Reklama

Doba Peregrynacyjna w parafii św. Marcina w Siemkowicach

„Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie”

Violetta Błasiak
Edycja częstochowska 39/2003


Całonocną adorację Chrystusa Miłosiernego prowadziły różne grupy parafian

Do uroczystości tak wielkiej, jakim jest przybycie Pana Jezusa Miłosiernego, parafia Siemkowice przygotowywała się od dawna. Przygotowaniem bliższym były rekolekcje, których tematyka poświęcona była orędziu miłosierdzia Bożego. Wspólnota parafialna głęboko przeżyła udział w rekolekcjach. Świadczyła o tym liczna obecność podczas pięciodniowych rekolekcji, które prowadził ks. Walter Rachwalik, pallotyn z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie. Przez słowa, które przytoczył z Dzienniczka s. Faustyny, Pan Bóg przygotowywał nas na przyjęcie wielkich łask Jezusa Miłosiernego.
Powróćmy jeszcze do tamtych wyjątkowych chwil. Jest 18 sierpnia godz. 16.00. Wielkie oczekiwanie wypełnione modlitwą, którą szepczą usta: słowa Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego, modlitwy osobistej... Panie Jezu, przyjdź, przyjdź i zakróluj w sercach.
Dzwony parafialne swoim biciem oznajmiły, że On przyszedł. Przyszedł Pan Jezus w znaku obrazu Jezu, ufam Tobie, do nas, do parafii świętego Marcina w Siemkowicach. Pokłonił się przed Tobą, Panie Jezu Chryste, Ksiądz Proboszcz, przywitał Cię Ksiądz Wikariusz. Witały Cię dzieci, rodziny, młodzież, ministranci, podwórkowe koło różańcowe, noszący szkaplerz święty, jedenaście kół różańcowych, rodziny nazaretańskie. Witali Cię wszyscy, którzy przybyli, witali Cię, którzy dekorowali ulice i swoje domy, także Ci, którzy złożeni chorobą, utrapieni nie mogli przybyć, a ofiarowali swoje cierpienia i udręczenia dla pożytku innych.
Oto stoisz przed nami, Twoimi dziećmi, które przyszedłeś pokrzepić, pocieszyć umiłować, przez ten znak na czasy ostateczne.
W czasie powitania był z nami abp Stanisław Nowak. Nasz Arcypasterz celebrując Najświętszą Ofiarę, wspomniał w homilii o niezwykłej zbieżności dat: nawiedzenia obrazu Miłosierdzia Bożego w Siemkowicach i pobytu Papieża na Błoniach Krakowskich (18 sierpnia 2002 r.) podczas ostatniej pielgrzymki do Polski. Pielgrzymki, która miała wezwanie wielkiego orędzia „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Wskazał, że nauczanie prawdy o grzechu i słabości człowieka oraz niepojętej miłości Boga są tym darem, który przynosi nam Bóg miłosierny. Przez słowa naszego Arcypasterza, przewodnika w drodze, Bóg dał nam światło dla zrozumienia łask Pana Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Arcybiskup wskazał na cztery postacie, które na Błoniach Krakowskich beatyfikował Ojciec Święty, odsłaniając ich drogę do świętości, drogę do zjednoczenia z Miłością Miłosierną. Byli to: abp Zygmunt Szczęsny Feliński, ks. Jan Wojciech Balicki, oj. Jan Beyzym, s. Sancja Janina Szymkowiak.
Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na osobę ks. Jana Balickiego, który dążąc do zjednoczenia z Umiłowanym, doszedł do śmierci w obozie, w Dachau. Ks. Jan Balicki każdy dzień, a jest tego ślad w jego dzienniku duchowym, zaczynał od słów: „Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył... dobrze”. W upokorzeniu, jako drodze do zjednoczenia z Bogiem widział źródło nieskończonych łask dla siebie i tych, których spotykał jako kapłan.
Pan Bóg udziela swoich łask w obfitości. Byśmy jednak zbytnio nie chełpili się i nie przypisywali sobie łask danych przez Boga, nieraz zsyła doświadczenia, a nawet upokorzenia. Dobrze jest, jeżeli w tych doświadczeniach czy upokorzeniach umiemy dostrzec łaskę Bożą.
Zgodnie z zaproszeniem Księdza Proboszcza, patrzyliśmy w Twoje oczy, Panie Jezu, w czasie adoracji prowadzonej przez poszczególne stany, poszczególne grupy. To tej nocy, kiedy wpatrywaliśmy się w Ciebie - Najświętszy Sakrament wystawiony przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego, udzieliłeś swojej łaski przychodząc z darem deszczu, który w takiej ilości nie spadł od dwóch miesięcy, użyźniając ziemię wołającą o deszcz.
O północy kapłani, którzy byli ochrzczeni w parafii św. Marcina, składali Najświętszą Ofiarę w intencji zmarłych kapłanów, a także wszystkich zmarłych z parafii. Mszę św. celebrowali: ks. kan. Nikodem Zadworny z Sosnowca, ks. prał. Józef Franelak z Częstochowy, ks. Bogdan Ignasiak - proboszcz z Kiełczygłowa, ks. kan. Jan Skibiński z Krzeczowa, ks. Rafał Melak - wikariusz z Popowa i ks. Krzysztof Franelak - wikariusz z Borowna. Symbolem tej modlitwy były znicze, które wierni przynieśli i ustawili wokół kościoła, gdzie kiedyś był cmentarz. Palące się znicze wyrażały naszą wdzięczność tym, którzy sprawili, że jesteśmy takimi, jakimi jesteśmy.
Ks. prał. Józef Franelak w homilii wspomniał 1382 r., w którym znajdujemy pierwszą historyczną wzmiankę o parafii Siemkowice w Liber Beneficiorum Jana Łaskiego. Wskazał tej nocy, gdy patrzyliśmy na Pana Jezusa, na to, aby czy w radości, czy w cierpieniu - ufać.

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Weekend rodzinny z Jackiem Pulikowskim w Oławie

2019-10-16 21:45

Anna Majowicz

Jacek Pulikowski – autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej, w nadchodzący weekend gościć będzie w Centrum Formacji, przy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie.

ekai.pl
Jacek Pulikowski

Plan wydarzenia:

Piątek, 18.10.2019 r.:

18.00 Eucharystia – ze słowem Jacka Pulikowskiego

19.00 – 20.30 Wykład dla kobiet: ,,Instrukcja obsługi mężczyzny”

Sobota, 19.10.2019 r.:

9.00 Eucharystia – ze słowem J.Pulikowskiego ,,Dojrzała miłość w dojrzałym wieku”

9.00 – 17.00 Warsztaty dla ojców ,,Ojcostwo a praca”

10.00 – 14.00 Warsztaty dla kobiet ,,Cenniejsza niż perły”

15.30 – 17.00 Wykład dla narzeczonych I małżonków ,,Rodzina. Najważniejsza firma na świecie”

18.00 Eucharystia – ze słowem J. Pulikowskiego ,, Odcinanie pępowiny”

19.00 – 20.30 Wykład dla mężczyzn: ,,Jak rozumieć kobietę? Czy niemożliwe jest możliwe?”

Niedziela, 20.10.2019 r.:

8.00 – 19.30 Eucharystie ze słowem J. Pulikowskiego ,,Relacje rodzinne – wyzwania na dzisiejsze czasy”

13.00 – 19.00 Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW) Ruchu Światło – Życie: ,,Moja wola I moja wolność”.

Więcej informacji i formularze zapisów na stronie Fundacji DlaRodziny: www.dlarodziny.eu

Serdecznie zapraszamy! 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem