Reklama

Niedziela Częstochowska

Kłobuck: odsłonięto pomnik ks. Jana Długosza, wybitnego polskiego historyka

[ TEMATY ]

pomnik

Jan Długosz

Ks. Mariusz Frukacz

„Dzięki ks. Janowi Długoszowi pokazano w polskiej rzeczywistości chrześcijańską ideę człowieczeństwa związaną z Bogiem” - mówił w homilii abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski w niedzielę 20 września przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Marcina w Kłobucku na zakończenie XIV Dni Długoszowskich, które odbywały się w Kłobucku w dniach 13-20 września 2015 r.

Mszę św. z abp Depo koncelebrowali m. in. ks. prof. Krzysztof Guzowski kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, ks. prof. Jan Związek, historyk Kościoła oraz o. Grzegorz Prus, przeor klasztoru ojców paulinów na Skałce.

„Modlimy się o jedność także w Ojczyźnie” - mówił witając uczestników uroczystości ks. płk dr Wiesław Korpeta - proboszcz parafii pw. św. Marcina w Kłobucku.

Reklama

Natomiast Andrzej Sękiewicz prezes Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa”, głównego organizatora Dni Długoszowskich podkreślił, że uroczystości te „wpisują się w obchodzony w Polsce Rok św. Jana Pawła II i Rok Jana Długosza”.

Następnie europoseł Jadwiga Wiśniewska odczytała list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym Prezydent przypomniał, że ks. Jan Długosz „to najwybitniejszy współobywatel w dziejach miasta Kłobucka”.

„Jan Długosz jest ojcem narodowej historiografii i heraldyki. Pomaga nam w pełni ujrzeć wielkość dawnej Rzeczypospolitej. Wszyscy możemy przysłużyć się Ojczyźnie rzetelną pracą i uczciwą działalnością społeczną i polityczną”. - napisał prezydent RP Andrzej Duda.

Reklama

W homilii abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że „pamięć i macierzyńska troska Kościoła pomagają człowiekowi na przełomie tysiącleci zachować tożsamość”. - Pamięć historyczna to nie jest tylko spisywanie dziejów, ale to jest wpisywanie w siłę duchową narodu- podkreślił abp Depo.

Metropolita częstochowski wskazał, że w naszych czasach „jedną z najniebezpieczniejszych dróg jest traktowanie Ewangelii jako muzealnego przekazu sprzed dwóch tysięcy lat” i dodał: „W naszych czasach promuje się życie wolnościowe, które ruguje moralność chrześcijańską.”

„Nowość Ewangelii nie rodzi się ze zmiennych kontekstów i okoliczności, ale bierze początek z wciąż wzrastającej wiary” - kontynuował metropolita częstochowski podkreślając równocześnie, że „nurt Nowej Ewangelizacji jest szansą i wyzwaniem dla naszych czasów”.

Abp Depo wskazał na znaczenie spotkania się z Chrystusem we wspólnocie i przez wspólnotę Kościoła. - Poza Kościołem nie mamy przestrzeni do spotkania z Chrystusem - mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał Światowe Dni Młodzieży w 1991 r. na Jasnej Górze podkreślając, że „wówczas młodzi ludzie potwierdzili, że są świadomi swojej godności”.

„Prawda, wolność, sprawiedliwość i pokój nie istnieją poza Bogiem”. - podkreślił arcybiskup.

Arcybiskup przypomniał, że „niebezpieczeństwem jest sprowadzanie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej a życia ludzkiego do horyzontów jedynie ziemi”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że ks. Jan Długosz kierował się w swoim życiu słowami, które znajdują się na jego domu w Krakowie „Nie ma nic w człowieku, co byłoby lepsze od ludzkiego umysłu”.

„Pod grubą warstwą słabości i wad narodowych dojrzała przez wieki głęboka warstwa humanizmu. Dzięki Długoszowi przełożono w polskiej rzeczywistości chrześcijańską ideę człowieczeństwa związaną z Bogiem” - kontynuował metropolita częstochowski.

„Wspólne wiązanie słów Ewangelii i słów mistrza historii ojczystej będzie drogowskazem i siłą na przyszłość” - podsumował abp Depo.

Po Mszy św. odbyło się odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Jana Długosza na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku.

„Ks. Jan Długosz, jego nauka i mądrość przetrwają w naszych sercach” - mówiła europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Następnie burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podkreślił, że „Kłobuck jest dumny z Jana Długosza”. Natomiast Henryk Kiepura, starosta kłobucki dodał, że „powinniśmy dbać o historię i tradycje naszych przodków”.

Poświęcając pomnik abp Depo podkreślił, że to co buduje człowieka to jest jego duch, wiedza. - Ważne jest kim człowiek jest, a nie ile i co posiada - mówił abp Depo.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele świata nauki i kultury, instytucji edukacyjnych i oświatowych, poczty sztandarowe, młodzież szkolna. Obecni byli również Jerzy Kędziora, twórca pomnika Jana Długosza i parlamentarzyści RP: poseł Szymon Giżyński, poseł Jerzy Sądel, poseł Grzegorz Sztolcman, senator Jarosław Lasecki.

Podczas uroczystości wystąpił m. in. Oktet jasnogórski z koncertem pieśni patriotycznych.

Patronat nad uroczystościami odsłonięcia pomnika Jana Długosza objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast patronat nad XIV Dniami Długoszowskimi objął m. in. abp Wacław Depo metropolita częstochowski.

W ramach Dni Długoszowskich odbył się wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych mających na celu przybliżenie postaci ks. Jana Długosza m. in. - XIII Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza ”Wieniawa”, Dlugossiana Jazz Project - koncert Maciej Fortuna Trio, XIV Międzyszkolny Konkurs Historyczny Jan Długosz i Jego czasy, piknik historyczno-kulturalny oraz spotkanie z Jerzym Kędziorą twórcą pomnika Jana Długosza.

Ks. Jan Długosz (1415-1480) wybitny historyk polski , kanonik krakowski, dyplomata, proboszcz parafii św. Marcina w Kłobucku (1434-1448), wychowawca synów królewskich; od 1480 arcybiskup -nominat lwowski. Fundator beneficjów Kościoła katolickiego. Autor wielu prac o charakterze źródłowym. Najważniejsze jego dzieło to Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, obejmujące dzieje Polski od czasów legendarnych do 1480 w 12 księgach (1455- 80).

2015-09-20 19:47

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sandomierz: Muzeum Diecezjalne – Dom Jana Długosza otarte dla turystów

2020-05-07 17:06

[ TEMATY ]

Sandomierz

Jan Długosz

Muzeum Diecezjalne

TD

Wiślica, Dom Jana Długosza, jego fundacji

Od dziś turyści mogą zwiedzać sandomierskie Muzeum Diecezjalne – Dom Jana Długosza. Jednak w związku z trwającymi nadal obostrzeniami epidemiologicznymi wprowadzone zostały nowe zasady zwiedzania i została ograniczona ilość osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach muzeum.

W siedmiu salach na stałej ekspozycji mogą przebywać jednocześnie 23 osoby. Natomiast w podziemiach na wystawie czasowej w trzech salach może znajdować się jednocześnie 16 zwiedzających. W sieni wejściowej, przy kasie mogą być dwie osoby. Zwiedzających obowiązuje noszenie maseczek ochronnych i rękawiczek oraz korzystanie ze środka dezynfekcyjnego umieszczonego przy wejściu do muzeum.

Turyści oczekujący na wejście do muzeum zapraszani są przez pracowników do zapoznania się z umieszczoną w ogrodzie wystawą na temat fundacji Jana Długosza oraz zwiedzanie urządzonego przy Domu Długosza „Ogrodu kanonika Marcina z Urzędowa”.

Historia sandomierskiego Muzeum Diecezjalnego sięga 1902 r. Powstało ono dzięki inicjatywie profesorów miejscowego Seminarium Duchownego. W 1937 r. uroczyście zostało otwarte w obecnej siedzibie w późnogotyckim Domu Jan Długosza pod nazwą Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej w Sandomierzu. Budynek wzniesiony został w latach 1476-1478. Do 1819 r. był w posiadaniu księży mansjonarzy.

Muzeum jest jednym z najlepiej zachowanych budynków, którego mury mieszczą dziś bogate zbiory sakralne. Zwiedzać tu można m.in.: cenne przykłady rzeźby sakralnej, malarstwa, tkaniny jak również sztuki zdobniczej, ceramiki, kolekcji mebli itp.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

Ks. Zollner: kryzys taki jak pandemia sprzyja nadużyciom

2020-05-28 20:56

[ TEMATY ]

dzieci

Watykan

młodzież

nadużycia

koronawirus

Vatican News

W sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia koronawirusa, wzrasta liczba nadużyć względem dzieci i młodzieży – ostrzega ks. prof. Hans Zollner SJ z Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Podkreśla on, że w ostatnich tygodniach radykalnie wzrosło zapotrzebowanie na pedopornografię, a nieletni są coraz bardziej bezbronni.

Między innymi z tego względu doroczna konferencja o bezpieczeństwie w instytucjach kościelnych będzie poświęcona wyzwaniom związanym z pandemią. Tym razem ze względu na zagrożenie koronawirusem będzie ona miała postać interaktywnych seminariów on line. Pierwsze z nich jest przewidziane na jutro (29 maja). Jak podkreśla ks. Zollner, istnieją poważne powody do obaw.

"Jestem dość zaniepokojony, bo widzimy, że ochrona nieletnich schodzi na dalszy plan. Okazuje się, że jest to sprawa, którą można się zajmować, kiedy inne pilniejsze sprawy zostaną załatwione.

Brakuje zarówno w Kościele, jak i społeczeństwie tej świadomości, że we wszystkich okolicznościach jest to nasz priorytet, który wymaga poświęceń, bo chodzi tu osoby, które same nie mogą się ochronić – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. prof. Hans Zollner SJ.
– Wydaje mi się, że dziś w czasie pandemii na Zachodzie robimy to samo, co dzieje się zazwyczaj w Afryce czy Ameryce Łacińskiej, gdzie nie inwestuje się w ochronę nieletnich pod pretekstem, że są inne pilniejsze potrzeby wynikające z konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych, głodu czy biedy. Na to przeznacza się środki finansowe i na tym skupia się cała uwaga. To samo dzieje się teraz na Zachodzie. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni. Widzimy, że ochrona nieletnich straciła na znaczeniu“

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję