Reklama

Z życia diecezji rzeszowskiej

Oprac. ks. Bogusław Przeklasa
Edycja rzeszowska 28/2003

Rowerem na Jasną Górę

Od 21 do 26 czerwca odbyła się X Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa z Rzeszowa na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Józefa w Rzeszowie, której przewodniczył bp Edward Białogłowski. W wyprawie wzięła udział ponad 100-osobowa grupa rowerzystów z całej Polski, m.in. z Bydgoszczy, Wrocławia, Legnicy, Kielc, Lublina i Rzeszowa. Najmłodszy uczestnik miał 17 lat, najstarszy - 67. W ciągu 6 dni pielgrzymi pokonali ok. 600 km. Trasa wiodła przez Tuchów, Krościenko n. Dunajcem, Ludźmierz, Zakopane, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską. Pielgrzymi dotarli na Jasną Górę 26 czerwca. Tam w Kaplicy Cudownego Obrazu została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego. "Wyprawa miała charakter religijno-turystyczny" - mówi ks. Mariusz Nowak, organizator i pomysłodawca rowerowego pielgrzymowania. Kolarze uczestniczyli w codziennej Eucharystii, ważnym punktem dnia był też Apel Jasnogórski. Organizatorem pielgrzymki był Katolicki Klub Sportowy "Alpin", wspomagany przez parafię św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sokołowie Młp. i Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Poświęcenie kaplicy w Brzezówce

29 czerwca w Brzezówce, należącej do parafii Domatków, bp Edward Białogłowski poświęcił nowo wybudowaną kaplicę pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W kazaniu Ksiądz Biskup nawiązał do listu biskupów polskich pt. Sumienie drogowskazem człowieka. "(...) Świątynie są budowane jako dar dla Boga, a Bóg ten dar oddaje człowiekowi, aby ten mógł pielęgnować swoje sumienie" - mówił Ksiądz Biskup.
Szczególne podziękowanie sufragan rzeszowski złożył ks. Władysławowi Jemioło, który ufundował kaplicę. W uroczystości wzięli udział księża z dekanatu oraz przedstawiciele władz gminnych. Liturgię uświetnił chór młodzieżowy z Trzciany k. Bochni.

Jubileusz strażacki w Palikówce

29 czerwca mieszkańcy Palikówki obchodzili 80. rocznicę powstania w swojej miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystościach uczestniczył bp Kazimierz Górny. Dostojnego Gościa powitał Jerzy Bojda, prezes zarządu OSP w Palikówce. "Straż jest symbolem wierności wierze, tradycjom i służby dla drugiego człowieka. 80 lat to długi okres, to praca wielu ludzi, którzy przed nami służyli bliźnim" - mówił Jerzy Bojda. Ordynariusz rzeszowski podziękował strażakom za ich pracę przy budowie nowego kościoła parafialnego. W uroczystościach w Palikówce uczestniczył kapelan strażaków ks. Jan Krynicki, a także delegacje strażaków z sąsiednich gmin oraz licznie zgromadzeni wierni.

Reklama

Rzemieślnicy na Jasnej Górze

Pod hasłem Chrystus Miłosierny drogowskazem dla polskiego rzemiosła 29 czerwca odbyła się 22. Ogólnopolska Pielgrzymka Polskiego Rzemiosła na Jasną Górę. Naszą diecezję reprezentowała grupa rzemieślników z ks. Władysławem Jagustynem, duszpasterzem ludzi rzemiosła. Na wałach jasnogórskich została odprawiona Msza św., w czasie której złożono dary dla Sanktuarium Jasnogórskiego. Rzemieślnicy pokłonili się Matce i Królowej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Prosili też Maryję o dalsze błogosławieństwo w swojej pracy. W drodze powrotnej pielgrzymi nawiedzili również sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę

1 i 2 lipca odbyła się 66. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Wzięli w niej udział pedagodzy z naszej diecezji wraz ze swoim duszpasterzem ks. Januszem Podlaszczakiem. W programie znalazły się m.in. wykłady i konferencje (Co Polacy mają do zaoferowania Europejczykom; Św. Urszula Ledóchowska - przewodnik współczesnych wychowawców). Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu, Apel Jasnogórski, całonocne czuwanie. Centralnym punktem dwudniowej pielgrzymki była uroczysta Suma, której przewodniczył bp Edward Dańczak, krajowy duszpasterz nauczycieli.

Zapowiedzi

W tym tygodniu:

16 lipca (środa) -
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i dzień szczególnej modlitwy w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II i Ojczyzny oraz Synodu Diecezjalnego;

18 lipca (piątek) -
Trzeci piątek miesiąca - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego;

19 lipca (sobota) -
Comiesięczny dzień Nowenny do św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Karoliny Kózkówny.

Franciszek u św. Marty: zamiast obłudy nauczmy się oskarżać samych siebie

2019-10-15 12:07

st (KAI) / Watykan

O potrzebie nauczenia się oskarżania samych siebie, by nie popaść w obłudę mówił dziś Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Papież nawiązał do czytanego w liturgii fragmentu Ewangelii (Łk 11, 37-41), mówiącego o tym, że Pan Jezus zaproszony przez pewnego faryzeusza na posiłek, spotkał się krytyką pana domu, ponieważ przed posiłkiem nie dokonał obmyć rytualnych.

Grzegorz Gałązka

Franciszek zauważył, że w postawie faryzeusza dostrzec można obłudę, ponieważ zaprosił on Pana Jezusa na posiłek, lecz nie po to, by nawiązać z Nim przyjaźń, lecz aby Go osądzić. Papież przypomniał, że obłuda polega na stwarzaniu pozorów: co innego mówimy, a co innego myślimy. Dodał, że Pan Jezus nie znosi hipokryzji, często nazywając faryzeuszów obłudnikami i grobami pobielanymi. „Z zewnątrz jesteś idealny, nawet sztywny, zachowujesz się właściwie i poprawnie, ale wewnątrz jesteś kimś innym” – zauważył Ojciec Święty. Zaznaczył, że „postawa obłudna pochodzi od wielkiego kłamcy, diabła”. On jest „wielkim obłudnikiem”, a hipokryci są jego „dziedzictwem”.

„Obłuda jest językiem diabła, jest językiem zła, który wnika do naszego serca i jest zasiewany przez diabła. Nie można wytrzymać z ludźmi obłudnymi, ale są tacy. Jezus lubi obnażyć hipokryzję. Wie, że to właśnie ta postawa obłudna doprowadzi Go na śmierć, ponieważ obłudnik nie myśli, czy używa środków godziwych czy też nie” - powiedział papież.

Następnie Franciszek podkreślił, że obłuda jest trucizną, która zabija i ludzie posługują się nią często w walce o władzę. Zaznaczył, że lekarstwem na tę pokusę jest stawanie w prawdzie przed Bogiem i oskarżanie samych siebie.

„Jest to ćwiczenie duchowe, które nie jest powszechne, nie jest nawykiem, lecz staramy się je uczynić: oskarżajmy siebie samych, dostrzeżmy nasz grzech, obłudę niegodziwości, która jest w naszym sercu. Bowiem diabeł sieje niegodziwość i trzeba powiedzieć Panu: «Ależ popatrz Panie, jaki jestem»”, i powiedzieć to z pokorą” – wskazał Ojciec Święty.

Na zakończenie papież zauważył, że chrześcijanin, który nie umie oskarżać samego siebie, nie jest dobrym chrześcijaninem i grozi mu popadnięcie w obłudę. Przypomniał też modlitwę św. Piotra, gdy powiedział do Pana Jezusa: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5,8). „Obyśmy nauczyli się oskarżać samych siebie” – powiedział Franciszek kończąc dzisiejszą homilię.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oddolna listopadowa akcja modlitewna o powołania dla Polski i Holandii

2019-10-15 21:58

dg / Warszawa (KAI)

Powołania kapłańskie są niezbędnie konieczne do pełnienia misji, a nawet samego trwania każdego Kościoła jako wspólnoty sakramentalnej - mówi dr Dominika Krupińska, która zachęca do listopadowej akcji modlitewnej o powołania kapłańskie dla Polski i Holandii. Jej inicjatywie pobłogosławili już bp Jan Hendriks, koadiutor diecezji Haarlem-Amsterdam oraz ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering.

WSD w Częstochowie

- W tym roku za temat akcji modlitewnej wybrałam powołania kapłańskie i zakonne, ponieważ są one niezbędnie konieczne do pełnienia misji, a nawet samego trwania każdego Kościoła jako wspólnoty sakramentalnej. Brak powołań jest pierwszym sygnałem kryzysu Kościoła, a ich obfitość - jego odradzania się. Proszę o modlitwę o liczne i święte powołania dla Kościoła polskiego i holenderskiego za przyczyną świętych, którzy należeli do pierwszego pokolenia misjonarzy w naszych krajach i swoim słowem (św. Willibrord) lub krwią męczeńską (Pięciu Braci) głosili naszym przodkom wiarę w Chrystusa. Warto dodać, że Willibrord był mnichem iroszkockim, a dwóch z Pięciu Braci - Włochami. Pokazuje to wymownie, że Europa wiary stanowi jedność - mówi w rozmowie z KAI Dominika Krupińska, doktor teologii i historyk, która zajmuje się promowaniem w Polsce chrześcijańskiego dziedzictwa niderlandzkiego obszaru kulturowego oraz animowaniem w Polsce środowisk wspierających katolików holenderskich. Założyła w tym celu Stowarzyszenie Brandsma oraz prowadzi bloga "Adoptuj kościół w Holandii".

Jej modlitewna inicjatywa cieszy się błogosławieństwem bp. Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, oraz bp. Jana Hendriksa, koadiutora diecezji Haarlem-Amsterdam. Wśród instytucji kościelnych, które obiecały już przyłączenie się do modlitwy w ramach tej akcji, są m.in. seminarium duchowne księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, erem ojców kamedułów z Bieniszewa pw. Pięciu Męczenników oraz diecezjalne seminarium duchowne diecezji Haarlem-Amsterdam.

Celem akcji jest wspólna polsko-holenderska modlitwa o powołania kapłańskie dla Polski i Holandii za wstawiennictwem św. Willibrorda, apostoła Holandii (benedyktyna, misjonarza iroszkockiego, pierwszego biskupa Utrechtu), oraz polskich Pięciu Braci Męczenników, przez cały miesiąc listopad, kiedy wypadają ich święta liturgiczne (w dniach 7 i 13).

Akcja ma polegać na prywatnym codziennym odmawianiu przez cały listopad, najlepiej z dziesiątką różańca, następującej modlitwy:

"Panie Jezu Chryste, Ty obdarowałeś szczególnym powołaniem apostołów, którzy głosili orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Ty posłałeś na wszystkie krańce świata niezliczonych misjonarzy, wśród nich świętego Willibrorda i Pięciu Braci Męczenników, aby swoim słowem lub zasiewem krwi męczeńskiej wzbudzali nowe pokolenia Twoich wiernych. Spójrz, Panie, na potrzeby współczesnego świata i wezwij wielu młodych ludzi na Twoją apostolską służbę w stanie kapłańskim i zakonnym. Daj im odczuć ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć, szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim, cierpiącym, załamanym, zagubionym, nie znającym sensu życia, pogrążonym w nałogach.

Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i, idąc za Twoim wezwaniem, wspaniałomyślnie i z radością oddali Ci swoje życie przez wierną służbę tym, do których ich poślesz. Matko Najświętsza, oddaję Ci w matczyną opiekę wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Niech będą oddani sprawie Bożego królestwa na wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu.

Proszę o to szczególnie za przyczyną świętego Willibrorda oraz Pięciu Braci Męczenników. Spraw, Panie Jezu, aby Polska i Holandia, kraje, do których ci święci przed wiekami zanieśli światło Ewangelii i które do dziś otaczają ich wierną czcią, mogły ucieszyć się dzisiaj licznymi i świętymi powołaniami do kapłaństwa i życia zakonnego. Amen".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem