Reklama

Polska

Debata jasnogórska o świętości ludzkiego życia

[ TEMATY ]

raport jasnogórski

Marian Sztajner

„Życie jest światłością ludzi”, to temat trzeciej debaty, która w ramach cyklu Raport Jasnogórski 2016 odbyła się 22 listopada w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. Debaty te stanowią bezpośrednie przygotowanie wiernych do godnego przeżycia obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski i 60-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Tym razem dyskutantami w debacie jasnogórskiej byli: bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny i uczestnik Synodu o rodzinie, który odbywał się w Rzymie, o. Stanisław Jarosz, paulin, jeden z inicjatorów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, Małgorzata i Tomasz Terlikowscy, publicyści i Olgierd Pankiewicz, prawnik reprezentujący Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W dyskusji wziął udział również inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Całość poprowadził Jan Pospieszalski, publicysta.

Zobacz zdjęcia: Debata Jasnogórska

Msza św. w Kaplicy Matki Bożej

Reklama

Dyskusję poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

„Intencją Ślubów Jasnogórskich było i jest uświadomienie nam, że kiedyś powiedzieliśmy, że stajemy na straży ludzkiego życia.”- mówił na początki Eucharystii o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów.

W homilii bp Długosz przypomniał, że „życie ludzkie jest darem Bożym” - Życie jest święte - mówił bp Długosz i dodał, że „Bóg jest Panem życia od początku do końca i nikt, w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do niszczenia ludzkiego życia”.

Reklama

„Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka i w nim zawiera się prawo do narodzin, prawo do istnienia i prawo do naturalnej śmierci” - kontynuował biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Biskup przypomniał również, że „życie ludzkie należy widzieć w kontekście zbawienia” - Z prawdy o świętości życia wypływa prawda o nienaruszalności życia - podkreślił bp Długosz.

Biskup zauważył, ze w naszych czasach „doświadczamy oświeceniowej antropologii bez Boga” - Najbardziej upowszechnioną dziś formą bałwochwalczą jest wyniesienie człowieka na piedestał i równoczesne wykluczenie Boga - mówił bp Długosz i dodał,, że „życie jest darem i zadaniem”.

Marian Sztajner

Dysputa w Sali Rycerskiej

Po Mszy św. debatę poprowadził Jan Pospieszalski, znany dziennikarz i publicysta. W Sali Rycerskiej byli obecni m.in. o. Józef Płatek i o. Izydor Matuszewski - byli generałowie Ojców Paulinów, o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry, o. Kazimierz Maniecki, definitor Zakonu Ojców Paulinów, przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Lidia Dudkiewicz redaktor naczelna tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Odpowiadając na pytania o aktualność Ślubów Jasnogórskich, dyskutanci podkreślili m. in. to, że „Bóg jest obecny w historii. Bóg jest wierny przymierzu, a Maryja jest wierną Matką swojego ludu”, co zaznaczył o. Stanisław Jarosz. Na ten sam aspekt zwrócił uwagę bp Jan Wątroba, który przypomniał, odnosząc się do Prologu z Ewangelii wg. św. Jana, że „Chrystus jest Życiem i daje jednocześnie światło na wszystkie wymiary życia ludzkiego”. Bp Wątroba dodał równocześnie, że Prymas Tysiąclecia „widział skąd może nadejść największe zagrożenie” - Bóg uświęcił sobą każdy moment życia ludzkiego - dodał z kolei Tomasz Terlikowski. Publicysta, mówiąc o kwestii świętości ludzkiego życia, przywołał również szeroki kontekst obrad Soboru Watykańskiego II i tło encykliki bł. Pawła VI „Humanae vitae”, która jest „dokumentem profetycznym”, także w kontekście dzisiejszych czasów.

Dyskutanci na kanwie kolejnego przyrzeczenia ze Ślubów Jasnogórskich wskazali na różne aspekty obrony ludzkiego życia, szczególnie w polskiej rzeczywistości - Dziś w Polsce, choćby w kontekście kampanii wyborczej, należy pytać czy będę bronił życia za cenę wizerunku, za cenę utraty części mojego elektoratu - podkreśliła Kaja Godek i zaznaczyła, że wbrew temu, co się powszechnie uważa, to ustawa z 1993 r. „nie jest tak naprawdę dobrodziejstwem”. Do sprawy tej ustawy odniósł się również Olgierd Pankiewicz, który wskazał, że „była ona jedynie jednym z etapów” i dodał, że „niestety to, co nastąpiło później było złamaniem kompromisu z 1993 r. i obecnie stan prawny jest zupełnie inny”.

Uczestnicy debaty wskazali również na manipulacje i kłamstwa w sferze m. in. pojęć dotyczących ludzkiego życia - Feministki mają bardzo dobrą pozycję w mediach. One wolą mówić o dzieciach urodzonych i nie chcą mówić o dzieciach nienarodzonych - mówiła Małgorzata Terlikowska. „Trzeba zwrócić uwagę na to, że przyjęcie życia to jest rzecz zwyczajna. Problemem jest to, że przyjęcie życia traktuje się jako heroizm” - dodał Tomasz Terlikowski i wskazał również, że problemem jest to, iż „godzimy się na zabijanie” - Politycy, dziennikarze, nie jesteśmy gotowi, aby przelać krew za obronę ludzkiego życia - kontynuował znany publicysta.

Małgorzata Terlikowska mówiąc o manipulacjach i kłamstwach dotyczących życia podkreśliła, że „kliniki aborcyjne są piękne, sterylne, aż zimne” - Walka o życie w swojej najgłębszej istocie to walka o prawdę - dodał inż. Antoni Zięba. Również Olgierd Pankiewicz stwierdził, że „to iż aborcja jest wciąż dopuszczalna, to jest wynikiem jakiegoś zacofania i braku świadomości” - To, co dwadzieścia lat temu zaproponowaliśmy w ustawie jako wyjątek dzisiaj staje się normą. Dlatego rozmawiając o aborcji trzeba sięgać do istoty pojęć, takich jak życie, poczęcie i rozmontowywać lewicowe myślenie - stwierdziła Kaja Godek. Dyskutanci zwrócili również uwagę na „naciski płynące ze strony instytucji europejskich” - Zaangażowany został w naciski na zmiany prawa państw członkowskich w odniesieniu do ochrony ludzkiego życia Europejski Trybunał Praw Człowieka - mówił Olgierd Pankiewicz.

Podczas debaty nie zabrakło również takiego tematu jak syndrom poaborcyjny. - Ten syndrom dopada kobietę także po wielu latach. Trzeba pamiętać, że wszystko w kobiecie jest nastawione na macierzyństwo. Kobieta jednak potrzebuje wsparcia - mówiła Małgorzata Terlikowska. Natomiast Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na to, ze „ofiarami grzechu aborcji są nie tylko dzieci, są nimi kobiety, ofiarami do pewnego stopnia są mężczyźni, rodzeństwo i całe społeczeństwo” - Śluby Jasnogórskie są także wezwaniem do mężczyzn, żeby zechcieli być rycerzami w obronie życia - dodał publicysta.

Dyskutanci wskazali również na znaczenie modlitwy, Duchowej Adopcji i Okien Życia. O znaczeniu modlitwy w obronie życia mówił m. in. inż. Antoni Zięba, który przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r., że „trzeba modlić się i nie ustawać”. - Program Ślubów Jasnogórskich jest inspiracją dla różnych środowisk i duszpasterstwa - dodał bp Jan Wątroba. Natomiast na Dzieło Duchowej Adopcji jako „owoc Ślubów Jasnogórskich” wskazał o. Stanisław Jarosz - Trzeba stanąć od modlitwy do prawdy - podkreślił o. Jarosz. Również „Okna Życia”, zdaniem Olgierda Pankiewicza, „to jeden ze sposobów dojścia do świadomości, że aborcja nie jest jedynym wyjściem, a obrońcy życia są uczestnikami debaty publicznej”.

Podsumowując debatę jej dyskutanci podkreślili m. in. że ważne jest wspólne działanie w obronie życia, co przypomniał bp Jan Wątroba - Głos Kościoła w obronie życia jest szczególnie profetyczny - zaznaczył Tomasz Terlikowski. Natomiast o to, żeby mówić o tym, kim jest dziecko poczęte, zaapelował Olgierd Pankiewicz. Również Kaja Godek przypomniała, że „w świecie trzeba stoczyć walkę, żeby życie było chronione”. Dyskutantom towarzyszyły również słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kielcach, w czerwcu 1991 r. „Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej! "Oto matka moja i moi bracia". Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!” - mówił wówczas Jan Paweł II.

Uczestnicy dysputy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził o. Stanisław Jarosz. W rozważaniu podkreślił, ze „chcemy, aby prawo Chrystusowe było obecne w rodzinie, w społeczeństwie”.

Następna debata

Kolejna dysputa w sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbędzie się 20 grudnia nt. sakramentu małżeństwa. Każda rozmowa jest transmitowana na żywo przez Radio Jasna Góra oraz rejestrowana przez studio telewizyjne „Niedzieli”.

Patronat honorowy nad Raportem Jasnogórskim 2016, objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Konferencja Episkopatu Polski, abp Wacław Depo - metropolita częstochowski, o. Arnold Chrapkowski - generał Zakonu Paulinów oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Tygodnik Katolicki „Niedziela” jest jego głównym patronem medialnym oraz jednym z organizatorów.

2015-11-22 22:32

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Weź w opiekę naród cały

1 maja 2016 r. na Jasnej Górze odbyła się 9. dysputa pod hasłem: „Weź w opiekę naród cały”. Comiesięczne spotkania i refleksja nad przesłaniem Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 r. miały na celu przygotowanie do jak najlepszego przeżycia 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz ponownego oddania Narodu Matce Bożej – 3 maja 2016 r.

W ostatniej dyspucie wzięli udział: abp Stanisław Gądecki - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, o. Arnold Chrapkowski - generał Zakonu Paulinów, s. Alicja Rutkowska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (CHR) - teatrolog, pedagog, koordynator ośrodków katechumenalnych, Barbara Stanisławczyk - prezes Zarządu Polskiego Radia, a także Rafał Porzeziński - dyrektor Programu I Polskiego Radia. Spotkanie tradycyjnie moderował Jan Pospieszalski - dziennikarz i publicysta.

CZYTAJ DALEJ

Mali Bracia Baranka dziękowali za swój pierwszy w Polsce Klasztor

2021-06-22 17:03

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Mali Bracia Baranka

Maciej Orman/Niedziela

Ich podstawowym „zajęciem” jest modlitwa i kontemplacja, duchowość zogniskowana w Słowie Bożym, Eucharystii i adoracji Jezusa. Na Jasną Górę przyszli bracia ze Wspólnoty Baranka. To dziękczynienie za poświęcenie w Choroniu ich pierwszego w Polsce męskiego klasztoru nazwanego “Światłość Najświętszego Oblicza”. W Mszy św. uczestniczyli też bracia, którzy przyjechali z Francji i Małe Siostry Baranka.

- Klasztor jest, trzeba się modlić o powołania. Na razie w Choroniu jest nas trzech – mówi brat Philip-Marie, który we wspólnocie jest od18 lat, a od 9 lat w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

W południe warto wybrać się do zapałczarni

2021-06-23 15:19

[ TEMATY ]

Częstochowa

Muzeum Produkcji Zapałek

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Muzeum Produkcji Zapałek przy ul. Ogrodowej w Częstochowie zaprasza na otwarcie wystawy „Zapałczarnia w Częstochowie. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy”, połączone z prezentacją monografii pod tym samym tytułem. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 24 czerwca o godz. 12.

Ekspozycja składa się z 30 stojaków malowanych proszkowo z dwustronnym nadrukiem. Wystawa i album monograficzny są efektem zrealizowanego w 2020 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie projektu pn. „Ratujmy Częstochowską Fabrykę Zapałek. Jak zachować dla przyszłych pokoleń unikatowe w skali światowej ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Międzypokoleniowy transfer doświadczenia poprzez wydawnictwo, wystawę, sympozjum”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję