Reklama

Prymas Polski: wszyscy są wezwani do przyjęcia apelu miłosierdzia

2015-10-18 13:46

jm / Bydgoszcz / KAI

Grzegorz Gałązka
Abp Wojciech Polak

„Wszyscy są wezwani do przyjęcia apelu miłosierdzia” - powiedział abp Wojciech Polak. Prymas Polski przewodniczył Mszy św. z okazji uroczystości odpustowych w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy.

Na początku homilii prymas zauważył, że w papieskiej bulli Misericordiae vultus, zapowiadającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Ojciec Święty przypomina wiernym o świętych i błogosławionych, którzy uczynili z miłosierdzia swoją misję życia. I choć sam papież wymienia tylko wielką apostołkę miłosierdzia, św. Faustynę, to niewątpliwie u jej boku - jak podkreślił abp Wojciech Polak - trzeba wspomnieć zaraz św. Jana Pawła II, szczególnego głosiciela miłosierdzia. - Dziś, w uroczystym dniu odpustu w waszej parafii, wnieśliśmy relikwie tych właśnie Apostołów Miłosierdzia Bożego, rozpoczynając w ten sposób kolejny rok nowenny przygotowującej do obchodów 25-lecia powołania waszej wspólnoty - powiedział.

Prymas przypomniał, że parafii od samego początku patronuje św. Łukasz - szczególny apostoł miłosierdzia oraz autor Ewangelii miłosierdzia. - Nikt inny, jak właśnie patron waszej wspólnoty, w swojej Ewangelii ukazał miłosierną naturę Boga. W słynnych Łukaszowych przypowieściach o miłosierdziu, a więc w przypowieści o zaginionej owcy, o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym, znajdujemy - jak napisał w swej bulli jubileuszowej papież Franciszek - istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest ukazane jako siła, która zwycięża wszystko, która napełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem - podkreślił.

Arcybiskup Polak wskazał także na wciąż obecne we wspomnianej Ewangelii miłosierdzia przypomnienie z ewangelicznego Kazania na Górze: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. - To program na życie - komentuje ten fragment papież Franciszek - trudny, ale zarazem bogaty w radość i pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy słuchają Jego głosu - dodaje papież i zachęca: aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie słowa Bożego - dodał.

Reklama

Prymas, nawiązując do odczytanego wcześniej słowa Bożego, zauważył, że odsłoniło się w nim oblicze Tego, który głosi dobrą nowinę ubogim, opatruje rany serc złamanych, obwieszcza jeńcom wolność i więźniom swobodę, pociesza zasmuconych, rozwesela płaczących i namaszcza olejkiem radości, byśmy nie byli przygnębieni i nie przeżywali załamania na duchu. - Dzieje się tak dlatego, że to Bóg naprawdę bliski człowiekowi. On jest bliski zwłaszcza tym, którzy - jak Apostoł Paweł - doświadczają właśnie rożnych życiowych trudności: opuszczenia i samotności, przewrotności i zła, braku wsparcia innych i towarzyszenia w trudnościach - dodał.

Arcybiskup Polak podkreślił mocno, że z bliskości Boga do człowieka w ludzkim sercu rodzi się nadzieja. Rodzi się też wezwanie oraz misja. We wspomnianej już wcześniej bulli papież Franciszek zauważa, że ten Rok Święty niesie ze sobą bogactwo misji Jezusa, która odbija się echem w słowach Proroka: zanieść słowo i gest pocieszenia biednym, ogłosić wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa nowoczesnego społeczeństwa, przywrócić godność tym, którzy zostali jej pozbawieni. Taka była misja Jezusa. Taka jest też nasza misja. Taka jest misja Kościoła i każdego chrześcijanina. Taka jest wasza misja. Taka jest misja każdej parafialnej wspólnoty - powiedział.

Celebrans zauważył, że na tej drodze miłosierdzia człowiek niejednokrotnie napotyka na trudności i pokusy. Jedną z nich jest poczucie, że jest zbyt mało osób dla tak wielu ludzkich potrzeb. - Prawda, że i w tym wypadku żniwo rzeczywiście jest wielkie, ale nie możemy się usprawiedliwiać, że w takim razie nic się nie da zrobić, że przecież wszystkim potrzebującym nie przyjdziemy i tak z pomocą, wszystkich nie nakarmimy, nie ocalimy, nie pomożemy. Mówił kiedyś papież Franciszek, że obojętność nie jest często tylko wynikiem lenistwa czy wygodnictwa, ale też i strachu, jakiegoś odrętwienia, martwoty, które ogrania, gdy przed sobą widzi się ogrom zadań do podjęcia. Rodzi się wówczas rezygnacja, pesymizm, zwątpienie we własne siły i możliwości - powiedział.

Stąd, według prymasa, siły do czynienia miłosierdzia trzeba poszukiwać w wołaniu o pomoc samego Boga, a także we wspólnocie, jaką jest Kościół. Należy również iść ze świadomością, że „tak naprawdę zaledwie przeciera się szlak”. Drugą pokusą w realizacji apelu miłosierdzia jest - według abp. Wojciecha Polaka - lęk i strach. - I nie chodzi tu tylko nawet o to, co inni o nas powiedzą, widząc nas na tej drodze miłosierdzia, ale że i samemu trudno będzie przyjąć - a to budzi właśnie lęk i opór - tych, którym trzeba będzie okazać miłosierdzie. Zbyt wiele na horyzoncie jawi się osobistych strat. Coś z naszego życia zabiorą nam inni. Uparcie powtarzam: strach nie jest najlepszym doradcą - dodał.

Trzecia pokusa na drodze miłosierdzia wskazana w odczytanej Ewangelii to trzosy, torby, sandały, ludzie. - Wiele w tym życiu tak ważnych i istotnych spraw. Troska o współczesny trzos, to znaczy, by nie przekroczyć daty spłaty kolejnej raty kolejnego kredytu. Worek codziennych zmartwień. A któż ich nie ma dużo? Wiele dróg, na których nasza obecność wydaje się niezbędna. Jak w tym wszystkim znaleźć choć chwilę, by się zatrzymać i okazać miłosierdzie? Trzeba uspokoić najpierw rozdygotane własne serce. Zatrzymać się i doświadczyć uzdrawiającej mocy Bożej łaski. A wtedy wszystko okaże się jasne: z szukającym pokrzepienia siądziemy do stołu i dostrzeżemy, jak wielką wartość w logice miłosierdzia ma sam czas darowany innym. Czyż bowiem tak często lekarstwem w tym względzie nie jest znów sama nasza obecność?- pytał prymas.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się przed budowaną świątynią od poświęcenia w Ogrodzie Modlitwy figury Matki Bożej Niepokalanej, którą ufundowali Ewa i Czesław Abramczykowie. - Dokładnie dzisiaj nasza parafia obchodzi 23. rocznicę swego powstania. Dokładnie od 18 października 2008 roku przygotowujemy się do jubileuszu 25-lecia, trwając na 9-letniej nowennie. W każdym roku naszej modlitwie patronuje konkretny święty. Tym razem są to św. Faustyna i św. Jan Paweł II - patroni Jubileuszowego Roku Miłosierdzia oraz przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży - powiedział proboszcz parafii ks. Mirosław Pstrągowski.

Na zakończenie uroczystości, po raz trzeci w historii wspólnoty, zostały przyznane tytuły „Świeckich Apostołów”. Dyplomy oraz specjalne obrazy witrażowe przedstawiające patrona parafii św. Łukasza Ewangelistę otrzymali: rodzina Kingi, Marcina, Marceliny i Szymona Słomińskich oraz Małgorzata Szala i Jagoda Gotowska. - Są to parafianie, którzy życie wiarą i Ewangelią przekładają na konkretne działanie oraz zaangażowanie w życie parafii i Kościoła - zakończył ks. Pstrągowski.

Tagi:
prymas Polski

Reklama

Prymas Polski: nawet najbardziej luksusowe dobra nie zastąpią człowieka

2019-12-06 19:20

bgk / Łubowo (KAI)

„Święty Mikołaj staje przed nami jako świadek ludzkiej dobroci i miłosierdzia. Uczy jej w świecie, który pragnąc zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jakby ciągle nie rozumiał, że nawet najbardziej luksusowe dobra nie zastąpią człowieka i jego serca” – mówił dziś w Łubowie Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Episkopat.pl

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w miejscowym, zabytkowym kościele pw. św. Mikołaja uroczystościom odpustowym ku czci patrona. Przypominając w homilii najbardziej znany obraz skromnego biskupa Miry – zapożyczony i zniekształcony przez popkulturę – podkreślił, że historyczny biskup Mikołaj „nie potrzebował reklamy dla uczynków miłości”.

„Nie tylko się z nimi nie obnosił, ale wręcz je ukrywał, by nie czynić niczego na pokaz – mówił abp Polak dodając za papieżem Franciszkiem, że choć miłosierdzie ma oczy, by widzieć, uszy, by słyszeć i ręce, by konkretnie pomagać, samo często pozostaje w ukryciu.

„Pragnie bowiem uszanować człowieka i jego godność” – podkreślił Prymas wskazując dalej, że uczynki miłosierdzia to nie tylko te mające materialny wymiar. Uczynkiem miłosierdzia jest modlitwa za żywych i umarłych. Jest nim niesienie pokoju tam, gdzie go brakuje, co w naszych czasach jest coraz pilniejszych wezwaniem. Uczynkiem miłosierdzia – i to tym najbardziej czytelnym – jest także troska o chorych i cierpiących.

„Uśmiech, trochę czułości, uścisk dłoni, to proste gesty, ale bardzo ważne dla ludzi chorych, którzy tak często czują się pozostawieni samymi sobie” – mówił za papieżem Franciszkiem abp Polak dodając, że świadkiem takiej właśnie ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej miłości jest właśnie św. Mikołaj.

„Uczy jej w świecie, który pragnąc zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jakby ciągle nie rozumiał, że nawet najbardziej luksusowe rzeczy i dobra nie zastąpią samego człowieka. Nie zastąpią jego serca, jego dłoni, jego oczu. Wśród kolorowych prezentów, które rozdają dziś przydrożni mikołaje nie spotkasz bowiem prezentu z napisem człowiek. Bo człowiek może prawdziwie tylko sam siebie darować drugiemu: może dać swój czas, swoje słowo, zwykły gest ludzkiej solidarności, dobroci, uśmiechu, nawet przez łzy” – mówił na koniec Prymas Polski.

Odpustowa Msza św. w zabytkowym kościele w Łubowie była także dziękczynieniem za zakończenie remontu i renowacji tej XVII-wiecznej świątyni parafialnej – jednego z najstarszych kościołów drewnianych w Wielkopolsce. Prace rozpoczęły się w 2017 roku i zostały przeprowadzone w ramach projektu „Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków archidiecezji gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”. 

Podobnie jak kościół, także parafia w Łubowie jest jedną z najstarszych w regionie. Erygowano ją już w XII wieku. Wtedy też stanęła pierwsza drewniana świątynia, spalona doszczętnie podczas wojen szwedzkich. Po odbudowie kościół (służący wspólnocie do dziś) został poświęcony przez biskupa Stanisława Dzianotta, sufragana kijowskiego, kanonika gnieźnieńskiego i przełożonego Zakonu Maltańskiego – stąd na wieży umieszczono zachowany do dziś krzyż maltański.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Według Słowa

2019-12-04 07:07

O. Stanisław Jarosz OSPPE
Niedziela Ogólnopolska 49/2019, str. 25

wikipedia.org

Teksty czytań mszalnych dzisiejszej niedzieli mówią o mnie i o tobie. To ja jestem Adamem, to ja jestem Ewą, to jest nasza historia. Kościół, nasza matka, podaje nam te teksty „dla naszego pouczenia”, jak mówi drugie czytanie.

Nie jest tak, że nasi pierworodni rodzice zgrzeszyli, a my tylko nosimy tego konsekwencje; owszem, jeżeli dziadek przepił młyn, to wnuki go nie odziedziczą. Grzech pierworodny jest „matrycą” każdego grzechu. Każdy z nas przez swój grzech uczestniczy czynnie w grzechu Ewy i Adama. Słuchamy upadłego anioła, który prowokuje: Czy to prawda, że Bóg wam wszystkiego zabrania? Nie możecie jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Jakby was Bóg kochał, pozwoliłby wam na wszystko. Bóg ciebie nie kocha, ponieważ ci czegoś zabrania. Drugi element tej pokusy jest taki: Ty zadecydujesz, co dla ciebie będzie dobre. Dlaczego masz słuchać Boga, który będzie decydował o tym, co dobre jest dla ciebie? Ty stań w miejscu Boga, ty decyduj, jak będzie wyglądało twoje życie, co przyniesie ci szczęście, co będzie dla ciebie dobre. Przecież liczysz się tylko ty i twoje szczęście.

Efekt grzechu, który polega na odłączeniu się od Boga, powoduje lęk i samotność. Człowiek ucieka i kryje się. Bóg nie przestał go kochać i szuka go. Odłączenie się od Boga powoduje też rozdział między ludźmi. Zaczynają się nawzajem oskarżać, obwiniać, zostaje zburzona jedność i miłość.

Maryja – Nowa Ewa w scenie Zwiastowania daje nam inne pouczenie. To Boga trzeba słuchać bardziej niż wszystkich innych, bardziej niż siebie samego. Bóg kocha mnie najmocniej i On wie, co dla mnie będzie dobre. Ja chcę dobrze, a wychodzi źle. Czynię to, czego nie chcę. Pragnę dobra, a czynię zło, którego nie chcę (por. Rz 7, 19). Maryja uwierzyła Bogu, Jemu zaufała, Jemu była posłuszna. Na słowo posłańca Boga odpowiedziała: „Niech mi się stanie według twego słowa”. Dzięki wierze Maryi Bóg sprawił cud poczęcia naszego Zbawiciela. W Jezusie Chrystusie spełniła się obietnica: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. Chrystus zwyciężył szatana, zmartwychwstał. Maryja i jej potomstwo zmiażdży łeb węża, którym jest diabeł.

Potomstwem Maryi jest lud Boży, Kościół, a więc my wszyscy ochrzczeni i trwający z Jezusem przez modlitwę i życie w łasce uświęcającej mocą przyjmowanych sakramentów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biblijna litania do Najświętszego Imienia Miriam

2019-12-08 23:38

Agnieszka Bugała

Wrocławski biblista ks. Mariusz Rosik napisał książkę o Maryi, pierwszej charyzmatyczce. Już wkrótce będzie można przeczytać całość, ale nam udało się dotrzeć do jej wyjątkowego fragmentu – modlitwy, autorstwa księdza profesora, proponowanej do prywatnego odmawiania. Ks. Rosik wyjawia, że w trakcie pracy nad książką o Matce Jezusa skupił się przede wszystkim na Piśmie Świętym i z niego czerpał po to, aby pokazać, że wszystko to, w co wierzą katolicy odnośnie Maryi ma mocne podstawy biblijne.

pixabay

- Można zapytać: czy Biblia mówi o niepokalanym poczęciu? Owszem, daje solidne przesłanki dla tej prawdy wiary. Tak solidne, że odrzucenie jej wydaje się mniej rozumne i mniej logiczne niż jej przyjęcie – mówi w zapowiedzi.

Biblijna Litania do Najświętszego Imienia Miriam to 33 wezwania – obrazy z niezwykłego życiorysu Maryi – każde z wezwań modlitwy odnajdzie potwierdzenie i rozwinięcie w kolejnych rozdziałach książki. Czy liczba 33 była zamierzoną przez autora? Nie wiemy, ale bez wątpienia oddaje ona prawdziwą pełnię ducha Maryi- życie dla Chrystusa i w Chrystusie, z pełnym zaangażowaniem w każdy rok Jego życia na ziemi.

- Modlitwa zanoszona przez ręce Maryi, zwłaszcza w czasie Adwentu, ma dodatkowy wymiar – Maryja czekała na Jezusa najpiękniej – podkreśla ks. Rosik

Zamieszczamy litanię do prywatnego odmawiania:

Litania do Najświętszego Imienia Miriam

Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami,

Miriam, Oblubienico Józefa cieśli, módl się za nami,

Miriam z rodowodu Zbawiciela, módl się za nami,

Miriam, łaską wypełniona, módl się za nami,

Miriam, przez łaskę odnaleziona, módl się za nami,

Miriam, roztropnie Boga pytająca, módl się za nami,

Miriam, Pani pięknej radości, módl się za nami,

Miriam, Matko oczekująca, módl się za nami,

Miriam, Syna Bożego rodząca, módl się za nami,

Miriam, Dziewico na zawsze, módl się za nami,

Miriam, w dziewictwie mocą Najwyższego osłonięta, módl się za nami,

Miriam, z Bogiem w modlitwie złączona, módl się za nami,

Miriam, w Betlejem Jezusa rodząca, módl się za nami,

Miriam, sprawy Boże sercem medytująca, módl się za nami,

Miriam, z duszą mieczem przeszytą, módl się za nami,

Miriam, wędrowców ze Wschodu przyjmująca, módl się za nami,

Miriam, do Egiptu wędrująca, módl się za nami,

Miriam, Niewiasto z Kany Galilejskiej, módl się za nami,

Miriam, Ewo Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, szabat świętująca, módl się za nami,

Miriam, Jezusa poszukująca, módl się za nami,

Miriam, słowa Bożego słuchająca, módl się za nami,

Miriam, pod krzyżem Jezusa bolejąca, módl się za nami,

Miriam, Kościół Chrystusowy rodząca, módl się za nami,

Miriam, piękna Pani z wieczernika, módl się za nami,

Miriam, w niebie królująca, módl się za nami,

Miriam, w słońce obleczona, módl się za nami,

Miriam, Matko Mistycznego Chrystusa, módl się za nami,

Miriam, świątynio Boga, módl się za nami,

Miriam, wierna ikono Kościoła, módl się za nami,

Miriam, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami,

Miriam, Arko Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, bezinteresownie pomoc niosąca, módl się za nami,

Miriam, światłem tajemnic Chrystusa jaśniejąca, módl się za nami.

Módlmy się:

Miriam, w chwili zwiastowania mocą Ducha Świętego osłonięta, uproś nam łaskę wrażliwości na Jego natchnienia, abyśmy za Twoim przykładem przyjęli do serca Jezusa, Twojego Syna i za Twoim wstawiennictwem kroczyli bezpiecznie drogami Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem