Reklama

Z Warszawy wyruszyły piesze pielgrzymki na Jasną Górę

Praska Pielgrzymka Rodzin

- Polskie piesze pielgrzymki należą do pierwszego szeregu światowego rankingu pielgrzymek, budzą podziw, promieniują na wiernych niejednego kraju Europy - mówił bp Kazimierz Romaniuk, gdy żegnał pielgrzymów z Pragi.

Wyruszyli oni z warszawskiego sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. W większości - dorośli, a nierzadko nawet całe rodziny. Bp Romaniuk odprawił pątnikom Mszę św. Nawiązując do tekstów biblijnych o wędrówce Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, zachęcał pielgrzymów, by w całym swoim życiu zaufali Bogu. Podkreślał, że podobnie jak od Izraelitów wyruszających w drogę, tak dziś od pątników udających się na Jasną Górę, Bóg oczekuje by nie tylko wierzyli w jego wszechmoc, ale również ufali jego nieskończonej dobroci.
W przeddzień wymarszu na pielgrzymkę zapisało się ponad 400 osób, ale zwykle w Warce, Białobrzegach i Otwocku dołącza drugie tyle, zaś na Jasną Górę dochodzi ok. tysiąca pątników - informuje ks. Włodzimierz Serżysko, przewodnik 20. Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin. To on również odpowiada za stronę duchową. Zapewnił, że w tym roku prascy pielgrzymi zapoznają się w ramach katechez z nauczaniem papieskim zawartym w liście o Różańcu i encyklice o Eucharystii. Do tego nawiązuje również hasło pielgrzymki: Umiłować Chrystusa z Maryją. Prascy pątnicy mają do pokonania - podobnie jak inne warszawskie pielgrzymki - trasę ponad 300 km.

MK/KAI

Pielgrzymujący studenci

Reklama

- Pielgrzymka jest symbolem naszej drogi do zbawienia. Człowiek stara się często o dobrobyt doczesny, pielgrzymi starają się o duchowy - mówił kard. Józef Glemp, Prymas Polski na rozpoczęcie Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.

Umiłować Chrystusa w Duchu Świętym - pod takim hasłem wyruszyła 5 sierpnia XXIII Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Jak powiedział główny przewodnik Pielgrzymki, ks. Bogdan Bartołd, pielgrzymi będą w czasie drogi dziękować Bogu za 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Będą również prosić, aby doszła do skutku wizyta Ojca Świętego w Polsce w przyszłym roku i aby możliwe było poświęcenie Świątyni Opatrzności Bożej.
- W tym roku na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 4500 pielgrzymów. Od kilku lat z pielgrzymką tą wędrują również żołnierze, w tym także z Niemiec i Słowacji. Około tysiąca osób wspiera pielgrzymów duchowo przez modlitwę.
W Roku Różańca Świętego przeor Jasnej Góry ofiarował każdej grupie duży różaniec. Trasa pielgrzymki wiedzie przez sanktuaria w Niepokalanowie i Gidlach.

MK/KAI

Pielgrzymka paulińska

Ponad 10 tys. pątników osób wyruszyło na szlak 292. Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej. Mszy św. inaugurującej pielgrzymkę przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp. Tegorocznemu wędrowaniu towarzyszy hasło „Chrystus światłem świata przez twoją świętość”.

Reklama

W homilii Prymas Polski przypomniał, iż pielgrzymi niosą na Jasną Górę nie tylko intencje osobiste, ale również społeczne „intencje tego wszystkiego, co nas otacza”. Wśród szczególnych „intencji społecznych” kard. Glemp wymienił bezrobocie, które tak wiele rodzin doprowadza na krawędź rozpaczy.
Nawiązując do często bolesnej historii Polski i odzyskanej wolności, Prymas Polski podkreślił, że „nie możemy nazwać wolnością tego, co rodzi zło”. Przypomniał jednocześnie, że to właśnie budująca się świątynia Opatrzności Bożej będzie znakiem wolności. „W tej świątyni chcemy dziękować za prawdziwą wolność i jej się tam uczyć” - stwierdził kard. Glemp.
Po Mszy św. Prymas Polski pobłogosławił pielgrzymów. Po 9 dniach wędrówki i pokonaniu ponad 250 km dotrą oni na Jasną Górę w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Jak powiedział przewodnik warszawskiej pielgrzymki w tym roku jest ona szczególną ofiarą dziękczynienia za 25 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Nawiązując do hasła wędrowania Chrystus światłem świata przez twoją świętość, zwrócił uwagę, że to właśnie poprzez rozważanie Tajemnic Światła Chrystus ma być światłem dla świata, poprzez świętość każdego człowieka. Z okazji trwającego Roku Różańca, każdy z pielgrzymów otrzymał różaniec poświęcony przez Prymasa Polski. Warszawscy pątnicy składać będą także ofiary na rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
Początki Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki sięgają roku 1711. Bractwo Pana Jezusa Pięciorańskiego przy paulińskim kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Warszawie poprowadziło pielgrzymkę na Jasną Górę w imieniu miasta prosząc o ocalenie przed szalejącą epidemią.

MK/KAI

Niepełnosprawni na Jasną Górę

- Pielgrzymujący niepełnosprawni są wymownym znakiem tego, że w życiu nie liczy się tylko młodość i zdrowie, ważne są również duchowe wartości - mówił bp Piotr Jarecki do grupy niepełnosprawnych, którzy wyruszyli na Jasną Górę.

Sto pięćdziesiąt osób niepełnosprawnych, w tym sto na wózkach inwalidzkich wyruszyło w 12. Pieszą Pielgrzymkę Niepełnosprawnych na Jasną Górę. Mają do pokonania ponad 260 km. Pielgrzymi wędrują trasą inną od szlaków warszawskich pielgrzymek, idą tylko po asfalcie, po którym łatwiej jest przejechać wózkiem inwalidzkim. Krótsze są także dzienne etapy: od 21 do 34 km. W pielgrzymce, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, idzie także ośmiu więźniów.
Pątnicy rozpoczęli swoją pielgrzymkę od Mszy św. w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny na warszawskim Kole, gdzie swoją siedzibę ma Stowarzyszenie. Jak co roku Eucharystii przewodniczył bp Piotr Jarecki. Wyraził on nadzieję, że pątnicy poprzez swoje świadectwo staną się inspiracją dla osób, które poszukują wiary bądź ją kiedyś utraciły. Bp Jarecki mówił też o postawach ludzi wobec wszelkiego rodzaju niedostatku. Przypomniał, że człowiek starotestamentalny buntował się przeciwko Bogu, gdy został dotknięty jakimś brakiem, np. lud na pustyni, który stworzył sobie cielca. Człowiek nowotestamentalny, którego najdoskonalszym wzorem jest Chrystus, w niedostatku błogosławi Bogu i otrzymuje w zamian pokarm dla ducha. Biskup porównał niepełnosprawnych pątników do człowieka z Nowego Testamentu. - Wasza postawa świadczy o dojrzałości duchowej, bo mimo tego, że żyje się wam trudniej niż ludziom zdrowym, podejmujecie ten trud i to umartwienie pielgrzymowania, by dać świadectwo waszej wiary - powiedział bp Jarecki. - Pielgrzymka to trudny sposób zbliżania się do Chrystusa, ale pamiętajcie, że w chwilach naprawdę ciężkich On jest na wyciągnięcie ręki, zawsze obecny i zawsze gotowy wam pomóc - dodał.

MK/KAI

Przy Świątyni Opatrzności

Ideę budowy Świątyni Opatrzności Bożej przedstawił uczestnikom Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki Akademickich Grup „17” Prymas Polski. - Tam, gdzie teraz siedzicie, będzie Dziedziniec Ludu Bożego - mówił do pielgrzymów. Na Polach Wilanowskich, gdzie wznoszona jest Świątynia Opatrzności Bożej, młodzi pątnicy mieli pierwszy odpoczynek po 11 km marszu. O tyle wyjątkowy, że otrzymali tam specjalne błogosławieństwo kard. Józefa Glempa.

W Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce Akademickich Grup „17”, którą od lat prowadzą księża pallotyni, w tym roku podąża na Jasną Górę 2,5 tys. głównie młodych osób w 18 grupach. Tradycją pielgrzymki stało się, że idą w niej nie tylko warszawiacy, ale pielgrzymi praktycznie z całej Polski. Wraz z nimi wędrują także pątnicy z Kanady, Niemiec i Belgii oraz misjonarze z Afryki wraz ze swoimi podopiecznymi z Rwandy. Działająca w Senegalu grupa ekumeniczna zachęciła do udziału w warszawskiej pielgrzymce „17” także tamtejszych muzułmanów. Oni także w „siedemnastkach” pieszo zmierzają na Jasną Górę.
Im wszystkim, podczas spotkania na Polach Wilanowskich kard. Glemp przedstawił ideę budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Jak podkreślił, ma ona przypominać, że Bóg jest obecny w życiu Polaków żyjących nie tylko w kraju, ale i za granicą. Pielgrzymi z ciekawością spoglądali na wznoszące się mury świątyni i pracujące na budowie 70-metrowej wysokości dźwigi. Prymas zapewnił, że prace postępują sprawnie, przykryta już została dolna świątynia. Od strony Ursynowa powstaje już amfiteatr, który będzie wkomponowany w Dziedziniec Chwały przyszłej świątyni. Prymas wyraził też nadzieję, że za rok pielgrzymi będą mogli ujrzeć już Świątynię Opatrzności w stanie surowym. Zachęcał do datków na ten cel.

MK/KAI

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Adoracja to obecność

2021-09-21 20:21

[ TEMATY ]

adoracja

Karol Porwich/Niedziela

„Chrystus w konsekrowanej hostii jest obecny, i my - adorując tę hostię – jesteśmy obecni. Niczym Maryja i Jan stajemy pod krzyżem Pana, czerpiąc siłę z Jego błogosławionej ofiary”- mówił bp Adrian Galbas. Biskup pomocniczy diecezji ełckiej przewodniczył Mszy św. w gołdapskiej konkatedrze pw. NMP Matki Kościoła rozpoczynającej peregrynację Monstrancji z Medjugorie.

Od wtorku 21 września w gołdapskiej konkatedrze pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła jest możliwość adoracji Jezusa Eucharystycznego w Monstrancji z Medjugorje. Monstrancja będzie w Gołdapi do środy 29 września a docelowo zostanie wkomponowana w Ołtarz Adoracji w Medjugorje.

CZYTAJ DALEJ

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową kopalnię krzemienia czekoladowego

2021-09-22 07:13

[ TEMATY ]

wykopaliska

Monika Książek/Niedziela

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskie archeolodzy odkryli mającą nawet 10 tys. lat kopalnię krzemienia czekoladowego. Jak podkreśla kierownik badań dr Magdalena Sudoł-Procyk – to dotąd najdalej wysunięty na południowy zachód w Polsce tego typu obiekt.

Wcześniej uważano, że choć zasiedlający te tereny neandertalczycy, a następnie homo sapiens posługiwali się narzędziami z krzemienia czekoladowego, to nie wydobywali go na miejscu, ale transportowali z oddalonych o ok. 150 km Gór Świętokrzyskich.

CZYTAJ DALEJ

Film animowany o św. Maksymilianie

2021-09-22 16:47

[ TEMATY ]

św. Maksymilian Kolbe

film animowany

Studio Filmów Rysunkowych

Postacie z filmu rysunkowego.

Postacie z filmu rysunkowego.

Powstaje film animowany o św. Maksymilianie.

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej razem z nowosądeckim Wydawnictwem Promyczek opracowuje film animowany o o. Kolbem pt. „Szalony Maks”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję