Reklama

Ruszyły przygotowania do XV Dnia Papieskiego

2015-08-12 13:00

mrp / Warszawa / KAI

Arturo Mari, Adam Bujak/Biały Kruk

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" przygotowuje się do XV Dnia Papieskiego, który odbędzie się 11 października. Tegoroczny Dzień Papieski będzie obchodzony pod hasłem "Jan Paweł II - Patron Rodziny" w całej Polsce, a także w parafiach i instytucjach polonijnych za granicą.

Do obchodów włączyły się m.in. polskie parafie w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka blisko 700 tys. Polaków, we Francji, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Włoszech. "Często ci ludzie, którzy nie przychodzą na Mszę św. z okazji jakichś patriotycznych rocznic, przychodzą z okazji Dnia Papieskiego. Wspominając Jana Pawła II wszyscy stają zjednoczeni. W każdym zakątku świata, gdziekolwiek są Polacy, odczuwają oni dumę z faktu, iż pochodzą z kraju Jana Pawła II. Kiedy, jeszcze za życia Ojca Świętego, byliśmy w takich miejscach, niejeden z nich po raz pierwszy wziął do ręki polską flagę, aby wyrazić swoją jedność z Janem Pawłem II. Dzień Papieski nie tylko pobudza w sercach Polaków wspomnienia, ale również ich jednoczy" - mówi KAI ks. Jan Drob, prezes Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". "Dzień Papieski ma szczególne dwa wymiary w życiu każdego stypendysty - mówi KAI Agnieszka Patralska, menedżer ds. Dnia Papieskiego. - Wymiar duchowy, dzięki niemu każdy może sobie przypomnieć nauczanie i postać św. Jana Pawła II oraz na nowo zawierzać się Jego wstawiennictwu. Ważnym aspektem Dnia dla rozwoju naszych stypendystów jest coroczna zbiórka – przykościelna i publiczna. Zebrane środki wspierają młodych, zdolnych ludzi, którzy pochodzą z niezamożnych rodzin. Dlatego przygotowując to wydarzenie chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób. To od hojności darczyńców, którzy nas wspierają zależy, ilu naszych stypendystów dostanie szansę na lepszy start w przyszłość. Za każdą pomoc już teraz serdecznie dziękujemy!" - stwierdza Agnieszka Patralska.

Organizacją Dnia Papieskiego w miastach akademickich zajmują się działające tam wspólnoty akademickie stypendystów. „Ten jeden dzień w roku szczególnie skłania do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II oraz niesie za sobą mnóstwo przygotowań - podkreśla Barbara Daniewicz, koordynatorka Dnia. - Każdy z nas może zaangażować się w jego organizację. W tym roku zaplanowaliśmy wiele inicjatyw o wymiarze artystycznym, intelektualnym oraz duchowym. Przewidzianych jest wiele atrakcji, które poprzedzi Msza święta w kościele Św. Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Następnie ulicami miasta przejdą stypendyści, wraz z rodzinami i mieszkańcami Warszawy, uczestniczący w happeningu - „Pod prąd”. Kolejne atrakcje będą czekały na Starym Mieście, gdzie będzie umiejscowione miasteczko rodzinne z przygotowanymi wieloma niespodziankami, przede wszystkim dla rodzin i ich najmłodszych pociech. Odbędzie się również koncert, Apel Miasta Warszawy oraz czuwania.” – relacjonowała przygotowania Barbara Daniewicz, koordynatorka Dnia Papieskiego we wspólnocie warszawskiej.

Obchody Dnia Papieskiego łączy jeden główny cel, jakim jest propagowanie życia i nauczania Jana Pawła II. Każda wspólnota stypendystów studentów przygotowuje obchody tego Dnia w swoich miastach akademickich. Ci młodzi mają wiele różnych pomysłów i ciekawych inicjatyw. Planują oni jakieś szczególne dla każdego miasta formy upamiętnienia papieża Wojtyły. Fundacja chce w tym dniu dotrzeć do jak największej liczby osób. Stypendyści dbają by zarówno dzieci jak i dorośli spędzili tę niedzielę w przyjemny sposób. Będą zorganizowane różnego rodzaju pokazy, koncerty. Przykładowymi akcjami są pokaz baniek mydlanych m.in. we Wrocławiu i Gdańsku, przegląd pieśni religijnych w Bielsku-Białej, gra miejska m.in. w Krakowie, mecze siatkarskie w Katowicach czy też konkurs ,żonglerski w Lublinie. Wspólnoty też przygotowują np. jak malowanie twarzy najmłodszym, różnorodne konkursy i zabawy, a także koncerty w ramach, których zaśpiewają i zagrają stypendyści

Reklama

W planach wspólnot widzimy, że stypendyści oprócz zapewnienia dobrej zabawy mieszkańcom pamiętają o tym, jak ważne jest niesienie pomocy innym. W różnych miastach organizowane są pokazy pierwszej pomocy czy akcje krwiodawstwa. "Akcja krwiodawstwa podczas Dnia Papieskiego w Poznaniu będzie zorganizowana po raz pierwszy informuje Sandra Wełnitz, koordynatorka Dnia Papieskiego we wspólnocie poznańskiej. - Dlaczego zamieściliśmy to wydarzenie w naszym Miasteczku Rodzinnym? Odpowiedź jest prosta, my jako stypendyści chcemy pokazać, że można bez najmniejszego wysiłku ofiarować część siebie dla innych. Rodzina to nie tylko mama, tata i małe dziecko. Rodzina to także mama, tata i pełnoletni syn/córka, którzy wspólnie mogą zrobić coś szlachetnego, jak np. oddać krew. Chcemy tym aktem pokazać, że poświęcając kilkanaście minut rodzinę może połączyć szczytny cel, razem mogą zjednoczyć się w niesieniu pomocy innym, razem mogą komuś uratować życie. My jako wspólnota poznańska jesteśmy jedną dużą rodziną, dlatego pierwsi pójdziemy do krwiobusa, aby pokazać, że to nie boli, co więcej, że to sprawia nam samym ogromną radość. Nie jesteśmy tylko dla siebie, jesteśmy przede wszystkim dla innych." - komentuje pomysł Sandra Wełnitz.

Obchody Dnia Papieskiego w niektórych miejscach nie ograniczą się do niedzieli 11 października. Takim miejscem będzie aglomeracja śląska. Tam dzień ten rozpocznie koncert w siemianowickim Parku Tradycji. Będzie tam zaprezentowany montaż słowno-muzyczny „Tryptyk Rzymski”. W ramach śląskich obchodów odbędzie się jeszcze kilka koncertów, a całość zamknie koncert zespołu Śląsk w Rydułtowach. Ks. Jan Drob informuje, że w organizacji Dnia Papieskiego oprócz stypendystów biorą udział także wolontariusze z wielu organizacji, wszystkie organizacje harcerskie, szkoły im. Jana Pawła II, szkoły Przymierza Rodzin, oczywiście media – katolickie i niekatolickie, bo wszyscy jesteśmy związani z Janem Pawłem II, a przez Jana Pawła II w tych bardzo pozytywnych naszych działaniach. Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia stanowi Żywy Pomnik Jana Pawła II. "Dzień Papieski to wydarzenie, dzięki któremu ludzie mogą dostrzec czym jest Fundacja i jak wiele dobra niesie Żywy Pomnik Jana Pawła II. Dzień ten stanowi także okazję dla nas, stypendystów, do dawania świadectwa swojej wiary i podziękowania darczyńcom, dzięki którym możemy uczestniczyć we wspólnocie osób żyjących duchem świętego Polaka." - mówi Marlena Chyrchała, jedna ze stypendystek. Dzień Papieski po raz pierwszy był obchodzony w 2001 roku pod hasłem "Pontyfikat przełomów". Wtedy Papież Jan Paweł II wyraził wdzięczność Episkopatowi Polski za zorganizowanie tego dnia. "Wiem, że ten dzień łączy się z piękną ideą wspierania przez stypendia młodych Polaków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Pod hasłem Dzielmy się miłością ich rówieśnicy - harcerze i członkowie Akcji Katolickiej - zbierają fundusze, które zostaną przeznaczone na ten cel. Dziękuję organizatorom, artystom i wszystkim, którzy włączają się w to dzieło. Niech Dzień Papieski przyniesie wszystkim Polakom głębokie przeżycia duchowe i obfite owoce łaski. Niech Wam Bóg błogosławi!" - mówił Ojciec Święty. Dzień Papieski obchodzony jest zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym. artystycznym i charytatywnym. Wymiar intelektualny jest wyrażany poprzez organizacje różnorodnych spotkań i seminariów. Wyrazem artystycznym Dnia Papieskiego są koncerty organizowane w różnych miastach. Wymiar duchowy przenika wszystkie te sfery. W trakcie trwania Dnia Papieskiego są także organizowane czuwania. Z wymiarem charytatywnym wiąże się zbiórka, z której pieniądze przeznaczone są na fundusz stypendialny dla młodych.

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ; Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa

Nr 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582

Bank PEKAO S.A., XIII O/Warszawa DOPISEK „Wpłata na stypendia"

Tagi:
Dzień Papieski

Przekazać pochodnię pamięci

2018-10-31 08:30

Monika Jaworska
Edycja bielsko-żywiecka 44/2018, str. IV

Spotkanie słowno-muzyczne i wystawa prac malarskich złożyły się na obchody 18. Dnia Papieskiego, jaki odbył się 15 października w Muzeum św. Jana Sarkandra w Skoczowie

Monika Jaworska
Spotkanie słowno-muzyczne w patio

Wydarzenie rozpoczął występ folklorysty i multiinstrumentalisty Józefa Brody w patio przy budynku muzeum. Zebranych powitał kierownik „Sarkandrówki” Jakub Staroń, który obecnie z Łucją Skrond prowadzi muzeum. – Jako świadkowie pontyfikatu Karola Wojtyły jesteśmy zobowiązani przekazywać pochodnię pamięci kolejnym młodszym pokoleniom – powiedział Jakub Staroń. Józef Broda w wystąpieniu słowno-muzycznym pt. „Spójrz w me serce i choć przez chwilę usłysz, co w nim śpiewa” nawiązywał do wypowiedzi Karola Wojtyły, szczególnie do studium etycznego: „Miłość i odpowiedzialność”. Dzielił się też własnymi przemyśleniami przy dźwiękach instrumentów. – Panie Boże, daj siłę każdemu z nas, abyśmy umieli wybaczać. Ja mam za sobą doświadczenie osobiste, kiedy w ułamku sekund wiedziałem, że z Bożą pomocą zbuduję nowy dom, i spalony... zbudowałem. Jestem w tym samym miejscu i błogosławię każdego poranka swoich sąsiadów – powiedział Józef Broda.

Dalsza część spotkania odbyła się w budynku muzeum, gdzie pracownik UŚ prof. Elżbieta Kuraj opowiedziała o prezentowanej wystawie swoich prac pt. „Widzieć/Wiedzieć”. – Widzieć to wiedzieć. A żeby wiedzieć, to trzeba zobaczyć. Jeżeli wiedzieć, to zrozumieć. Czy wszystko wiemy? Czy widzimy? – mówiła Elżbieta Kuraj. Zwiedzający mogli także zobaczyć okolicznościowe pamiątki po Janie Pawle II: 2 medale i różaniec. – W związku z 18. Dniem Papieskim i 40. rocznicą wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową zaprezentowaliśmy dwa pierwsze medale z pontyfikatu Jana Pawła II, które są wykonane z brązu, pozłacane, nienumerowane, jeśli chodzi o rok samego pontyfikatu.

Na świecie jest ich 1200, z czego 2 mamy z muzeum. Takie medale Ojciec Święty rozdawał delegacjom, osobom prywatnym przy wizytach oficjalnych. Oprócz nich prezentujemy różaniec papieski – jego poszczególne elementy wykonane są z brązu pozłacanego. A jak wiemy – Jan Paweł II powierzył swój pontyfikat Matce Bożej – zauważył Jakub Staroń.

Spotkanie z wernisażem zorganizowało Muzeum Parafialne św. Jana Sarkandra i Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”. Wystawa będzie czynna do połowy listopada. Kolejna – fotograficzna – będzie dotyczyła 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trybunał w Strasburgu stanął po stronie ojca, któremu niesłusznie odebrano dzieci

2019-08-19 15:53

Ordo Iuris

Trybunał w Strasburgu stanął po stronie ojca, któremu niesłusznie odebrano dzieci (informacja prasowa)

BOŻENA SZTAJNER

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że pozbawienie ojca możliwości kontaktów z córką z powodu fałszywego oskarżenia o przemoc domową stanowi pogwałcenie jego prawa do poszanowania życia rodzinnego. W toku sprawy hiszpańskie sądy pominęły wiele istotnych okoliczności. Władze Hiszpanii powinny teraz ponownie rozpatrzeć sprawę tej rodziny.

W 2012 roku W. Haddad, ojciec trójki dzieci, w tym półtorarocznej córki, został oskarżony przez swoją żonę o rzekome stosowanie przemocy w domu. W odpowiedzi na zarzuty sąd karny wydał zarządzenie tymczasowe, na mocy którego odebrał ojcu prawa rodzicielskie oraz zakazał mu kontaktów z żoną oraz dziećmi. Kilka miesięcy później, małoletni zostali wbrew ich woli odseparowani od ojca oraz skierowani do domu opieki społecznej. W 2013 roku sąd oczyścił mężczyznę ze wszystkich zarzutów. Mimo to synowie wrócili do ojca dopiero w 2016 roku, natomiast córka została przekazana przez sąd rodzinny do pieczy zastępczej. Apelacje obojga rodziców od ostatniego rozstrzygnięcia zostały oddalone.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że działanie sądu rodzinnego było pochopne i stanowiło pogwałcenie prawa ojca do poszanowania jego życia rodzinnego (art. 8 Konwencji). Sąd rodzinny powinien był uwzględnić okoliczność, że zarzuty, które stanowiły podstawę odebrania ojcu prawa kontaktów z córką, okazały się bezzasadne. Trybunał podkreślił, że władze hiszpańskie decydując się na jej umieszczenie w opiece zastępczej ani razu nie rozważyły takich okoliczności jak bardzo młody wiek dziewczynki (półtora roku), istniejąca więź między córką a jej rodzicami, upływ czasu od momentu separacji rodziców, konsekwencje odizolowania dla kontaktów między całą trójką rodzeństwa. Ponadto, sąd oddalający skargę ojca na decyzję o umieszczeniu dziewczynki w rodzinie zastępczej nie zbadał czy występują problemy w relacjach ojca z córką ani też jakie zdolności emocjonalne i edukacyjne reprezentuje mężczyzna. Nie wziął również pod uwagę zdrowia dziecka, sytuacji materialnej, ani warunków w jakich żyje. Trybunał zauważył również, że hiszpańskie władze powinny rozważyć najpierw mniej radykalne środki niż umieszczanie córki w opiece zastępczej.

Trybunał przypomniał, że z art. 8 Konwencji wynika prawo rodzica do ponownego zjednoczenia z dzieckiem, które mu bezprawnie odebrano. Hiszpańskie władze odpowiedzialne za opiekę społeczną nie wywiązały się z obowiązku zagwarantowania mężczyźnie tego prawa. Zdaniem Trybunału urzędnicy są odpowiedzialni za zerwanie kontaktów ojca z córką, co najmniej od momentu kiedy zarzuty o stosowanie przemocy przez ojca okazały się bezzasadne. Ponadto, władze jedynie powielały swoje pierwotne decyzje bez opierania ich na aktualnych okolicznościach sprawy i dostępnych dowodach, ukazując tym samym determinację w umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej z możliwością jej późniejszej adopcji przez rodzinę zastępczą. Trybunał przyznał, że najlepszą formą słusznego zadośćuczynienia dla skarżącego ojca będzie ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez hiszpańskie organy w oparciu o ustalenia niniejszego wyroku, zagwarantowanie prawa do życia rodzinnego skarżącego oraz zabezpieczenie dobra dziecka.

„Wyrok Trybunału w Strasburgu potwierdza, że rodzicowi, któremu bezprawnie odebrano dziecko, przysługuje prawo do przywrócenia władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy zarzuty mu stawiane okazały się bezpodstawne. Dodatkowo opisywany wyrok podnosi jeszcze jedną istotną kwestię w sprawach, w których odebranie dziecka zostało zarządzone jako tymczasowy środek. Odmowa przywrócenia kontaktów z dzieckiem oraz decyzja o jego umieszczeniu w opiece zastępczej nie może być poparta tłumaczeniem, że kontakty z dzieckiem nie są już utrzymywane od dłuższego czasu. Inaczej, każde odpowiednio długie odseparowanie dziecka od rodzica prowadziłoby do odebrania mu władzy rodzicielskiej” – skomentowała Rozalia Kielmans-Ratyńska Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/trybunal-w-strasburgu-stanal-po-stronie-ojca-ktoremu-nieslusznie-odebrano-dzieci

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Premier Morawiecki modlił się w Piekarach Śląskich

2019-08-19 16:33

ks. sk / Piekary Śląskie (KAI)

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w poniedziałek sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Po modlitwie złożył kwiaty na grobie ks. Jana Ficka, apostoła trzeźwości oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary komunizmu.

ks. S. Kreczmański/archidiecezja Katowicka

Podczas wizyty premier RP wyraził nadzieję, że Matka Boża Piekarska będzie czuwała nad naszą Ojczyzną. – Niech ogień niesiony przez naszych przodków, także w ciemnych czasach Kulturkampfu i najczarniejszej nocy Drugiej Apokalipsy, a potem „czerwonej zarazy” – niech ten ogień rozświetla naszą drogę w przyszłość – ku sprawiedliwej, dobrej, wielkiej Polsce – Polsce wiernej wierze naszych ojców – napisał Mateusz Morawiecki w piekarskiej księdze pamiątkowej.

Podczas wizyty premier modlił się przy grobie wielkiego śląskiego apostoła trzeźwości ks. Jana Ficka, który rozpoczął swoją działalność propagującą trzeźwość w 1844.

Premier wraz z księżmi posługującymi w sanktuarium udał się także na Rajski Plac, gdzie złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary komunizmu.

Sanktuarium piekarskie jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego w archidiecezji katowickiej. Czczona w Piekarach Matka Boża nosi tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Do najsłynniejszych pielgrzymek należą pielgrzymki stanowe: mężczyzn i młodzieńców w ostatnią niedzielę maja, kobiet i dziewcząt w niedzielę po 15 sierpnia.

Do szczególnych piekarskich pielgrzymów należał św. Jan Paweł II, który jako metropolita krakowski przez wiele lat głosił kazania podczas stanowej pielgrzymki mężczyzn a po wyborze na Stolicę Piotrową co roku przesyłał swoje słowo pozdrowienia do pielgrzymów zgromadzonych na piekarskim wzgórzu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem