Reklama

Polska

Budujmy na mądrości i trosce o innych – biskupi w Święto Niepodległości (opis)

Do budowania na mądrości i uczciwości i trosce o innych zachęcali polscy biskupi podczas Mszy św. w Narodowe Święto Niepodległości. W 97. rocznicę odzyskania niepodległości apelowali, by polityczne spory nie hamowały rozwoju Polski i krytykowali odchodzące władze za uchwalenie ustaw godzących w rodzinę. Biskupi zachęcali też do wychowywania przyszłych pokoleń w duchu zdrowego patriotyzmu, to znaczy takiego, który otwiera na innych.

[ TEMATY ]

Niepodległość

biskupi

Bożena Sztajner/Niedziela

Do jedności, troski państwa o los rodziny i do wychowania w duchu patriotycznym kolejnych pokoleń wezwał dziś w stołecznej Bazylice św. Krzyża biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Mszą św. z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki rozpoczęły się w Warszawie obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do wyrażenia wdzięczności „za dar wolności, ale i za tych, którzy podejmowali starania, aby spełniło się marzenie wielu pokoleń Polaków".

Reklama

Biskup polowy zaapelował o pomoc i większą troskę państwa o los polskich rodzin i wychowanie, a także jedność i wspólną pracę na rzecz Ojczyzny. "Tylko wspólne działania mogą przynieść wspaniałe owoce. Tak bardzo nam potrzeba narodowej zgody, abyśmy razem udźwignęli brzemię odpowiedzialności za przyszłość naszego narodu i państwa" – apelował.

Po Mszy św. w Belwederze odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych 22. osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. Prezydent zaznaczył, że abp Hoser "nigdy nie wahał się prezentować swoich przekonań, nawet mając świadomość głębokiej krytyki".

Podczas Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej abp Wojciech Polak przestrzegał, że „wszelkie społeczne wynaturzenia mają swoje źródło w chęci panowania nad innymi, a więc w takim sprawowaniu władzy, które ostatecznie rujnuje i niszczy". Podczas Mszy za Ojczyznę w 97. rocznicę odzyskania niepodległości Prymas Polski stwierdził, że "tylko budowanie oparte na mądrości, na uczciwości, na trosce o innych może mieć trwałą przyszłość”.

Reklama

Metropolita gnieźnieński zachęcał też do wychowywania młodego pokolenia w „zdrowym patriotyzmie”. A dobrze pojęty patriotyzm – tłumaczył – nie zamyka, lecz właśnie otwiera na innych. Buduje wspólnotę narodu, nikogo z niej arbitralnie nie wykluczając i nie wyłączając. Ma więc w sobie moc integrującą jednoczącą, pozwalającą każdemu czuć się w świecie u siebie. „I takiej właśnie postawy nam dziś potrzeba. Takiej trzeba nam wpierw samemu cierpliwie się uczyć” – zaznaczył abp Polak.

O tym, że Polska oparta jest na Chrystusie i od swoich początków związana z Kościołem, chrześcijaństwem i wiarą mówił w łódzkiej abp Marek Jędraszewski.

W homilii podkreślił, że nie da się zbudować silnej trwałej Ojczyzny bez Boga. „Mądrość Boża, potwierdzona przez wieki, doświadczenie wieków, mówi przecież jednoznacznie: nic, co jest budowane mimo Boga, a tym bardziej wbrew Bogu, nie ostoi się. Upadnie!” - przestrzegł metropolita łódzki.

Natomiast kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy w katedrze wawelskiej mówił, że zdając sobie sprawę z politycznego sporu dzielącego nasz naród "powinniśmy robić wszystko, aby nie był to spór jałowy, bezproduktywny, marnotrawiący ludzkie energie i możliwości rozwoju kraju".

Metropolita krakowski wyraził opinię, że "niezależnie od wszelkich ograniczeń i braków naszej polskiej wolności i demokracji, powinniśmy dziękować za dar życia w wolnym kraju od dwudziestu sześciu lat, i za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem”.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę na tysiące uciekinierów i migrantów w Europie, wzywając polityków do mądrych i odpowiedzialnych rozwiązań, by „ludzi nie musieli opuszczać swoich domów i mogli żyć w sprawiedliwym pokoju”.

Wskazał także na problemy polskich rodzin, często niełatwo wiążących koniec z końcem, ogromnej rzeszy Polaków za granicą czy ostatniej serii ustaw, „które wcale nie budują zdrowych rodzin i zdrowego społeczeństwa, ustaw nie liczących się z Bożym prawem”.

Podczas Mszy św. w poznańskiej bazylice kolegiackiej bp Grzegorz Balcerek przypomniał, że Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem Jana Pawła II, a jednocześnie ten sam parlament uchwalił ustawy uderzające w rodzinę, która była tak wielką troską papieża Polaka.

"Nie dajmy się zwieść krzykliwej ideologii liberalnej panoszącej się w krajach Europy Zachodniej. Nie dajmy sobie wmówić, że rodzina jest siedliskiem przemocy, że małżeństwo można odnieść do osób tej samej płci, że dzieciom od najmłodszych lat można wdrażać postawy wątpliwe moralnie" - apelował kaznodzieja.

Z zachętą do nowych władz aby ich rządy były "służbą w duchu 11 Listopada, w duchu wartości i pryncypiów polskich, jakie ten dzień przypomina" wystąpił abp Leszek Sławoj Głódź.

Metropolita gdański przypomniał, że przed wyborami do parlamentu i w czasie wyborów Kościół zachował neutralność. "I niech nikt nie mówi, że Kościół będzie rządził i współrządził" – zaznaczył podczas liturgii w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

„Ale mamy prawo jako obywatele pytać: dlaczego przyjęto ustawy nacechowane wrogością do chrześcijaństwa, do porządku społecznego, choćby ustawę o zmianie płci czy wyrosłą z przewrotnej ideologii gender tzw. konwencje antyprzemocową? Dlaczego i w imię czego zakłócono ład społeczny, zlekceważono głos Kościoła?” – pytał hierarcha.

Nawiązując do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie abp Głódź wyraził opinię, że pokażą one "to, co najpiękniejsze: autentyzm, otwarte, życzliwe serca, chrześcijańską postawę, wiarę, która ich prowadzi drogami młodości. Wbrew pokusom, mirażom, których nie skąpi świat".

O tym, że wartości społecznych się nie negocjuje i że nie ustala ich parlamentarna większość przypomniał abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki przypomniał, że "wartości te są zapisane w kodzie człowieczeństwa jak prawa fizyki we wszechświecie, których nikt rozumny nie podważa". Rozważając liturgię dnia dzisiejszego, abp Skworc wspomniał o Bożej Mądrości. Przypomniał słowa kończące pierwsze czytanie: „byście się nauczyli mądrości i nie upadli”. - Na ten apel chcemy odpowiedzieć pozytywnie, wolą zdobywania, szukania mądrości, co jest powinnością człowieka, wszystkich; rządzonych a zwłaszcza rządzących! – mówił abp Wiktor Skworc a katedrze w Katowicach.

Na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, na jakie współcześnie narażona jest Polska wskazywał abp Edward Ozorowski. „Wolność, tak przez nas ceniona, upragniona i zdobywana, jest dobrem, o które nieustannie należy się troszczyć. Nie można jej zdobyć raz na zawsze” – przypominał metropolita białostocki.

Wskazał też, że "wypadki, które zaczęły dziać się na Wschodzie" zachwiały pewność co do nienaruszalności naszych granic. "W sprawach wewnętrznych, wciąż jest wielu ludzi, którzy lekceważą religię i wrogo odnoszą się do wiary innych. To wciąż realne zagrożenia dla naszej wolności, których należy mieć świadomość’ – zauważył hierarcha.

Podczas lubelskich modlitw za Ojczyznę bp Mieczysław Cisło ocenił, że Polsce potrzebna jest edukacja historyczna młodego pokolenia, budująca kulturę serca, czyli kulturę pamięci. "Przecież od historii odwracają się tylko umysły bez wielkich ideałów i wartości, które w zamian proponują jedynie filozofię nihilizmu" – ostrzegał biskup.

Podczas Mszy św. w lubelskiej archikatedrze bp Cisło odniósł się także do ostatniej kampanii wyborczej. Wyraził ubolewanie, że "w naszej kulturze politycznej ciągle się powtarza brak szacunku dla konkurenta politycznego, agresja, oszczerstwa, manipulowanie nastrojami". Dodał, że w każdym czasie należy podejmować wspólną pracę dla wspólnego dobra, a nie czekać jedynie, aby wygranym się nie powiodło.

"Trzeba jednak dostrzegać to dobro, które mamy i wszelkie sukcesy minionego czasu, które udało się osiągnąć, jak drogi, obwodnice, estakady, piękniejące ulice" – wyliczał lubelski biskup pomocniczy.

Mszy św. w katedrze w Koszalinie przewodniczył bp Edward Dajczak. "Niestety, wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy dotknięci ułomnością koncentracji na sobie, zamykania się we własnej przestrzeni, konstruując świat, w którym są "my" i "oni", i w którym "oni" są zawsze zbyt wrodzy" - powiedział hierarcha w homilii.

Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zwrócił uwagę na konieczność jedności w budowaniu państwa. Jak wyjaśnił, chodzi o jedność we wspólnym celu, mimo różnych poglądów, talentów, czy charyzmatów.

Biskup przypomniał, że jednością we wspólnym celu muszą się wykazać nie tylko przedstawiciele klasy politycznej. Zauważył, że w Koszalinie o tej samej godzinie odbywają się nabożeństwa za ojczyznę w katedrze i w cerkwi prawosławnej, w której gromadzą się wierni innych wyznań chrześcijańskich. - To jest jakieś wezwanie. Idziemy trochę innymi drogami, my, którzy jesteśmy uczniami Jezusa. Ale kiedy On nas spaja, jesteśmy razem - podkreślił biskup.

Odwołując się do słów papieża Franciszka, bp Dajczak zauważył, że to właśnie Duch Święty uzdalnia ludzi do wspólnego działania w całej różnorodności, która wynika nie z wrogich podziałów, ale z bogactwa talentów, myśli i charyzmatów w służbie wspólnemu celowi.

O tym, że należy przeciwstawiać się nowym, zakamuflowanym formom rozbioru Ojczyzny, mówił bp Piotr Libera podczas Mszy w bazylice katedralnej w Płocku.

„Czy kilka milionów naszych rodaków, którzy w poszukiwaniu chleba i pracy musiało opuścić ten kraj, to nie jest forma kolejnego rozbioru naszej Ojczyzny? - pytał biskup płocki. - Czy polski rolnik, traktowany jak człowiek drugiej kategorii - nie zasługujący na równie wysokie dopłaty unijne, jak rolnicy z innych krajów - to nie forma kolejnego rozbioru?” - pytał biskup płocki.

Za formy rozbioru uznał także medialne domaganie się tolerancji wobec postaw sprzecznych z prawem Bożym, prawem naturalnym - postaw, które uderzają w Polską rodzinę, a także próbę usunięcia religii ze szkół i z innych wymiarów życia publicznego.

Przestrzegł przed czekaniem z założonymi rękami na upadek Ojczyzny, biernym przyglądaniu się kolejnym, zakamuflowanym próbom rozbiorów: „tym, które próbuje się przeprowadzić zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym - pozbawiając nas wielowiekowego dziedzictwa, któremu na imię Chrystus”.

O tym, że Kościół proponuje dialog, w którym zakłada się uszanowanie partnera poprzez mówienie mu prawdy, a nie narzucanie jej przypomniał dziś bp Jan Tyrawa. - Czyż dziś nie jesteśmy świadkami tego, że właściwie wszystkie istotne treści zostały już zdekonstruowane, wszelkie tabu obalone, a wartości zrelatywizowane? - pytał biskup podczas Mszy w bydgoskiej katedrze.

Wśród najboleśniejszych konsekwencji liberalizmu i korzystania ze źle pojętej wolności bp Jan Tyrawa wymienił destrukcję sfery seksualnej, która wpłynęła na rozbicie rodziny i poważny kryzys demograficzny oraz promowanie - w myśl rzekomego postępu - ideologii gender, homoseksualnej, ekologicznej i bioetycznej.

Podczas Mszy św. w olsztyńskiej katedrze abp Wojciech Ziemba zaapelował o mądre i wytrwałe rozwiązywanie wszelkich problemów społecznych, gospodarczych i politycznych, wśród których najbardziej podstawowym pozostaje sprawa ładu moralnego. Niekiedy odnosimy wrażenie że polityczną wolność wprawdzie mamy, a coraz bardziej pogrążamy się w niewoli ducha – stwierdził hierarcha w homilii.

"Modlimy się w intencji nauczycieli, ludzi dysponujących środkami masowego przekazu, aby dbali o patriotyczne wychowanie i o wolność wewnętrzną naszych obywateli. Modlimy się za rodziców i przypominamy, że nie gdzie indziej jak w domach rodzinnych wychowują się bohaterowie ojczyzny, albo jej zdrajcy" – zakończył metropolita warmiński.

Do szukania sposobów "abyśmy wspólnie tworzyli pomyślność naszej ojczyzny i wspólnie zabiegali o to, by nasze uzdolnienia i możliwości mogły służyć dobru wspólnemu” zachęcał w Gorzowie Wielkopolskim bp Stefan Regmunt. (Rozszerzymy)

2015-11-11 18:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Warszawa: Msze za Ojczyznę w tradycyjnym rycie rzymskim

[ TEMATY ]

Polska

Niepodległość

Grzegorz Sekulski

W stolicy w Święto Niepodległości, 11 listopada, oprócz wielu Mszy w intencji Ojczyzny na czele z centralną liturgią sprawowaną przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności o 9:00, jak co roku celebrowane będą również uroczyste liturgie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

- W dniu 101. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, pragniemy podziękować Bogu za wszelkie dobro, które każdego dnia staje się naszym udziałem, pragnąc oddać mu chwałę i cześć przez celebrację tradycyjnej Mszy Świętej, która przez wieki była źródłem łaski i uświęcenia dla wielu naszych przodków. W modlitwie błagalnej, prosząc o przebaczenie naszych grzechów i zaniedbań, stając pod Krzyżem naszego Pana, chcemy wpatrywać się w Jego przebity bok, w którym jest nasze uzdrowienie - powiedział z KAI ks. Wojciech Pobudkowski IBP, duszpasterz środowiska związanego z dawną liturgią przy kościele duszpasterstwa środowisk twórczych.

W kościele kościele św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego, zwanym środowisk twórczych, już od kilku lat dzięki życzliwości rektora świątyni ks. Grzegorza Michalczyka i z błogosławieństwem kard. Kazimierza Nycza codziennie celebrowane są Eucharystie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

- Schola wykona łacińskie proprium Mszy o św. Marcinie oraz części stałe: Mszę XII "Pater Cuncta". Zabrzmią także polskie pieśni kościelne, między innymi wyjątkowa pieśń wspólna o świętych - "Dziś radość na Syjonie", a także dobrze wszystkim znane "Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa" oraz "Boże, coś Polskę". Po Mszy Świętej zaśpiewamy "Ciebie Boga wysławiamy" jako dziękczynienie za 101 lat niepodległości - mówi Piotr Ulrich, kantor duszpasterstwa.

Po odśpiewanym Te Deum odmówione zostaną modlitwy za Ojczyznę i prezydenta Rzeczpospolitej według Rituale Romanum dla diecezji polskich. Więcej informacji na stronie duszpasterstwa - warszawa.instytutdobregopasterza.pl.

Msza celebrowana będzie o godzinie 11:00 w kościele św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego przy Placu Teatralnym.

Oprócz niej, Msza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego za Ojczyznę sprawowana będzie także o godzinie 10:00 w kościele św. Klemensa Hofbauera przy ul. Karolkowej 49, gdzie mieści się duszpasterstwo wiernych tradycji łacińskiej w archidiecezji warszawskiej.

CZYTAJ DALEJ

Podejmij #WyzwanieRóżańcowe

2020-09-30 09:04

ks. Łukasz Romańczuk

Lubisz wyzwania, które wymagają dużego wysiłku? To spróbuj takiego, które może umocnić twojego ducha!

#WyzwanieRóżańcowe to inicjatywa Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej, wrocławskiej wspólnoty stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, PWT we Wrocławiu, Gościa Wrocławskiego, ks. Jakub Bartczak, Obserwatorium Społecznego, Nowego Życia, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Niedzieli Wrocławskiej.

Nakręcili oni spot, w którym zachęcają do modlitwy różańcowej, ale nie tylko.

- Celem naszego wyzwania modlitewnego jest zaproszenie do modlitwy różańcowej, uczczenie setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - mówi ks. Bartosz Mitkiewicz, duszpasterz Wspólnoty Wrocławskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Nie jest to jedyne zadanie tych, co włączają się w akcje.

- Ważne, aby zrobić selfie z różańcem w dłoni i opublikować na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Snapchat, oznaczenie hasztagiem #WyzwanieRóżańcowe oraz zaproszenie innych do modlitwy - dodaje.

Pomysłodawcami wyzwania są studenci z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Dołącz do grupy na FB!

Wyzwanie jest wakacyjnym pomysłem studentów, którzy wtedy przeżywali internetowe rekolekcji wspólnoty - mówi ks. Bartosz.

- Różne wyzwania można odnaleźć w sieci, które mają odniesienie do pomocy innym ludziom. Nasza inicjatywa różańcowa ma być taką drobną pomocą duchową oraz okazją do świadectwa. Dlaczego jako Niedziela Wrocławska włączyliśmy się w akcję? Z dwóch względów. Po pierwsze media katolickie powinny promować pozytywne rzeczy, a po drugie jest to pewnego rodzaju przykład ewangelizacji, którymi nasze media powinny się zajmować, zwłaszcza, że jest coraz więcej treści, które nic nie wnoszą do życia ludzi, a tu mamy konkretne zadanie - mówi ks. Łukasz Romańczuk

CZYTAJ DALEJ

Weź udział w Dniu św. Franciszka

2020-09-30 22:22

Archiwum Fundacji Brat Słońce

Już po raz dziewiąty Fundacja Brat Słońce zaprasza do wspólnego przeżywania Dnia św. Franciszka.

Dziewiąty krakowski Dzień św. Franciszka odbędzie się 4 października na placu Franciszkańskim pod hasłem "Ekologia - od Franciszka do Franciszka". Centralnym punktem wydarzenia będzie Msza św. w bazylice św. Franciszka z Asyżu o godz. 11.

– Dzień św. Franciszka to najlepsza okazja, aby w przystępny sposób i w duchu franciszkańskim rozważyć niezwykle aktualny i potrzebny w tych czasach temat ekologii oraz… po prostu dobrze się bawić – mówi Karolina Górska, koordynator projektu.

W programie znalazły się m.in. warsztaty ekologiczne prowadzone przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu o 12, 13 i 15 czy wykład o najważniejszych przesłankach Encykliki papieża Franciszka Laudato si' o 14.30. Dla młodszych uczestników przewidziano atrakcje – warsztaty z tematyki ochrony zwierząt oraz konkurs prac rysunkowych. Zwycięzcy otrzymają książki o ekologii.

– Z ciekawostek: na 14.15 zaplanowane jest błogosławieństwo zwierząt – zabierzcie koniecznie swoje pupile – informuje Karolina. – Jak co roku zaprosiliśmy też do udziału różne działa franciszkańskie – spotkacie u nas przedstawicieli Misji Franciszkańskich czy Wydawnictwa Bratni Zew oraz wielu innych. Zostaną też wystawione dwie wystawy – dodaje.

Szczegóły dot. wydarzenia znajdują się na stronie Fundacji Brat Słońce na Facebooku oraz stronie internetowej: www.bratslonce.pl.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję