Reklama

Polska

Bp Lechowicz: niech Jubileusz Chrztu Polski pogłebi pogłebi wiarę

Wspomnienie Chrztu Polski niech stanie się okazją, by podjąć konkretne decyzje służące pogłębieniu własnej wiary i świadczeniu o niej - napisał w przedświątecznym liście do emigrantów polskiego pochodzenia bp Wiesław Lechowicz. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zachęcił do przeżywania Jubileuszu Chrztu Polski i Roku Świętego Miłosierdzia oraz przesłał życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

[ TEMATY ]

Chrzest Polski

Archiwum Biura Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Bp Wiesław Lechowicz skierował świąteczny list do Polaków przebywających poza Ojczyzną

Bp Wiesław Lechowicz skierował świąteczny
list do Polaków przebywających poza Ojczyzną

Publikujemy tekst listu bp. Wiesława Lechowicza, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej:

Umiłowani Bracia i Siostry, złączeni ze sobą więzami tej samej wiary i tego samego polskiego pochodzenia!

Reklama

W imieniu własnym i biskupów Kościoła w Polsce przekazuję Wam serdeczne pozdrowienie i zapewnienie o duchowej z Wami łączności poprzez modlitwę, jaka płynie do Boga z naszych serc i świątyń. Przynależność do tego samego polskiego narodu oraz do Kościoła, który jest wspólnotą przekraczającą granice państw i kontynentów pogłębia naszą bliskość i wzajemną odpowiedzialność. W tym duchu przesyłam Wam z serca płynące życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2016.

W okresie świątecznym we wszystkich kościołach chrześcijańskich jest odczytywany prolog Ewangelii św. Jana, w którym umiłowany uczeń Jezusa podkreśla, że przez Słowo Wcielone „wszystko się stało a bez Niego nic się nie stało co się stało” /J 1,3/.

Św. Jan wskazuje na boską naturę narodzonego w Betlejem Jezusa, który będąc współistotnym Bogu Ojcu uczestniczył w Jego dziele stwórczym. Co więcej, nadal podtrzymuje świat, w tym i człowieka, w istnieniu – jak pisze autor Dziejów Apostolskich w Bogu „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28). Tej prawdy nie zmienia fakt, iż wielu ludzi żyje tak jakby Bóg nie istniał, a nawet stara się zachowywać jakby sami byli bogami. W ten sposób ulegają szatańskiej pokusie, która od zarania dziejów człowieka wmawia mu, że Bóg nie jest jego sprzymierzeńcem, lecz zagrożeniem.

Reklama

Ponieważ żyjecie w kontekście takiej właśnie, powszechnie i natarczywie szerzonej ideologii, dlatego tym bardziej Wam życzę głębokiej i żywej wiary w obecność i miłość Jezusa. Niech wzgląd na Jezusa kieruje Waszymi myślami i pragnieniami, postanowieniami i decyzjami, całym Waszym zachowaniem. Wszystko, czego dokonujecie niech dokonuje się w obecności Jezusa i zgodnie z Jego wolą, którą możecie odczytać na kartach Ewangelii, w nauczaniu Kościoła, a także w osobistej, modlitewnej relacji z Tym, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.

Umiłowani!

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia przeżywamy w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. W okresie świątecznym i w całym nowym roku częściej niż dotychczas kierować będziemy nasze spojrzenie na obraz Pana Jezusa miłosiernego, objawiającego się św. s. Faustynie. Przyglądając się temu obrazowi zauważamy, że Jezus ukazany jest w postawie dynamicznej, przybliżającej się do nas, idącej w naszym kierunku. W ten sposób wyraża prawdę o Bogu, który w nieskończony swym miłosierdziu wciąż do nas przychodzi w osobie Jezusa. Otwierajcie Mu drzwi Waszych serc i umysłów! Pozwólcie, by wszedł ze swoją miłością do Waszych domów, małżeństw i rodzin!

Ostatnio dużo mówiło się o małżeństwie i rodzinie w związku z Synodem Biskupów w Rzymie. Ojcowie synodalni nie ulegli presji zmiany nauczania Kościoła i liberalizacji dyscypliny kościelnej w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Natomiast w większym niż dotychczas stopniu objęli zainteresowaniem i troską małżeństwa i rodziny przeżywające kryzys i prowadzące życie uniemożliwiające im sakramentalną komunię z Jezusem. Dbając o pogłębienie miłości we własnych rodzinach, proszę, byście kierowali najpierw życzliwe spojrzenie, a następnie kroki w kierunku tych naszych braci i sióstr, którzy albo przeżywają kryzys życia małżeńskiego albo żyją w związkach niesakramentalnych. Zachęcajcie jednych i drugich do zbliżenia się do Jezusa, do spotkania z Nim, bo jak wiemy i ze świadectw ewangelistów, i ze świadectw współczesnych chrześcijan Jezus potrafi na trwale uzdrowić i wyprostować człowieka oraz naprawić jego relacje z innymi. Potrafi też otworzyć oczy, tak aby mogły nawet ujrzeć Boga bliskiego niemal na wyciągnięcie ręki. Z tej bliskości rodzić się będą dobre postanowienia i czyny, w tym i zamiar zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

Niech obraz Jezusa miłosiernego zbliżającego się do człowieka zwróci Waszą uwagę także na naszych rodaków nie radzących sobie w warunkach emigracyjnych, mówiąc językiem papieża Franciszka, żyjących na peryferiach. Dla nich Boże Narodzenie będzie się kojarzyć nie tyle z dniem 25 grudnia, co z każdym dniem, w którym doświadczą pomocy, a obraz Jezusa miłosiernego przybierze rysy twarzy tych, którzy okazali im miłość. To kolejne wyzwanie ściśle związane z Rokiem Miłosierdzia, stojące przed pojedynczymi osobami, jak i naszymi polonijnymi wspólnotami.

Te wszystkie wysiłki, zachęty i inicjatywy, zaowocują ulgą i wyzwoleniem, pokojem i radością, jeśli podyktowane i poparte będą wiarą w obecność Jezusa miłosiernego w naszym życiu. Bez wiary bowiem trudno człowiekowi zrozumieć konieczność zmian i nawrócenia, tym bardziej jeśli wymagają zaparcia się siebie, poświęcenia, czy rezygnacji z dotychczasowej formy życia. Okazją do pogłębienia naszej wiary będzie przeżywana w przyszłym roku 1050. rocznica Chrztu Polski. Główne uroczystości odbędą się w dniach od 14 do 16 kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie.

XI wieków temu nasi przodkowie przyjęli wiarę chrześcijańską od innych narodów. Dzisiaj Polska uchodzi za kraj najbardziej chrześcijański w Europie. Dlatego ostatni papieże – św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek – wiązali duże nadzieje z Polakami, że świadectwem życia ożywią wiarę w krajach obecnego przebywania. Wspomnienie Chrztu Polski i dziedzictwa chrześcijańskiego naszego narodu niech zatem stanie się okazją dla Was, kochani Rodacy, by podjąć konkretne decyzje służące pogłębieniu własnej wiary i świadczeniu o niej. Być może trzeba będzie zrewidować dotychczasowy styl życia i powrócić do Jezusa obecnego we wspólnocie Kościoła?! Bądźcie wierni przyrzeczeniom chrzcielnym, co bez wątpienia przysłuży się dobrze zarówno Wam, jak i Waszym rodzinom. Świętując rocznicę chrztu Polski, życzmy też jak najlepiej naszej wspólnej Matce, Ojczyźnie, by wolna od nieszczęść i zamętu, rozwijała się w pomyślności i solidarności, wierna chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Kochani Rodacy!

Świętując Boże Narodzenie w Roku Miłosierdzia, życzę Wam, by promienie płynące z gorejącego ogniska miłości, jakim jest serce Jezusa, ogarnęły Was i Waszych bliskich, i zapaliły w Was wielki płomień wiary i miłości!

Niech Jezus miłosierny, którego narodziny w tych dniach obchodzimy błogosławi także Waszym codziennym poczynaniom zmierzającym do poprawy sytuacji bytowej. Niech chroni Was od nieszczęść i pomnaża wszystko, co pozwoli Wam na życie w pokoju.

Przy tej pięknej okazji, jaką są święta Bożego Narodzenia składam gorące podziękowanie wszystkim duchownym, siostrom zakonnym i osobom świeckim, dzięki którym Polacy żyjący na całym świecie mogą na co dzień doświadczać obecności rodzącego się w Kościele Jezusa! Niech Dziecię Jezus umacnia Was w Waszej oddanej służbie, która jest niczym innym jak posługą Jezusowi obecnemu w drugim człowieku. Radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz naznaczonego Bożym miłosierdziem Nowego Roku!

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

bp Wiesław Lechowicz Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

2015-12-22 13:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Milenium w regionie – z historii wielkiej mobilizacji

Niedziela kielecka 16/2016, str. 1, 6-7

[ TEMATY ]

Chrzest Polski

TD

Bp Jan Piotrowski i Wiesława Rutkowska, dyr. Archiwum Państwowego, oglądają dokumenty na temat obchodów milenijnych

Bp Jan Piotrowski i Wiesława Rutkowska, dyr. Archiwum Państwowego, oglądają dokumenty na temat obchodów milenijnych

Obchody Milenium w Kielcach, Wiślicy i regionie były przykładem bezprecedensowych działań organizacyjnych i religijnych w latach 1960-66. Obecnie, w roku jubileuszowym 1050. rocznicy Chrztu Polski warto przypomnieć, że wówczas, ponad pół wieku temu przygotowania państwa i Kościoła przebiegały dwutorowo, niekiedy – konkurencyjnie i w sprzeczności. Dzisiaj nikt już nie kwestionuje równorzędności chrztu Mieszka I i jego dworu z budową fundamentów państwa polskiego.

CZYTAJ DALEJ

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od św. Faustyny!

2021-09-13 08:44

[ TEMATY ]

duchowość

niebo

św. Faustyna

Mazur/episkopat.pl

Cela s. Faustyny Kowalskiej

Cela s. Faustyny Kowalskiej

Każdy z nas przynajmniej kilka razy zastanawiał się „jak tam będzie?”. Czy Niebo to miejsce czy stan? Czy w Niebie może być nudno? Czy można być tam szczęśliwym będąc z dala od bliskich na Ziemi? Przekonajmy się! Oto kilka cytatów św. Faustyny mówiących o wizji Nieba.

„Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga – Ojca, Syna i Ducha Św., którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią” (Dz. 777)

CZYTAJ DALEJ

Zielona Góra. Dzień Patrona

2021-09-16 20:54

[ TEMATY ]

św. Stanisław Kostka

Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze

Katarzyna Krawcewicz

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze 16 września obchodzili święto swojego patrona.

Dzień rozpoczął się od quizów i konkursów o patronie, przygotowanych przez starsze klasy. – Była to okazja do poznania życiorysu i dorobku św. Stanisława Kostki – mówi dyrektor Bogna Świdzińska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję