Reklama

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowogródku Pomorskim

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 38/2003

Siedziba parafii: Nowogródek, ul. Kościelna 1
Liczba wiernych: 3394
Proboszcz: ks. Lesław Głuchowski SDB
Pomoc: ks. Piotr Ziółkowski SDB, ks. Wojciech Mielewczyk SDB
Kościoły filialne:
1. Giżyn - pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
2. Karsko - pw. św. Antoniego
3. Kinice - pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
4. Ławy - pw. św. Józefa
Wspólnoty: Żywy Różaniec (11 róż), ministranci, Rady Kościelne, Grupa Charytatywna, Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich (SWS), Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych (SMWW), schola, Oaza Dzieci Bożych, Oratorium św. Jana Bosko
Czasopisma: „Droga”, „Miłujcie się”, „Don Bosco”, „Biuletyn SWS”, „Niedziela” - 21 egzemplarzy

Wędrując po ziemi tworzącej naszą archidiecezję, docieramy co jakiś czas do parafii prowadzonych przez zgromadzenia zakonne, które dość licznie odpowiadały na przestrzeni powojennych lat na kierowany do nich apel przez rządców najpierw Administracji Apostolskiej, a później diecezji o objęcie posługą duszpasterską terenów, które powróciły do Polski. Jednym z najprężniej działających na Pomorzu Zachodnim jest niewątpliwie Zgromadzenie Księży Salezjanów. Odwiedziliśmy już po drodze wiele ofiarnie pracujących wspólnot, a obecnie docieramy do kolejnej, usytuowanej niedaleko głównej drogi Szczecin - Gorzów Wlkp., mianowicie do Nowogródka Pomorskiego.
Początki Nowogródka sięgają X w. W tym czasie istniał tu gród słowiański. W XIII w. powstały zalążki miasta, które w wieku XV uzyskało przywileje miejskie. Nowogródek był miastem otwartym, niefortyfikowanym. Najczarniejsza karta historii wiąże się z wojną trzydziestoletnią, kiedy to miasto uległo zniszczeniu i już nigdy nie odzyskało praw miejskich. Miejscowość odbudowano w XVIII w. jako wieś. Kościół, który wznosi się w centralnej części, zbudowano w końcu XIII w. z kostki granitowej. Była to budowla bezprezbiterialna, salowa, zniszczona na początku XVIII w. Kościół odbudowano w 1752 r., dodając wówczas nad zachodnią elewacją wieżę o konstrukcji ryglowej, dobudowano również zakrystię oraz zmieniono całkowicie formę okien, wprowadzając szerokie otwory, odcinkowo zamknięte. W XIX w. do zachodniej i południowej elewacji dobudowano niewielkie ceglane kruchty. Jest to świątynia wczesnogotycka z barokowymi formami okien i wieży, wewnątrz 3-nawowa z podwyższoną pseudokolebką, a nawy boczne przykryte są stropem belkowym w sklepieniu lunety. Na dużą uwagę zasługuje ołtarz neobarokowy z XIX w. oraz chrzcielnica neogotycka także z XIX w.
Parafię w Nowogródku erygowano tuż po wojnie, 8 kwietnia 1948 r. Nieco wcześniej, 2 lutego 1947 r. został poświęcony kościół. Dokonał tego ks. Antoni Purola - proboszcz w Trzcinnej, który do powstania parafii obsługiwał prawie wszystkie kościoły należące obecnie do parafii w Nowogródku. Następnie przez 3 lata administratorem był ks. Kazimierz Dymitrowicz SDB. Od 3 września 1951 r. historia parafii związała się niepodzielnie z salezjanami. Pierwszym proboszczem był ks. Czesław Madej SDB. Parafia liczyła wtedy 2900 wiernych, pochodzących z różnych stron Polski, w większości z dawnych województw kresowych Rzeczypospolitej. Mimo tej różnorodności - jak podkreśla kronika parafialna - wszyscy stanowili doskonałą jedność, czego najlepszym dowodem jest fakt, że kościoły zostały szybko po wojnie odbudowane i wyposażone w niezbędny sprzęt liturgiczny. Do 1958 r. pracował tutaj zawsze jeden kapłan, później była to placówka dwuosobowa, a obecnie nawet posługują tutaj trzej księża. Kolejnymi proboszczami byli: ks. Józef Jeszke SDB 1963-73, ks. Józef Wilk SDB 1973-76, ks. Stanisław Kucharewicz SDB 1976-83, ks. Józef Borawski SDB 1983-93, ks. Zygmunt Grochowiak SDB 1993-2002. Obecnym zarządcą parafii jest ks. Lesław Głuchowski SDB, który mimo dopiero rocznego pobytu z wielkim znawstwem tematu oprowadza nas po tajnikach życia jego wspólnoty. A jest to dość rozległa terytorialnie parafia, gdyż liczy 5 kościołów i prawie 4 tys. ludności. Sam Nowogródek Pomorski jest siedzibą władz gminnych, ale i inne miejscowości są dość liczne pod względem mieszkańców. Podobnie jak w innych gminach, również i tutaj dostrzegalna jest spora bieda i brak perspektyw na zmianę niekorzystnej koniunktury społecznej, powstałej po upadku PGR-ów. Środków do utrzymania rodziny szuka się więc w wielu miejscach: w Gorzowie, Myśliborzu czy Barlinku. Sytuacja ta wpływa także na negatywne postawy, niezgodne z Dekalogiem. Z drugiej jednak strony jest to konkretne pole oddziaływania duszpasterskiego. Najważniejszym z nich jest niedzielna Msza św. sprawowana w: Nowogródku o godz. 8.45 i 11.30, Karsku o 8.00 i 12.30, w Giżynie o godz. 11.00, Kinicach o godz. 9.30 oraz w Ławach o godz. 10.00. Natomiast w ciągu tygodnia w kościele parafialnym Eucharystia sprawowana jest o godz. 18.00, a w Karsku trzy razy - w poniedziałek, środę i piątek. Jak podkreśla Ksiądz Proboszcz, w miejscowości tej ze względu na potrzeby duszpasterskie Msza św. powinna być sprawowana codziennie i w najbliższym czasie tak właśnie się stanie.
W I czwartki miesiąca, w czasie Godziny świętej, spotykają się ministranci i ich rodziny, w I piątki miesiąca swoje przygotowanie w cyklu 3-letnim mają kandydaci do bierzmowania poprzez spowiedź św., udział we Mszy św. i katechezie. W II tygodnia każdego miesiąca odprawiana jest Msza św. inicjacyjna dla dzieci pierwszokomunijnych. Posługą sakramentalną w I piątki miesiąca objętych jest 26 chorych. Szerokim polem pracy jest szkolna katecheza w 3 szkołach - w Szkołach Podstawowych w Nowogródku i Karsku oraz w Gimnazjum mieszczącym się także w Karsku. Ks. Piotr Ziółkowski pracuje w SP w Karsku, ks. Wojciech w SP w Nowogródku, a w Gimnazjum Anna Igel-Westfal. Dużą merytoryczną pomocą w Gimnazjum służy dyrektor Krzysztof Mrzygłód. Wszystkim pedagogom kapłani wyrażają dużą wdzięczność za zaangażowanie w różnorodne przejawy współpracy wychowawczej. Te same słowa dziękczynienia kierowane są do 25-osobowego grona Współpracowników Salezjańskich. To Stowarzyszenie ma na celu wszechstronną pomoc przy wszystkich poczynaniach duszpasterskich. Przy każdym z kościołów działa po kilka osób, które całym sercem oddani są temu, by kult Boży sprawowany był w godnych warunkach, są animatorami modlitw, adoracji, Dróg Krzyżowych, przygotowują odpusty, organizują też liczne imprezy dla dzieci, są inspiratorami remontów świątyń. Równie pomocni w Liturgii są organiści: w Nowogródku Paweł Leoszko, a w Giżynie Jan Obłąk, który z wielką starannością przygotowuje dzieci do I Komunii św. Nieocenioną pomocą służą oczywiście strażacy ochotnicy, którzy swoją godną postawą ubogacają uroczystości w Nowogródku, Ławach, Karsku i Kinicach. Przy plebanii działa Oratorium św. Jana Bosko składające się z kilku pomieszczeń, m.in.: świetlicy, biblioteki, sali gier i zabaw. Obok tych pomieszczeń powstało niedawno boisko piłkarskie i do koszykówki, a całość kompleksu robi kolosalne wrażenie. W ostatnich latach wiele zrobiono pod względem inwestycyjnym. W Karsku wymieniono dachówkę, położono nową posadzkę, wyremontowano wieżę, wymalowano kościół. W Ławach wykonano posadzkę i pomalowano wnętrze. W Giżynie położono nowy dach, chodnik, wykonano ogrodzenie i malowano kościół. W kolejnym kościele - w Kinicach umieszczono nowy ołtarz, także pomalowano wnętrze i położono chodnik. Dużo prac wykonano w kościele parafialnym - wymieniono dach, pomalowano świątynię, wstawiono 6 nowych witraży, zainstalowano nowe nagłośnienie. We wszystkich kościołach znajdują się nowe tabernakula. W najbliższych planach trzeba będzie koniecznie sprawdzić stan wieży kościoła, odrestaurować zabytkowe organy, założyć nowe drzwi. W pozostałych kościołach także czeka jeszcze wiele prac konserwatorskich.
W 1998 r. Nowogródek obchodził swoje 700-lecie istnienia, a parafia 50-lecie działalności. Główne uroczystości poprzedziły misje święte, które duchowo przygotowały parafię do jubileuszy i do tej pory owocują dobrymi postanowieniami. Kiedy przejeżdża się przez teren parafii, widać dobrą gospodarską rękę i odczuwa się klimat sprzyjający budowaniu wartościowych Bożych postaw. Spróbujmy się zresztą o tym przekonać sami, odwiedzając kiedyś pełną uroku parafię w Nowogródku Pomorskim.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

2019-09-20 21:30

pb / Watykan (KAI)

Trzy wydarzenia zaplanowano w Rzymie z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przypadającego w październiku. Ogłosił go papież Franciszek w 2017 r., aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej do ludzi nieznających jeszcze Chrystusa.

©Adam Jn/fotolia.com

Temat Miesiąca, który upamiętnia także setną rocznicę ogłoszenia misyjnego listu apostolskiego papieża Benedykta XV „Maximum illud” z 30 listopada 1919 r., brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie”.

Pierwszym punktem rzymskiego programu obchodów będą 1 października o 18.00 w bazylice św. Piotra Nieszpory wspomnienia liturgicznego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji wraz ze św. Franciszkiem Ksawerym. Przed liturgią o 17.15 odbędzie się czuwanie misyjne połączone z wysłuchaniem świadectw o pracy misjonarzy.

Z kolei 7 października o 15.00 w bazylice Matki Bożej Większej odbędzie się modlitwa różańcowa, którą poprowadzi kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ta misyjna dykasteria Stolicy Apostolskiej wraz z Papieskimi Dziełami Misyjnymi poprosiły światową sieć Radia Maryja o organizację tego wydarzenia, które będzie miało charakter międzynarodowy za sprawą bezpośredniej transmisji (także w wersji wideo) za pośrednictwem niemal 80 stacji Radia Maryja na pięciu kontynentach.

Wreszcie w Światowy Dniu Misyjnym, przypadającym w tym roku w niedzielę 20 października, papież Franciszek odprawi o 10.30 Mszę św. na placu św. Piotra.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziękczynienie za 95 lat istnienia Lasów Państwowych

2019-09-21 14:23

BPJG

Ok. 6 tys. pielgrzymów uczestniczy w 23. Pielgrzymce Leśników, odbywającej się w sobotę, 21 września na Jasnej Górze. Na doroczna modlitwę pod hasłem: „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem” przybyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

©/BPJG Krzysztof Świertok

„Ja przede wszystkim pragnę podziękować Pani Jasnogórskiej, Bogu, za rok, który był w leśnictwie, za mój nadzór nad leśnikami, za to, że leśnicy pełnią taką ważną misję, misję społeczną ochrony przyrody, misję gospodarczą - mówi o intencjach minister Henryk Kowalczyk - Myślę, że na to zaufanie, którym leśnicy są obdarzeni przez społeczność, w pełni zasługują. To niezwykle ważna misja, ważna funkcja. Na dalsze lata będziemy dzisiaj wszyscy wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo dla Lasów Państwowych i wszystkich związanych z gospodarką leśną, aby model polskiego leśnictwa, który jest, nie był nigdy zagrożony, ale też żeby leśnicy mogli spokojnie pracować, mimo czasami różnych niesprawiedliwych ataków ze strony organizacji pozarządowych i innych jednostek. Ja ufam leśnikom, wierzę w ich mądrość, wiedzę, stuletnie doświadczenie i sądzę, że będą dalej skutecznie chronić polską przyrodę i dbać o polskie lasy”.

„Najbardziej Polacy są dumni z takiej racjonalnej, bardzo przemyślanej gospodarki leśnej, która z jednej strony zapewnia surowiec dla przemysłu meblarskiego, z drugiej też umożliwia mieszkańcom swobodny dostęp do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw jak grzyby, jagody, ale przede wszystkim rekreacja, która jest w obecnym czasie niezwykle istotna. Do lasu się idzie po wypoczynek, po relaks, po wytchnienie, na kontemplację, więc myślę, że to też jest ważna misja, nie mniej ważna niż ochrona przyrody. Lasy potrafią łączyć te wszystkie funkcje, wszystko realizując z własnych środków finansowych, co jest niezwykle istotne, nie otrzymują dotacji budżetowej. Ten model polskiego leśnictwa jest godny naśladowania i myślę, że wiele państw europejskich patrzy na nasz model i uznaje go za wzorzec” - podkreśla minister środowiska.

„Przybywają tu leśnicy z terenu całej Polski, a mamy 470 jednostek organizacyjnych w kraju - mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych - Mamy za co dziękować, przede wszystkim za to, że w tym roku obchodzimy jubileusz 95-lecia Polskich Lasów Państwowych. To odradzająca się Polska w 1924 roku, uchwałą Rady Ministrów, pod kierunkiem wówczas premiera Grabskiego, podjęła uchwałę o powołaniu Polskich Lasów Państwowych. W ten sposób od 95 lat istniejemy i funkcjonujemy w Polsce, służymy całemu społeczeństwu. Co jest ważne, lasy przeszły bardzo wiele ciężkich, trudnych sytuacji i od II Wojny Światowej zaczęły się tak naprawdę rozwijać, bo od tego czasu przybyło 50% lasów w Polsce, jest to powierzchnia 2,5 miliona hektarów i tych lasów cały czas przybywa. Za to dziękujemy, że przetrwaliśmy, że obchodzimy ten jubileusz i prosimy naszą Patronkę, aby nas dalej prowadziła na kolejne lata Polskich Lasów Państwowych, w służbie lasom i ludziom”.

Przed Mszą św. list do uczestników pielgrzymki od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej. „Pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim pracownikom Lasów Państwowych za trud, jaki wkładają państwo w zachowanie polskich lasów - pisał prezydent RP - 95 lat państwowej gospodarki leniej w Polsce, upewnia nas w przekonaniu, że las jako dobro wspólne, powinien podlegać szczególniej ochronie Państwa i pozostać jego własnością. Lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne, są ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi być przemyślana, spójna i długofalowa, a gwarancją tego są Lasy Państwowe”. Prezydent podziękował m.in. za wspólne akcje „Sadzimy” i „Sprzątamy”, ponieważ „przypominają one, że o las możemy i powinniśmy dbać wszyscy”.

Słowa pozdrowienia od premiera RP Mateusza Morawieckiego odczytał Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. „Polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom - pisze do leśników premier Morawiecki - Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. Polscy leśnicy od lat udają się na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz naszych obywateli”.

Przemówienia wygłosili również: minister środowiska Henryk Kowalczyk i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Eucharystii o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze udział wzięli: bp Tadeusz Lityński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz regionalni duszpasterze. W imieniu ojców i braci paulinów słowa pozdrowienia wygłosił o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry.

„Gromadzimy się dzisiaj na Jasnej Górze, aby na wzór Maryi, czuwać nad naszą wiernością Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie - mówił w homilii abp Wacław Depo - Ta wierność, jako zadanie trudnej i odpowiedzialnej pracy, została wpisana w hasło waszej pielgrzymki ‘Wiernie z Narodem’. Jednocześnie dziękujemy Bogu za dar odzyskania utraconej wolności przeszło sto lat temu, w tym również za dar istnienia, piękno i dobroczynny charakter polskich lasów. Ten dar jest konstruktywny także w dziedzinie duchowej, czego dowodem jest wasze pielgrzymowanie, już po raz 23. na Jasną Górę”.

„Wy zawsze, pielgrzymując, idziecie ku lepszej przyszłości, za którą dzisiaj już bierzecie odpowiedzialność. Ta wasza pielgrzymka, wspólnoty ludzi w zielonych mundurach, jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze i serca ludzkie, i życiu naszemu przywraca pełny wymiar, i sens bytowania i pracy” - mówił do leśników abp Depo.

W czasie Eucharystii Akt Zawierzenia odczytał dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosił bp Tadeusz Lityński.

Oprawę muzyczną przygotowali: Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ sm

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem