowie na Ukrainie. Jest ona przewidziana na 21 lipca. Poprzednia wizyta kard. Parolina na Ukrainie miała miejsce w 2021 r. i była związana z 30. rocznicą odzyskania przez ten kraj niepodległości.

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie jest narodowym sanktuarium dla wiernych obrządku rzymskokatolickiego na Ukrainie. Po odbudowie ze zniszczeń epoki sowieckiej od lat 90. XX wieku jest miejscem licznych pielgrzymek, także pieszych, które przybywały tam do chwili wybuchu wojny na lipcowy odpust. W pierwszym roku szerokoskalowej wojny biskupi rzymskokatoliccy Ukrainy dokonali w Berdyczowie aktu zawierzenia narodu ukraińskiego Matce Bożej.
a.k.

DOCHODZENIE
Bezpodstawne zarzuty wobec kardynała

Stolica Apostolska nie będzie wszczynać procedury kanonicznej względem kard. Géralda Lacroix, arcybiskupa Quebecu. Stawiane mu zarzuty okazały się bezpodstawne – poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe.

8 lutego papież powierzył byłemu sędziemu Sądu Najwyższego w Kanadzie – André Denisowi przeprowadzenie wstępnego dochodzenia kanonicznego i wyjaśnienie zarzutów stawianych kard. Lacroix. Zakończyło się ono 6 maja, a jego wyniki zostały przekazane Ojcu Świętemu. W świetle przebadanych faktów uznano, że postępowania arcybiskupa Quebecu nie można uznać za wykroczenie czy nadużycie.

Reklama

KULT
W drodze na ołtarze

Papież Franciszek zaaprobował dziewięć dekretów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, a tym samym otworzył m.in. drogę do kanonizacji bł. Carla Acutisa oraz do beatyfikacji polskiego męczennika – ks. Stanisława Kostki Streicha. Papież wyraził też zgodę na kanonizację męczenników z Damaszku, którzy zginęli we franciszkańskim kościele w 1860 r. po tym, jak odmówili przejścia na islam.

Cud, który otworzył drogę do kanonizacji Carla Acutisa, miał miejsce we Włoszech 2 lata po jego beatyfikacji – w 2022 r. Dotyczy 17-letniej wówczas Kostarykanki, która uczyła się we Florencji. Po upadku z roweru doznała poważnego urazu głowy i przeszła kraniotomię. Lekarze uznali jej stan za krytyczny i poinformowali rodziców, że Valeria w każdej chwili może umrzeć. Tego samego dnia sekretarka matki zaczęła modlić się do bł. Carla Acutisa o zdrowie dla nastolatki, a 6 dni później matka dziewczyny udała się z pielgrzymką do grobu bł. Carla, gdzie zostawiła list z prośbą o uratowanie życia córki. Jeszcze tego samego dnia Valeria zaczęła samodzielnie oddychać, wróciła jej sprawność w rękach oraz częściowo mowa.

Uznanie męczeństwa otwiera z kolei drogę do beatyfikacji pochodzącego z Bydgoszczy ks. Stanisława Kostki Streicha. Został on zamordowany 27 lutego 1938 r. w trakcie odprawiania Mszy św. w kościele parafialnym w Luboniu przez komunistę, który parę lat wcześniej przybył z Rosji.

Kolejne z zaaprobowanych przez papieża dekretów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych dotyczą cudów za wstawiennictwem bł. Giuseppe Allamano i sługi Bożego Giovanniego Merlini; męczeństwa Marii Maddaleny Bódi oraz uznania heroiczności cnót sług Bożych: Guglielma Gattianiego, Ismaela Molinero Novillo i Enrica Medi.
a.k.

2024-05-28 13:53

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Tydzień w Kościele

Niedziela Ogólnopolska 47/2023, str. 26-27

[ TEMATY ]

Tydzień w Kościele

Karol Porwich/Niedziela

To bodaj pierwszy zwarty dokument, w którym zostało wyrażone stanowisko Kościoła wobec środowisk LGBT+, szczególnie transseksualistów i osób homoseksualnych. Czy osoba transseksualana może zostać ochrzczona? Czy taka osoba może być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną? Czy adoptowane lub urodzone przez surogatkę dziecko osób homoafektywnych żyjących w związku może być ochrzczone? Czy osoba homoafektywna i żyjąca w konkubinacie może być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną osoby chrzczonej? Takie m.in. pytania zadał Dykasterii Nauki Wiary brazylijski biskup José Negri z Santo Amaro. Co na to odpowiedział Watykan? Na pytanie pierwsze – „tak”, ale pod warunkiem, że „nie ma sytuacji, w których istnieje ryzyko wywołania zgorszenia publicznego lub dezorientacji wśród wiernych”. W odpowiedzi na drugie pytanie prefekt dykasterii kard. Victor Fernández stwierdził, że do takiej sytuacji „pod pewnymi warunkami można dopuścić”. W trzecim przypadku czytamy, że aby dziecko w takiej sytuacji mogło zostać ochrzczone, „musi istnieć uzasadniona nadzieja, że zostanie ono wychowane w religii katolickiej”. Odpowiedź na pytanie, czy osoba homoafektywna i żyjąca w konkubinacie może być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną, wzbudziła najwięcej zamieszania. Brzmi ona następująco: zgodnie z kan. 874 § 1, 1°. i 3° Kodeksu Prawa Kanonicznego ojcem chrzestnym lub matką chrzestną może być osoba, która posiada predyspozycje (por. 1.) i „prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma podjąć” (3°. por. kan. 685 § 2 Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich). Inaczej jest w przypadku, gdy wspólne zamieszkiwanie dwóch osób homoseksualnych polega nie na zwykłym wspólnym zamieszkiwaniu, ale na stabilnym i zadeklarowanym związku more uxorio, dobrze znanym wspólnocie”. Kluczem jest tu sformułowanie: „inaczej jest”. Jest inaczej, czyli niezgodnie z wymogami Kościoła, które ma on prawo stawiać, udzielając sakramentu chrztu św., gdy osoby homoseksualne żyją w trwałym, np. prawnie usankcjonowanym w postaci zawartego kontraktu – o ile, oczywiście, krajowy porządek prawny na to zezwala – związku. Tacy ludzie nie mogą być rodzicami chrzestnymi.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna do św. Szarbela

[ TEMATY ]

św. Charbel

św. Charbel Makhlouf

Szarbel Makhlouf

św. Szarbel

Mat.prasowy

Nowennę można rozpocząć w dowolnym czasie. Uroczyście jest odprawiana w klasztorze w Annai jako przygotowanie do trzeciej niedzieli lipca, głównej uroczystości poświęconej świętemu Szarbelowi, na pamiątkę jego święceń kapłańskich 23 lipca 1859 roku.

Przedstawiajmy swe intencje miłosiernemu Bogu za wstawiennictwem świętego Szarbela. Odprawiających ją zachęca się do codziennej Komunii Świętej.

CZYTAJ DALEJ

Posłowie po raz kolejny pytają o przyczyny rezygnacji z transmitowania Mszy św. dla marynarzy

2024-07-23 12:07

[ TEMATY ]

Polskie Radio

Adobe Stock

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oczekuje wyjaśnień od władz Polskiego Radia, które od sierpnia nie będzie transmitowało Mszy św. dla marynarzy i rybaków odbywających się w kościele pw. św. Elżbiety w Gdańsku. Nikt z władz PR nie stawił się na wtorkowym posiedzeniu komisji.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kontynuowała we wtorek rozpatrywanie informacji na temat transmisji Mszy św. dla marynarzy i rybaków na antenie Polskiego Radia, która odbywa się w niedziele o godz. 12 w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Gdańsku. Od sierpnia br. transmisja ma zostać zdjęta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję