Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo podczas pielgrzymki „Niedzieli”: Nie trzeba się bać Ewangelii, nie trzeba się bać Kościoła

„Modlimy się o przekaz prawdy, która nas wychowuje” - mówił na początku Mszy św. abp Wacław Depo metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski w bazylice jasnogórskiej. „Idzie nowych ludzi plemię”, pod takim hasłem odbyła się w sobotę 19 września, XIX Pielgrzymka Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę.

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Niedziela

Niedziela

Marian Sztajner

„Niedziela” wpisuje się w kształtowanie w nas nowego człowieka. Odgrywa ważną rolę w formowaniu, prześwietla Bożym spojrzeniem wszelkie wymiary naszej rzeczywistości”. - mówił witając redaktorów, dziennikarzy i czytelników „Niedzieli” o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Zobacz także: Homilia abp Wacława Depo

Mszę św. koncelebrowali kapłani pracujący w „Niedzieli” oraz kapłani zaangażowani w promocję tygodnika i jego dzieł. Na pielgrzymkę przybyli dziennikarze czasopisma z całej Polski, ludzie kultury i życia społecznego, m. in. europoseł Jadwiga Wiśniewska i senator Czesław Ryszka oraz czytelnicy.

Reklama

W homilii abp Depo nawiązując do hasła pielgrzymki przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Polsce potrzebne jest nowych ludzi plemię jakich jeszcze nie widziano. W każdej pracy dla dobra Ojczyzny potrzeba modlitwy. Błędem naszych braci, którzy wzięli odpowiedzialność za współczesny okres życia Polski było i jest to, że usiłowali rozdzielić świat Boży i ludzki, jak gdyby chcieli powiedzieć: „My sobie sami poradzimy. Nam nie potrzeba zabobonów, religii. My jesteśmy ludźmi postępowymi. My opanujemy ziemię techniką i ludzką mądrością”- mówił Prymas Tysiąclecia.

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymka pracowników i czytelników "Niedzieli"

„Nie trzeba się bać Ewangelii, nie trzeba się bać Kościoła. Bo Chrystus nie przyszedł po to, by potępiać i zabijać, ale zbawić każdego bez wyjątku człowieka, który przyjmie Jego samego i Jego program życia” - kontynuował abp Depo i pytał co uczyniliśmy z tym dziedzictwem prawdy i wolności? - Przeminęło pokolenie papieskich pielgrzymek do Ojczyzny, pokolenie pierwszej „Solidarności”. A kto dziś wkłada w ręce kilkunastoletniej dziewczynki transparent krzyczący „wolna szkoła, religia do Kościoła”? - dodał abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „dziedzictwo prawdy i wolności decydowały o tożsamości narodu i Kościoła”.

Reklama

Przewodniczący Rady ds. środków społecznego przekazu KEP zauważył, że „niemal wszystkie narody Europy z obojętnością przyjęły brak odwołania się do chrześcijaństwa w preambule do traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej pomimo przymilnych spotkań z Janem Pawłem II”. - Te same gremia uczą nas dzisiaj rachunku sumienia na fundamencie miłości Boga i bliźniego - mówił abp Depo.

„Coraz więcej ludzi, którzy są ignorantami w chrześcijańskiej nauce wiary definiuje religijną postawę po swojemu, według własnych podziałów i potrzeb, ale bez żadnego związku z wiara w Jezusa Chrystusa i z Jego Kościołem”. - kontynuował arcybiskup i nawiązując do czytań mszalnych wskazał na „konieczność trwania w wierności Bożemu przykazaniu”.

Odnosząc przypowieść o siewcy arcybiskup podkreślił, ze „dzisiaj widzi się ziarno podeptane i pogardę dla Ewangelii”. - Trzeba, abyśmy stali się żyzną glebą pozwalającą wydać owoc ziarnu prawdy i mądrości Bożej, która nigdy nie jest przeciwko człowiekowi - zaapelował arcybiskup i dodał, że „w służbie słowu Bożemu potrzeba łączenia dwóch elementów: wiary w pomoc Ducha Świętego i świadectwa życia”.

„Słowo przepowiadane czy drukowane musi być uwiarygodnione przez świadectwo, by nie jawiło się ono jedynie jako piękna filozofia czy utopia, ale jako rzeczywistość wiary, która przez Chrystusa daje życie” - przypomniał abp Depo i dodał, że „dziennikarz katolicki musi więc szukać codziennego zrozumienia słowa Bożego, aby przełożyć je na nasze współczesne doświadczenia i wyzwania”. „Dziennikarz katolicki jest człowiekiem wiary i misji Kościoła. Nie może głosić swojej błyskotliwej teorii, ale musi być wiernym głosicielem słowa Bożego i Jezusa Chrystusa” - zaznaczył arcybiskup i podkreślił, za ks. Czesławem Bartnikiem, że „gdy nie będziemy wsłuchiwać się w głos Boga grozi nam ogólne mętniactwo umysłowe i praktyczne”.

Odnosząc się do roli tygodnika katolickiego „Niedziela” i roli mediów katolickich abp Depo przypomniał słowa założyciela „Niedzieli” bp. Teodora Kubiny zamieszczone w pierwszym numerze „Niedzieli” 4 kwietnia 1926 r. : „Niedziela” chce być głosem wielkiej rodziny i bronić jej świętej sprawy. Chce budować królestwo Boże między nami a nie zabijać społeczeństwa. Chce podnosić lud do światła a nie pogrążać go w ciemnościach i nie poniżać jego godności. Chce głosić pokój Chrystusowy, pokój niedzielny wszystkim, a nie rozszerzać nienawiści” - pisał wówczas bp Kubina.

„Ten postulat jest szczególnie potrzebny dzisiaj”. - zauważył abp Depo i przypomniał, że „zadaniem dziennikarzy i mediów jest dzisiaj przywracanie właściwych znaczeń pojęciom, którymi się posługujemy, aby na nowo odkrywać tablice wartości, która jest tablicą idącą w głąb Boga samego, w głąb naszych sumień”.

„Nie może zniknąć z formularza przyjęć do przedszkola takie pojęcia jak ojciec i matka w imię genderowego zrównania płci” - podkreślił abp Depo.

Na zakończenie Mszy św. redaktor naczelna tygodnika odmówiła „Akt Zawierzenia wszystkich dzieł „Niedzieli” Maryi Jasnogórskiej”. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewni zespół wokalny „Cantate Deo” pod kierownictwem Włodzimierza Krawczyńskiego. Również Halina Frąckowiak, znana polska artystka ubogaciła uczestników pielgrzymowania swoim śpiewem.

Następnie w Auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” odbyło się spotkanie z uczestnikami pielgrzymki. Na program spotkania złożyły się referaty prelegentów: ks. prof. Jerzego Szymika, który powiedział nt. „Pytania o sumienie dzisiaj” i znanego pisarza katolickiego Pawła Zuchniewicza, który powiedział nt. „Proroctwo Papieża rodziny”.

„Istnieje ścisły związek pomiędzy naszym osobistym szczęściem a wiernością sumieniu” - mówił ks. prof. Szymik i dodał, że „błędem naszych czasów jest informacja, ze każdy musi żyć zgodnie z własnymi przekonaniami”.

„Sumienie nie jest apoteozą subiektywizmu” - kontynuował prelegent.

Natomiast na znaczenie nauczania Jana Pawła II nt. rodziny wskazał Paweł Zuchniewicz. „To dzieje się wokół nas to duchowa walka o człowieka”. - mówił Zuchniewicz i wskazał m. in. na niebezpieczeństwo uprzedmiotowienia człowieka i miłości.

Podczas Pielgrzymki odbyło się również uroczyste wręczenie medali Mater Verbi 2015 dla osób angażujących się w apostolat Słowa i tkwiących w obszarze medialnym Kościoła polskiego i Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Medal „Mater Verbi” otrzymali m. in. abp Wacław Depo, ks. prof. Kazimierz Szymonik, ks. prał. Stanisław Gasiński, Marek Kępiński i Instytut Prymasa Tysiąclecia.

Szczególnym wydarzeniem tegorocznego pielgrzymowania było wręczenie statuetki „Sursum Corda” o. dr. Jerzemu Tomzińskiemu OSPPE, legendzie Jasnej Góry.

Medal „Mater Verbi” przyznawany jest przez „Niedzielę” od 1998 r. Natomiast statuetka „Sursum Corda” od 2007 r. Dotychczas statuetkę „Sursum Corda” otrzymali m.in. : abp Wacław Depo, bp Ryszard Karpiński, kard. Józef Glemp, Grzegorz Bierecki, o. Tadeusz Rydzyk, ks. prał. Marian Wiewiórowski

W Auli „Niedzieli” odbyło się również podsumowanie konkursu „Niedzieli”: „Święty Janie Pawle II - pamiętamy!”.

Spotkanie w auli „Niedzieli” uświetnił zespół „Basilica Cantans” pod kierownictwem Włodzimierza Krawczyńskiego i występ Haliny Frąckowiak. W spotkaniu wzięli udział m. in. ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, ks. inf. Marian Mikołajczyk, przedstawiciele Jasnej Góry: o. Zachariasz Jabłoński, o. Mariusz Tabulski i o. Kazimierz Maniecki.

„Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Idzie nowych ludzi plemię”, zawarte w przepowiadaniu sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Troska o przyszłość naszej Ojczyzny jest szczególnym kontekstem towarzyszącym wyborowi tego pielgrzymkowego przesłania”. - podkreśliła Lidia Dudkiewicz redaktor naczelna tygodnika katolickiego „Niedziela”

„Obecnie w naszej Ojczyźnie pojawia się szansa na wejście do życia publicznego ludzi sumienia w stopniu większym niż dotychczas. To pragnienie będzie intencją naszych modlitw” - dodaje Lidia Dudkiewicz.

4 kwietnia 1926 r., ukazał się pierwszy numer tygodnika katolickiego „Niedziela”. Tygodnik został powołany niedługo po tym jak papież Pius XI bullą „Vixdum Poloniae unitas” z 28 października 1925 r. powołał do istnienia diecezję częstochowską. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Filip Kubina (1880-1951), działacz społeczny, popularyzator Akcji Katolickiej, publicysta, redaktor „Gościa Niedzielnego”. Jedną z pierwszych decyzji jaką podjął bp Kubina było powołanie tygodnika katolickiego. Funkcję pierwszego redaktora „Niedzieli” bp Teodor Kubina powierzył ks. Wojciechowi Mondremu, który był redaktorem naczelnym „Niedzieli” w latach 1926-37.

W historii pisma redaktorami naczelnymi „Niedzieli” byli: ks. Wojciech Mondry (1926-37), ks. Stanisław Gałązka (1937-39), ks. Antoni Marchewka (1945-53), ks. Ireneusz Skubiś (1981-2014) Od 1 lipca 2014 r. jego obowiązki przejęła red. Lida Dudkiewicz.

Po aresztowaniu przez władze komunistyczne w 1947 r. ks. Antoniego Marchewki zastępowali go na stanowisku redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. Marian Rzeszewski i ks. Władysław Soboń.

W ciągu 89 lat istnienia „Niedziela” była zmuszona trzykrotnie zawiesić swoją działalność: w okresie II wojny światowej (1939-45) , w okresie PRL (1953-81) oraz w stanie wojennym (XII 1981).

Obecnie „Niedziela” to tygodnik katolicki o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym; jest instytucją multimedialną z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym, ma również własną serię wydawniczą „Biblioteka Niedzieli”. „Niedziela” od ponad 20 lat wydaje również pismo dla dzieci „Moje Pismo Tęcza”, od tego roku w nowej szacie i we współpracy z bp. Antonim Długoszem.

2015-09-19 18:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pielgrzymka pokoju

2020-11-10 10:07

Niedziela Ogólnopolska 46/2020, str. 29

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Arturo Mari

Podczas spotkania w szpitalu w Nagasaki

Podczas spotkania w szpitalu w Nagasaki

Święty Jan Paweł II chciał być zawsze blisko ludzi cierpiących, dlatego bardzo ważna i wyjątkowa była dla niego pielgrzymka do Japonii w 1981 r.

Szczególne wrażenie wywarły na mnie dwa spotkania Ojca Świętego, mianowicie to w szpitalu Megumi-No-Oka w Nagasaki i w pobliżu pomnika Pokoju w Hiroszimie. Ważne było to, że podczas wizyty w Japonii Jan Paweł II mówił po japońsku, co bardzo ucieszyło wiernych z tego kraju.

Ojciec Święty udał się do Japonii jako pielgrzym pokoju. Był człowiekiem, który pragnął go całym sercem. Sam przecież doświadczył okrucieństw II wojny światowej i dlatego podczas modlitwy na Anioł Pański wołał: „Nigdy więcej wojny”. Jan Paweł II był człowiekiem cierpienia. Doświadczył go już w czasie wojny, kiedy to musiał ciężko pracować, a także uczęszczał do tajnego seminarium. Zawsze powracał do tamtych czasów. Wspominał z miłością wszystkich ludzi, swoich przyjaciół, którzy byli blisko niego w tamtym trudnym okresie. Cierpienia doświadczył też w czasie swojego pontyfikatu. Nie mam na myśli jedynie zamachu na jego życie. Papież był również często nierozumiany przez świat polityki oraz mediów. Musiał pokonywać wiele trudności. Warto podkreślić, że każda, nawet najkrótsza, pielgrzymka, mogła być tą trudną. Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek podejmował trudne sprawy, bronił godności człowieka, rodziny, wstawiał się za biednymi. Rozmowy ze światowymi przywódcami też nie były łatwe. W takich momentach słyszałem słowa papieża: „Boże, dodaj mi siły”.

Podczas pielgrzymki do Japonii Ojciec Święty cały czas myślał o tych, którzy przeżyli wybuch bomby atomowej. W Nagasaki, gdy przemawiał do ofiar tej tragedii, wskazał, że ci biedni ludzie na swoim ciele noszą wciąż ślady zniszczenia, które spadło na nich w tamtym strasznym dniu – „dniu ognia”. Przemawiał również do przedstawicieli rządu japońskiego, prosił o możliwość spotkania się osobiście z ludźmi, którzy przeżyli tamten wybuch. Prośbę tę Jan Paweł II wyraził już na koniec swojej wizyty, gdy wchodził do samochodu. Zawrócił i powiedział: „Poproszę o protokół tego wszystkiego dobrego, co robicie dla mnie. Proszę was, abym mógł zobaczyć się z ludźmi, którzy przeżyli wybuch bomby atomowej”. Zawieźli go więc do tych osób. To musiało być trudne, zobaczyć te wszystkie osoby, ich kondycję i to, jak wyglądali. Ojciec Święty porozmawiał z nimi i dał im do zrozumienia, że ma ich w swoim sercu. Zatrzymał się, żeby dodać im otuchy. Również dla mnie było to duże przeżycie. To były niesamowite momenty, widziałem, jak ci ludzie niejako wrócili do życia. Mogę zaświadczyć, że chwile, które Ojciec Święty poświęcił tym poszkodowanym, były dla nich najważniejsze w życiu. Spotkanie to pokazało całą miłość papieża do człowieka cierpiącego. Nigdy nie pytał on o to, czy ktoś jest katolikiem albo jakiego jest wyznania. Dla niego każdy był ważny. Należy zauważyć, że ta pielgrzymka dla Jana Pawła II była wędrówką po śladach św. Maksymiliana Kolbego. To właśnie wtedy papież spotkał się z niezwykłym świadkiem, bratem Zenonem, który wyjechał z o. Maksymilianem do Japonii, do Nagasaki. Pamiętam, że gdy Jan Paweł II go przytulił, to brat Zenon rozpłakał się i ciągle powtarzał: „Papież, papież”. Dla mnie to też było wzruszające.

Podróże Jana Pawła II czasem były bardzo trudne, ale zawsze czerpał on odwagę i siły z modlitwy.

Tłumaczenie z języka włoskiego: ks. Mariusz Frukacz

Arturo Mari
wybitny fotograf sześciu papieży. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II wykonał blisko 6 mln zdjęć.

CZYTAJ DALEJ

Dr Wanda Półtawska z Wielką Nagrodą Honorową im. Witolda Hulewicza

2020-11-28 16:09

[ TEMATY ]

nagroda

Wanda Półtawska

YouTube

Dr Wanda Półtawska – lekarka, działaczka pro-life, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej - otrzymała Wielką Nagrodę Honorową w ramach corocznie przyznawanej Nagrody im. Witolda Hulewicza.

Dr Półtawską - dama Orderu Orła Białego, więźniarka Ravensbrück, została uhonorowana za służbę Polsce i Kościołowi. Nagrodę pośmiertnie przyznano również jej mężowi, prof. Andrzejowi Półtawskiemu.

W tegorocznej, jubileuszowej – 25.edycji Nagrody nagrodzono 19 osób. Laureaci reprezentują świat nauki i kultury, maja wielkie zasługi na polu działań społecznych.

Wielką Nagrodę im. Hulewicza oprócz Wandy i Andrzeja Półtawskich przyznano także red. Romualdowi Karasiowi polskiemu reportażyście – za obronę dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego, bohaterskiego dowódcy Westerplatte.

W gronie laureatów Nagrody za rok 2020 znaleźli się m.in. publicystka i reżyserka Alina Czerniakowska, Bożena Kociołkowska - primabalerina Teatru Wielkiego Opery Narodowej w latach 1967-1986), choreograf, pedagog, Wiesław Lizak – regionalista, działacz kulturalny z Gręboszowa i Grzegorz Łubczyk – dziennikarz, działacz społeczny i dyplomata, b. ambasador RP na Węgrzech.

Natomiast Grand Prix Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2020 powędruje do historyka dr Petera Rainy z Berlina, który w bieżącym roku obchodzi 85-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej. Jubilat Nagrodę otrzymał za twórczość historyczną poświęcona Polsce, za szczególnym podkreśleniem pięciotomowego dzieła pt. Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, które ukazało się w bieżącym roku nakładem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

Nagroda im. Witolda Hulewicza, przyznawana przez Stowarzyszenie jego imienia, została utworzona w 1995 roku, w 100.rocznicę urodzin Witolda Hulewicza (1895-1941) – poety, tłumacza, wydawcy, współorganizatora Polskiego Radia w Wilnie.

Corocznie Kapituła Nagrody przyznaje nagrody w tych dziedzinach twórczości, działań społecznych i gospodarczych, jakie uprawiał Witold Hulewicz. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. Zofia Posmysz, Barbara Wachowicz, Lesław M. Bartelski, Adam Myjak, Wiesław Ochman, Bohdan Tomaszewski, biskup Józef Zawitkowski.

Uroczystość wręczenia Nagród za rok 2020, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, odbędzie się w 1. półroczu 2021 roku.

CZYTAJ DALEJ

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - dziś początek nowego roku duszpasterskiego

2020-11-29 08:09

[ TEMATY ]

Eucharystia

rok liturgiczny

Karol Porwich/Niedziela

Pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” przebiegać będzie nowy rok duszpasterski, który rozpoczyna się dziś – w pierwszą niedzielę Adwentu. Temat całego, trzyletniego programu duszpasterskiego, przygotowanego na lata 2019-2022 brzmi: „Eucharystia daje życie”.

„W moim przekonaniu pandemia wpłynęła ostatecznie na to, że Kościół pozbawiony wielu narzędzi działania i oddziaływania bardziej niż kiedykolwiek przedtem Eucharystią przemawia, ewangelizuje i katechizuje najszersze rzesze wiernych” – powiedział w wywiadzie dla KAI abp Wiktor Skworc.

Przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP zwraca uwagę, że w tradycji Kościoła zachowało się wskazanie, że udział we Mszy św. powinien być poprzedzony przygotowaniem, ciszą, a po jej zakończeniu dziękczynieniem. „Nauczmy się tych praktyk w czasie pandemii, bo one sprzyjają myśleniu o rzeczach najważniejszych” – zachęca metropolita katowicki.

Abp Skworc zwrócił uwagę, że w okresie pandemii rozkwitła działalność charytatywna Kościoła. „Jest to niewątpliwie owocem udziału w Eucharystii - szkole miłości bliźniego. Rozwinął się wolontariat. Podejmowano wiele akcji i działań na rzecz osób samotnych, chorych i w podeszłym wieku. Umocniła się pomoc sąsiedzka, zawsze w Kościele promowana i zalecana” – zaznacza hierarcha.

Prezentując na początku założenia programu duszpasterskiego abp Skworc podkreślił, że „losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii” Wyjaśniał też, że program ma kilka celów. Pierwszy, formacyjny, ma prowadzić do głębszego poznania wartości i znaczenia Eucharystii; inicjacyjny - do odnowy życia eucharystycznego; ewangelizacyjny – do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji eucharystycznej zaś cel społeczny ma uwrażliwiać na miłość bliźniego, której źródłem jest Eucharystia.

Autorzy programu, korzystając z metodologii przyjętej przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, proponują, by w kolejnych latach skoncentrować się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej i wreszcie – Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa.

CZYTAJ DALEJ
NIE PRZEGAP
#NiezbednikAdwentowy

Reklama

Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję