Reklama

Polska

Ludzie Kościoła i kultury, którzy zmarli w minionym roku

Kościół katolicki 2 listopada obchodzi Dzień Zaduszny. Tego dnia wspomina się wiernych zmarłych. Przy tej okazji przypominamy sylwetki osób związanych z Kościołem oraz przedstawicieli świata kultury i nauki zmarłych w minionym roku (licząc od listopada 2014 r.). Wśród nich znaleźli się m.in. bp Tadeusz Zawistowski i bp Józef Pazdur, a także Władysław Bartoszewski, prof. Stanisław Barańczak, ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ.

[ TEMATY ]

zaduszki

zmarli

Łukasz Głowacki

Rok 2014:

23 października - ks. Lesław M. Gwarek SAC - w latach 1993-1999 przełożony prowincji Zwiastowania Pańskiego księży pallotynów w Poznaniu. Miał 63 lata.

31 października - ks. prałat dr Edward Hinz - wybitny muzykolog, wykładowca seminarium duchownego w Pelplinie, autor książek z zakresu muzyki kościelnej, szczególnie na temat chorału gregoriańskiego. Miał 85 lat.

Reklama

1 listopada - ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak - emerytowany prepozyt kapituły katedralnej i proboszcz parafii katedralnej w Legnicy, wykładowca historii Kościoła, autor publikacji z zakresu historii Kościoła, a szczególnie nowej historii Kościoła legnickiego.

4 listopada - Henryk Knapik - radiowiec, autor książki "Ewangeliarz współczesny", bliski współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego, absolwent KUL-u. Był założycielem fundacji „Biblos”, której celem jest rozpowszechnianie Biblii i nauczania biblijnego, a także inspirowanie badań biblijnych oraz przekładów Biblii z języków oryginalnych na język polski.

24 listopada - br. Roman Władysław Kwiecień - franciszkanin, ostatni współpracownik św. Maksymiliana Kolbego w Japonii. Miał 100 lat.

Reklama

27 listopada - dr Wanda Błeńska - lekarka i misjonarka, która przez ponad 40 lat ofiarnie oddawała się służbie chorym, zwłaszcza trędowatym w Ugandzie. Otrzymała od Jana Pawła II Order Świętego Sylwestra - najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła. Miała 103 lata.

26 grudnia - prof. Stanisław Barańczak – poeta, tłumacz, działacz opozycji, długoletni wykładowca Uniwersytetu Harvarda. Zaadoptował na grunt języka polskiego m.in. poezję metafizyczną XVII wieku. Miał 68 lat.

Rok 2015:

2 stycznia - ks. prof. Stefan Ryłko CRL - wybitny znawca prawa kanonicznego, historyk i hagiograf, postulator w procesach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych wielu polskich świętych.

7 stycznia - Jan Kurtyka - siostrzeniec bł. Karoliny Kózkówny, był opiekunem domu – muzeum bł. Karoliny. Miał 78 lat.

7 stycznia - Tadeusz Konwicki - wybitny pisarz i reżyser. Był autorem m.in. takich powieści jak "Sennik współczesny", "Wniebowstąpienie", "Mała Apokalipsa". Pracował także jako reżyser filmowy; jest autorem takich obrazów jak "Ostatni dzień lata", "Zaduszki", "Salto". Miał 88 lat.

11 stycznia - Danuta Michałowska - aktorka, reżyser teatralny, pedagog, była rektor PWST w Krakowie. Była wybitną interpretatorką poezji Karola Wojtyły, z którym przyjaźniła się aż do jego śmierci. Miała 92 lata. 19 stycznia - o. Jerzy Świerkowski SJ - jezuita, wieloletni duszpasterz akademicki w Lublinie i Gdańsku oraz kapelan ZHR. Miał 79 lat.

28 stycznia - Krystyna Kuryś - współzałożycielka wspólnot ruchu „Wiara i Światło” skupionego wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną.

30 stycznia - ks. prał. Witold Andrzejewski - legendarny kapelan gorzowskiej „Solidarności”, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Miał 75 lat.

6 lutego - ks. prof. Daniel Olszewski - historyk Kościoła, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego. Miał 81 lat.

26 lutego - Monika Honkisz - zasłużona katechetka diecezji bielsko-żywieckiej, należała do Instytutu Świeckiego Przemienienia Pańskiego. Miała 88 lat.

2 marca - ks. Marian Siedlaczek - harcerz i uczestnik powstania warszawskiego z batalionu „Gustaw”, misjonarz w Senegalu, duszpasterz archidiecezji poznańskiej. Miał 88 lat.

7 marca - ks. Ludwik Warzybok - wieloletni dyrektor Domu Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie oraz wieloletni dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. Miał 67 lat.

20 marca - ks. inf. Jan Jagodziński - zasłużony kapłan archidiecezji lwowskiej. W latach 1983-92 był rektorem seminarium duchownego archidiecezji w Lubaczowie24 . Miał 86 lat.

24 kwietnia - Władysław Bartoszewski - wybitny polski historyk, działacz katolicki, wychowawca i polityk. Więzień obozu w Auschwitz-Birkenau, powstaniec warszawski, więzień polityczny w PRL, jeden z najbardziej zasłużonych przedstawicieli ruchu „Znak”. Wieloletni członek zarządu Fundacji na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, należącej do Konferencji Episkopatu Polski. Miał 93 lata.

1 maja - ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ - wybitny etyk i wykładowca uniwersytecki uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1973) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979). W 2014 r. nagrodzony został główną nagrodą FENIKS przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Miał 97 lat.

7 maja - bp Józef Pazdur - biskup pomocniczy senior archidiecezji wrocławskiej. Miał 90 lat.

10 maja - ks. Piotr Kocur - egzorcysta diecezji bielsko-żywieckiej, ewangelizator, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Zmarł podczas pieszej pielgrzymki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Miał 61 lat.

21 maja - ks. Henryk Surma CM - wieloletni kapelan Klub Sportowego Cracovia, który zabiegał o pojednanie między kibicami krakowskich drużyn piłkarskich. Miał 78 lat.

1 czerwca - bp Tadeusz Zawistowski - biskup pomocniczy senior diecezji łomżyńskiej, odznaczony w 2007 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 85 lat.

29 czerwca - o. Teofil Kapusta OCD - prekursor pracy misyjnej polskich karmelitów bosych w Afryce. Miał 83 lata.

4 lipca - Zofia Rozanow - historyk sztuki i literat, wieloletnia badaczka dziejów sztuki Jasnej Góry. Pracowała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Miała 85 lat.

4 lipca - ks. prof. Mieczysław Lubański - wybitny filozof przyrody, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej ATK), autor wielu prac naukowych. Miał 90 lat.

25 lipca - ks. prof. Marek Zahajkiewicz - historyk Kościoła, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Miał 81 lat.

4 sierpnia - Tadeusz Cozac - założyciel bielskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, laureat papieskiego medalu „Pro Ecclesia et Pontifice”. Miał 83 lata.

10 sierpnia - ks. Stanisław Paździor - profesor prawa kanonicznego KUL, sędzia i wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Miał 69 lat.

8 września - ks. Franciszek Chowaniec - pierwszy duszpasterz i moderator Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w archidiecezji krakowskiej, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Miał 84 lata.

12 września - o. Honorat Gil OCD - historyk Kościoła i zakonu, wydawca pism i autor naukowej biografii św. Rafała Kalinowskiego OCD oraz wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym bł. Alfonsa Mazurka OCD. Miał 80 lat.

22 września - ks. Feliks Folejewski SAC - pallotyn, znany i zasłużony duszpasterz i rekolekcjonista. Był następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Zwany był warszawskim apostołem Bożego Miłosierdzia. miał 81 lat.

8 października - s. Zofia Alina Chomiuk - wieloletnia przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek, postulatorka procesu beatyfikacyjnego bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Miała 75 lat.

2015-10-29 13:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież modli się za bezimiennych zmarłych z powodu pandemii

Za zmarłych z powodu pandemii modlił się Papież na Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii mówił o potrzebie świadectwa i modlitwy, bo tylko dzięki nim Ojciec może przyciągnąć ludzi do Syna.

Prośmy za zmarłych bezimiennie, złożonych we wspólnych grobach

„Módlmy się dziś za zmarłych, za tych, którzy zmarli z powodu pandemii – prosił Ojciec Święty; - i także szczególnie za tych zmarłych – powiedzmy – bezimiennie: widzieliśmy fotografie zbiorowych grobów. Tak wielu...“

W homilii Franciszek nawiązał do historii etiopskiego urzędnika, który po pobycie w Jerozolimie wracał do domu, po wyjaśnieniu mu Pisma mówiącego o Jezusie uwierzył i otrzymał chrzest od Filipa (Dz 8, 26-40). Papież podkreślił, że niepokój, który nosił w sercu, a który pozwolił mu odnaleźć Pana, pochodził od Boga. To On przygotował jego serce na przyjęcie Zbawiciela.

Bez świadectwa nie da się głosić Jezusa

„To, że nikt nie może znać Jezusa, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, odnosi się także do naszego apostolatu, do naszej misji apostolskiej jako chrześcijan. Myślę także o misjach. «Co będziesz robił na misjach?». «Będę nawracał ludzi.» «Ale nie, zatrzymaj się, twoim zadaniem nie jest nawracanie kogokolwiek. To Ojciec przyciągnie ich serca, aby poznały Jezusa». Być na misjach to dawać świadectwo własnej wierze; bez świadectwa nic nie zrobisz – podkreślił Ojciec Święty. - Praca na misjach – i wielu misjonarzy jest wspaniałych! – nie oznacza tworzenia wielkich struktur, rzeczy... i na tym koniec. Nie: za strukturami musi iść świadectwo. Możesz zbudować wielki szpital, szkołę na wysokim poziomie, dobrze rozwiniętą, ale jeżeli w jakimś dziele nie ma chrześcijańskiego świadectwa, to twoja praca nie będzie tam pracą świadka, prawdziwym głoszeniem Jezusa: będzie stowarzyszeniem dobroczynnym, bardzo dobrym, ale niczym więcej.“

Franciszek przestrzegł, aby nie zapominać, że to Ojciec przyciąga ludzi do Jezusa poprzez nasze świadectwo, a nie przez przekonywanie innych. Aby podołać temu zadaniu potrzebna jest modlitwa, która otwiera serce Boga.

Świadectwo i modlitwa są nierozłączne

„Świadectwo i modlitwa idą w parze. Bez świadectwa i bez modlitwy nie można głosić Ewangelii. To będzie piękne umoralniające przemówienie, zrobi się wiele dobrych rzeczy. Ale Ojciec nie będzie miał możliwości przyciągnąć ludzi do Jezusa. A to stanowi centrum: to jest centrum naszego apostolatu, aby Ojciec mógł przyciągnąć ludzi do Jezusa – zaznaczył Papież. - Nasze świadectwo otwiera drzwi ludziom, a nasza modlitwa otwiera drzwi do serca Ojca, aby przyciągnął ludzi. Świadectwo i modlitwa. I to dotyczy nie tylko misji, ale także naszej pracy jako chrześcijan. Czy naprawdę swoim życiem daję chrześcijańskie świadectwo? Modlę się, aby Ojciec przyciągał ludzi do Jezusa?“

CZYTAJ DALEJ

27-latek z trzymetrowym krzyżem dotarł do Gniezna

2020-08-10 11:01

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Pielgrzymka 2020

facebook.com/panstwoBoze

Michał Ulewiński od prawie dwóch miesięcy przemierza Polskę z 15-kilogramowym krzyżem na plecach i modli się o nawrócenie narodu. 8 sierpnia dotarł do Gniezna.

- Kochani już około 1300 km za mną. Dzisiaj dotarłem do Gniezna, do pokonania zostało mi około 350 km (pozioma belka krzyża) - pisze na prowadzonym przez siebie profilu "Państwo Boże" Michał.

Jak zaznaczał już na początku swojej pielgrzymki, pragnie aby jego droga uczyniła nad Polską znak krzyża. Przeszedł już znad morza na Giewont, stamtąd właśnie do Gniezna, skąd wyruszy do Sokółki.

Michał na swoim profilu dzieli się swoimi przemyśleniami z pobytu w Gnieźnie:

Kochani, patrząc na pomnik pierwszego króla Polski i Sanktuarium pierwszego męczennika, prosiłem o głębsze przesłanie od naszego Ojca. My ludzie wiary musimy paść przed Bogiem na kolana i podjąć narodową pokutę: Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” Jezus Chrystus chce, aby Polska była wielka i święta, a my uwierzmy w końcu Bogu i zacznijmy pełnić Jego Świętą Wolę.

Przez narodową pokutę i pracę nad tym, aby ustawodawstwo cywilne było zgodne z prawem Bożym, proroctwo z dzienniczka się wypełni. Od naszej postawy i zjednoczenia zależy czy Polska będzie światłem dla innych narodów i tak jak w przeszłości Jezus Chrystus chciał królować nad światem przez Francję, tak teraz wybrał sobie nasz kraj. Mam nadzieję, że odpowiemy na Boże wezwanie i Chrystus będzie królem w każdym tego słowa znaczeniu...

CZYTAJ DALEJ

Ostatni dzień na Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej

2020-08-11 00:16

Michalina Stopka

40. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę dobiegła końca. Ostatniego dnia pątniczego szlaki w “Sztafetę Maryi” włączyła się grupa 6 - Brzeg, Brzeg Dolny, Wołów oraz grupa 7 - Strzelin, Kąty Wrocławskie, Wrocław - Nowy Dwór.

Pielgrzymi musieli wcześnie rano wyjechać ze swoich domów, aby na 6:30 stawić się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Blachowni. Tam po otrzymaniu błogosławieństwa od ks. bpa Jacka Kicińskiego wyruszyli na pielgrzymkowy szlak.

Pierwszy etap prowadził do Częstochowy - Gnaszyna:

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Drugi etap z Częstochowy Gnaszyna do Częstochowy Kawodrza:

Trzeci etap prowadził na Jasną Górę:

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

I pielgrzymi na Jasnej Górze:

GALERIA ZDJĘĆ nr 3

Pozdrowienia od "Orzecha".

Po Mszy św. w sali o. Kordeckiego odbyło się dziękczynienie za 40 lat pielgrzymowania z Wrocławia. Prowadził je o. Krzysztof Piskorz oraz zespół N.O.E,

GALERIA ZDJĘĆ 4

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję