Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo do alumnów WSD: trzeba czynić dobro i modlić się

[ TEMATY ]

klerycy

seminarium

Ks. Mariusz Fkacz

„Bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest moim Panem, Jezus jest moją Drogą i Życiem. To słowa są zadaniem” - mówił 8 października abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z racji inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Od października 2013 r. w Częstochowie odbywa się także formacja przyszłych księży diecezji sosnowieckiej. Indeksy uczelni odebrało w tym roku w sumie 10 nowych alumnów. W sumie nowy rok akademicki rozpoczęło 82 alumnów.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowało blisko 70 kapłanów m.in. biskup sosnowiecki, Grzegorz Kaszak przełożeni i wychowawcy seminarium, na czele z nowym rektorem seminarium ks. dr Grzegorzem Szumerą i wicerektorem ks. Konradem Kościkiem.

W inauguracji wzięli udział przedstawiciele różnych uczelni wyższych m. in. Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie z prodziekanem Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Janem Dziedzicem, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie z dyrektorem ks. dr hab. Marianem Dudą, przedstawiciele świata polityki, kultury i mediów na czele z Lidią Dudkiewicz redaktor naczelną tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz alumni i wychowawcy Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie na czele z rektorem ks. dr. Jerzym Bieleckim. Obecny był również ks. mitrat Mirosław Drabiuk proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie.

„Tym, który nas jednoczy jest Jezus Chrystus, Droga, Prawda i Życie” - mówił na początku Mszy św. rektor seminarium ks. dr Grzegorz Szumera.

W homilii abp Depo odnosząc się do czytań mszalnych podkreślił, że w formacji seminaryjnej „trzeba czynić dobro i modlić się”. - Obydwie aktywności w oczach świata były i są często uważane za bezużyteczne. Czasem źli triumfują a dobrzy i sprawiedliwi cierpią. - zaznaczył abp Depo i dodał: „Czasem pada pytanie gdzie jest Bóg?”.

Reklama

Odczytując treść księgi Malachiasza arcybiskup podkreślił, że „jesteśmy świadkami fragmentaryczności wojny, która się toczy pomiędzy mocarstwami a giną spokojni i sprawiedliwi ludzie”.

„Ironiczne spojrzenie świata na to, że jest jeszcze ktoś, kto przychodzi do seminarium i poświęca się na służbę Bogu i ludziom. Ta ironia odrzuca odpowiedzialność osobistą za życie i za wybory ludzkie”. - kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał jak ważny jest dar modlitwy. - Jezus wzywa do natarczywej modlitwy. Jezus wskazuje na dar Ducha Świętego, który każe nam dostrzec sens naszej modlitwy i wierność łasce - mówił metropolita częstochowski.

„Chrześcijanie bowiem, pomimo wszystkich nieporozumień i zamieszania w otaczającym ich świecie, nie przestają wierzyć w „dobroć i miłość Boga do ludzi” (por. Tt 3, 4). Choć jak inni ludzie pogrążeni są w dramatycznej złożoności dziejów historycznych, pozostają utwierdzeni w przekonaniu, że Bóg jest Ojcem i kocha nas, nawet jeżeli jego milczenie pozostaje dla nas niezrozumiałe.” - przypomniał abp Depo słowa Benedykta XVI z encykliki „Deus caritas est”.

Na zakończenie abp Depo zaapelował do alumnów słowami psalmisty: „Powierz Panu swą drogę, a On sam będzie działał”.

Na zakończenie Mszy św. abp Depo podziękował dotychczasowemu rektorowi seminarium ks. prał. Andrzejowi Przybylskiemu za jego wiarę, otwarte serce dla młodych ludzi, troskę duszpasterską i kulturę bycia.

Po Mszy św. w auli seminaryjnej im. Jana Pawła II odbyła się dalsza część inauguracji nowego roku akademickiego.

„Celem formacji seminaryjnej jest wprowadzenie w relację jak miała miejsce między Jezusem a apostołami”. - mówił ks. rektor Grzegorz Szumera i dodał, że „apostołowie towarzyszyli Mistrzowi. Apostołowie trwali przy Jezusie”.

Reklama

„Apostołowie zadawali Panu pytania. Czas formacji w seminarium ma być czasem zadawania pytań i poszukiwania wiedzy” - kontynuował ks. Szumera podkreślając równocześnie, że „ Jezus posyłał apostołów z misją głoszenia Ewangelii i dlatego konieczne jest nawrócenie duszpasterskie”.

Następnie ks. dr hab. Jan Dziedzic prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mówiąc o znaczeniu formacji seminaryjnej podkreślił, że „potrzebna jest modlitwa kontemplacyjna na wzór św. Jadwigi królowej i św. Jana Pawła II”. - Ważne jest braterstwo, które jest kulturą spotkania i bezinteresownym darem z siebie. Duszą braterstwa jest miłosierdzie - mówił ks. Dziedzic i dodał, że „bardzo istotna jest misja kapłana, który powinien być żywą Ewangelią”.

Również dziekan alumnów diakon Dariusz Żydoń przypomniał, że „kapłaństwo to rzeczywistość związana z człowiekiem, którego Chrystus wybrał. Chrystus wybiera świętych, aby byli jeszcze bardziej święci i wybiera grzeszników, aby nie byli grzesznikami”.

Następnie odbyła się immatrykulacja nowych 10 alumnów, którzy odebrali indeksy z rąk abp. Wacława Depo i bp. Grzegorza Kaszaka.

Wykład inauguracyjny nt. „Młode pokolenie Polaków - projekt do wymyślenia” wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

„Młodzi żyją w epoce zmian, a nawet w zmianie epok. Generalnie młodzież nie odrzuca religii. 90 proc. młodych ludzi uczęszcza na katechezę, w tym 80 proc. młodzieży deklaruje się jako wierząca, 30 proc. praktykuje religijność, a jedynie 7 proc. postępuje według zasad moralnych, których naucza Kościół” - mówił ks. Pawlina i dodał, że „wiara młodych jest subiektywna i wątpiąca”.

Reklama

Ks. Pawlina podkreślił, że „młodzi czują się kreatorami zasad moralnych, a nie ich odbiorcami”. - W dziedzinie życia moralnego młode pokolenie nie chętnie przyjmuje nauczanie Kościoła. Sytuacjonizm w ocenie moralnej charakteryzuje młodego człowieka. - podkreślił ks. Pawlina.

Prelegent zaznaczył, że młodych ludzi charakteryzuje dziś „religijność spontaniczna”. - Młodzi mają trudności z regularną praktyką religijności. Celem życiowym młodego pokolenia jest rodzina, ale oderwana od tradycyjnego modelu rodziny i małżeństwa. Celem jest zdobycie dobrego wykształcenia, stabilna praca, dobre relacje z rodziną i grono przyjaciół. - mówił prelegent.

„Pokolenie młodych ludzi XXI wieku to pokolenie nie spełnionych nadziei. To młodość bez skrzydeł, pokolenie bez idei, które koncentruje się jedynie na swojej przyszłości” - kontynuował prelegent.

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przybliżył dzisiejsze pokolenie młodych, nazywane „lemingi”. - To są młodzi dobrze wykształceni, z dużych ośrodków miejskich, mają pracę w korporacjach, które określają jako „korpo”. To pokolenie młodych ludzi, którzy odcinają się od tradycji. W ich środowisku na topie jest czytanie Gazety Wyborczej, są widzami TVN i chętnie oglądają Kubę Wojewódzkiego. Dla nich najlepszym dniem na zakupy jest niedziela. - mówił ks. Pawlina i dodał: „Ci młodzi ludzie żyją pod presją „korpo”. Czasem próbują pogodzić hedonizm z wiarą”.

Prelegent wskazał na „duchową dewastację w młodych ludziach”. - Kryzys u młodego człowieka biegnie przez sam środek serca. Dlatego nasze myślenie duszpasterskie musi biec za tym, co się dzieje w świecie. - podkreślił prelegent i pytał jak pracować z tym pokoleniem młodych ludzi ? Odpowiadając na pytanie ks. Pawlina zaznaczył, że „trzeba tchnąć wielką ideę, uczyć pracy nad sobą i patrzeć dobrymi oczami na ludzi”. - Autorytet osobowy jest kluczem do serca młodzieży, a siłą jest miłość i czas ofiarowany młodemu człowiekowi. - podsumował ks. Pawlina.

Reklama

Na zakończenie inauguracji roku akademickiego abp Wacław Depo podkreślił, że „nie możemy być ludźmi świętego spokoju”. - Niepokój musi nam towarzyszyć zawsze. - mówił abp Depo i dodał: „Nadzieja wynika z Boga a nie z nas”. Arcybiskup wskazał również, że list Jana Pawła II napisany do młodych trzydzieści lat temu jest zadaniem na dziś.

Natomiast bp Grzegorz Kaszak pytał w imieniu alumnów jak postępować i żyć, by przygotować się do nieoczekiwanych wyzwań? Odpowiadając bp Kaszak wskazał na dwa słowa: trud i radość.

Bp Teodor Kubina, pierwszy biskup diecezji częstochowskiej utworzył seminarium duchowne w Krakowie, przyłączając je do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. W dniu 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. W dniu 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkali w klasztorze bernardynów w Krakowie. W chwili otwarcia seminarium liczyło 32 alumnów na trzech kursach ( I-III).

Ze składek wiernych i duchowieństwa diecezji wybudowano, w latach 1928-30, gmach seminaryjny przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. W 1930 r. zamieszkali w nim już klerycy. Uroczystego poświęcenia budynku seminaryjnego dokonał 6 października 1930 r. metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha. Do 1954 r. klerycy byli studentami Wydziału Teologicznego UJ, w następnych latach istniało „studium domesticum”.

Decyzją bp. Zdzisława Golińskiego, drugiego ordynariusza częstochowskiego we wrześniu 1957 r. Wyższe Seminarium Duchowne stało się samodzielnym zakładem naukowym. Na mocy umów z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie a obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II alumni Wyższego Seminarium Duchownego po ukończeniu studiów uzyskują stopień magistra teologii.

Reklama

Z woli bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej rozpoczęto w 1983 r. budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1991 r. seminarium przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy. Nowy gmach został uroczyście poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1991 r.

7 czerwca 1996 r. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak uroczyście poświęcił kościół seminaryjny pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Ks. Mariusz Frukacz

2015-10-08 15:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rok akademicki w WSD rozpoczęty

Niedziela sandomierska 42/2013, str. 6

[ TEMATY ]

seminarium

Ks. Adam Stachowicz

Piętnastu kleryków otrzymało indeksy i rozpoczęło studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 7 października inaugurację roku akademickiego rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Michała pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Za wspólnotę seminaryjną modlili się również księża profesorowie oraz kapłani z diecezji. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz Sandomierza, wydziałów teologicznych, sąsiednich seminariów duchownych i wyższych uczelni. Modlili się klerycy, siostry zakonne oraz pracownicy seminarium. Podczas homilii bp Krzysztof Nitkiewicz mówił do kleryków, aby pomimo piętrzących się w życiu trudności nie wstydzili się Chrystusa ani swojego powołania, lecz jeszcze z większą gorliwością podążali za Mistrzem. Za wzór dla seminarzystów Ksiądz Biskup postawił bł. Rolando Rivi, włoskiego kleryka, którego Kościół kilka dni wcześniej ogłosił błogosławionym. Po Mszy św., w holu przy wejściu do gmachu seminarium, Biskup Ordynariusz poświęcił tablicę upamiętniającą księży męczenników ostatniej wojny, którzy do kapłaństwa przygotowywali się w sandomierskim seminarium.

CZYTAJ DALEJ

Łódź/ W wieku 93 lat zmarła łączniczka z Powstania Warszawskiego Gryzelda Studzińska ps. Zela

2022-12-01 22:13

pixabay

W wieku 93 lat zmarła por. Gryzelda Studzińska ps. Zela, harcerka Szarych Szeregów, łączniczka z Powstania Warszawskiego.

O śmierci związanej z Łodzią uczestniczki Powstania Warszawskiego poinformował m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek apeluje o pomoc dla niepełnosprawnych żyjących na terenach konfliktów

2022-12-03 12:22

[ TEMATY ]

niepełnosprawni

Franciszek

Episkopat News

„Należy poświęcić szczególną uwagę i na wszelkie sposoby ułatwić dostęp do pomocy humanitarnej niepełnosprawnym żyjącym tam, gdzie toczą się walki” – napisał papież w orędziu na obchodzony 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Na wstępie Ojciec Święty podkreślił, że ogłoszony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych zachęca nas do uświadomienia sobie, że nasza ułomność nie przyćmiewa naszej godności, i że wszyscy jesteśmy wezwani do świadectwa o zbawczej miłości Pana. „Jego miłosierdzie mogą poznać i napotkać w bardzo szczególny sposób ci, którzy nie są zadufani w sobie i którzy odczuwają potrzebę powierzenia się Panu oraz dzielenia się z braćmi” – podkreślił Franciszek. Zaznaczył, że to magisterium kruchości może uczynić nasze społeczeństwa bardziej ludzkimi i braterskimi. „Jakże bardzo świadomość, że potrzebujemy siebie nawzajem, pomogłaby nam mieć mniej wrogie relacje z tymi, którzy nas otaczają! I jakże bardzo stwierdzenie, że nawet narody nie mogą ocalić się same, skłoniłoby nas do poszukiwania rozwiązań bezsensownych konfliktów, jakie przeżywamy!” – wskazał papież.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję